O slovníku.cz

1. Slovní zásoba

Hlavní slovní zásoba slovníku.cz vychází ze zredukované slovní zásoby desktopové verze produktu PC Translator společnosti LangSoft.
Slovník.cz disponuje níže uvedenou slovní zásobou, která bude postupem času rozšiřována a zkvalitňována.

Počet slovíček jednotlivých slovníků:

 • anglicko - český: 415 tis. slovíček
 • anglicko - český: 80 tis. slovíček (zdroj: GNU/FDL Anglicko-Český slovník, ve výpisu zkratka "g")
 • německo - český: 420 tis. slovíček
 • francouzsko - český: 180 tis. slovíček
 • italsko - český: 155 tis. slovíček
 • španělsko - český: 165 tis. slovíček
 • rusko - český: 265 tis. slovíček
 • latinsko - český: 95 tis. slovíček
 • esperanto - český: 405 tis. slovíček (zdroj: Josef Hron)
 • esperanto - slovenský: 140 tis. slovíček (zdroj: Lubomír Fajth)
 • polsko - český: 93 tis. slovíček (zdroj: Jerzy Kazojć, Dariusz Sieczkowski, Alena Volfová)
 • portugalsko - český: 19 tis. slovíček (zdroj: Jerzy Kazojć - strojový překlad přes třetí společný slovník)
Poznámka: Pokud není v závorce uvedeno jinak, zdroj pochází od společnosti LangSoft.

2. Historie

Historie slovníku začala za dob mých studií na VUT Brno. V roce 1994 jsem na školním serveru Hewlett Packard narazil na textový soubor se slovíčky, nad kterým byl naprogramován "full scan" vyhledávací awk skript. Díky absenci vyhledávacího indexu a ne příliš vekému výkonu serveru (HP832 - Series 9000) trval překlad až několik desítek sekund. Pro zrychlení vyhledávání jsem vytvořil indexaci a skript přepsal do ANSI C. Slovník byl používán až do ukončení provozu školního serveru.
Na přelomu let 1994/95 začala jeho éra trojitého W, kdy mě požádal Ondra Vrtěl o svolení k provozování slovníku na své domovské stránce. Tehdy pravděpodobně vznikl první online česko - anglický slovník. Jeho rozhraní se nacházelo na adrese http://www.fce.vutbr.cz/public/invrt/slovnik.html.
V lednu 1996 získal slovník ocenění "nejlepší www stránky u nás" na serveru seznam.cz. Viz screenshot a průvodní mail Iva Lukačoviče. Spolu se slovníkem byla oceněna dnes již zaniklá on-line inzertní služba "W3 Inzert", kterou jsem vytvořil spolu s Jakubem Dadákem.
Od té doby slovník prošel několika změnami a vylepšeními. Nejdůležitější bylo získání domény slovnik.cz, přesun na server s vysokorychlostním připojením a navázání spolupráce se společností LangSoft.

3. Současnost

Spolupráce se společností LangSoft znamenala rozšíření poskytovaných slovníků a zkvalitnění slovní zásoby. Toto rozšíření vedlo k nutnosti kompletního přepsání vyhledávacího jádra a www stránek. Nyní slovník.cz používá unicode kódování ve spojení s knihovnou ICU, což mimo jiné umožňuje třídění slovíček v závislosti na jazykových normách.

4. Navštěvnost

V lednu 2009 podle Google Analytics navštívilo slovník.cz 438.890 unikátních uživatelů, kteří zde v průměru strávili 10,25 minut a zobrazili 12.279.042 stránek. Více podrobností zde.
Srovnání návštěvnosti s vybranými servery podle Google Trends for Websites naleznete zde.

5. Historie změn

 • 4. červen 2003: Zahájení provozu v nové podobě a funkčnosti.
 • 2. červenec 2003: WAP verze na adrese wap.slovnik.cz.
 • 29. září 2003: Překladové okno.
 • 2. únor 2009: Sloučení českých slovníků. Pro vyhledávání již není nutné zadávat znaky s diakritikou.
 • 6. únor 2009: Přidán esperantsko - český slovník.
 • 20. únor 2009: Redesign stránek, převod do XHTML, úprava překladového okna, ukončení podpory flash verze.
 • 25. únor 2009: Přidán esperantsko - slovenský slovník.
 • 20.březen 2009: Rozšíření slovní zásoby anglicko - českého slovníku o slovíčka z projektu GNU/FDL Anglicko-Český slovník. Ve výpisu označena jako "g".
 • 5. červenec 2009: Přidán polsko - český slovník.
 • 16. květen 2011: Rozšířen polsko - český slovník.
 • 16. květen 2011: Aktualizován a opraven anglicko - český slovník.
 • 18. květen 2011: Přidán portugalsko - český slovník (strojově přeloženo přes třetí společný slovník).
 • 16. únor 2016: Aktualizován esperantsko - český slovník.

6. Vyhledávání slovíček

Slovíčka jsou v jednotlivých slovnících seřazena a zobrazována lexikograficky. K vyhledání překladu slovíčka stačí zadat několik prvních znaků, bez ohledu na jejich velikost. Slovník.cz na jeden dotaz vyhledá jedno slovíčko, přičemž nepodporuje "divoké" znaky, jako "*", nebo "%". Slovíčko lze zadat bez diakritiky. Pokud při překladu dojde k nejednoznačnosti, lze zadání upřesnit pomocí zástupných znaků. Např. "cín" vs "čin" ("ci/n" vs "c<in").

7. Volba slovníků

Slovník a jeho směr lze měnit níže uvedenými možnostmi:

 • Výběr ze seznamu nabízených slovíček ("list boxu") ve vyhledávacím formuláři.
 • Kliknutí na název slovníku nad vyhledávacím formulářem. Opakované kliknutí mění směr překladu.
 • Otočení současného směru překladu s následným překladem zadaného slovíčka, lze provést stiskem klávesy Escape a nebo Page Down/Page Up, nebo pomocí současného stisku kláves Shift + Enter.
Poznámka: Uvedené klávesové zkratky nemusí fungovat ve všech prohlížečích.

8. Ikona slovníku.cz

Pokud se Vám slovník.cz líbí, můžete na svou stránku umístit jednu z následujících ikon spolu s odkazem na slovník.cz. K tomu slouží html kód, který je uvedený vedle ikon.
slovnik.cz <a href="http://www.slovnik.cz" target="_blank"><img src="http://www.slovnik.cz/bin/mb_slovnik.pl?mb=1" alt="slovnik.cz - vícejazyčný online slovník" style="border: 1px solid #303030" width="88" height="31"></a>
slovnik.cz <a href="http://www.slovnik.cz" target="_blank"><img src="http://www.slovnik.cz/bin/mb_slovnik.pl?mb=2" alt="slovnik.cz - vícejazyčný online slovník" style="border: 1px solid #d0d0d0" width="88" height="31"></a>

9. Poděkovaní

Děkuji firmě LangSoft za poskytnutí hlavní slovní zásoby, panu Josefu Hronovi za poskytnutí esperantsko - českého slovníku, panu Lubomíru Fajthovi za poskytnutí esperantsko - slovenského slovníku, projektu GNU/FDL Anglicko - Český slovník za doplňkovou slovní zásobu anglicko - českého slovníku, společnosti Cleverlance za hosting, panu Eduardu Zemanovi za vytvoření ikon a také všem, kteří svými připomínkami pomohli zkvalitnit slovní zásobu, případně funkčnost.

10. Záruky

Slovník.cz poskytuje své služby bez jakýchkoliv záruk, ať se to týká dostupnosti serveru, nebo správného významu překládaných slovíček.

11. Kontakty

Návrh, vývoj, provoz, projekt: Martin Vít (c) 1995 - 2016.
Hlavní slovní zásoba: LangSoft.
Doplňková slovní zásoba anglicko - českého slovníku: GNU/FDL Anglicko-Český slovník.
Esperantsko - český slovník: Josef Hron.
Esperantsko - slovenský slovník: Lubomír Fajth.
Hosting: Cleverlance.

12. Inzerce

V případě zájmu o inzerci mě prosím kontaktujte na adrese martin.vit@slovnik.cz.