Alternative input characters

~

Zástupné znaky

Using alternative characters you may create letters with diacritic marks. See list below. These alternative characters are highlighted by bold and/or red color.
Pomocí zástupných znaků lze vytvořit znaky s diakritikou. Jejich konstrukce je uvedena níže. Patřičné zástupné znaky jsou zvýrazněny tučně a/nebo červenou barvou.

Latin letters / Latinka

Letters with acute / znaky s čárkou.
á, é, í, ó, ú, ý, ź, Á, É, Í, Ó, Ú, Ý, Ź
a' or a/
Letters with grave / znaky s obrácenou čárkou.
à, è, ì, ò, ù, À, È, Ì, Ò, Ù
a` or a\
Letters with diaeresis / znaky s přehláskou.
ä, ë, ö, ü, Ä, Ë, Ö, Ü
a:
Letters with circumflex / znaky se stříškou.
â, ê, î, ô, û, Â, Ê, Î, Ô, Û
a^ or a>
Letters with caron / znaky s háčkem.
č, ď, ě, ľ, ň, ř, š, ž, Č, Ď, Ě, Ľ, Ň, Ř, Š, Ž
c< or c~
Letters with tilde / znaky s tildou.
ñ, Ñ
n~
Letters with cedilla / znaky s cedilou.
ç, Ç
c,
Letters with ring above / znaky s kroužkem nad.
ů, Ů
u@
Small letter sharp s / ostré s.
ß
3
Inverted exclamation mark / obrácený vykřičník.
¡
\!
Inverted question mark / obrácený otazník.
¿
\?
Apostrophe / apostrof.
'
=' or \'

Cyrillic letters / Azbuka

Cyrillic letter a / znak a.
а, А
a or A
Cyrillic letter be / znak b.
б, Б
b or B
Cyrillic letter ve / znak v.
в, В
v or V
Cyrillic letter ghe / znak g.
г, Г
g or G
Cyrillic letter de / znak d.
д, Д
d or D
Cyrillic letter ie / znak e.
е, Е
e or E
Cyrillic letter zhe / znak ž.
ж, Ж
ž or z< or z~ or Ž or Z< or Z~
Cyrillic letter ze / znak z.
з, З
z or Z
Cyrillic letter i / znak i.
и, И
i or I
Cyrillic letter short i / znak j.
й, Й
j or J
Cyrillic letter ka / znak k.
к, К
k or K
Cyrillic letter el / znak l.
л, Л
l or L
Cyrillic letter em / znak m.
м, М
m or M
Cyrillic letter en / znak n.
н, Н
n or N
Cyrillic letter o / znak o
о, О
o or O
Cyrillic letter pe / znak p.
п, П
p or P
Cyrillic letter er / znak r.
р, Р
r or R
Cyrillic letter es / znak s.
с, С
s or S
Cyrillic letter te / znak t.
т, Т
t or T
Cyrillic letter u / znak u.
у, У
u or U
Cyrillic letter ef / znak f.
ф, Ф
f or F
Cyrillic letter ha / znak ch.
х, Х
ch or Ch
Cyrillic letter tse / znak c.
ц, Ц
c or C
Cyrillic letter che / znak č.
ч, Ч
č or c< or c~ or Č or C< or C~
Cyrillic letter sha / znak š.
ш, Ш
š or s< or s~ or Š or S< or S~
Cyrillic letter shcha / znak šč.
щ, Щ
šč or s<c< or s~c~ or ŠČ or S<C< or S~C~
Cyrillic letter hard sign / tvrdý znak.
ъ
:
Cyrillic letter yeru / znak y.
ы, Ы
y or Y
Cyrillic letter soft sign / měkký znak.
ь
;
Cyrillic letter e / znak e.
э, Э
3 or 9
Cyrillic letter yu / znak ju.
ю, Ю
ju or JU
Cyrillic letter ya / znak ja.
я, Я
ja or JA

Esperanto

Letters with circumflex / znaky se stříškou.
ŝ, ĝ, ĥ, ĵ, ĉ, Ŝ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ĉ
sx or s> or s^
Letters with caron / znaky s háčkem.
ŭ, Ŭ
ux or u~ or u<