Citáty

1. Býti mužem znamená poznat své možnosti a nepřidělávat si zbytečně trápení. -- A.N.

2. I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. -- J. Addison

3. Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy. -- J. Addison

4. Nejlepší způsob lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem. -- J. Addison

5. Nejlepším způsobem lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem. -- J. Addison

6. Růže se přátelí s trny -- Afgánské přísloví

7. Člověk je člověku nejlepším lékem. -- Africké přísloví

8. Dané slovo platí víc než slonovina. -- Africké přísloví

9. Každý člověk je zrozen pro druhého. -- Africké přísloví

10. Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět; haň sebe sama a ostatní tě budou milovat! -- Africké přísloví

11. Práce oslabuje muže a posiluje ženy. -- Africké přísloví

12. Rána, kterou zasadil přítel, se nehojí. -- Africké přísloví

13. Uhlí se vysmívá popeli. -- Africké přísloví

14. Zamilovaným se zdá i skála jako louka. -- Africké přísloví, Etiopie

15. Pokud by pavouci spojili sítě, chytí lva. -- Africké přísloví, Etiopie

16. Svědkem krysy je jiná krysa. -- Africké přísloví, Etiopie

17. Blázen mluví, chytrý naslouchá. -- Africké přísloví, Etiopie

18. Blázen žízní i u prostřed vody. -- Africké přísloví, Etiopie

19. Hýbej svou hlavou v rytmu hudby. -- Africké přísloví, Etiopie

20. Myšlenka v hlavě je stejná jako rána na prstu. -- Africké přísloví, Etiopie

21. Poznání je jako zahrada, pokud se o ni nepečuje, neplodí. -- Africké přísloví, Guinea

22. Sladká slovíčka tě nenasytí. -- Africké přísloví, Ibo, Nigérie

23. Práce je lék chudoby. -- Africké přísloví, Joruba

24. Déšť nikdy nepadá jen na jedinou střechu. -- Africké přísloví, Kamerun

25. I deštík, který přijde každý den, rozvodní řeku. -- Africké přísloví, Madagaskar

26. Čas zničí vše. -- Africké přísloví, Nigérie

27. Pokud se ústa změní v nůž, úříznou ti rty. -- Africké přísloví, Rwanda

28. Chytrý nepřítel je lepší než hloupý přítel. -- Africké přísloví, Senegal

29. Shoda není snadná, ale převaha bolí. -- Africké přísloví, Sierra Leone

30. Je lepší být milován než respektován. -- Africké přísloví, Sierra Leone

31. Bez přátel jsi opravdu chudý. -- Africké přísloví, Tanzania

32. Řvoucí lev nekouše. -- Africké přísloví, Tanzanie

33. Kdo nenávidí, nenávidí sebe. -- Africké přísloví, Zulu, Jižní Afrika

34. Kůň, který dorazí první, má nejlepší vodu. -- Africké přísloví, Zulu, Jižní Afrika

35. Hlavní příčinou rozvodů je manželství. -- Achard

36. Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho. -- Achard

37. Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost. -- Achard

38. Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. -- Achard

39. Mám nejraději ženy, když líbají, protože tak musí dlouho mlčet. -- Achard

40. Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich. -- Achard

41. Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod. -- Achard

42. Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání. -- Achard

43. Ženy mám nejraději, když líbou, neboť v tu chvíli musí mlčet. -- Achard

44. O všem se má pochybovat. -- Ainesidemos

45. Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem. -- Aischylos

46. I stařec je k poučení vždy dost mlád. -- Aischylos

47. Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží. -- Aischylos

48. Kdo pozná potřebné věci, i když ne mnohé, je moudrý. -- Aischylos

49. Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. -- Aischylos

50. Strast přijde - buď dnes nebo zítra. -- Aischylos

51. Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek. -- Akvinský

52. Vybral jsem si: není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral. -- Alain

53. Dokud jsou ženy krásné, lidstvo nevyhyne. -- Leon Battista Alberti

54. Neznalost neznalosti je nemocí ignoranta. -- Alcott

55. Rozhodně není nic protivnějšího než dědek, na kterého leze druhá míza. -- Alkifrón

56. Lenoch je ten, kdo nepředstírá že pracuje. -- Allais

57. Velký talent, to je tuze velká netrpělivost. -- Allais

58. Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla. -- Allais

59. Nechci dosáhnout nesmrtelnosti svým dílem, ale tím, že nezemřu. -- Woody Allen

60. Výbor je nekompetentní lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly. -- Woody Allen

61. Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. -- Americké přísloví

62. Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia. -- H. F. Amiel

63. Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich schopností. -- H. F. Amiel

64. Nedokončené není nic. -- H. F. Amiel

65. Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne. -- H. F. Amiel

66. Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia. -- H. F. Amiel

67. Nedokončené není nic. -- H. F. Amiel

68. Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví se mu temný, nebo purpurově jasný. -- Hans Christian Andersen

69. Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. -- Hans Christian Andersen

70. Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví se mu jemný, nebo purpurově jasný. -- Hans Christian Andersen

71. Nemůžeme-li štěstí sdílet s jinými, je to jen poloviční štěstí. -- Hans Christian Andersen

72. Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. -- Hans Christian Andersen

73. Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. -- Hans Christian Andersen

74. Nejhůř se přesvědčuje žena, která neví, co chce. -- Andrejev

75. Někteří lidé žijí v přepychu pro nedostatek důkazů. -- Andrejev

76. Nic sousedy tak nerozděluje, jako blízkost. -- Andrejev

77. Že mlčení je síla a mluvení slabost, to je vidět i z toho, že starci a děti rádi mluví. -- Ivo Andrič

78. Žena čekající na svého milence je nedočkavější než ta, která čeká své první dítě. -- Ivo Andrič

79. Příčiny chyb bývají obvykle nebezpečnější než chyby samy. -- Andrzejewski

80. Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. -- Anglické přísloví

81. Čím víc poznávám lidi, tím víc miluji psy. -- Anglické přísloví

82. Diváci vidí lépe než herci. -- Anglické přísloví

83. Důvěřovat každému je stejně pochybné jako nedůvěřovat nikomu. -- Anglické přísloví

84. Jestliže žijete ve skleněném domě, neházejte z dlouhé chvíle kamením. -- Anglické přísloví

85. Kde není lásky, vynikne každá chyba. -- Anglické přísloví

86. Ke sňatku potřebuješ víc než čtyři bosé nohy v posteli. -- Anglické přísloví

87. Manželku musím vyhledat ve všední den, ne v neděli. -- Anglické přísloví

88. Měj mnoho známých a málo přátel. -- Anglické přísloví

89. Miluj mne málo, miluj mne dlouho. -- Anglické přísloví

90. Mluvit o lásce znamená rozněcovat ji. -- Anglické přísloví

91. Neplačte nad rozlitým mlékem - je v něm vody dost. -- Anglické přísloví

92. Přítel - člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. -- Anglické přísloví

93. Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým. -- Anglické přísloví

94. Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším. -- Anglické přísloví

95. Mládenec si žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a umírá jako král. -- Anouilh

96. Mládenec žije jako král a umírá jako pes. Ženatý žije jako pes a umírá jako král. -- Anouilh

97. Blažený není ten, kdo má, co si přeje, ale ten, kdo si nepřeje, co nemá. -- Anthistenes

98. Užívej rozkoše, ale nepropadni ji. -- Anthisthenes

99. Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás. -- Antifón

100. Kdo má rád chválu, musí si pro ni zasloužit důvod. -- Antisthenes

101. Na své nepřátele musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve než oni. -- Antisthenes

102. Je zajímavé, kolik mužů s budoucností padne do rukou žen s minulostí. -- Antonioni

103. V lásce nastává tatáž situace jako při dobré večeři. Chceme-li mít dlouho chuť, nesmíme se přejídat. -- Guillaume Apollinaire

104. Zlatem se dají vylomit i ocelové brány. -- Apuleius

105. Co oko nevidí, to srdce nebolí. -- Arabské přísloví

106. Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti. -- Arabské přísloví

107. Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. -- Arabské přísloví

108. I vejce je třeba vařit s rozmyslem. -- Arabské přísloví

109. Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. -- Arabské přísloví

110. Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého. -- Arabské přísloví

111. Když mluvíš, tvá slova by měla být lepší než tvé mlčení. -- Arabské přísloví

112. Když se objeví slunce, zmizí hvězdy. -- Arabské přísloví

113. Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. -- Arabské přísloví

114. Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř a kdo je uvnitř, chce ven. -- Arabské přísloví

115. Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, kdo je uvnitř, chce ven. -- Arabské přísloví

116. Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. -- Arabské přísloví

117. Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. -- Arabské přísloví

118. Nezlob se na růži, že má trny; raduj se, že tak trnitý keř má růže. -- Arabské přísloví

119. O knize se dá soudit i podle názvu. -- Arabské přísloví

120. Tajemství je tvým sluhou, držíš-li je, tvým pánem, sdělíš-li je. -- Arabské přísloví

121. Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině. -- Arabské přísloví

122. Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - dřevo a dílo - plody. -- Arabské přísloví

123. Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel. -- Arabské přísloví

124. Vítr nevane podle přání plachetnice. -- Arabské přísloví

125. Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč. -- Arabské přísloví

126. Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, kdo je uvnitř, chce ven. -- Arabské přísloví

127. Jaro nepřináší podzimní ovoce a nehřeje jako srpnové slunce. -- Louis Aragon

128. Milovat znamená stárnout ruku v ruce. -- Louis Aragon

129. Nejsme svobodni milovat, co chceme. -- Louis Aragon

130. Civilizace dveřmi vyhnala bigamii, která se oknem vrátila jako prostituce. -- Louis Aragon

131. Milovat znamená stárnout ruku v ruce. -- Louis Aragon

132. Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů. -- Jakub Arbes

133. Být odpůrcem žen, to znamená připisovat jim význam, který nemají. -- Arbuzov

134. Předem chápat dokáže jen velké srdce. -- Arbuzov

135. Že mě nemilujete, je vaše soukromá věc, že vás miluji, zase má soukromá. Jsme si tím tedy vlastně velmi blízcí, protože se nacházíme v jedné situaci. -- Arghezi

136. Spravedlnost ani nespravedlnost není od přírody. -- Archelaos

137. Žena na muži miluje zpravidla ví­­­­­ce jeho duši než tělo, muž na ženě více její tělo než duši. -- Archias

138. Být mužem znamená poznat přesně své možnosti a nepřidělávat si zbytečné trápení. -- Aristainetos

139. Za všech okolností si zachovej vnitřní svobodu. -- Aristippos

140. Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní! -- Aristofanes

141. Nenávidět je mnohdy větší rozkoš než milovat. -- Aristophanés

142. Též od nepřítele dostaneme často dobrou radu. -- Aristophanés

143. Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. -- Aristoteles

144. Člověk je bytost přirozeně společenská. -- Aristoteles

145. Člověk je tvor společenský. -- Aristoteles

146. I myšlení občas škodí zdraví. -- Aristoteles

147. Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hne dzemřít. -- Aristoteles

148. Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl. -- Aristoteles

149. Každý génius má v sobě trochu šílenství. -- Aristoteles

150. Kdo chce správně poznávat, musí nejprve správným způsobem pochybovat. -- Aristoteles

151. Komedie je napodobením neškodné špatnosti. -- Aristoteles

152. Krása je lepším doporučením, než všechny listy. -- Aristoteles

153. Lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek. Proto však odpočinek není ještě konečný cíl. -- Aristoteles

154. Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet. -- Aristoteles

155. Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými. -- Aristoteles

156. Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům. -- Aristoteles

157. Nic tak neničí lidské tělo jako trvalá nečinnost. -- Aristoteles

158. Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou. -- Aristoteles

159. Přítel je jedna duše ve dvou tělech. -- Aristoteles

160. Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. -- Aristoteles

161. Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí. -- Aristoteles

162. Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří. -- Aristoteles

163. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. -- Aristoteles

164. Ze všeho nejvíc vyčerpává nečinnost. -- Aristoteles

165. Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu. -- Aristoteles

166. Pravdu vždycky uslyšíš buď od dítěte nebo od hlupáka. -- Arménské přísloví

167. Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde. -- Louis Armstrong

168. Pero nadělalo stokrát víc zlého nežli meč. -- Arnaultid

169. Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. -- Arndt

170. Nejsme s to pochopit činnost jakéhokoliv systému, nevíme-li, k čemu jeurčen. -- Aschby

171. Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu. -- Asijské přísloví

172. Zmije svléká kůži, ale zmijí srdce si nechává. -- Asijské přísloví

173. Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je. -- Asturias

174. U žen má poslední slovo ten, kdo vytrvá. -- Ludvík Aškenazy

175. Jsem tu dobře? Narodil jsem se u slušných lidí? Ve slušném století? Nevedu náhodou válku? Je tady zrušeno otroství? Mám správnou barvu kůže? Vhodný původ? Smím dýchat? Tak Děkuji. -- Ludvík Aškenázy

176. Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost, která nemá trvání, do minulosti, jež přestala existovat. -- Svatý Augustýn

177. Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověkdozví něco nového. -- Svatý Augustýn

178. Zlý člověk škodí sobě samému víc než škodí jiným. -- Svatý Augustýn

179. Uč se chtít, ne aby se věci přizpůsobovaly tvým přáním, nýbrž aby se tvá přání přizpůsobovala věcem. -- Marcus Aurelius

180. Změň vztah k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj. -- Marcus Aurelius

181. Kdybys i zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně! -- Marcus Aurelius

182. Kdybys i zlostí pukl, přesto lidi budou stále jednat stejně. -- Marcus Aurelius

183. Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. -- Marcus Aurelius

184. Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé společnosti. -- Marcus Aurelius

185. Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře. -- Marcus Aurelius

186. Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody. -- Avicenna

187. Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne. -- Avicenna

188. Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele! -- Avicenna

189. Oheň a střelný prach se nemohou přátelit. -- Ázerbajdžánské přísloví

190. Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma. -- Aznavour

191. Potíž s mládím spočívá v tom, že neví, jaké je to být starý. ... Kdybys věděl .. jaké je to být starý, svůj život by sis naplánoval úplně jinak. -- B.T.

192. Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. -- Otto František Babler

193. Nejhorší způsob hlouposti je pevné přesvědčení, že jsem chytrý. -- Otto František Babler

194. Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. -- Otto František Babler

195. Nerozhlížej se stále! Mnohem důležitější než to, co vidíš kolem sebe, je to, co máš v sobě. -- Otto František Babler

196. Nezáleží na tom, aby ses vyrovnal tomu nebo onomu člověku, ale jde o to, aby ses jednou stal samým sebou. -- Otto František Babler

197. Poznej sebe sama - a potom posuď spravedlivě, stojíš-li za to, aby tě poznávali i druzí. -- Otto František Babler

198. Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest. -- Otto František Babler

199. Ve světě morálních hodnot nezvítězí ten, kdo dravě útočí, ale ten, kdo trpělivě čeká. -- Otto František Babler

200. Každá myšlenka je pokus o rozluštění některé záhady. -- Otto František Babler

201. Kdo se nedopustí žádné hlouposti, není tak moudrý, jak se domnívá. -- Otto František Babler

202. Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. -- Otto František Babler

203. Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš dokaždé práce. -- Otto František Babler

204. Mládí je nejen v letech, ale i v myšlenkách. -- Francis Bacon

205. Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. -- Francis Bacon

206. Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení, než upřímnost přítele. -- Francis Bacon

207. Nic není moudřejšího, než přesně vědět, kdy máš co začít a kdy s čím přestat. -- Francis Bacon

208. Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest. -- Francis Bacon

209. Sláva je jako zboží na tržišti: když se zdržíte déle, ceny často poklesnou. -- Francis Bacon

210. Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko. -- Francis Bacon

211. Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti. -- Francis Bacon

212. Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotek. -- Francis Bacon

213. Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. -- Francis Bacon

214. Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když by to bylo rozumné. -- Francis Bacon

215. Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. -- Francis Baconn

216. Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. -- Francis Baconn

217. I samo vědění je moc. -- Francis Baconn

218. Jak všechny smyslové vjemy, tak i to, co je v mysli, je ve vztahu k člověku a nikoli k vesmíru. -- Francis Baconn

219. Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit. -- Francis Baconn

220. Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spoustu menších věcí než jednu velkou. -- Francis Baconn

221. Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: 'Mladí lidé ještě ne, staří už ne.'. -- Francis Baconn

222. K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. -- Francis Baconn

223. Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věci, směšuje svoji přirozenost s přirozeností věci a tím ji pokřivuje a porušuje. -- Francis Baconn

224. Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách. -- Francis Baconn

225. Mladí lidé se hodí spíš k tomu, aby vynalézali, než aby soudili. -- Francis Baconn

226. Největší díla zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů neženatých a bezdětných. -- Francis Baconn

227. Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele. -- Francis Baconn

228. Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán. -- Francis Baconn

229. Přátelé, říká se, jsou zloději času. -- Francis Baconn

230. Přátelství násobí radost a dělí žalost. -- Francis Baconn

231. Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku. -- Francis Baconn

232. Slova prostě rozum znásilňují a všechno uvádějí ve zmatek a lidi svádějí k nespočetným a zbytečným sporům a myšlenkám. -- Francis Baconn

233. Šťasten kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby ho vzala. -- Francis Baconn

234. Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem. -- Francis Baconn

235. Ženy jsou milenkami mladých mužů, společnicemi jejich středních let a ošetřovatelkami v jejich stárnutí. -- Francis Baconn

236. Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. -- Francis Baconn

237. Z lásky manželské se lidstvo rodí, láskou přátelskou se zdokonaluje, ale láskou prodejnou se kazí a stává se nízkým. -- Francis Baconn

238. Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když by to bylo rozumné. -- Francis Baconn

239. Když se dva lidé milují, myslí, že bez sebe nemohou žít; až se navzájem omrzí, litují, že se kdy poznali. -- Baker

240. Často je třeba, žel, dvou mužů, aby dali jednoho dokonalého milence. -- Honoré de Balzac

241. Člověk nemusí být moudřejší než celý národ. -- Honoré de Balzac

242. Hloupost bývá dvojí: mlčenlivá a upovídaná. -- Honoré de Balzac

243. Hloupost se projevuje dvojím způsobem: buď mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější. -- Honoré de Balzac

244. I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. -- Honoré de Balzac

245. Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. -- Honoré de Balzac

246. Je vždy jakási známá opice v nejhezčí a nejandělštější ženě. -- Honoré de Balzac

247. Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž. -- Honoré de Balzac

248. Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým. -- Honoré de Balzac

249. Klíč ke vší vědě je otazník. -- Honoré de Balzac

250. Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život. -- Honoré de Balzac

251. Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více než klenbu nebes a koberec louky. -- Honoré de Balzac

252. Manželství je věda. -- Honoré de Balzac

253. Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. -- Honoré de Balzac

254. Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary; a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. -- Honoré de Balzac

255. Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl. -- Honoré de Balzac

256. Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. -- Honoré de Balzac

257. Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách. -- Honoré de Balzac

258. Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti. -- Honoré de Balzac

259. Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají mít nad tím druhým mírnou převahu. -- Honoré de Balzac

260. Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam. -- Honoré de Balzac

261. Uvažujeme-li o nás všech obecně, zdá se nám, že nejsme ani tak celými těly jako spíše odříznutými částmi, které spojuje společnost. -- Honoré de Balzac

262. Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností. -- Honoré de Balzac

263. Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic. -- Honoré de Balzac

264. Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mneje žena krásná, jen když se podobá muži. -- Honoré de Balzac

265. Nejlepší výchovy se dosahuje spíš tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách. -- Honoré de Balzac

266. Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic. -- Honoré de Balzac

267. Hloupost je dvojí: mlčenlivá a upovídaná. -- Honoré de Balzac

268. Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více než klenbu nebes a koberec lásky. -- Honoré de Balzac

269. Milenec naučí ženu všechno, co jí manžel zatajil. -- Honoré de Balzac

270. Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít. -- Honoré de Balzac

271. Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus. -- Honoré de Balzac

272. V pozadí každého velkého majetku je zločin. -- Honoré de Balzac

273. Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu. -- Honoré de Balzac

274. Získat ženu je rozhodně lehčí než se jí zbavit. -- Honoré de Balzac

275. Nechápu, proč se ženy tolik stydí svléknout se před lékařem. Vždyť je to mužský jako každý jiný. -- Brigitte Bardot

276. S muži je to těžké. Jedni věčně otálejí, jak začít, a proto nedojdou k žádnému konci. Jiní zase chtějí hned začínat od konce. -- Brigitte Bardot

277. Svět je malý, jednou se všichni setkáme v posteli. -- Brigitte Bardot

278. Nevím proč bych se měla stydět svléci se před lékařem. Vždyť je to konec konců muž jako každý jiný. -- Brigitte Bardot

279. Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastni. -- Brigitte Bardot

280. Střídám své manžele, ale ne své přátele. -- Brigitte Bardot

281. Svět je tak malý, že se jednou všichni setkáme v posteli. -- Brigitte Bardot

282. Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti. -- Barrymore

283. Hlupák je jenom ten, kdo nikdy nemyslí jinak. -- Barthélemy

284. Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět. -- Barthélemy

285. Velcí géniové dosahují cíle jedním krokem, kdežto lidé obyčejného ducha dosáhnou téhož cíle, teprve když odemknou cestou celou řadu zámků. -- Mendelssohn - Bartholdy

286. Jazyk nemá kosti, ale může zlámat vaz. -- Basile

287. Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. -- Eduard Bass

288. Nenapodobovat, být v čele! -- Tomáš John Baťa

289. Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumni, abychom se z ní poučili. -- Tomáš Baťa

290. Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý odpoví. -- Tomáš Baťa

291. Láska je povídka v citoslovcích. -- Charles Baudelaire

292. Po hýření se cítívá člověk vždy osamělejší a opuštěnější. -- Charles Baudelaire

293. Práce je méně nudná, než zábava. -- Charles Baudelaire

294. Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel. -- Charles Baudelaire

295. Život je jako nemocnice, v níž je každý pacient posedlý touhou změnit postel. -- Charles Baudelaire

296. Každý člověk nosí v sobě hvězdu, a jenom na něm záleží, bude-li dobrá nebo špatná. -- Baudoin

297. Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné. -- Bauer

298. Unce humoru má větší cenu než libra nářku. -- Baxter

299. Ženy zklamané muži chtějí se za ně provdat; je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný. -- Beaumanoir

300. Jen když budu vědět, že teoreticky mě můžeš poslouchat, i když prakticky mě neposloucháš. -- Beckett

301. Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti. -- Bednář

302. Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu. -- Beecher

303. Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. -- Ludwig van Beethoven

304. Na světě je mnoho co dělat. Vykonej to brzy! -- Ludwig van Beethoven

305. Opravdové přátelství se může zakládat jen na spojení podobných povah. -- Ludwig van Beethoven

306. Na světě je mnoho co dělat. Vykonej to brzy! -- Ludwig van Beethoven

307. Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí. -- Becher

308. Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. -- Becher

309. Kdo nejde vpřed, jde vzad: neexistuje nehybný stav. -- Belinskij

310. Tam je hezky, kde nejsme my. -- Běloruské přísloví

311. Lásku může zabít zvolna, zvolna jen ten, komu jsme ji dali. -- Benešová

312. Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. -- Benešová

313. Ke psaní musí být tři věci: pero, inkoust a rozum. -- Bengálské přísloví

314. Tygr chrání les a les tygra. -- Bengálské přísloví

315. Štěstí závisí na dobrém zdraví a špatné paměti. -- Bergmanová

316. Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. -- Bergson

317. Člověk má na to, aby si zjednodušil život, vynaložit stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. -- H. Bergson

318. Být znamená být vnímán. -- Berkeley

319. Je někdy moudré dělat hlouposti. -- Berlioz

320. Dobrá metoda přispívá k rozkvětu poznání a předchází nesčetným chybám, jichž se mohou vědci při hledání pravdy dopustit. -- Bernard

321. Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci. -- Bernard

322. Lenoši jsou loajálnější než ostatní. Nepřetvařují se, že pracují. -- Bernard

323. Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. -- Bernard

324. Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. -- Bernard

325. Zdvořilostí nic neztrácíme - nanejvýš místo k sezení. -- Bernard

326. Zdvořilostí nic neztrácíme - nanejvýš místo k sezení. -- J. Bernard

327. Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. -- T. Bernard

328. Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem. -- Bible

329. Dámská móda byla vždy tou nejnákladnější obalovou technikou. -- A. Bierce

330. Dobrá rada je mincí nejužívanější. -- A. Bierce

331. Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby. -- A. Bierce

332. Stupeň přátelství zvaný 'křehký', je-li jeho předmět osoba chudá nebo všední, a 'důvěrný', je-li ta osoba bohatá nebo slavná. -- A. Bierce

333. Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. -- A. Bierce

334. Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni! -- Binet

335. Nevím o žádném povolání, kde by si byli mužové udrželi svou dosavadní převahu, leda ve vaření a ženské módě. -- Birkenhead

336. Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. -- Birkenhead

337. Milovat člověka znamená obdivovat se jeho nedostatkům. -- Otto von Bismarck

338. První generace vytváří, druhá je spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela. -- Otto von Bismarck

339. Zamilovat znamená přestat srovnávat. -- Otto von Bismarck

340. Co nepřijde v pravý čas, nepřijde nikdy. -- Björnson

341. Humor je nejvznešenější formou lidských citů. -- Björnson

342. Správné uvažování je stejně vzácné jako dokonalé zdraví. -- Black

343. S poctivostí nejdál dojdeš, ale nepoctivci jsou tam dřív. -- Blatný

344. Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení. -- Blessingtonová

345. Štěstí nezáleží v tom mít mnoho, ale být spokojen s málem. -- Blessingtonová

346. Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne v nouzi. -- Bloch

347. Nejpolitováníhodnějšími v lásce nejsou ti, kdo se nešťastně zamilují, ale ti, kdo se nedokáží zbavit toho, koho již nemilují. -- Bloy

348. Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. -- Blumenthal

349. Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. -- Boccaccio

350. Lépe je pykat za to, co jsme si užili, než litovat to, co jsme propásli. -- Giovanni Boccaccio

351. Příroda, i když se na ni dívám z nejvyšší věže fantazie, zůstává pro mě, stejně jako pro tolik lidí z mé země, velkou knihou moudrosti. -- Bogza

352. Hloupá hlava najde vždy hlavu ještě hloupější, jež ji obdivuje. -- Boileau

353. Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. -- Böll

354. Geometricky vzato, je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze. -- Bolognessi

355. Být šťasten sám a jiné blažit - to je pravý úkol člověka. -- Bolzano

356. Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou její dokonalosti. -- Bolzano

357. Vědci jsou často na rozpacích, jak zjistit příčiny nějakého jevu, ignoranti nikdy. -- Le Bon

358. Lež je k ničemu, neboť oklame jen jednou. -- Napoleon Bonaparte

359. Nejlepším prostředkem, jak dodržet slovo, je - nikdy ho nedávat. -- Napoleon Bonaparte

360. Od vznešeného k směšnému je pouhý krok. -- Napoleon Bonaparte

361. Slaboši čekají na příležitost, silní ji vytvářejí. -- Napoleon Bonaparte

362. Ženy mají jen dvě zbraně: kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě současně. -- Napoleon Bonaparte

363. Cílem není malovat život, ale dát život malbě. -- P. Bonnard

364. Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného. -- P. Bonnard

365. Člověk se utěší mnoha přáteli, když nenašel toho jediného. -- P. Bonnard

366. Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. -- P. Bonnard

367. Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho povahu a dali mu jednou pro vždy přednost. -- P. Bonnard

368. Právě chyby dávají někdy obrazu život. -- P. Bonnard

369. Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. -- P. Bonnard

370. Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví. -- Börne

371. Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě malý kluk! -- Börne

372. Stárnou jen lidé bez zásad. -- Börne

373. U ženy je láska stejně často dcerou žárlivosti jako její matkou. -- Börne

374. V přátelství není místa pro nalézání chyb a kritiku, proto duševně získáváme od přítele méně než od někoho, komu jsme lhostejní. -- Börne

375. Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění a koncert nezačíná nikdy. -- Börne

376. Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se může zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. -- Börne

377. Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte je podle toho, kterak školství podporují. -- Karel Havlíček Borovský

378. Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu naleznul. -- Karel Havlíček Borovský

379. Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem. -- Karel Havlíček Borovský

380. Největší zmatek vnáší do mysli víra v to, v co se nám chce věřit, navzdory tomu, co vidíme. -- Bossnet

381. Nejkrutější pomsta je - zůstat svému muži věrná. -- Bossuet

382. Když nežijeme jak myslíme, nakonec budeme myslit tak, jak žijeme. -- Bourget

383. Když už je vše ztraceno, zůstává ještě budoucnost. -- Bowie

384. Vidět daleko, a dojít tam, není totéž. -- Brancusi

385. Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno. -- Braque

386. Je holdem umělci, když ho vykrádají. -- Braque

387. Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti. -- Braque

388. Nepracuji, jak chci, pracuji jak umím. -- Braque

389. Umění je proto, aby zneklidňovalo. -- Braque

390. Umění má znepokojovat. Věda vyvolává jistotu. -- Braque

391. Mám za to, že jediný cíl vědy spočívá v tom, ulehčit člověku klopotnost jeho existence. -- Bertold Brecht

392. Základem lidského světa nemůže být izolovaný jednotlivec, nýbrž dva lidé, jimiž začíná společnost. -- Bertold Brecht

393. Všechno se dá vylepšit - s výjimkou člověka. -- Bertold Brecht

394. Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály. -- Bertold Brecht

395. Je úžasné, jak výbornou paměť mají ženy, když jde o to, oplatit někomu něco zlého. -- Breier

396. Lépe je svůj kříž nést, než ho vléci po zemi. -- Bretaňské přísloví

397. To, co milujeme, nás neukolébává, ale burcuje. -- Breton

398. Skutečnými proletáři našich dob jsou pracující matky. -- Bridgewater

399. Bez fantazie nepochopíš ani holá fakta. -- A. Brie

400. Kdo před někým padá na kolena, musí být padlý na hlavu. -- A. Brie

401. Když si zacpeš uši, žvanilům tím hubu nezacpeš. -- A. Brie

402. Múzy by měly básníkům taky přidělovat koše na papír. -- A. Brie

403. Nechvalme hrdinu před večerem. -- A. Brie

404. Není žádný důvod k pesimismu - pokud člověk neslyší důvody, které uvádějí optimisté. -- A. Brie

405. Pěst sice není žádný argument, ale kde najít argument proti pěsti? -- A. Brie

406. Řada frází neznamená ještě linii. -- A. Brie

407. Třídní původ? Moji předkové byli neandrtálci. -- A. Brie

408. Život je k dogmatům mnohem tolerantnější než dogmata k životu. -- A. Brie

409. Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. -- Brousson

410. Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo. -- Browne

411. Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor. -- Browne

412. Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. -- Browning

413. Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. -- Browning

414. Buď sám sebou! stejně se to nedá dlouho zatajovat! -- Brudziňski

415. Často uzavřou dva idioti sňatek z rozumu. -- Brudziňski

416. Pevně třímal žerď, ale nějaký šprýmař mu stále vyměňoval prapory. -- Brudziňski

417. S dětmi, s nimiž si rodiče nedělali starosti, často mívají starosti dějiny. -- Brudziňski

418. Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným. -- Giordano Bruno

419. Věda je nejlepší způsob, jak z člověka udělat hrdinu. -- Giordano Bruno

420. Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. -- Giordano Bruno

421. Jako všechny zákony světa, i pravda je stálá a neměnná. -- Giordano Bruno

422. Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno. -- Giordano Bruno

423. Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší chudobě. -- Bruycre

424. Málokdo lituje, že řekl málo, ale často lituje, že řekl mnoho. -- Bruycre

425. Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila. -- Bruycre

426. Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným. -- Jean De La Bruyére

427. Člověk se musí smát dřív, než je šťastný, poněvadž jinak by mohl zemřít, aniž by se smál. -- Jean De La Bruyére

428. Hanbou je urážet, nikoli se omlouvat. -- Jean De La Bruyére

429. Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem. -- Jean De La Bruyére

430. Hlupák nevychází nikdy ze směšnosti, je to jeho charakteristický rys; do směšnosti upadne někdy i ten, kdo má ducha, ale ten z ní opět vyjde. -- Jean De La Bruyére

431. Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. -- Jean De La Bruyére

432. Je příjemné pěstovat přátelství ze záliby a z úcty; trapné je pěstovat je pro zisk: to vlastně znamená doprošovat se. -- Jean De La Bruyére

433. Láska a přátelství se vylučují. -- Jean De La Bruyére

434. Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí. -- Jean De La Bruyére

435. Leckdo neposlouchá ani rozumu, ani dobrých rad a chybuje vědomě jenom ze strachu, aby nebyl nikým ovládán. -- Jean De La Bruyére

436. Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, neboť bychom mohli umřít, aniž bychom se zasmáli. -- Jean De La Bruyére

437. Nedělejme si nepřátele z těch, kteří kdybychom je lépe znali, by mohli být mezi našimi přáteli. -- Jean De La Bruyére

438. Odmítat nasupeně jakoukoli chválu je hrubost, vnímejme citlivě, jestliže dobří lidé upřímně chválí, co je chvály hodno. -- Jean De La Bruyére

439. Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou pociťujeme, jsme-li spolu sami. -- Jean De La Bruyére

440. Příčinou toho, že se ženy mezi sebou nemilují, jsou muži. -- Jean De La Bruyére

441. Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně má cenu druhý člověk. -- Jean De La Bruyére

442. Udělat knihu je stejné řemeslo jako udělat pendlovky. -- Jean De La Bruyére

443. Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl čekat. -- Jean De La Bruyére

444. Ženy jdou v lásce dále než většina mužů. Ale muži nad ně vynikají v přátelství. -- Jean De La Bruyére

445. Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší bídě. -- Jean De La Bruyére

446. Málokdo lituje, že řekl málo, ale často lituje, že řekl mnoho. -- Jean De La Bruyére

447. Neexistují ošklivé ženy, jsou jen ženy, které neví, jak se udělat hezkými. -- Jean De La Bruyére

448. Kariéru je možno udělat buď vlastními schopnostmi anebo hloupostí jiných. -- Jean De La Bruyére

449. Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede vždy k tomu, aby lépe využili času, který jim k životu zbývá. -- Jean De La Bruyére

450. Musíme se smát dříve, než se staneme šťastnými, nebo bychom mohli umřít bez toho, aniž bychom se zasmáli. -- Jean De La Bruyére

451. Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády. -- Jean De La Bruyére

452. Na koho chceme zapomenout, na toho stále myslíme. -- Jean De La Bruyére

453. Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet. -- Jean De La Bruyére

454. Obchodník vystavuje dobré zboží, aby prodal, co má nejhoršího. -- Jean De La Bruyére

455. Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohli očekávat. -- Jean De La Bruyére

456. Většina lidí užije nejkrásnější části života k tomu, aby si ten zbytek udělali bídný. -- Jean De La Bruyére

457. Ženy se nenávidí mezi sebou pro ty přednosti, pro které se líbí mužům. -- Jean De La Bruyére

458. Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. -- Březina

459. Mužský má vždycky krom ženské ještě jedno želízko. Upaluje svíčku ze dvou konců. Buď kumpány, hospodu, nebo politiku. -- Březovský

460. Mít někoho rád je jen jedna stránka věci - ta pohodlnější. Snášet se s ním ta druhá - ta plná nedorozumění. -- Bucková

461. Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. -- Buddha

462. Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě. -- Buddha

463. Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. -- Buddha

464. Ženy mají rády zanedbané muže, aby se mohly cítit nepostradatelnými, když o ně pečují. -- Buddha

465. Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. -- Budha

466. Nemohu po vás chtít, abyste se svému portrétu podobal i zjevem. -- Buffet

467. Génius je nevyčerpatelná trpělivost. -- Buffon

468. Génius není nic jiného než velká schopnost trpělivosti. -- Buffon

469. Talent - toť trpělivost. -- Buffon

470. Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád. -- Bulharské přísloví

471. Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme. -- Bunin

472. Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost. -- Michelangelo Buonarotti

473. Není větší škody nad ztracený čas. -- Michelangelo Buonarotti

474. Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. -- Vlasta Burian

475. Čím to je, že z těch nejšpinavějších obchodů bývá obyčejně největší čistý zisk? -- Vlasta Burian

476. Pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý. -- Vlasta Burian

477. Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. -- Burns

478. Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme. -- Busch

479. Stát se otcem není těžké, být otcem je těžké. -- W. Busch

480. Definovat něco je jakési poškrábání, po němž svědící místo svědí ještě víc. -- Butler

481. Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé. -- Butler

482. Život je uměním vyvozovat postačující závěry z nepostačujících znalostí. -- Butler

483. Lupiči žádají peníze nebo život. Ženy žádají oboje. -- Samuel Butler

484. Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít. -- Samuel Butler

485. Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. -- Samuel Butler

486. Svědomí je tak dobře vychované, že se okamžitě přestane hlásit těm, kteří mu nechtějí naslouchat. -- Samuel Butler

487. Svět možná není příliš moudrý - ale prozatím neznáme nic moudřejšího. -- Samuel Butler

488. Nic nepůsobí tak silným dojmem jako mlčící dav. -- Samuel Buttler

489. Láska, která předvídá svůj konec, nechtíc překonati samu smrt a protáhnouti se až do věčnosti, není pravou láskou. -- Buzková

490. Hodiny štěstí počítáme jen na minuty. -- George Gordon Byron

491. Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala. -- George Gordon Byron

492. Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. -- George Gordon Byron

493. Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. -- George Gordon Byron

494. Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. -- George Gordon Byron

495. Přátelství je láska bez křídel. -- George Gordon Byron

496. Strašné je, že nelze žít ani s ženami, ani bez nich. -- George Gordon Byron

497. Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. -- George Gordon Byron

498. Strom vědění není stromem života. -- George Gordon Byron

499. V lásce se střídá radost a bolest. -- George Gordon Byron

500. Strašné je, že nemůžeme žít s ženami ani bez nich. -- George Gordon Byron

501. Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. -- George Gordon Byron

502. Strašné je, že je nemožné žít ani se ženami, ani bez nich. -- George Gordon Byron

503. Buď vždy veselý - to je nejlepší medicína. Veselost je filozofie příliš málo pěstovaná. Je sluneční stranou života. -- George Gordon Byron

504. Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostává-li se v pokročilém věku. -- George Gordon Byron

505. Noc ukazuje hvězdy a ženy v lepším světle. -- George Gordon Byron

506. Inteligence vidí věci v zárodku. -- Lao c'

507. Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí. -- Lao c'

508. Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe. -- Lao c'

509. Svět sám je v neustálé přestavbě, tím spíše člověk. -- Lao c'

510. Znát rozsah vlastní nevědomosti je nejlepší část našich vědomostí. -- Lao c'

511. To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné. -- Largo Caballero

512. Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se obává, že je to pravda. -- Cabele

513. Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě a pesimista se obává, že je to pravda. -- Cabell

514. Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější. -- Gaius Julius Caesar

515. Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. -- Gaius Julius Caesar

516. Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků. -- Gaius Julius Caesar

517. Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda. -- Gaius Julius Caesar

518. Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby byla pravda. -- Gaius Julius Caesar

519. Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. -- Gaius Julius Caesar

520. Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků. -- Gaius Julius Caesar

521. Kostky jsou vrženy. -- Gaius Julius Caesar

522. Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda. -- Gaius Julius Caesar

523. Neříkej vždy to, co víš, ale vždycky se snaž vědět, co říkáš. -- Gaius Julius Caesar

524. Žena je hodna milování, nikoliv lásky. -- Gaius Julius Caesar

525. Hloupost by neměla mít v tomto sále místo a ani jinde by neměla být trpěna. -- Gaius Julius Caesar

526. Největší vítězství - vítězství nad sebou. -- Calderón

527. Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí. -- Caligula

528. Ženy v malých praktických otázkách mívají více zdravého rozumu a pomáhají mužům, když ti nevědí, jak dál. -- Calvino

529. Bez učení ani světec nedokáže pronášet správné úsudky. -- Campanella

530. Chceš-li být filosofem, piš romány. -- Albert Camus

531. Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt. -- Albert Camus

532. Každá překážka umožní urazit další kus cesty. -- Albert Camus

533. Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu. -- Albert Camus

534. Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. -- Albert Camus

535. Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti. -- Albert Camus

536. Nejtěžší je odpovídat na mlčení. -- Albert Camus

537. Nemáme čas být sami sebou. Máme jen čas být šťastni. -- Albert Camus

538. Pohrdám inteligencí znamená ve skutečnosti: 'Nemohu snést své pochybnosti'. -- Albert Camus

539. Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit. -- Albert Camus

540. Štěstí a absurdno jsou děti stejné země. -- Albert Camus

541. Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít. Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil. -- Albert Camus

542. Žít znamená ověřovat. -- Albert Camus

543. Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. -- Albert Camus

544. Neexistuje nevinná lež. -- Albert Camus

545. Snažší je dosáhnout úspěchu, obtížnější je si ho udržet. -- Albert Camus

546. Nastavoval druhou tvář tak dlouho, až mu na ni přilepili řád. -- E. Canetti

547. Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou - také v tobě. -- Thomas Carlyle

548. Jen když zdravý onemocní, ví, co měl. -- Thomas Carlyle

549. Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. -- Thomas Carlyle

550. Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí. -- Thomas Carlyle

551. Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo do něčeho, ale je třeba být o své lásce i hluboce přesvědčen. -- Thomas Carlyle

552. Skutečná universita dnešní doby je sbírka knih. -- Thomas Carlyle

553. Skutečná univerzita dnešní doby je sbírka knih. -- Thomas Carlyle

554. Staňte se čestným člověkem a můžete si být jisti, že na světě je o jednoho darebáka méně. -- Thomas Carlyle

555. Staňte se čestným člověkem, a můžete si být jist, že je na světě o jednoho darebáka méně. -- Thomas Carlyle

556. Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik, jako nikdo jiný. -- Thomas Carlyle

557. Zkušenost vybírá hrozně vysoké školné, ale učí jako nikdo jiný. -- Thomas Carlyle

558. Chcete-li být zajímaví, zajímejte se. Ptejte se na věci, na něž druhý rád odpovídá. Přimějte ho, aby vyprávěl o sobě a o tom, co vykonal. -- Carnegie

559. Nejdůležitější způsob, jak získat přátelství lidí je zapamatovat si jejich jména a vzbudit v nich vědomí důležitosti. -- Carnegie

560. Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne. Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost. -- Casanova

561. Láska je ze tří čtvrtin zvědavost. -- Giovanni Giacomo Casanova

562. Náš rozum je jako střelný prach: může snadno vybouchnout, ale nikdy nevybuchne, pokud jej někdo nezapálí. -- Giovanni Giacomo Casanova

563. Od nezkušených žen se můžeme mnohému naučit. -- Giovanni Giacomo Casanova

564. Co milujeme povrchně, si snadno znechutíme. Od toho však, co milujeme z hloubi své duše, nás nemůže odradit nic na světě. -- Casson

565. Dobu neobviňuj, když jsi příčinou žalu. -- Cato

566. Každému je dána řeč, jen některým duševní moudrost. -- Cato

567. Lidský život je jako železo, které se opotřebovává, jestliže je užíváš, a které stráví rez, jestliže je neužíváš. -- Cato

568. Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. -- Cato

569. Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami. -- Cato

570. Myslím, že první ctnost je udržet jazyk na uzdě. -- Cato

571. Naše činy nebudou zapomenuty, osvěžíme-li je občas jinými činy. -- Cato

572. Přátelství nebudiž roztrženo, ale pozvolna rozpáráno. -- Cato

573. Předstírat na správném místě hloupost je velice moudré. -- Cato

574. Rozlobený člověk otvírá ústa a zavírá oči. -- Cato

575. Rozzlobený člověk otvírá ústa a zavírá oči. -- Cato

576. S cizími ženami se muž miluje z potřeby, s vlastní ze soucitu. -- Cato

577. Velmi silný je ten, kdo dovede být zticha, i když je v právu. -- Cato

578. Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet, i když je v právu. -- Cato

579. Vystříhej se toho, co sám odsuzuješ u druhých! -- Cato

580. Vzácnou moudrost ti dá hlavně dlouhá zkušenost. -- Cato

581. Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. -- Catullus

582. Žádná žena ať nevěří mužovým přísahám. -- Catullus

583. Když člověk nemá žádnou obraznost, je smrt pro něj lehká. -- Céline

584. Myšlenková neschopnost odsuzuje některé k tomu, aby nenáviděli bez jakékoli přesnosti. -- Céline

585. Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy. -- Miguel de Cervantes

586. Člověk je dítětem svého díla. -- Miguel de Cervantes

587. Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti. -- Miguel de Cervantes

588. Láska se podobá dobré pověsti: byvši jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. -- Miguel de Cervantes

589. Líní a prázdní lidé se podobají trubcům v úle: požírají med včel - dělnic. -- Miguel de Cervantes

590. Mluvit a nemyslet je totéž jako střílet a nemířit. -- Miguel de Cervantes

591. Na každý hrnec se najde poklička. -- Miguel de Cervantes

592. Na velkých hodinách času je jen jediné slovo: Teď. Po ulici Potom se dojde k domu Nikdy. -- Miguel de Cervantes

593. Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho. -- Miguel de Cervantes

594. Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, si nesmí naříkat, když odejde. -- Miguel de Cervantes

595. Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci. -- Miguel de Cervantes

596. Žádný otec a matka nepovažují své děti za ošklivé. -- Miguel de Cervantes

597. Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. -- Miguel de Cervantes

598. Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy. -- Miguel de Cervantes

599. Když se vám nemění choroby, je nejvyšší čas vyměnit lékaře. -- Gilbert Pierre Cesbron

600. Mnoho ztroskotanců volá o pomoc proti větru. -- Gilbert Pierre Cesbron

601. Říká se, že 'život je oceánem bolesti'. To je možné, ale jeho pěna je krásná. -- Gilbert Pierre Cesbron

602. To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, když přestanou mít strach. -- Gilbert Pierre Cesbron

603. Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. -- Cézanne

604. K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči. K tomu je třeba otevřít i srdce. -- Cézanne

605. ... ví se někdy v umění, kdo je blázen? -- Cézanne

606. Ať děláme cokoli, má nám záležet na tom, co děláme, ne na tom, zda nás někdo vidí. -- Cicero

607. Často bývá člověk sám sobě největším nepřítelem. -- Cicero

608. Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. -- Cicero

609. Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. -- Cicero

610. Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou? -- Cicero

611. Devět desetin moudrosti je - být moudrý včas! -- Cicero

612. Dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí. -- Cicero

613. Dokud dýchám, doufám. -- Cicero

614. Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné. -- Cicero

615. Jest potřebí moudrost nejen si získávati, nýbrž také ji užívati. -- Cicero

616. Každý člověk chybuje, ale jen hlupák v chybách setrvává. -- Cicero

617. Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí. -- Cicero

618. Krása, která nemá svědka, je bez užitku. -- Cicero

619. Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. -- Cicero

620. Lenost je strach před nadcházející prací. Mnohem více lidí zahynulo přičiněním lidí než jakoukoli jinou pohromou. -- Cicero

621. Lenost je strach před očekávanou prací. -- Cicero

622. Lháři nevěříme ani tenkrát, když mluví pravdu. -- Cicero

623. Lháři obvykle nevěříme, ani když mluví pravdu. -- Cicero

624. Největším dobrem je žít podle přírody. -- Cicero

625. Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. -- Cicero

626. Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. ::: (MAXIMA ILLECEBRA EST PECCANDI IMPUNITATIS SPES.) -- Cicero

627. Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat. -- Cicero

628. Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat. -- Cicero

629. Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc. -- Cicero

630. Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí. -- Cicero

631. Nic není objeveno a zároveň hned dokonalé. -- Cicero

632. Nic není tak typické pro přízemního a omezeného ducha jako láska k majetku. -- Cicero

633. Ó, šťastný smrtelník! Jemu nikdy nechyběl humor. -- Cicero

634. Paměť slábne, jestliže ji necvičíš. -- Cicero

635. Paměť slábne, pokud ji necvičíš. -- Cicero

636. Papír snese všechno. -- Cicero

637. Poutem společnosti je rozum a řeč. -- Cicero

638. Pověra je známkou slabomyslnosti. -- Cicero

639. Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. -- Cicero

640. Přátelství může být jen mezi dobrými. -- Cicero

641. Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. -- Cicero

642. Při práci se mají víc pohybovat ruce nežli jazyk. -- Cicero

643. Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno. -- Cicero

644. Raději chci být zdráv nežli bohat. -- Cicero

645. Řečník musí dbát tří věcí: co říká, kde to říká a jak to říká. -- Cicero

646. Sobě samému je každý nejméně znám. -- Cicero

647. Štěstí je slepé. -- Cicero

648. Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž sespojilo. -- Cicero

649. Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání. -- Cicero

650. Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět; že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký. -- Cicero

651. To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. -- Cicero

652. Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. -- Cicero

653. V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. -- Cicero

654. Vše, co je podle přírody, je hodno úcty. -- Cicero

655. Vzpomínky na otroctví činí svobodu ještě milejší. -- Cicero

656. Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly. -- Cicero

657. Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězmi. -- Cicero

658. Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy. -- Cicero

659. Životem vládne štěstěna, ne moudrost. -- Cicero

660. Život zemřelých je uložen v paměti žijících. -- Cicero

661. Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodiny. -- Cicero

662. Život je nejlepší školou života. -- Jára Cimrman

663. Jsem bezvýhradný ateista; až se bojím, že mě pánbůh potrestá. -- Jára Cimrman

664. Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost začíná dnes. -- Konstantin Eduardovič Ciolkovskij

665. ... jakmile začnete humor definovat, rozpitvávat, teoreticky vysvětlovat, už je po srandě. -- Císler

666. Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat. -- Clair

667. Když najdeš cestu bez překážek, určitě nevede nikam. -- N. Clark

668. Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam. -- N. Clark

669. Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat. -- Clarke

670. Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň. -- Clarke

671. Neříkej vždy, co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš. -- Caucus Appius Claudius

672. Svádění je prostě ženský zvyk. Nabízet se je prostě ženská potřeba. -- Clavell

673. Hřbitovy jsou plné nenahraditelných lidí. -- Clemenceau

674. Zbabělci, kteří mlčí, když mají mluvit, způsobili již mnohem více zla než vyložení ničemové. -- Clemenceau

675. Bohové nebojují proti hlouposti - tyjí z ní. -- Jean Cocteau

676. Móda je to, co vychází z módy. -- Jean Cocteau

677. Ovšemže věřím ve slepé štěstí. Jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které nemám rád. -- Jean Cocteau

678. Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech. -- Jean Cocteau

679. Ovšemže věřím ve slepé štěstí. Jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které nemám rád? -- Jean Cocteau

680. Dobré vychování spočívá v tom, že skrýváme, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých. -- Jean Cocteau

681. Hvězdy netuší, že tvoří souhvězdí. -- Jean Cocteau

682. Mrtvým zavíráme oči zlehka, stejně tak jemně otvíráme oči živým. -- Jean Cocteau

683. Naštěstí nevypadají všechny ženy zblízka tak krásné, jak se zdají zdálky. -- Jean Cocteau

684. Rozdíl mezi velkým a malým městem tkví v tom, že ve velkém městě je možné víc vidět a v malém víc slyšet. -- Jean Cocteau

685. Sny jsou literaturou spánku. -- Jean Cocteau

686. Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. -- Colette

687. Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle, známe zase my je. -- Collins

688. Když se nám vede dobře, znají nás přátelé, když se nám vede zle, pak zase my známe své přátele. -- Collins

689. Žádat o radu znamená v devíti případech z desíti říkat si o lichotku. -- Collins

690. Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vynikat nad tebou. -- Colton

691. Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou. -- Colton

692. Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů. -- Colton

693. Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím. -- Colton

694. Ten, jenž se nelíbí nikomu, není tak hoden politování jako ten, jemuž se nikdo nelíbí. -- Colton

695. Vždy je bezpečné učit se i od svých nepřátel, málokdy je však bezpečné učit se od vlastních přátel. -- Colton

696. Co je to velký život? Jsou to sny a touhy mládí, které se dočkaly realizace v dospělosti. -- Comte

697. Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve rozvíjet svůj osobní život; musíme udělat pořádek ve svém srdci. -- Confucius

698. Ženy jsou jako kouzelnické triky: abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět. -- Congreve

699. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. -- Conrad

700. Marnivost přikazuje paměti páchat nejrůznější kousky. -- Conrad

701. Vyhýbejte se lidem, kteří s vámi vždy souhlasí. -- Conrad

702. Architektura je to, co činí zříceninu krásnou. -- Le Corbusier

703. Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. -- Corneille

704. Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt. -- Corneille

705. Ženy nevidí, co pro ně děláme, ony vidí jen to, co neděláme. -- G. Courteline

706. Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak. -- G. Courteline

707. Fakt je víc než pravda. Ten kdo ztrácí své svědomí, nemá nic, co by mělo cenu udržovat. -- Coussin

708. Vědění je hrdé, že zná tolik, moudrost je skromná, že nezná víc. -- Cowper

709. Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou. -- Crane

710. Přítel je osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou. -- Crane

711. Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla. -- Cronin

712. Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. -- Cronin

713. Ne ve výpočtech, ale v lásce se vědec nejčastěji mýlí. -- Maria Curie-Sklodowska

714. Zamilovanost je většinou jen divadelní představení pro kolemjdoucí. -- Maria Curie-Sklodowska

715. Život není snadný pro nikoho z nás. No a co. Musíme mít vytrvalost a hlavně sebedůvěru. Musíme věřit, že jsme k něčemu obdarováni a že té věci musíme dosáhnout. -- Marie Curie-Sklodowska

716. Piš jen ty knihy, které nemůžeš nenapsat, bez kterých bys trpěl. Knihy nezbytné. -- Cvetajevová

717. Jediné, čemu podléháme víc než ženě, je únava. -- Hector Savien de Bergerac Cyrano

718. Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku. -- Hector Savien de Bergerac Cyrano

719. Zadívata se na ženu znamená představit si ji obnaženou. -- Hector Savien de Bergerac Cyrano

720. Žena je jen tenkrát lákavá, když činí ze svého těla tajemnou říši snů. -- Hector Savien de Bergerac Cyrano

721. Mám přátele! musím si říci s údivem. A stejným údivem: čím jsem si je zasloužil? -- Josef Čapek

722. Bližní vedle bližního spíše couvají před hlubinami smutku než před propastmi sobectví. -- Josef Čapek

723. Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji mile némarnosti života; nic nám ji, právě ji, nenahradí. -- Josef Čapek

724. Člověk je si vždycky spíš vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči těm druhým. -- Josef Čapek

725. Člověk je si vždycky spíš více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči těm druhým. -- Josef Čapek

726. Člověk je v podstatě bytost s těmi ostatními nespokojená. -- Josef Čapek

727. Člověk je závislý na svém prostředí a nemůže se dokonale izolovat. Není však třeba se umíněně izolovat, aby byl člověk sám sebou. -- Josef Čapek

728. Existují lidé, od kterých se umažeš, ať dáváš sebevíc pozor. -- Josef Čapek

729. Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická, jsou-li její konflikty s okolním životem plodné, vede-li ho bezpečně v činu i v myšlení. -- Josef Čapek

730. Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. -- Josef Čapek

731. Lidé přemýšlejí jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby. -- Josef Čapek

732. Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek. Ale když nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých. -- Josef Čapek

733. Mám přátele! Musím si říci s údivem. A se stejným údivem: čím jsem si je zasloužil? -- Josef Čapek

734. Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš prostor. -- Josef Čapek

735. Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš prostor. -- Josef Čapek

736. Nejprve třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči. -- Josef Čapek

737. Nejsou špatné pravdy, jsou jen špatné zkušenosti. -- Josef Čapek

738. Nemůžete jeden druhém důvěřovat? Pak si nemůžete navzájem pomoci. -- Josef Čapek

739. Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! -- Josef Čapek

740. Nesvoboda není kázní, je ponížením. -- Josef Čapek

741. Přesvědčení, které o sobě mládež má: že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a povzbudivé. -- Josef Čapek

742. Rozum a pravda spočívají spíše na dně myšlení a mlčení než na povrchu mluvení. -- Josef Čapek

743. Skutečný umělec se nepředvádí - jest. -- Josef Čapek

744. Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku. -- Josef Čapek

745. Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, ani kterak filantropickou slabostí. -- Josef Čapek

746. Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovati šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. -- Josef Čapek

747. Umění je více nepokoj než jistota: vždycky je v něm veliká složka touhy. -- Josef Čapek

748. Děsím se davu, je nejkrutější ze všech přírodních živlů. -- Karel Čapek

749. Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět. -- Karel Čapek

750. Humor je sůl země, a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý. -- Karel Čapek

751. Jedno z největších neštěstí civilizace: hlupák - vzdělanec. -- Karel Čapek

752. Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl. -- Karel Čapek

753. Lidová moudrost vedle tisícerých pravd skrývá ještě jednu nevytěženou a bezespornou pravdu o relativnosti všech hodnot a pravd. -- Karel Čapek

754. Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. -- Karel Čapek

755. Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. -- Karel Čapek

756. Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil. -- Karel Čapek

757. My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat. -- Karel Čapek

758. Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev. -- Karel Čapek

759. Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. -- Karel Čapek

760. Stáří je parazit vlastního mládí. -- Karel Čapek

761. Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami. -- Karel Čapek

762. Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením. -- Karel Čapek

763. Žádné 'my' mne nespasí, nedal-li jsem 'já' aspoň cibuli almužnou... 'Já' je zároveň slovo svědomí i slovo činu. -- Karel Čapek

764. Ze dvou různých mínění vítězívá vždy to hlučnější. -- Karel Čapek

765. Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě. -- Karel Čapek

766. Anonym je člověk, který má svou čest. Pod svým jménem by to nenapsal. -- Karel Čapek

767. Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je země. -- Karel Čapek

768. Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. -- Karel Čapek

769. Co nemůžeš udělat sám, pokaž to aspoň tomu druhému. -- Karel Čapek

770. Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupějšíze všech přírodních živlů. -- Karel Čapek

771. Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků. -- Karel Čapek

772. Humor je solí země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvým. -- Karel Čapek

773. Humor je sůl země, a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý. -- Karel Čapek

774. Jak člověk jednou začne, - totiž začít nemusí, ale dodělat musí! -- Karel Čapek

775. Jedno z největších neštěstí civilizace: hlupák - vzdělanec. -- Karel Čapek

776. Kritizovat znamená obviňovat autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl. -- Karel Čapek

777. Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu. -- Karel Čapek

778. Nemysli na sebe, když píšeš, mysli na dojem krásy a okouzlení a skutečnosti, který máš vyvolat. -- Karel Čapek

779. Není pravda, že ženy porušují tajemství, nýbrž pravdou jest, že je odevzdávají neporušeně dál, nechávajíce mu pel a krásu jeho tajnosti. -- Karel Čapek

780. Nepřítel se pokoušel zákeřně střílet na naše letadla, pokojně shazující bomby na jeho města. -- Karel Čapek

781. Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev. -- Karel Čapek

782. Popisovat, to není nic, duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům. -- Karel Čapek

783. Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas. -- Karel Čapek

784. Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí soustavnou potřebu být. -- Karel Čapek

785. Pravda zvítězí, ale dá to fušku. -- Karel Čapek

786. Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí. -- Karel Čapek

787. Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka. -- Karel Čapek

788. Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit; sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe. -- Karel Čapek

789. Statečnost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha pořád myslet. -- Karel Čapek

790. Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován. -- Karel Čapek

791. Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život ... oddaně a věrně... -- Karel Čapek

792. V kolika věcech se díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud vítr vane. -- Karel Čapek

793. V parlamentu nemluvíte za nás, jen se o nás dohadujete. -- Karel Čapek

794. Ze dvou mínění vítězí vždy to hlučnější. -- Karel Čapek

795. Umění získat si lásku je to nejtěžší a nejméně probádané právě tak jako umění žít. Málokdo se rodí s talentem k obojímu. -- Čapková

796. Příroda spasí vás! V té bibli čtěte! -- Čech

797. Pro duši milující mění se nejvšednější fráze na drahém rtu ve skvostné, vzácné perly. -- Čech

798. Bojíte-li se samoty, nežeňte se. -- Anton Pavlovič Čechov

799. Doufám, že budu studentem až do konce života. -- Anton Pavlovič Čechov

800. Doufám, že budu studentem do konce života. -- Anton Pavlovič Čechov

801. Je třeba se snažit, aby každý viděl a znal více, než viděl a znal jeho otec. -- Anton Pavlovič Čechov

802. Přátelství nám nebe posílá proto, abychom se mohli vyzpovídat a zachránit se před tajemstvími, která nás tíží. -- Anton Pavlovič Čechov

803. Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti. -- Anton Pavlovič Čechov

804. Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných. -- Anton Pavlovič Čechov

805. Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž my spisovatelé nejvíce lžeme. -- Anton Pavlovič Čechov

806. Milenci si rozumějí lépe, když mlčí. -- Anton Pavlovič Čechov

807. V očích milující ženy je i hlupák filozofem. -- Anton Pavlovič Čechov

808. Všechno zlo v životě pochází od duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných. -- Anton Pavlovič Čechov

809. Láska je nemoc a nikdo netouží se uzdravit. -- František Ladislav Čelakovský

810. Trojí láska spaluje lidské srdce: láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce. -- František Ladislav Čelakovský

811. Cizí chvála přináší tobě jen tehdy čest, když ten, kdo tě chválí, chvály hoden jest. -- František Ladislav Čelakovský

812. Umění nemůže vyjadřovat chaos chaosem. -- Čep

813. Je nutno mít úctu ke svobodě člověka, s kterým žijeme. -- Černyševskij

814. Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poesii. -- Černyševskij

815. Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii. -- Černyševskij

816. Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás. -- Černyševskij

817. Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby. -- Černyševskij

818. Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. -- České přísloví

819. Čím dále v les, tím více dřev. -- České přísloví

820. Člověka při víně poznáš. -- České přísloví

821. Dluh není druh. -- České přísloví

822. Dnes tlusto a zejtra pusto. -- České přísloví

823. Host a ryba třetí den smrdí. -- České přísloví

824. Každé pachole plno svévole. -- České přísloví

825. Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. -- České přísloví

826. Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují. -- České přísloví

827. Láska je nemoc, a zdraví se nechce. -- České přísloví

828. Lidé pro nás stromy sázejí, sázejme my též. -- České přísloví

829. Manželství bez dětí - den bez slunéčka. -- České přísloví

830. Na cizím dvoře jehňata tučnější. -- České přísloví

831. Nehraď se plotem, hraď se přáteli. -- České přísloví

832. Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily. -- České přísloví

833. Ohně nelze upáliti, vody utopiti, větru udusiti a pravdě zahynouti. -- České přísloví

834. O nemožných věcech mysliti, mimoděk sebe šáliti. -- České přísloví

835. Opatrnost matka moudrosti -- České přísloví

836. Osel oslu nejpěknější. -- České přísloví

837. Pivo mladé čep vyráží. -- České přísloví

838. Plný břich, rozum tich. -- České přísloví

839. Podvod a klam zradí se sám. -- České přísloví

840. Přátelské služby se neúčtují. -- České přísloví

841. Prázdný sud nejvíce duní. -- České přísloví

842. Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. -- České přísloví

843. Příteli k pomoci třeba o půlnoci. -- České přísloví

844. První předchůdcové v lásce jsou oči. -- České přísloví

845. Řeřavý úhel se od druhého hřeje. -- České přísloví

846. Sklenku píti, zdrávu býti, druhou píti, veselu býti, třetí píti, rozum se osvítí. Mnohé však pití všecko zřítí! -- České přísloví

847. Škoda krásy, kde rozumu není. -- České přísloví

848. Smrt je hořký truňk. -- České přísloví

849. Špatný vozka, který neumí obrátit! -- České přísloví

850. Starý přítel a staré víno řídko chybuje. -- České přísloví

851. Štěstí má mnoho přátel. -- České přísloví

852. Střez se němého psa a tiché vody. -- České přísloví

853. Svět se točí jako kolo; měj přátele, veziž koho. -- České přísloví

854. Svině, když kaliště mají, na čistou vodu dbají. -- České přísloví

855. U přátel řídko bývej. -- České přísloví

856. Varuj se přátel svého štěstí. -- České přísloví

857. V hněvu vyvře, co na srdci vře. -- České přísloví

858. Víno jest zrcadlo mysli. -- České přísloví

859. Víno nemá závory. -- České přísloví

860. Vyhni se opilému, jakož i bláznu! -- České přísloví

861. Žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebylo konce. -- České přísloví

862. Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl. -- České přísloví

863. Plný břich, rozum tich. -- České přísloví

864. Slova se nepočítají, ale váží. -- České přísloví

865. Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně... slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě. -- Čingischán

866. Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí. -- Čínské přísloví

867. Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu. -- Čínské přísloví

868. Člověk, který se nedovede usmívat, nesmí otevřít obchod. -- Čínské přísloví

869. Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého. -- Čínské přísloví

870. Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. -- Čínské přísloví

871. Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. -- Čínské přísloví

872. Hloupý člověk by udělal nejlépe, kdyby mlčel. Ale kdyby věděl, že má mlčet nebyl by tak hloupý. -- Čínské přísloví

873. Jak se ubránit opilství? Pohledem na opilce. -- Čínské přísloví

874. Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii. -- Čínské přísloví

875. Kdo důvěřuje sobě, předstihuje ostatní. -- Čínské přísloví

876. Králík neokouše trávu u své nory. -- Čínské přísloví

877. Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví. -- Čínské přísloví

878. Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám. -- Čínské přísloví

879. Peníze vidí i slepí. -- Čínské přísloví

880. Přišel-li čas, kdo by nepřišel. Nepřiše-li čas, kdo by přišel? -- Čínské přísloví

881. Pták si vyhledává strom, strom si ptáka nevyhledává. -- Čínské přísloví

882. Sto mužů dokáže vytvořit tábor, ale jenom žena dokáže vytvořit domov. -- Čínské přísloví

883. Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. -- Čínské přísloví

884. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dny nepiš a ruka zeslábne. -- Čínské přísloví

885. Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. -- Čínské přísloví

886. Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč. -- Čínské přísloví

887. Zaléváš-li květiny, zalévej kořeny, poučuješ-li člověka, mluv k jeho srdci. -- Čínské přísloví

888. Muž je ještě dosti hezký, neděsí-li se ho kůň. -- Aurevilly d`

889. Je dvojí snění: snění prázdné a snivost, jež pobízí k práci, k uskutečnění. -- D.I.Pisarev

890. Jen hlupák si může myslet, že se řídím radami, které dávám jiným. -- Salvadore Dalí

891. Jednou je nikdy, ale dvakrát je zvyk. -- Dánské přísloví

892. Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. -- Dánské přísloví

893. Komu se nabízí sele, má mít připravený pytel. -- Dánské přísloví

894. Křivda může být snadno bez projevu lásky, ale láska bez projevu křivdy. -- Dánské přísloví

895. Musí to být silné nohy, které mají unést dobré dny. -- Dánské přísloví

896. Na žábu šlapeme tak dlouho, dokud kváká. -- Dánské přísloví

897. Stará větev praská, když se má ohnout. -- Dánské přísloví

898. Staří jdou špatně, ale radí dobře. -- Dánské přísloví

899. Starý dům má temná okna. -- Dánské přísloví

900. Štěstí a duhu vidíme vždycky ne nad sebou, ale nad hlavami druhých. -- Dánské přísloví

901. Žádný svatý není tak malý, aby nechtěl svíčku. -- Dánské přísloví

902. Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje. -- Alighieri Dante

903. Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy, jako požívání alkoholu. -- Alighieri Dante

904. Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné. -- Alighieri Dante

905. Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy, jako požívání alkoholu. -- Charles Robert Darwin

906. Když ztratíte ženu a patnáct krejcarů, je škoda těch peněz. -- Daudet

907. Děkuji bohu za to, že mne neudělal schopným experimentátorem. Mé největší objevy mi napověděly nezdařené pokusy. -- Davy

908. Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist. -- Davydov

909. Existuje-li na světě něco smutnějšího než opuštěná žena, je to žena, která předstírá, že jí to vyhovuje. -- Day

910. Skutečnou velikostí je umění ovládat sám sebe. -- Daniel Defoe

911. Musíme být velmi smělí, abychom se odvážili být sebou samými. -- Eugéne Delacroix

912. Nikdy nebudeš mnohomluvný, říkáš-li přesně to, co chceš říct. -- Eugéne Delacroix

913. Největším triumfem spisovatelů je, když přimějí k přemýšlení ty, kteří jsou toho schopni. -- Eugéne Delacroix

914. Nikdy nebudeš mnohomluvný, říkáš-li přesně to, co chceš říct. -- Eugéne Delacroix

915. Od Adama byli hlupáci vždycky ve většině. -- Delavigne

916. Náhoda nám dává rodiče, výběr přátele. -- Delille

917. Když mluví žena o minulosti, zpovídá se, když mluví muž, naparuje se. -- Delmarová

918. Nemusíte nic měnit. Přežití není povinné. -- Deming

919. I když jsi sám, nedělej nic špatného. -- Demokritos

920. Je lépe radit se před činy, než potom o nich přemítat. -- Demokritos

921. Je lépe se radit před činy, než potom o nich přemítat. -- Demokritos

922. Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. -- Demokritos

923. Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. -- Demokritos

924. Lidé si pamatují chyby mnohem víc než správné činy. -- Demokritos

925. Nejnebezpečnější protivník je ten, který dovede mlčet. -- Demokritos

926. Nepřátelství příbuzných bývá mnohem horší než nepřátelství cizích lidí. -- Demokritos

927. Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic. -- Demokritos

928. Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. -- Demokritos

929. Ptej se na to, co nevíš, ale neříkej všechno, co víš. -- Demokritos

930. Rozdávat rady je zbytečné: moudrý i hloupý je svorně odmítnou. -- Demokritos

931. Slovo je oděvem myšlenky. -- Demokritos

932. Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnému. -- Demokritos

933. Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnosti. -- Demokritos

934. Štěstí i neštěstí je věcí duše. -- Demokritos

935. Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. -- Demokritos

936. Ustavičná práce se usnadňuje návykem. -- Demokritos

937. Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji. -- Demokritos

938. Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadnější. -- Demokritos

939. Závistník působí sám sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem. -- Demokritos

940. Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem. -- Demokritos

941. Jedinec pro mne znamená tolik jako množství, a množství jenom tolik jako jedinec. -- Démokritos

942. Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. -- Démokritos

943. Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením. -- Démokritos

944. Potřebuje-li něco zvíře ví, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to. -- Démokritos

945. Stejné myšlení vytváří přátelství. -- Démokritos

946. Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, kteréjsou nám k prospěchu. -- René Descartes

947. Přemýšlím, přemítám a tudíž jsem. ::: (COGITO, ERGO SUM.) -- René Descartes

948. Četba dobrých knih je jako hovory s těmi nejpočestnějšími lidmi z minulého století. -- René Descartes

949. Jedině příroda dělá velké věci zadarmo. -- René Descartes

950. Nesmíme předpokládat, že všechno je tu kvůli nám. -- René Descartes

951. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. -- Deschamps

952. Kritika je lehká, umění těžké. -- Destouches

953. Polovina lidí se směje na útraty druhé poloviny. -- Destouches

954. Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. -- C. Diane

955. Když se dva lidé milují, touží po tom žít spolu, ale samotná láska nestačí k zajištění štěstí. -- C. Diane

956. Obětovali bychom vše na světě pro ty, které milujeme, neboť vstoupili do užšího kruhu našeho egoismu. -- C. Diane

957. Ostýchavost je nedostatek důvěry v sebe a pochází z domýšlivosti. Člověk je ostýchavý, protože se bojí, že se nebude jevit v nejlepším světle. -- C. Diane

958. Půvab je užitečný ve všech věcech a je příjemný každému. -- C. Diane

959. Vpravdě sympatizujeme jen s těmi druhy neštěstí, která jsme sami prožili. -- C. Diane

960. Žárlivý člověk je mučedník, který dělá mučedníky z druhých. -- C. Diane

961. Závistivci nejsou šťastni dříve, dokud nezpůsobí, že druzí také závidí. -- C. Diane

962. Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl. -- C. Diane

963. Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. -- C. Diane

964. Když se dva lidé milují, touží po tom žít spolu, ale samotná láska nestačí k zajištění štěstí. -- C. Diane

965. Obětovali bychom vše pro ty, které milujeme, neboť vstoupili do užšího kruhu našeho egoismu. -- C. Diane

966. Půvab je užitečný ve všech věcech a je příjemný každému. -- C. Diane

967. Vpravdě sympatizujeme jen s těmi druhy neštěstí, které jsme sami zažili. -- C. Diane

968. Žárlivý člověk je mučedník, který dělá mučedníky z druhých. -- C. Diane

969. Závistivci nejsou šťastni dříve, dokud nezpůsobí, že druzí také závidí. -- C. Diane

970. Život je cesta, která vede k smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl. -- C. Diane

971. Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování. -- Charles Dickens

972. Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. -- Charles Dickens

973. Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které ji vehnalo zklamání v lásce. -- Charles Dickens

974. Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré. -- Charles Dickens

975. Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře. -- Charles Dickens

976. Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. -- Charles Dickens

977. Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat. -- Charles Dickens

978. Je lépe se opotřebovat, než zrezivět. -- Diderot

979. Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají. -- Diderot

980. Prvním krokem k filosofii jsou pochyby. -- Diderot

981. Prvním krokem k filozofii jsou pochyby. -- Diderot

982. Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů. -- Dietrichová

983. Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě. -- Dietrichová

984. Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. -- Dietrichová

985. Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno. -- Dietrichová

986. Téměř každá žena by byla ráda věrná. Obtížné je jen najít muže, kterému by mohla být věrná. -- Dietrichová

987. Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb. -- Diogenes

988. Hledám člověka. -- Diogenes

989. Existuje síla, kterou nepřemůže žádná lidská vynalézavost - mám na mysli kousky, které nám připravuje hloupost. -- Disraeli

990. Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí. -- Disraeli

991. Přítel se pozná v nouzi, nepřítel taky. -- Doldžev

992. Nejtěžší je život študáka. Je plný zkoušek. -- Dolina

993. Některý muž má přímo fantastické štěstí u žen. Žádná ho nechce. -- Dolina

994. Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. -- Donne

995. Ach ty přízemní povahy! I ta jejich láska se podobá nenávisti. -- Fjodor Michajlovič Dostojevskij

996. A i kdyby byla lichotka sebehrubší, přece se bere nejméně z poloviny vážně. -- Fjodor Michajlovič Dostojevskij

997. Hloupost je stručná a beze lsti, kdežto rozum se vykrucuje; rozum je podlec; hloupost je přímá a poctivá. -- Fjodor Michajlovič Dostojevskij

998. Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě. -- Fjodor Michajlovič Dostojevskij

999. Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten. -- Fjodor Michajlovič Dostojevskij

1000. Nejvýhodnější výhodou člověka je, že může jednat nevýhodně. -- Fjodor Michajlovič Dostojevskij

1001. Není větší utrpení než když se mi myšlenka nevyvede ve slovech! -- Fjodor Michajlovič Dostojevskij

1002. Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování. -- Fjodor Michajlovič Dostojevskij

1003. Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na celém světě. -- Fjodor Michajlovič Dostojevskij

1004. Muž, který chodí s utrženým knoflíkem, by se měl oženit nebo rozvést. -- Kirk Douglas

1005. Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést. -- Kirk Douglas

1006. Je chybou vyrábět teorie dřív, než jsou shromážděna všechna fakta. -- Doyle

1007. Když vyloučíte nemožné, pak to, co zbývá, musí být pravda, byť je sebenepravděpodobnější. -- Doyle

1008. Nemáte-li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou budoucnost. -- Dreiser

1009. Nepoužívej klasických citátů - provádíš tím exhumaci babičky v přítomnosti své milenky. -- Duhamel

1010. Manželství je tak těžké, že ho musejí nést dva, často i tři. -- Dumas

1011. Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší, tím více drží. -- Dumas

1012. Předsudky jsou jako hřebíky: čím víc se do nich buší, tím víc drží. -- Dumas

1013. Všechny ženy, které jsem kdy poznal, si minulost pamatovaly až moc dobře. Obvykle i do příšerných podrobností. -- Durrell

1014. Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda. -- Dürrenmatt

1015. Každý pokus jednotlivce řešit sám pro sebe to, co se týká všech, musí ztroskotat. -- Dürrenmatt

1016. V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen v notách. -- Dušek

1017. Ženy nikdy nelžou - věří prostě tomu, co právě říkají. -- Dušek

1018. Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. -- Dutourd

1019. Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý mechanismus pracuje přesně tak, jako v první den stvoření. -- Dutourd

1020. Prostá fyzická záliba není dostatečný důvod k lásce. Rozkoš je zaměnitelná. -- Dutourd

1021. Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně. -- Dutourd

1022. Ženy rády objímají svého včerejšího milence před očima milence zítřejšího. -- Dutourd

1023. Muž se žení, protože se zamiloval. Žena se zamilovala, protože se chce vdávat. -- Duvernois

1024. Nikdo nezačíná dílo od prvopočátku, nýbrž se chápe nitkyz minulosti a spřádá ji dál. -- Dygasinski

1025. Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane aspoň v nenávisti. -- S. Dygat

1026. Kouzlo žen je věc zcela vnější, věc reklamně propagační povahy ani jak nevysvětluje jejich charakterové vlastnosti. -- S. Dygat

1027. Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragédii. Jak často se zato mění v tragédii sny uskutečněné. -- S. Dygat

1028. Po letech se i nejbližší duše k sobě otáčejí tou nejpodivnější a nejneočekávanější stranou. -- S. Dygat

1029. Přátelství stejně jako láska pramení z nedorozumění. -- S. Dygat

1030. Vlastnický instinkt bývá často silnější než sebevětší láska a často bývá také považován za tu největší lásku. -- S. Dygat

1031. Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil. -- S. Dygat

1032. Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragedii. Jak často se zato mění v tragedii sny uskutečněné. -- S. Dygat

1033. Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít. -- Van Dyke

1034. Děti je třeba vychovávat k lásce k lidem a ne k sobě samému. A proto samotní rodiče musí mít rádi lidi. -- Dzeržinskij

1035. Jsou dvě klasy ženskejch. Jedna, která vás miluje proto, co z vás může vyrazit, a druhá, co vás miluje pro prachy. -- Eastlake

1036. Květina je klíčem k srdci ženy: otevře ho snadněji, než klíč houslový. -- Eben

1037. I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc než jeho nejlepší přítel. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1038. Chytrá žena má milióny nepřátel - všechny hloupé muže. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1039. Člověk zůstává mladý, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1040. I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc než jeho nejlepší přítel. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1041. I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1042. Je zlé, jestliže dva manželé se navzájem nudí; daleko horší však je, když jen jeden nudí druhého. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1043. Je zlé, jestliže se dva manželé nudí navzájem, daleko horší však je, když jen jeden nudí druhého. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1044. Kde by byla moc žen, kdyby muži nebyli ješitní? -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1045. Kde by byla moc žen, kdyby nebylo ješitnosti mužů. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1046. Moudřejší ustoupí. Smutná pravda. Zakládá světové panství hlouposti. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1047. Pokládáme za naprosto přirozené, že ostatní lidé nemají štěstí; že sami nemáme štěstí, to je vždycky naprosto nepochopitelné. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1048. Souhrn našich znalostí sestává z toho, co jsme se naučili, a z toho, co jsme zapomněli. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1049. Chytrá žena má miliony rozených nepřátel - všechny hloupé muže. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1050. Člověk zůstává mladý, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1051. Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1052. Naše znalosti jsou souhrnem toho, co jsme se naučili, a toho, co jsme zapoměli. -- Maria von Ebner-Eschenbachová

1053. Genialita je jedno procento inspirace a 99 procent potu. -- Thomas Alva Edison

1054. Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách. -- Thomas Alva Edison

1055. Na vyléčení svízelů je práce lepší než whisky. -- Thomas Alva Edison

1056. Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí. Ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. -- Thomas Alva Edison

1057. Tři hlavní věci, kterých je třeba, aby se dosáhlo čehokoliv, co za to stojí, jsou: práce, vytrvalost a zdravý rozum. -- Thomas Alva Edison

1058. Génius - to je jediné procento inspirace a devadesát devět procent potu. -- Thomas Alva Edison

1059. Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jsu příliš rychle. -- Thomas Alva Edison

1060. Na léčení trápení je práce lepší než láhev whisky. -- Thomas Alva Edison

1061. Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme. -- Thomas Alva Edison

1062. Podmanění jaderné energie bude možné za 1000 let. (1935) -- Albert Einstein

1063. Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého. -- Albert Einstein

1064. Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. -- Albert Einstein

1065. Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. -- Albert Einstein

1066. Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby. -- Albert Einstein

1067. Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby. -- Albert Einstein

1068. Dřív rozbiješ atom než pomluvu. -- Albert Einstein

1069. Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru tonení tak jisté. -- Albert Einstein

1070. Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho co je schopen získat. -- Albert Einstein

1071. Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. -- Albert Einstein

1072. Lidé, staň te se už dospělými. -- Albert Einstein

1073. Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. -- Albert Einstein

1074. Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté. -- Albert Einstein

1075. Dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření: je jím stárnoucí muž anebo stařec, vydaří-li se. -- Eisner

1076. Netrapte se maličkostmi! Všechno jsou maličkosti! -- R. Eliot

1077. V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. -- Jean Paul Eluard

1078. Všechny bytosti, které se milují, mají osudovou krásu, krásu trvání, krásu prvku. -- Jean Paul Eluard

1079. Kdo odmítají jít s námi ke společnému cíli, půjdou sami. Nepůjdeme k cíli jeden po druhém, ale vždy dva a dva. Když se poznáme dva a dva, všichni se poznáme. Budeme se vespolek milovat a naše děti se vysmějí temné báchorce o plačícím samotáři. -- Jean Paul Eluard

1080. Jsem morální vítěz. Bohužel. -- já, em

1081. Dobré mravy vznikají z drobných obětí. -- Ralph Waldo Emerson

1082. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. -- Ralph Waldo Emerson

1083. Inspirace přivodí samotu kdekoli. -- Ralph Waldo Emerson

1084. Některé lidi musíme užívat jen ve velmi malých dávkách. -- Ralph Waldo Emerson

1085. Peníze často stojí příliš mnoho. -- Ralph Waldo Emerson

1086. Spálené knihy osvítily svět. -- Ralph Waldo Emerson

1087. Staňte se někomu nezbytným a nikomu neztěžujte život. -- Ralph Waldo Emerson

1088. Vím jenom tolik, kolik jsem prožil. -- Ralph Waldo Emerson

1089. Vždycky najdeš lidi, kteří si myslí že vědí lépe než ty, co je tvou povinností. -- Ralph Waldo Emerson

1090. Některé lidi musíme užívat jen po velmi malých dávkách. -- Ralph Waldo Emerson

1091. Chceš-li, aby nikdo nevěděl o tvých špatných skutcích, nedopouštěj se jich. -- Ralph Waldo Emerson

1092. Demokracie je vláda tyranů korigována novináři. -- Ralph Waldo Emerson

1093. Skepse je pomalá sebevražda. -- Ralph Waldo Emerson

1094. Vím jen tolik, kolik jsem prožil. -- Ralph Waldo Emerson

1095. Na životě není důležitý život sám, nýbrž přemýšlení o něm Staneme tím, na co neustále myslíme. -- Ralph Waldo Emerson

1096. Marketing není nic jiného než civilizovaná forma války, ve které se většina bitev vyhrává slovy, myšlenkami a logickým myšlením. -- Emery

1097. Člověk pozná jen maličký kousek jsoucna, ale každý věří, že objevil všechno. -- Empedokles

1098. Každý hledá u druhého svou vlastní podstatu. -- Bedřich Engels

1099. Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí. -- Bedřich Engels

1100. Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich. -- Bedřich Engels

1101. Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá. -- Bedřich Engels

1102. Jak jistý je přítel, zjistíš ve chvíli nejisté. -- Quintus Ennius

1103. Už vím, proč tolik lidí baví štípání dřívi. Tam je totiž výsledek vidět ihned. -- Albert Enstein

1104. Hovořit o poesii je mnohem oblíbenější než poesie sama. -- Enzensberger

1105. Velmi často ten, komu se zdá, že umí mluvit, prostě neumí mlčet. -- Epicharmos

1106. Smrt před očima ti buď den co den, a nikdy na nic nízkého nepomyslíš a po ničem nezatoužíš. -- Epiktetos

1107. Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován. -- Epiktetos

1108. Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se na něho! Pomni, že není možné mýlit se schválně. -- Epiktetos

1109. Nesnažil jsem se zalíbit davu, protože dav neschvaluje, co já vím, a já nevím, co schvaluje dav. -- Epikur

1110. Bez důvěry není přátelství. -- Epikuros

1111. Každý odchází ze života tak, jako by se byl právě narodil. -- Epikuros

1112. Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co nemáme. -- Epikuros

1113. Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. -- Epikuros

1114. Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný. -- Epikuros

1115. Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli. -- Epikuros

1116. Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života. -- Epikuros

1117. Při vědecké diskusi více získá ten, kdo je poražen, protože se více poučí. -- Epikuros

1118. Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně. -- Epikuros

1119. V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní. -- Epikuros

1120. Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný; stále se jenže ne za budoucností. -- Epikuros

1121. Člověk nesmí ztrácet naději. Ztratit naději je totéž jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí. -- Erenburg

1122. Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí. -- Erenburg

1123. Jeden člověk má dost místa i v rybím žaludku, kdežto pro dva bývá příliš malá i nejnádhernější země. -- Erenburg

1124. Kompromis je umění rozdělit koláč tak, aby si každý myslel, že z něho dostal největší krajíc. -- Erhart

1125. Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje. -- Erskine

1126. Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. -- Eskymácké přísloví

1127. Leccos chytrého vyšlo přece už i od žen. -- Euripides

1128. Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají. -- Euripides

1129. Není zamilován, kdo nemiluje navždy. -- Euripides

1130. Ve svých dětech žijeme dál. -- Euripides

1131. Žádná lež nezestárne. -- Euripides

1132. Z veškého bohatsví je nejlepší najít ušlechtilou ženu. -- Euripides

1133. Z veškerého bohatství je nejlepší najít ušlechtilou ženu. -- Euripides

1134. Věrolomný přítel je horší než nepřítel. -- Ezop

1135. Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem. -- Fabre

1136. Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jehoživota. -- Abú al Farah

1137. Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší rychle míjí. -- William Faulkner

1138. Někteří se stanou odvážnými až tehdy, když už nemají jiné východiko. -- William Faulkner

1139. Někteří se stanou odvážnými až tehdy, když už nemají jiné východisko. -- William Faulkner

1140. Spisovatel je slavný až tehdy, kdy ho víc citují, než čtou. -- William Faulkner

1141. Jsou muži, jejichž žena vskutku neví, co chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí. -- Faure

1142. Člověk není člověkem, miluje-li jen sebe. -- Francois Fénelon

1143. Čím více mluvíte, tím méně si lidé zapamatují. -- Francois Fénelon

1144. Člověk není člověkem, když miluje jen sebe. -- Francois Fénelon

1145. Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat. -- Ferberová

1146. Sexualita bez lásky unaví veselé podvodníky. -- Ferlinghetti

1147. V dobré polovině všech případů vůbec nezáleží na tom s kým, alev té druhé na tom záleží víc než na čem jiném. -- Ferlinghetti

1148. Kdo má peníze, koupí si auto. Kdo je nemá, zemře jinak. -- Fernandel

1149. Kdysi jsme cestovali tam, kde bylo možné vidět něco pěkného. Dnes cestujeme tam, kde je možné parkovat. -- Fernandel

1150. Mám báječnou paměť, jenže krátkou. -- Fernandel

1151. Při výběru ženy je třeba použít stejné metody jako při výběru látky: nevybírat při umělém osvětlení. -- Fernandel

1152. Zůstaňte tak dlouho na dovolené, dokud vás šéf nebude postrádat, ale ne tak dlouho, aby zpozoroval, že jste postradatelný. -- Fernandel

1153. Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času. -- Feuerbach

1154. Každá hlava, byť je sebeuniverzálnější, je vždy poznamenána určitým, ať už ostrým nebo tupým, jemným nebo hrubým, dlouhým nebo krátkým, rovným nebo zahnutým nosem. -- Feuerbach

1155. Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka. -- Feuerbach

1156. Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní, neboť šťastný může kolem sebe vidět jen šťastné. -- Feuerbach

1157. Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit a šedesát, než se naučí mlčet. -- L. Feuchtwanger

1158. Lidé jsou zlí, ale člověk je dobrý. -- L. Feuchtwanger

1159. Člověku je třeba dvou let, aby se naučil mluvit a šedesáti let, aby se naučil držet jazyk za zuby. -- L. Feuchtwanger

1160. Manželé žen, které obdivujeme, nám připadají vždycky hloupí. -- Feydeau

1161. Každý lékař má svou zamilovanou chorobu. -- Fielding

1162. Když děti nedělají nic, dělají nezdobu. -- Fielding

1163. Je možný jediný způsob sdružování kolektivního, lépe řečeno pluralistního cítění: výchova jedince k jeho vlastní důstojnosti. -- Filla

1164. Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. -- Fischer

1165. Bez snů a ideálů nelze být člověkem. -- Fischer

1166. Kolektiv je prostředkem, individuum účelem. -- Fischer

1167. Býti sám je pro mnohé ta nejhorší společnost. -- Oldřich Fišer

1168. Chcete-li, aby žena mlčela, musíte jí vyznávat lásku nebo se otázat na její věk. -- Oldřich Fišer

1169. Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. -- Oldřich Fišer

1170. Když se žena přestane líbit, začne tvrdit, že muži nema jí vkus. -- Oldřich Fišer

1171. Kolik mužů již zestárlo, jak se nadřelo, aby vydělalo dost na to, aby jejich ženy vypadaly mladě. -- Oldřich Fišer

1172. Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. -- Oldřich Fišer

1173. Nejlepším prostředkem proti rozmaru jsou skutečné starosti. -- Oldřich Fišer

1174. Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, nebo dlouho ženatý. -- Oldřich Fišer

1175. Alimenty jsou přímá daň ze zábavy. Nezřídka i z cizí. -- Oldřich Fišer

1176. Deficit je to, co máme, když už nic nemáme. -- Oldřich Fišer

1177. Jenom jednou je člověk nenahraditelný - na své vlastním pohřbu. -- Oldřich Fišer

1178. Jsou kuchaři a řečníci, jejichž hlavní síla je v omáčkách. -- Oldřich Fišer

1179. Počet těch, kteří nám závidí, je též mírou našeho úspěchu. -- Oldřich Fišer

1180. Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí. -- Oldřich Fišer

1181. Byl mužem své ženy, nepatřil sobě. -- Fitzgerald

1182. Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví... -- Flaubert

1183. Hloupost je cosi neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, na ní ztroskotá. -- Flaubert

1184. Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic. -- Flaubert

1185. Psaní je psí život, ale je to jediný život, který stojí za to žít. -- Flaubert

1186. Slabá místa v knize musí být napsána lépe než všechna ostatní. -- Flaubert

1187. Umění je tak veliké, že vyplňuje celého člověka. -- Flaubert

1188. Žena je docela obyčejný tvor, o němž sis udělal krásnou představu. -- Flaubert

1189. Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje. -- Florian

1190. Kdo má čas, má život. -- Florio

1191. Jsme kvintesencí toho, co je ve zvířatech dobré a zlé. -- La Fontaine

1192. Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít moudrého nepřítele. -- La Fontaine

1193. Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho vydrží muži jedině nevěra. -- Fontana

1194. Závratě lásky nejsou výsledkem probuzené přitažlivosti, ale spící horozumu. -- Fontana

1195. Život je škola, ale kdo může říci, že jí prošel. -- Ivan Fontana

1196. Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. -- Henry Ford

1197. Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě. -- Henry Ford

1198. Myšlení je nejtěžší práce jaká existuje. To je pravděpodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí. -- Henry Ford

1199. Myšlení je nejtěžší práce jaká existuje. To je pravdopodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí. -- Henry Ford

1200. Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem. -- Henry Ford

1201. Ať se to vezme z kteréhokoli konce, skutečnost je vždycky zajímavější, než cokoli si vymyslíte. -- Miloš Forman

1202. Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. -- Fosdick

1203. Doufat, že zanecháme nějakou vzpomínku v srdci ženy, je stejné, jako chtíti vtisknouti pečeť na hladinu tekoucí vody. -- France

1204. Jen ženy a lékaři vědí, jak velmi potřebná a milosrdná je lež. -- France

1205. Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích. -- France

1206. Nikomu nebylo dáno zemřít úplně, smrt nemůže být dokonalejší než život. -- France

1207. Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní. -- France

1208. Starosti jsou nejlepší zábavou. -- France

1209. Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti. -- France

1210. Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid: vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. -- France

1211. V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci. -- France

1212. Žena bez poprsí, to je postel bez peřin. -- France

1213. Ženy a lékaři vědí, kdy lež je vhodná i milosrdná. -- France

1214. Žít znamená jednat. -- France

1215. Zkušenost je nepřenosná. -- France

1216. Čím lepší dělník, tím horší manžel. -- Francouzské přísloví

1217. Do zavřených úst nevletí moucha. -- Francouzské přísloví

1218. I čert byl krásný, když byl mladý. -- Francouzské přísloví

1219. Je-li někdo mrtev, je to nadlouho. -- Francouzské přísloví

1220. Kde byl dřív oheň, tam můžeme najít žhavé uhlíky. -- Francouzské přísloví

1221. Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá. -- Francouzské přísloví

1222. Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu. -- Francouzské přísloví

1223. Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny. -- Francouzské přísloví

1224. Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže. -- Francouzské přísloví

1225. Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce. -- Francouzské přísloví

1226. Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť. -- Francouzské přísloví

1227. Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. -- Francouzské přísloví

1228. Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. -- Francouzské přísloví

1229. Není hanba upadnout, ale zůstat příliš dlouho ležet. -- Francouzské přísloví

1230. Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva už kdy píchat bude. -- Francouzské přísloví

1231. Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat. -- Francouzské přísloví

1232. Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. -- Francouzské přísloví

1233. Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství. -- Francouzské přísloví

1234. Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. -- Francouzské přísloví

1235. Žena je jako tvůj stín, běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou. -- Francouzské přísloví

1236. Ženy dávají přednost mužům, kteří je dobývají, přesto, že jim nerozumějí, před těmi, kteří jim rozumějí, ale nedobývají je. -- Francouzské přísloví

1237. Časně jít spát a časně vstávat, a budeš bohat, moudrý a zdráv. -- Benjamin Franklin

1238. Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno. -- Benjamin Franklin

1239. Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. -- Benjamin Franklin

1240. Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek; neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější. -- Benjamin Franklin

1241. Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko. -- Benjamin Franklin

1242. Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko. -- Benjamin Franklin

1243. Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bezmanželství. -- Benjamin Franklin

1244. Kdo je zamilován do sebe, nemá soka. -- Benjamin Franklin

1245. Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá. -- Benjamin Franklin

1246. Nikdo se ještě nestal nesmrtelným svou leností. -- Benjamin Franklin

1247. Nikdo se nestal nesmrtelný svou leností. -- Benjamin Franklin

1248. Před sňatkem měj oči široce otevřené, po sňatku napolo zavřené. -- Benjamin Franklin

1249. Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. -- Benjamin Franklin

1250. Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno. -- Benjamin Franklin

1251. Kde je uzavíráno manželství bez lásky, vznikne brzo láska bez manželství. -- Benjamin Franklin

1252. Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno. -- Benjamin Franklin

1253. Miluješ život? Pak neztrácej čas, neboť čás je tkáň, z níž se život skládá. -- Benjamin Franklin

1254. Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní. -- Benjamin Franklin

1255. Na toto světě není ni jistého mimo smrt a placení daní. -- Benjamin Franklin

1256. Nikdo se nestal nesmrtelným svou leností. -- Benjamin Franklin

1257. Tři věci jsou nesmírně tvrdé: ocel, diamant a poznání sebe sama. -- Benjamin Franklin

1258. Jestliže je žena v neprávu, pak první, co musíš udělat, je okamžitě ji odprosit. -- Frasnay

1259. Jestliže je žena v neprávu, pak první, co musíš udělat, je okamžitě jí odpustit. -- Fresney

1260. Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození. -- Sigmund Freud

1261. Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. -- Sigmund Freud

1262. Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození. -- Sigmund Freud

1263. Ten, kdo poprvé použil místo kyje nadávky, stal se zakladatelem civilizace. -- Sigmund Freud

1264. Přestože jsem po třicet let studoval zkoumal ženskou psychiku, nejsem schopen odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou, otázku: co vlastně ženy chtějí. -- Sigmund Freud

1265. Nezoufej nad tím, kdo ti říká, že má strach, ale měj strach z toho, kdo ti říká, že si nikdy nezoufá. -- E. Fried

1266. Síla žen spočívá v tom, že se prezentují jako slabé pohlaví. -- Frolík

1267. Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne. -- Erich Fromm

1268. Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí; ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech. -- Erich Fromm

1269. Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. -- Erich Fromm

1270. Prodejní automaty nemohou milovat, mohou jen nabídnout balíček své osobnosti a doufat, že od kupce dostanou ten vykalkulovaný šesták. -- Erich Fromm

1271. Člověk existuje ve stavu stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti. -- Erich Fromm

1272. Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. -- Fuller

1273. Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty. -- Gaborová

1274. Moudrost se projevuje především schopností klást otázky. -- Galiani

1275. Teprve smrtí dogmatu rodí se věda. -- Galilei

1276. Teprve smrtí dogmatu rodí se věda. -- Galileo Galilei

1277. Je třeba víc životu dávat, než ho urychlovat. -- Mahátma Gándhí

1278. Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat. -- Mahátma Gándhí

1279. Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou takoví jako ty. -- Mahátma Gándhí

1280. Nenásilí je první přikázání mé víry. Je to i poslední přikázání mého kréda. -- Mahátma Gándhí

1281. Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit. -- Mahátma Gándhí

1282. Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit. Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou takoví jako ty. -- Mahátma Gándhí

1283. Úspěšný člověk často vděčí za svůj úspěch své první ženě a za druhou ženu tomu úspěchu. -- Garcon

1284. Tragický je rozchod jen tenkrát, když dva, kteří se rozešli, si žijí nadále po boku. -- Ortega y Gasset

1285. V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá. -- Ortega y Gasset

1286. V lásce má větší cenu to, co je dovoleno vzít, než to, co se dává. -- Ortega y Gasset

1287. Ošklivost může být krásná, ale co je hezké - nikdy. -- Gauguin

1288. Jedna hádka s manželkou mě stojí víc energie než pět tiskových konferencí. -- Charles de Gaulle

1289. Jedna hádka s manželkou mne stojí víc energie než pět tiskových konferencí. -- Charles de Gaulle

1290. Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům. -- Charles de Gaulle

1291. Jedna hádka se ženou mě stojí víc energie než pět tiskových konferencí. -- Charles de Gaulle

1292. Každý Francouz chce mít aspoň dvě privilegia. Tím vyjadřuje svou lásku k rovnosti. -- Charles de Gaulle

1293. Smlouvy se podobají dívkám a růžím. Jedny i druhé vadnou. -- Charles de Gaulle

1294. Není nikdy nadbytečně zrcadel v ložnici sličné ženy. -- Gautier

1295. U žen ztrácejí jen bázlivci; milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. -- Gautier

1296. Všechno pomíjí, silné umění je věčné: busta přežije město, verš přečká bohy. -- Gautier

1297. Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují život, druhé byt. -- Litěraturnaja gazeta

1298. Knihy jsou němí učitelé. ::: (LIBRI MUTI MAGISTRI SUNT.) -- Gellius

1299. Co s přáteli? Dnes pil jsem s nimi, a v nouzi pětku nepůjčí mi. -- Gellner

1300. Hloupost jak chléb nám k žití potřebná je. -- Gellner

1301. A když pak už jsou němé, když poztrácely půvab lsti, můj Bože, tu je milujeme z podivné setrvačnosti. -- Geraldy

1302. Mladí muži si přejí: lásku, peníze a zdraví. Jednoho dne však řeknou: zdraví, peníze a lásku. -- Geraldy

1303. Pouze lidé dobrého charakteru zapomínají na intimní příběhy druhých lidí. -- Geraldy

1304. Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led. -- Gercen

1305. Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde, jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy. -- Gerhardi

1306. Nejhorší na dovolené je to, že jí nejvíc potřebujeme, když jsme právě po ní. -- Gerstenmaier

1307. Každý člověk má dvojí vychování: jedno, jehož se mu dostává od jiných, a druhé, důležitější, které si dává sám. -- Edward Gibbon

1308. Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám. -- Edward Gibbon

1309. Největší a nejdůležitější část výchovy je ta, kterou si člověk dal sám. -- Edward Gibbon

1310. Největší a nejdůležitější část výchocy každého člověka je ta, kterou si dal sám. -- Edward Gibbon

1311. Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen. -- Gide

1312. Pokud milující má rád a chce být milován, nemůže se ukázat takový, jaký opravdu je. -- Gide

1313. Toliko v samotě zjeví se mi občas podstatné a tu dospívám k jisté hluboké kontinuitě. -- Gide

1314. Člověk je omyl přírody. -- Gilbert

1315. Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. -- Ginsberg

1316. Umění žít - to je žít s perspektivou. -- Gladkov

1317. Umění žít - to je žít s perspektivou. -- F. V. Gladkov

1318. Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen. -- Glazarová

1319. Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní. -- Johann Wolfgang von Goethe

1320. Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem. -- Johann Wolfgang von Goethe

1321. Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svůj obraz. -- Johann Wolfgang von Goethe

1322. Chytrý se nedopouští malých hloupostí. -- Johann Wolfgang von Goethe

1323. Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý; v podstatě ale má člověk s příbývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jako byl. -- Johann Wolfgang von Goethe

1324. Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatěmá ale člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jako byl. -- Johann Wolfgang von Goethe

1325. Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet. -- Johann Wolfgang von Goethe

1326. Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. -- Johann Wolfgang von Goethe

1327. Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká. -- Johann Wolfgang von Goethe

1328. Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět. -- Johann Wolfgang von Goethe

1329. Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti. -- Johann Wolfgang von Goethe

1330. Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. -- Johann Wolfgang von Goethe

1331. Co jsi zdědil po svých otcích, toho musíš dobýt, abys to skutečněměl. -- Johann Wolfgang von Goethe

1332. Dokonalost je norma nebes, pouze touha po dokonalosti je norma člověka. -- Johann Wolfgang von Goethe

1333. Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní. Přestane-li ji milovat, hovoří s ní hlavně o sobě. -- Johann Wolfgang von Goethe

1334. Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní; přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě. -- Johann Wolfgang von Goethe

1335. Existuje štěstí, ale neznáme je; což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. -- Johann Wolfgang von Goethe

1336. I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. -- Johann Wolfgang von Goethe

1337. I když se vdané paní nijak zvlášť nemají rády, drží přece mlčky spolu, zejména proti mladým děvčatům. -- Johann Wolfgang von Goethe

1338. I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku. -- Johann Wolfgang von Goethe

1339. Jaká je to podívaná! Ale ach! Jen podívaná! -- Johann Wolfgang von Goethe

1340. Jedině příroda ví, co chce. -- Johann Wolfgang von Goethe

1341. Je jedním z největších nebeských darů mít takovou roztomilou věc v náručí. -- Johann Wolfgang von Goethe

1342. Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají, čemu nerozumí. -- Johann Wolfgang von Goethe

1343. Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají tomu, čemu nerozumějí. -- Johann Wolfgang von Goethe

1344. Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne. -- Johann Wolfgang von Goethe

1345. Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. -- Johann Wolfgang von Goethe

1346. Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat. -- Johann Wolfgang von Goethe

1347. Když se nejvíc chce, tak to nejmíň jde. -- Johann Wolfgang von Goethe

1348. Když se zapne první knoflík špatně, pak je celé zapínání špatné. -- Johann Wolfgang von Goethe

1349. Když tě miluji - co je ti po tom. -- Johann Wolfgang von Goethe

1350. Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné. -- Johann Wolfgang von Goethe

1351. Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla. -- Johann Wolfgang von Goethe

1352. Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní. -- Johann Wolfgang von Goethe

1353. Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. -- Johann Wolfgang von Goethe

1354. Lidí se bojí jen ten, kdo je nezná. -- Johann Wolfgang von Goethe

1355. Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. -- Johann Wolfgang von Goethe

1356. Mládí není období života, ale duševní stav. -- Johann Wolfgang von Goethe

1357. Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí. -- Johann Wolfgang von Goethe

1358. Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž. -- Johann Wolfgang von Goethe

1359. Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled. -- Johann Wolfgang von Goethe

1360. Nemůžeme děti tvořit podle své vůle... musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji. -- Johann Wolfgang von Goethe

1361. Není větší chyby, než přestat zkoušet. -- Johann Wolfgang von Goethe

1362. Nestačí vědět, vědění se musí použít. -- Johann Wolfgang von Goethe

1363. Nic tak neodhaluje charakter lidí, jako to, čemu se vysmívají. -- Johann Wolfgang von Goethe

1364. Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě. -- Johann Wolfgang von Goethe

1365. Osamocen nedojde člověk nikdy k cíli. -- Johann Wolfgang von Goethe

1366. Osude lidí, jak podobáš se větru. -- Johann Wolfgang von Goethe

1367. Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš zdát! -- Johann Wolfgang von Goethe

1368. Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu. -- Johann Wolfgang von Goethe

1369. První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě. -- Johann Wolfgang von Goethe

1370. Samota je dobrá věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co určitého na práci. -- Johann Wolfgang von Goethe

1371. Samota je hezká věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co dělat. -- Johann Wolfgang von Goethe

1372. Staří jsme - ale jsme chytří? -- Johann Wolfgang von Goethe

1373. Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací. -- Johann Wolfgang von Goethe

1374. Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa. -- Johann Wolfgang von Goethe

1375. Talent zraje v tichu, charakter se zakaluje v bouřích života. -- Johann Wolfgang von Goethe

1376. Ve všem je lépe doufat než zoufat, neboť kdo může určit možné? -- Johann Wolfgang von Goethe

1377. ... vlastní krb a hodná žena, v tom větší nežli ve zlatě je cena. -- Johann Wolfgang von Goethe

1378. Vlastním předmětem studia lidstva je člověk. -- Johann Wolfgang von Goethe

1379. V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme. -- Johann Wolfgang von Goethe

1380. V mládí každý věří, že svět začal teprve jím, že je tu vlastně všechno jen kvůli němu. -- Johann Wolfgang von Goethe

1381. Zbytečně dlouho mluvíme, abychom odřekli: druhý slyší ze všeho jen - ne. -- Johann Wolfgang von Goethe

1382. Zdá se mi, že v géniovi je cosi jako počítací strojek: zatočíme kličkou a výsledek je správný, ale strojek sám neví proč a jak. -- Johann Wolfgang von Goethe

1383. Ženy jsou korouhvičky, které se nezastaví, dokud nezrezivějí. -- Johann Wolfgang von Goethe

1384. Zestárnout není umění - umění je snést to. -- Johann Wolfgang von Goethe

1385. Zestárnout není umění - umění je to snést. -- Johann Wolfgang von Goethe

1386. Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla anebo stranický duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsem je přestal číst. -- Johann Wolfgang von Goethe

1387. Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svoji povahu. -- Johann Wolfgang von Goethe

1388. Existuje štěstí, ale neznáme je; což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. -- Johann Wolfgang von Goethe

1389. Hypotézy jsou ukolébavky, kterými profesor uspává své žáky. -- Johann Wolfgang von Goethe

1390. I když svět jde stále kupředu, mladí lidé musí vždy začínat od začátku. -- Johann Wolfgang von Goethe

1391. Jestli Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil. -- Johann Wolfgang von Goethe

1392. Každý slyší jen to, čemu rozumí. -- Johann Wolfgang von Goethe

1393. Kdybychom měli studovat všechny zákony, neměli bychom skoro žádný čas je překračovat. -- Johann Wolfgang von Goethe

1394. Když se zapne první knoflík špatně, pak je celé zapínání špatné. -- Johann Wolfgang von Goethe

1395. Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné. -- Johann Wolfgang von Goethe

1396. Ke všemu, co je veliké, je prvým krokem odvaha. -- Johann Wolfgang von Goethe

1397. Konverzace vyžaduje znalosti, mlčení kulturu. -- Johann Wolfgang von Goethe

1398. Kráska, ta v krásno jen se šatí. -- Johann Wolfgang von Goethe

1399. Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní starci jsou uměleckými díly. -- Johann Wolfgang von Goethe

1400. Láska nemá jen pálit, ale i hřát. -- Johann Wolfgang von Goethe

1401. Mládí není období života, ale duševní stav. -- Johann Wolfgang von Goethe

1402. Mou pýchou je mé srdce. Kníže si mě váží pro mé vědomosti, ale to, co já vím, může vědět každý, avšak moje srdce mám jen já. -- Johann Wolfgang von Goethe

1403. Nejpošetilejším ze všech omylů je, když si mladé dobré hlavy myslí, že ztratí originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal již někdo před nimi. -- Johann Wolfgang von Goethe

1404. Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. -- Johann Wolfgang von Goethe

1405. Nepřítel nechce - přítel nesmí šetřit. -- Johann Wolfgang von Goethe

1406. Neužitečný život je předčasná smrt. -- Johann Wolfgang von Goethe

1407. Ničím neprozrazují lidé svůj charakter víc než tím, co je jim k smíchu. -- Johann Wolfgang von Goethe

1408. Nic není strašnějšího než přičinlivá tolerance. -- Johann Wolfgang von Goethe

1409. Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě. -- Johann Wolfgang von Goethe

1410. Obvykle se soudívá, že mezi dvěma krajními hledisky je pravda. Tak tomu zdaleka však není. Je mezi nimi problém. -- Johann Wolfgang von Goethe

1411. Pokud muž miluje ženu, mluví s ní hodně o ní. Když ji přestane milovat, mluví s ní o sobě. -- Johann Wolfgang von Goethe

1412. Talent zraje v tichu, charakter se zakaluje v bouřích života. -- Johann Wolfgang von Goethe

1413. Vysoké cíle, třebaže nesplnitelné, jsou cennější než nízké, třebaže splnitelné. -- Johann Wolfgang von Goethe

1414. Zkušenost je vždycky jenom poloviční znalost. -- Johann Wolfgang von Goethe

1415. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. -- Vincent van Gogh

1416. Je pochybno, že by pánové takového druhu, totiž takoví, kteří nejsou ani tlustí, avšak nejsou ani tencí, byli schopni lásky. -- Nikolaj Vasiljevič Gogol

1417. Na světě je možno všechno dokázat, jen jedno nelze: usmířit dvě dámy. -- Nikolaj Vasiljevič Gogol

1418. Pane Bože! Tak jest na světě dost všelijakého neřádstva, a ty jsi ještě stvořil ženu. -- Nikolaj Vasiljevič Gogol

1419. Svini vleze štěstí samo do rypáku. -- Nikolaj Vasiljevič Gogol

1420. Vezmi do ruky sekyru nebo pilu, to ti pomůže víc než všechny lázně a procházky před spaním. -- Nikolaj Vasiljevič Gogol

1421. Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu. -- Nikolaj Vasiljevič Gogol

1422. Jestliže se žena doopravdy hněvá, polibkem to nespravíš. Zde pomohou nejméně tři polibky. -- Carlo Goldoni

1423. Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst. -- Carlo Goldoni

1424. Ukažte mi muže, který by odolal ženě, když jí dal čas, aby mohla uplatniti celé své umění! -- Carlo Goldoni

1425. Předstíraná skromnost je stejně odporná jako samolibost. -- Carlo Goldoni

1426. Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kod neumí číst. -- Carlo Goldoni

1427. Není na světě špatnost, které by se ženská neuměla dopustit. -- Gordon

1428. Všechny milují námořníky. Když děvče ví, že mládenec do týdne zmizí, a za chvíli bude na druhém konci světa, přestává trochu šlapat na brzdu. -- Gordon

1429. Čím více člověk zná, tím je větší. -- Alexej Maximovič Gorkij

1430. Čím více peněz, tím méně svědomí. -- Alexej Maximovič Gorkij

1431. Je třeba žít zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk roste tím, že usiluje vzhůru. -- Alexej Maximovič Gorkij

1432. Lidé se ztrácejí v množství zbytečných slov. -- Alexej Maximovič Gorkij

1433. Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem. -- Alexej Maximovič Gorkij

1434. Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho. -- Alexej Maximovič Gorkij

1435. Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. -- Alexej Maximovič Gorkij

1436. Čím více peněz, tím méně svědomí. -- Alexej Maximovič Gorkij

1437. Kdo nic nedělá, tomu nelze pomoci. -- Alexej Maximovič Gorkij

1438. Největším požitkem, největší radostí v životě je cítit se potřebným a blízkým ostatním. -- Alexej Maximovič Gorkij

1439. Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize. -- Alexej Maximovič Gorkij

1440. Usnout na vavřínech dovedou i lidé trpící nespavostí. -- A. Gossanyi

1441. Usnout na vavřínech dokáží i lidé trpící nespavostí. -- A. Gossanyi

1442. Přátelství je dcerou ctnosti. Zločinci se mohou spojit, ale ne spřátelit. -- Goya

1443. Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. -- Goya

1444. Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt. -- Gracian

1445. Poznání bez řádu je šílenství. -- Gracian

1446. Jediný a oprávněný entuziasmus je takový, jenž je provázen rozumem, řízenou vůlí a činností, bohatstvím invence v konkrétním počínání. -- Gramsci

1447. Pesimismus rozumu, optimismus vůle. -- Gramsci

1448. Nemůžeš-li činit to, co chceš, chtěj dělat to, co můžeš. -- Greene

1449. Rozkoš roste se zvykem. -- Greene

1450. Staří Řekové měli hodně kultury a žádný benzin. My máme hodně benzinu. -- Gregnis

1451. Namlátíš-li ženě, ona už sama bude vědět proč. -- Gregor

1452. Zlé jazyky jsou horší než pistole. -- A. S. Gribojedov

1453. Zlé jazyky jsou horší než pistole. -- A. S. Gribojedov

1454. Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil se. -- Grillparzer

1455. Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému. -- Grillparzer

1456. Každý z nás má v sobě celá staletí. -- Gris

1457. Jezdec, který není milován koněm, daleko nedojede. -- Gruzínksé přísloví

1458. S ustřiženými křídly ani orel nepoletí. -- Gruzínksé přísloví

1459. Hádka je solí lásky - ale ať vám neujede ruka. -- Gruzínské přísloví

1460. Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou jemu podobní. -- Gruzínské přísloví

1461. Antikvární předměty jsou bývalé kýče. Kýče jsou budoucí antikvární předměty. -- Guiness

1462. Ideální žena zůstává svému muži věrná, ale jedná s ním tak něžně, jako by ho podváděla. -- Guitry

1463. Jak by byly ženy miloučké, kdyby nechtěly být šťastné! -- Guitry

1464. Jedině to, že jsou jim věrné, spojuje ještě některé ženy s jejich manžely. -- Guitry

1465. Když je nám už lhostejná, pak je žena na klíně velká přítěž. -- Guitry

1466. Když už je nám lhostejná, pak je žena na kolenou velká přítěž. -- Guitry

1467. Láska je slepá, proto miluje tmu. -- Guitry

1468. Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji. -- Guitry

1469. Ukrutně se mýlíme ne v tom, že ona nás miluje, ale že my milujeme ji. -- Guitry

1470. Žena miluje muže málomluvné, neboť má za to, že jí naslouchají. -- Guitry

1471. Žena miluje muže málomluvné, protože se domnívá, že ji poslouchají. -- Guitry

1472. Svět patří optimistům, pesimisté jsou jenom diváci. -- Guizot

1473. Svět patří optimistům, pesimisté jsou jenom diváky. -- Francois Pierre Guizot

1474. Jenom to, čemu sami věříme, věří ostatní nám. -- Karl Gutzkow

1475. Jenom tomu, čemu sami věříme, věří ostatní nám. -- Karl Gutzkow

1476. Nešťastný člověk se může osvobodit jenom zapomenutím nebo sněním. -- Guyau

1477. Slovo nezmůže nic bez myšlenky. -- Guyau

1478. Víte, proč musí být hezké děvče v osm hodin v posteli? Protože musí být v jedenáct hodin doma. -- Hájek

1479. Co s přírodou je v neshodě, má smrti znak již na svém čele - a kletbu ve svém průvodě. -- Hálek

1480. Láska umí odpustit a nezná proklínání. -- Hálek

1481. Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. -- Halen

1482. Rada, která mi pomohla: do čtyřiceti se drž se starými, od čtyřicítky s mladými. -- Tomáš Halík

1483. Konference je shromáždění, na němž lidé hovoří o věcech, které už dávno měli udělat. -- Lord Hallux

1484. Samota je trpká. -- Hamerling

1485. Mezi zbohatlíkem a bohatým je rozdíl jako mezi vodou a vodkou. -- Jiří Hanák

1486. Dobrá pověst některé ženy závisí nejvíc na jejich přítelkyních. -- Hardu

1487. Proč někteří muži pochybují o intelektu žen? Zřejmě proto, že nikdy nebyli vyhledáváni ženami s intelektem. -- Häringová

1488. Jednou zasetá doktrína zapouští kořeny hluboko a respekt k minulosti nás všechny svazuje. -- Harwey

1489. I ten největší filosof se často nějaké blbosti neubrání. -- Jaroslav Hašek

1490. Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto nesmíme býti skromní přespříliš. -- Jaroslav Hašek

1491. Vykašlete se na přátelství. Mezi přáteli najdete právě ty největší zrádce. -- Jaroslav Hašek

1492. Ženy se snaží být úplně rovnoprávnými s muži, až na ty případy, kdy je těší každá sebemenší pozornost ze strany pánů. -- Jaroslav Hašek

1493. Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu úplnej hadr. -- Jaroslav Hašek

1494. I ten největší filozof se často neubrání nějaké blbosti. -- Jaroslav Hašek

1495. Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy. -- Hauptmann

1496. Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. -- Hauptmann

1497. Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je zároveň úplně jinak. -- Havel

1498. Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší oporu. -- Karel Havlíček-Borovský

1499. Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém? Když jde Pokora k Moudrosti na radu. -- Karel Havlíček-Borovský

1500. V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel. -- Karel Havlíček-Borovský

1501. Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče: neboť jediný byl zasažen rozdílem mezi tím, jaké věci jsou, a jaké by měly být. -- W. Hazlitt

1502. Mlčení je velkým konverzačním uměním. -- W. Hazlitt

1503. Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat. -- W. Hazlitt

1504. Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. -- W. Hazlitt

1505. Mlčení je velkým konverzačním uměním. -- W. Hazlitt

1506. Dva lidé jsou vždy dva extrémy. -- Friedrich Christian Hebbel

1507. Je třeba často větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním pevně stát. -- Friedrich Christian Hebbel

1508. Kámen lze hodit do vzduchu, a přece mu křídla nenarostou. -- Friedrich Christian Hebbel

1509. Lépe je nemít než ztratit. -- Friedrich Christian Hebbel

1510. Štěstí člověka nezávisí na jeho síle nebo velikosti, ale na jeho způsobení. -- Friedrich Christian Hebbel

1511. Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře. -- Friedrich Christian Hebbel

1512. Tak špatně nelze o lidech smýšlet, abys jednoho dne nemusil říci: přece jen jsem o nich smýšlel příliš dobře. -- Friedrich Christian Hebbel

1513. Toužíme být milováni brutto, nikoli netto. -- Friedrich Christian Hebbel

1514. I žena stárne, nikdy však není stará. -- Friedrich Christian Hebbel

1515. Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom prokázali hloupost. -- Friedrich Christian Hebbel

1516. Nejkrásněji umírá větev, která se láme pod tíží vlastního ovoce. -- Friedrich Christian Hebbel

1517. Toužíme být milováni brutto, ne netto. -- Friedrich Christian Hebbel

1518. I žena stárne, nikdy však není stará. -- Friedrich Christian Hebbel

1519. Je třeba často větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním pevně stát. -- Friedrich Christian Hebbel

1520. Nejkrásněji umírá haluz, která se láme pod tíží vlastního ovoce. -- Friedrich Christian Hebbel

1521. Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony. -- Hegel

1522. Podstatou člověka je svoboda. -- Hegel

1523. Existence je dobrodružstvím své vlastní nemožnosti. -- Heidegger

1524. Co je to výprask, ví každý z nás dost přesně, ale co je to láska, to nikdo pořádně neví. -- Heinrich Heine

1525. Duševní utrpení se snáší snáze než tělesné; kdyby mně bylo nabídnuto zlé svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé. -- Heinrich Heine

1526. Každý z nás dost přesně ví, co je to výprask. Ale co je to láska, to nikdo pořádně neví. -- Heinrich Heine

1527. Kdykoliv jsem odolal pokušení - bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl - bylo to krásnější. -- Heinrich Heine

1528. Líbám, tedy žiji. -- Heinrich Heine

1529. Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují. -- Heinrich Heine

1530. Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce. -- Heinrich Heine

1531. Obvykle chválívají dramatika, který umí vyvolat slzy. Stejný talent má ovšem i obyčejná cibule. -- Heinrich Heine

1532. Příroda dovede stejně jako básník vytvořit největší efekty s nejmenším počtem prostředků. -- Heinrich Heine

1533. Vůbec nerozumíme troskám, až do dne, kdy se jimi staneme sami. -- Heinrich Heine

1534. Zkušenost je dobrá škola. Jen školné je příliš vysoké. -- Heinrich Heine

1535. Dejte božího Bohu a císařovo císaři - avšak to platí o dávání, nikoli o braní. -- Heinrich Heine

1536. Duševní utrpení se snáší lépe než tělesné. Kdyby mi bylo nabídnuto zlés vědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé. -- Heinrich Heine

1537. Křesťané - ti, kdo pohár radosti vypijí už na tomto světě, dostanou tam nahoře kocovinu. -- Heinrich Heine

1538. Kdo nebyl někdy v životě pošetilým, nebyl nikdy moudrým. -- Heinrich Heine

1539. Moudří plodí myšlenky a blázni je rozšiřují. -- Heinrich Heine

1540. Moudrý si všimne všeho. Hlupák si o všem dělá poznámky. -- Heinrich Heine

1541. Obvykle chválí dramatika, který umí vyvolat slzy. Stejný talent má ovšem i obyčejná cibule. -- Heinrich Heine

1542. Nevíme, zda běh přidává roky životu. Víme však, že přidává život rokům. -- Hellerstein

1543. A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité. -- Ernest Hemingway

1544. Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. -- Ernest Hemingway

1545. Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možno zničit, ale ne porazit. -- Ernest Hemingway

1546. Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. -- Ernest Hemingway

1547. Kritici... jsou vši, které lezou po literatuře. -- Ernest Hemingway

1548. Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš, potom je třeba se naučit psát. Na jedno i druhé padne celý život. -- Ernest Hemingway

1549. Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady. -- Ernest Hemingway

1550. Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem. -- Ernest Hemingway

1551. Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost. -- Ernest Hemingway

1552. Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost. -- Ernest Hemingway

1553. Svět je hezký a stojí za to o něj bojovat. -- Ernest Hemingway

1554. Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout. -- Ernest Hemingway

1555. Veselost je druhem odvahy. -- Ernest Hemingway

1556. Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu má nejmíň důvodů. -- Ernest Hemingway

1557. Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, i když má pro to nejméně důvodů. -- Ernest Hemingway

1558. Člověk raději poznává vesmír než sebe samého. -- Ernest Hemingway

1559. Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. -- Ernest Hemingway

1560. Štěstí - to je prostě zdraví a špatná paměť. -- Ernest Hemingway

1561. Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme to, po čem toužíme. -- Ernest Hemingway

1562. Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili. -- O. Henry

1563. Marně a nadarmo bije nejzamilovanější srdce v hrudi člověka, jenž měří v pasu 52 coulů - toť tragedie falstafovské korpulence. -- O. Henry

1564. Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu než pro muže. -- O. Henry

1565. Stařec je ten, kdo má o deset let víc než ty. -- O. Henry

1566. Žena vysokýho intelektu a dokonalý krásy, to je vzácná věc. Stejně vzácná, jako amoleta z vajec Ptáka Ohniváka. -- O. Henry

1567. Charakter, to je osud člověka. -- Herakleitos

1568. Hlupákovi při každém vtipném slově vjede do údů děs. -- Herakleitos

1569. Jediné, čeho se bojím, je lidská hloupost a temnota mysli! -- Hérakles

1570. Vychovávání je věc rodinná; z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací. -- Herbart

1571. Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. -- Jan Herben

1572. Jací jsme, takové budou naše děti. -- Johann Gottfried von Herder

1573. Náhoda a čas jsou dva největší tyrani v životě. -- Johann Gottfried von Herder

1574. Spousta lidí má manželské trable a ani o tom neví. -- Herford

1575. Je lépe být nenáviděn než litován. -- Herodes

1576. Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky. -- Hermann Hess

1577. Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky. -- Hesse

1578. Silní muži musí silně páchnout. -- Heym

1579. Rozdíl mezi manželkou a sekretářkou je v tom, že manželka si nedá diktovat. -- Hilarová

1580. Zamilovanost je choroba, která se léčí sňatkem. -- Hilarová

1581. Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy. -- Hippokrates

1582. Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné. -- Hippokrates

1583. Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří. -- Hippokrates

1584. Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda. -- Hippokrates

1585. Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne. -- Hippokrates

1586. Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování. -- sir Alfred Hitchcock

1587. Kde se dva bijí, tam má třetí šanci být odsouzený za křivé svědectví. -- sir Alfred Hitchcock

1588. Samozřejmě, že muži nestárnou. Ale nemůžete čekat, že to taková mladá žába pozná. -- Hlavín

1589. Smích, tato křeč plic a obličejových svalů, je účinkem nepředvídaného a naprosto jasného poznání naší převahy nad jiným člověkem. -- Thomas Hobbes

1590. Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění moudrost. -- Thomas Hobbes

1591. Není podstatný rozdíl v moudrosti spravující domácnost a v moudrosti řídící stát; jen práce v podrobnostech je jiná. -- Thomas Hobbes

1592. Statisticky bylo dokázáno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - to už je ale, bohužel, pozdě. -- Hoel

1593. Nejvděčnější reakci vyvolávají jarní květiny jako poslové ročního období, na které každý netrpělivě čeká jako na lásku. -- Hoffmeister

1594. Brzy oheň, brzy popel. -- Holandské přísloví

1595. Jeden otec spíš uživí deset dětí, než deset dětí jednoho otce. -- Holandské přísloví

1596. Jeden otec uživí spíš deset dětí než deset dětí jednoho otce. -- Holandské přísloví

1597. Kdo zívá pomáhá zívat i ostatním. -- Holandské přísloví

1598. Když je něco jeden rok sele, je to druhý rok vepř. -- Holandské přísloví

1599. Když se oslu vede příliš dobře, jde na led a zlomí si nohu. -- Holandské přísloví

1600. Není pořád májový večer. -- Holandské přísloví

1601. Když má člověk strach, přestává uvažovat. -- Jean Paul Heinrich von Holbach

1602. Když má člověk strach, přestává uvažovat. -- Jean Paul Heinrich von Holbach

1603. Lidé přikládají největší důležitost právě tomu, co nedovedou pochopit. -- Jean Paul Heinrich von Holbach

1604. Nejvíc potřebuje člověk ke svému štěstí jiného člověka. -- Jean Paul Heinrich von Holbach

1605. Zemská ose zcela zřetelně prochází středem každého města a vesnice. -- O. W. Holmes

1606. Člověk se nasytí všeho - i lásky. -- Homér

1607. Mnoho mluvit a hodně říkat není totéž. -- Homér

1608. Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž. -- Homér

1609. Na světě není nic slabšího než muž. -- Homér

1610. Nic není na světě slabšího než muž. -- Homér

1611. V mládí a kráse je zřídka moudrost. -- Homér

1612. Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky. -- Homér

1613. Talent je odvaha začínat stále znovu. -- Honegger

1614. Modernost je víra, že člověk nedělá skvěle jen stroje, ale i sebe. -- Honzl

1615. Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno. -- Q. Flaccus Horatius

1616. Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih. -- Q. Flaccus Horatius

1617. Blesky bijí do nejvyšších vrcholů. -- Q. Flaccus Horatius

1618. Bohatý je, kdo je moudrý. -- Q. Flaccus Horatius

1619. Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl! -- Q. Flaccus Horatius

1620. Co brání říkat pravdu jakoby žertem. -- Q. Flaccus Horatius

1621. Každý si vybírá svou zlatou střední cestu. -- Q. Flaccus Horatius

1622. Nelze být šťasten v každém ohledu. -- Q. Flaccus Horatius

1623. Není nic lepšího nad život bez manželství. -- Q. Flaccus Horatius

1624. Neumíš-li správně žít, zkušeným ustup. -- Q. Flaccus Horatius

1625. Opakované věci se líbí. -- Q. Flaccus Horatius

1626. Představuj si, že každý den, jenž se rozzářil, je tvůj poslední; vděčně pak přijmeš každou hodinu, se kterou tvoje naděje již nepočítala. -- Q. Flaccus Horatius

1627. Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás za příznivých okolností zůstaly dřímat. -- Q. Flaccus Horatius

1628. Smích většinou umí závažné věci rozřešit lépe a rázněji než velká přísnost. -- Q. Flaccus Horatius

1629. Ten chlapík je blázen, nebo píše verše. -- Q. Flaccus Horatius

1630. Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází. -- Q. Flaccus Horatius

1631. Užívej dne, co nejméně věříc následujícímu. -- Q. Flaccus Horatius

1632. V lásce je zlé dvojí: válka a mír. -- Q. Flaccus Horatius

1633. Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí. -- Q. Flaccus Horatius

1634. Závistník žloutne a hubne, když sousedův majetek vzkvétá. -- Q. Flaccus Horatius

1635. Jen bohatí si mohou dovolit být hloupými. -- Q. Flaccus Horatius

1636. Jsme jen prach a stín. -- Q. Flaccus Horatius

1637. Nic nedal život smrtelníkům bez velké námahy. -- Q. Flaccus Horatius

1638. Nic není krásné ze všech stran. -- Q. Flaccus Horatius

1639. Nic není lepšího nad život bez manželství. -- Q. Flaccus Horatius

1640. Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás za příznivých okolností zůstaly dřímat. -- Q. Flaccus Horatius

1641. Snažím se být stručným a stávám se nesrozumitelným. -- Q. Flaccus Horatius

1642. Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází. -- Q. Flaccus Horatius

1643. Užívej dne a zítřku věř co nejméně! -- Q. Flaccus Horatius

1644. Vrchol štěstí nenajdeš nikdy. -- Q. Flaccus Horatius

1645. Získávej peníze pokud možno počestným způsobem; není-li to možné, tedy za každou cenu. -- Q. Flaccus Horatius

1646. Blbec se nejlépe utají tím, že moudře mlčí... ovšem ten, který to ví a praktikuje, není vlastně vůbec blbej! -- Miroslav Horníček

1647. Humor je vážná věc. -- Miroslav Horníček

1648. Štěstí je důvěra v lidi. -- Miroslav Horníček

1649. Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, si odmyslí tu látku. -- Miroslav Horníček

1650. Může anarchista sám sobě poručit? Může, ale nesmí se poslechnout. -- Miroslav Horníček

1651. Pokud se člověk ptá, chce být. -- Miroslav Horníček

1652. Mám rád drobné ženy. Co je malé, je prý pěkné, a kdyby to pěkné nebylo, aspon toho nebude moc. -- Miroslav Horníček

1653. Život je příliš krátký na to, abychom uklízeli. -- Miroslav Horníček

1654. Žena je tak stará, jak vypadá před snídaní. -- Howe

1655. Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoci. -- Bohumil Hrabal

1656. Život je věrnost třeskutým krásám, někdy i za cenu vlastního života. -- Bohumil Hrabal

1657. Jsou muži, kteří mají to, co zasluhují. Ostatní jsou svobodní. -- Hromádka

1658. Copak může umřít, když nemá komu? -- Hrubín

1659. Jediné, čemu nás naučí žena, je poznání, jak jsme hloupí. -- Hruška

1660. Žena nelže. Přizpůsobuje si toliko pravdu dle své potřeby. -- Hruška

1661. Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu, ať jimá, nebo nemá. -- Elbert Hubbard

1662. Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe! -- Elbert Hubbard

1663. Když vám dojdou argumenty, můžete ještě začít nadávat. -- Elbert Hubbard

1664. Neberte život příliš vážně. Beztak z něho nevyváznete živí. -- Elbert Hubbard

1665. Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamilony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný hanebný kousek. -- Elbert Hubbard

1666. Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří. -- Elbert Hubbard

1667. Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě. -- Elbert Hubbard

1668. Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. -- Elbert Hubbard

1669. Svět je každým dnem lepší. A k večeru zase horší. -- Elbert Hubbard

1670. Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let. -- Elbert Hubbard

1671. Zármutek sneseš sám, ale radost musí být sdílena. -- Elbert Hubbard

1672. Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž: co řeknu? a žena: co si vezmu na sebe? -- Elbert Hubbard

1673. Když vám dojdou argumenty, můžete ještě začít nadávat. -- Elbert Hubbard

1674. Náhrobní nápis je opožděný kompliment. -- Elbert Hubbard

1675. Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živí! -- Elbert Hubbard

1676. Nemáš-li odpověď na argumenty druhého, není ještě nic ztraceno - stále mu ještě můžeš vynadat. -- Elbert Hubbard

1677. Pesimista je člověk, který postavený před dvě zla si vybere obě. -- Elbert Hubbard

1678. Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. -- Elbert Hubbard

1679. Věčné hledání cizích chyb je jednou z největších chyb vlastních. -- Elbert Hubbard

1680. Zármutek sneseš sám, ale o radost se musíš podělit. -- Elbert Hubbard

1681. Je třeba upevňovat sílu těla, abychom udrželi sílu ducha. -- Victor Hugo

1682. Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky má. -- Victor Hugo

1683. Lidem nechybí síla, ale vůle. -- Victor Hugo

1684. Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek. -- Victor Hugo

1685. Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. -- Victor Hugo

1686. Nelétej příliš vysoko: všimnou si toho! -- Victor Hugo

1687. Znát sám sebe ve štěstí, to není snadné. -- Victor Hugo

1688. Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. -- Victor Hugo

1689. Bůh stvořil je vodu. člověk stvořil víno. -- Victor Hugo

1690. Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane. -- Victor Hugo

1691. Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje. -- Victor Hugo

1692. Lidem neschází síla, schází jim vůle. -- Victor Hugo

1693. Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek. -- Victor Hugo

1694. Nejblíže všemu velkému stojí věčnost. -- Victor Hugo

1695. Nelétej příliš vysoko! Všimnou si toho. -- Victor Hugo

1696. Popularita - to je sláva v drobných mincích. -- Victor Hugo

1697. Slovo má lehkost větru a sílu hromu. -- Victor Hugo

1698. Žena je hádanka a dítě rozuzlením. -- Victor Hugo

1699. Duše napomáhá tělu... je to jediný pták, který klec podpírá. -- Victor Hugo

1700. Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je. -- Humboldt

1701. Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. -- Humboldt

1702. Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější scestovalý hlupák. Přináší si hlouposti jiných národů a přidává je ke svým. -- Humboldt

1703. Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější zcestovalý hlupák. Přináší si hlouposti jiných národů a přidává je ke svým. -- Humboldt

1704. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. -- David Hume

1705. Chtěl ji vidět tak, jak ji pánbůh stvořil. Když se mu podvolila, ztratil víru v boží existenci. -- Huptych

1706. Být v pravém slova smyslu znamená mít smysl. -- Husserl

1707. Asociace je most - kam ale vede a co unese? -- Huxley

1708. Kdo chce správně myslit, musí se ubránit nemalým svodům. -- Huxley

1709. Lékařský výzkum udělal takové pokroky, že koneckonců už na světě není zdravého člověka. -- Huxley

1710. Štěstí vzniká jen co by vedlejší produkt - stejně jako koks. -- Huxley

1711. Ve štěstí vždycky najdeš kousek domácích pantoflí. -- Huxley

1712. Když se člověk redukuje na sebe sama, ztrácí se. -- Hyppolite

1713. Umění je stav duše. -- Chagall

1714. Chcete-li se ve světě líbit, pak se nechte poučovat o tom, jak máte myslet a mluvit lidmi, kteří se v tom vůbec nevyznají. -- Chamfort

1715. Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. -- Chamfort

1716. Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny. -- Chamfort

1717. Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. -- Chamfort

1718. Mám rád samotu - jsem víc zvyklý na své vlastní vady než na cizí. -- Chamfort

1719. Mám rád samotu - jsem víc zvyklý na svoje chyby než na chyby ostatních. -- Chamfort

1720. Muž má dvě možnosti: buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat. -- Chamfort

1721. Na světě jsou tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, kterým jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí. -- Chamfort

1722. Nejvíce jsou promarněny dny, během nichž jsme se nezasmáli. -- Chamfort

1723. Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli. -- Chamfort

1724. Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být. -- Chamfort

1725. Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. -- Chamfort

1726. Úspěch plodí úspěch. -- Chamfort

1727. Ve sporu mezi manželstvím a staromládenectvím platí toto: ať zvolíš, co zvolíš, budeš toho litovat. -- Chamfort

1728. Nejvíce jsme promarnili dny, kdy jsme se nezasmáli. -- N. Chamfort

1729. Úspěch plodí úspěch. -- N. Chamfort

1730. Pro spisovatele existuje jen jediná záchrana: psát. -- Chandler

1731. Ředitel je člověk jako jiní, jenže neví o tom. -- Chandler

1732. Láska je duší světa, je harmonií vesmíru. -- Channing

1733. Copak je umění být mladý, když je Vám čtyřiadvacet let? -- Charlie Chaplin

1734. Dědičnost je to, na co věříme, když máme inteligentní dítě. -- Charlie Chaplin

1735. Je jen jediný způsob, jak jednat se ženami. Bohužel ho nikdo nezná. -- Charlie Chaplin

1736. Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. -- Charlie Chaplin

1737. Kdykoliv chceš, seš volnej jak pták. -- Charlie Chaplin

1738. Smích, jak předpokládám, je vyjádřením vzdoru. Musíme se smát své bezmocnosti vůči přírodním silám - nebo bychom se zbláznili. -- Charlie Chaplin

1739. S penězi je to zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je nepotřebuje. -- Charlie Chaplin

1740. To není žádné umění být mladý, když nám je dvacet čtyři let. -- Charlie Chaplin

1741. Dědičnost je to, v co věříme, když máme chytré dítě. -- Charlie Chaplin

1742. Je jen jediný způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel ho nikdo nezná. -- Charlie Chaplin

1743. Sotva existuje něco tak špatného, co by se omlouváním nestalo ještě horším. -- Charlie Chaplin

1744. S penězi je to zvláštní. Když jich má člověk dost, tak je skoro nepotřebuje. -- Charlie Chaplin

1745. Milovat znamená nalézt a dovršit sebe sama v něčem mimo sebe. -- Chardin

1746. Člověk se vynořil ze všeobecného tápání země. -- Teilhard de Chardin

1747. Dej pozor, aby jazyk nepředběhl myšlenku. -- Chelión

1748. Nešťastnými a zlými se stáváme, protože zneužíváme svých schopností. -- Chelión

1749. Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil ostatním, musí vychvalovat jejich krásu. -- Phillip Chesterfield

1750. Buď moudřejší než ostatní, ale neříkej jim to. -- Phillip Chesterfield

1751. Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky. -- Phillip Chesterfield

1752. Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. -- Phillip Chesterfield

1753. Většina lidí se raduje z méněcennosti svých nejlepších přátel. -- Phillip Chesterfield

1754. Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky. -- Phillip Chesterfield

1755. Když můžeš, buď moudřejší než ostatní lidé, ale neříkej jim to. -- Phillip Chesterfield

1756. Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. -- Phillip Chesterfield

1757. Nablýskaná mosaz se líbí víc než syrové zlato. -- Phillip Chesterfield

1758. Většina lidí se raduje z méněcennosti svých nejlepších přátel. -- Phillip Chesterfield

1759. Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele. Pravděpodobně proto, že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé. -- G. K. Chesterton

1760. Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna. -- G. K. Chesterton

1761. Je-li jejich vzájemná láska ušlechtilá a svobodná, může nalézt hrdinné vyjádření v tom, že se oba dobrovolně stanou otroky. -- G. K. Chesterton

1762. Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný. -- G. K. Chesterton

1763. Klasikem nazýváme spisovatele, které můžeme chválit, aniž bychom ho četli. -- G. K. Chesterton

1764. Milióny mladých žen křičí rozhořčeně: Nenecháme si nic diktovat!! A pak se stanou steno typistkami. -- G. K. Chesterton

1765. Moderní člověk je vychován k porozumění cizích jazyků a k neporozumění cizinců. -- G. K. Chesterton

1766. Muž není nikdy tak sláb, jako když mu žena říká, že je silný. -- G. K. Chesterton

1767. Život je příliš důležitý na to, aby se bral vážně. -- G. K. Chesterton

1768. Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný. -- G. K. Chesterton

1769. S krásnou ženou mluv o její moudrosti, s moudrou o její kráse! -- M. Chevalier

1770. Žena oceňuje na muži nejméně mozek. -- M. Chevalier

1771. Láska, to je pro ženskou velký trápení. Sotva doroste a začne kroutit zadečkem, už myslí jen a jen na lásku! -- G. Chevallier

1772. Děti povídají, co činí, staří, co činili. Blázni, co by činit měli. Stateční, co by rádi učinili. Rozumní, co činit sluší. -- Chorvatské přísloví

1773. Kdyby šlo po sovím, nebylo by nikdy dne. -- Chorvatské přísloví

1774. Mladý může být každý; dlouho ale trvá, než se do toho vpravíme. -- Sir Winston Churchill

1775. Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. -- Sir Winston Churchill

1776. Řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače. -- Sir Winston Churchill

1777. Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí. -- Sir Winston Churchill

1778. V mém věku si už nemohu dovolit, abych se cítil špatně. -- Sir Winston Churchill

1779. Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy. -- Sir Winston Churchill

1780. Řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače. -- sir Winston Churchill

1781. V poslední době čtu tak strašné věci o kouření, že jsem se rozhodl přestat číst. -- Sir Winston Churchill

1782. K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle. -- Chylón

1783. Být posledním nevadí, ale nikdy nesmíte být poslední dvakrát po sobě. -- Iacocca

1784. Důležité je nikdy se nezastavit. -- Iacocca

1785. Jednou je možné zákazníka zklamat. Každý pochopí, že chyba se může stát. Zklame-li se však spotřebitel podruhé, opustí značku. -- Iacocca

1786. Je důležité nejen mluvit, ale také poslouchat. Na to neexistuje žádné školení. -- Iacocca

1787. Je nutné: říct, o čem se bude mluvit, říct, co chcete sdělit, shrnout, co jste řekli. -- Iacocca

1788. Každý někdy udělá chybu, ale je důležité si ji přiznat, ne z ní vinit okolí. -- Iacocca

1789. Když nastane obtížné období, je nejlepší zhluboka dýchat a stále dělat to, co považujete za nejlepší. -- Iacocca

1790. Mluvit na veřejnosti neznamená mluvit neosobně. -- Iacocca

1791. Moje politika byla vždycky demokratická až do momentu, kdy bylo zapotřebí přijmout rozhodnutí. -- Iacocca

1792. Naučte se koncentrovat na práci. -- Iacocca

1793. Nikdy nesmíte přijmout žádné rozhodnutí, pokud nemáte k dispozici více variant řešení. -- Iacocca

1794. Připravujte se na každé jednání, stanovte si priority. -- Iacocca

1795. Ráno vždycky vyjde sluníčko, jděte vpřed a využijte každého dne, ať se děje, co se děje. -- Iacocca

1796. Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. -- Iacocca

1797. Základem úspěchu je vybrat si pravý čas. Přijít s něčím moc brzo je stejně špatné jako přijít moc pozdě. -- Iacocca

1798. Nejsilnější člověk na světě je ten, kdo je nejvíc sám. -- Ibsen

1799. Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. -- Fridrich II.

1800. Stárneme tak rychle, že v noci, když je ticho, slyšíme, jak nám kornatějí tepny. -- Rudolf II.

1801. Z velkého množství nul může vzniknout řetěz, který nepřetrhne ani génius. -- Napoleon III.

1802. Ach, jak je těžké být krásný, když je člověk ošklivý. -- Ilf

1803. Nevyznal se v jemných odstínech jazyka a říkal hned: 'Ó chtěl bych vás vidět nahou.'. -- Ilf

1804. Dvě ženy pod jednou střechou - dva tygři v jedné kleci. Kámen moudrosti leží v orlím hnízdě. -- Indické přísloví

1805. Hromada rýže jsou ve skutečnosti jednotlivá zrnka vedle sebe. -- Indické přísloví

1806. Když se kára a buvol shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta. -- Indické přísloví

1807. Sebemenší kapka vody, která se spojí s oceánem, nikdy nevysychá. -- Indické přísloví

1808. Hoď dobré zrno do moře a vyroste ostrov. -- Indonéské přísloví

1809. Každý umírající umírá první. -- Ionesco

1810. Komika vzniká, sledujeme-li tragédii a přivřeme jedno oko. -- Ionesco

1811. Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. -- Ionesco

1812. Krása neuvaří. -- Irské přísloví

1813. Nevylévej špinavou vodu, dokud sis nenanosil čistou. -- Irské přísloví

1814. Příteli, chtěl bych tě rozveselit, budu ti vyprávět o svém nejnovějším zármutku. -- Irzykowski

1815. Co do sudu přijde nejdřív, tím je cítit napořád. -- Islandské přísloví

1816. Zbabělec nikdy nesvede hezkou ženu. -- Islandské přísloví

1817. Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly tvé děti. -- Isokrates

1818. Cizí žena se zdá hezčí. -- Italské přísloví

1819. Co se odloučí, to uchvátí liška. -- Italské přísloví

1820. Do žen a do melounů se nevidí. -- Italské přísloví

1821. Kdo oslovi myje hlavu, tratí mýdlo. -- Italské přísloví

1822. Když má líná žena mouku, tak nemá síto. A když má síto, tak nemá mouku. -- Italské přísloví

1823. Manželství a makaróny chutnají jen za tepla. -- Italské přísloví

1824. Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme. -- Italské přísloví

1825. Moudrý se mýlí sedmkrát denně. -- Italské přísloví

1826. Oblékni sloup a bude vypadat jako hezká žena. -- Italské přísloví

1827. Pěkné peří dělá pěkného ptáka. -- Italské přísloví

1828. Polévka se dá uvařit z čehokoli. -- Italské přísloví

1829. Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho! -- Italské přísloví

1830. Šaty zdůrazňují osobu. -- Italské přísloví

1831. Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už je jich deset. -- Italské přísloví

1832. Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už jich je deset. -- Italské přísloví

1833. Strom, který se často přesazuje, nebývá obsypán ovocem. -- Italské přísloví

1834. Všem věř a nikomu nedůvěřuj. -- Italské přísloví

1835. Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. -- Italské přísloví

1836. Nikdo zlý není šťasten. -- Iuvenalis

1837. Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost. -- Iuvenalis

1838. Od starého vola učí se orat mladší. -- Iuvenalis

1839. Osud lidmi vládne. -- Iuvenalis

1840. Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost. -- Iuvenalis

1841. Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán. -- Iuvenalis

1842. Z čeho odvozujete privilegium a moc rodičů, když ačkoli jste starý člověk, děláte věci horší než vaše dítě? -- Iuvenalis

1843. Jen aby mne Prozřetelnost uchránila před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám. -- Jindřich IV.

1844. Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat. -- Jablonskij

1845. Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné, se s tím nespokojí. -- Jablonskij

1846. Když o sobě pochybujete, nemůžete ze sebe vydat to nejlepší. Když v sebe nevěříte vy, kdo jiný ve vás má věřit? -- M. Jackson

1847. Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom nově řadí své předsudky. -- James

1848. Teprve až smrt zarámuje život, portrét je doopravdy zavěšen na zdi. -- James

1849. Byl opatrný. První pomoc poskytl až jako druhý. -- Janovic

1850. Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní. -- Janovic

1851. Prázdná slova se snadno přenášejí. -- Janovic

1852. Básníci znají i krajiny, kde nikdy nebyli. -- Japonské přísloví

1853. Cizí ústa nezavřeš, nejsou vrata. -- Japonské přísloví

1854. Jednou sám vidět je lepší než stokrát slyšet. -- Japonské přísloví

1855. Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější. -- Japonské přísloví

1856. Kočka, která často mňouká, chytí málo myší. -- Japonské přísloví

1857. Kráva pije vodu a je z ní mléko, zmije pije vodu a je z ní jed. -- Japonské přísloví

1858. Mnozí přátelé se nehodí ani k pití čaje. -- Japonské přísloví

1859. Přátelé jsou jako nasolené slívy; čím starší, tím lepší. -- Japonské přísloví

1860. Teď když mám dům spálený na popel, vidím lépe na měsíc. -- Japonské přísloví

1861. Teď když mám dům spálený na popel, vidím lépe na měsíc. -- Japonské přísloví

1862. Láska je akt, nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. -- Jarry

1863. Lidství je start v závodě... uhel, který nutno rozdmychat v oheň. -- Jeffers

1864. My, mužové, potřebujeme ke svému blahu žen a ženy zase krásné šaty. -- Jerome

1865. Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím. -- Jeroným

1866. Umřít - na tom nic nového není, ani žít ovšem není novější. -- Jesenin

1867. Když člověk ví, proč miluje, tak nemiluje. -- Jesenský

1868. Mladé ženy pletou mužům hlavu, staré jim pletou punčochy. -- Jílek

1869. Nejkousavější ženy nemívají obyčejně žádné zuby. -- Jílek

1870. Myslím, že není stoprocentní dokonalosti ani uspokojení. -- Jilemnický

1871. Dají-li vám nalinkovaný papír, pište napříč! -- Jiménez

1872. V samotě se nenajde víc, než kolik se do ní vneslo. -- Jiménez

1873. Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé! -- Jiránek

1874. Kdo honí štěstí, sám je štván. -- Alois Jirásek

1875. Kdo honí štěstí, sám je štván. -- Alois Jirásek

1876. Lehká věc je mlčeti, když člověk nic neví. -- Alois Jirásek

1877. A jak se říká: jen když je koryto. Svině je již najdou. -- John

1878. Boj a utrpení jsou solí života. Vítězství je růžovou cestou ke klidu, jenž jest jen slušnější formou hnití. -- John

1879. Celý život je přímo ideálně začarovaný kruh. Lze jej vyjádřiti touto větou: Lopotíme se a staráme se k tomu cíli, abychom se nemusili lopotit a starat. -- John

1880. Chcete umírnit vlastní bolest? Pohleďte na bolest cizí. -- John

1881. Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat svou hloupost. -- John

1882. Člověk nemá býti otrokem svých neřestí, ale také nemá být otrokem svých ctností. -- John

1883. Dobré jest i v pekle míti přítele. -- John

1884. Jak ochotně uvěříme v rozumnost těch, kdož jsou s námi stejného mínění! -- John

1885. Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se octli ve velkých rozpacích, kdyby byli vyslyšeni. -- John

1886. Jedna z největších chyb, jichž se v životě dopouštíme, spočívá v tom, že nás ovládají zelené teorie a k právům života jsme slepí. -- John

1887. Je velmi málo lidí, o nichž by se dalo říci, že poznat je, znamená obohatit život vlastní. -- John

1888. Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li nepřítomny. -- John

1889. Kdyby bylo pravda, že ten, kdo si života necení, není ho hoden, kdopak z nás by byl života hoden? -- John

1890. Kdyby se v životě dalo všechno matematicky zařídit, bylo by to opravdu krásné a svět by byl dokonalý. -- John

1891. Která že je největší z lidských ctností? Čekat, čekat a zase čekat. Toť ctnost všech ctností, umění všech umění, tajemství všech tajemství. -- John

1892. Lze žít s blbcem pod jednou střechou?Ano! Ale blbec se musí podřídit. Jenže blbec se nikdy nepodřídí. Nelze žít s blbcem pod jednou střechou. -- John

1893. Mluviti - mlčeti. Neboť ti, co mají co říci, mlčí a ti, jež by moudře udělali, kdyby mlčeli, mluví o překot. -- John

1894. Největší vada lidského života je ta skutečnost, že v době, kdy dostáváme opravdový rozum, stojíme už oběma nebo aspoň jednou nohou v hrobě. -- John

1895. Plovacím pásem života je lehkomyslnost. -- John

1896. Pravdě se přiblížíme jen potud, pokud se vzdálíme od života. -- John

1897. Pravím vám, že humor přežije všecko, i samy dějiny. Humor je hodnota absolutní, bez času a prostoru. -- John

1898. Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách. -- John

1899. Tajemství, jak být šťasten, je prosté: nemít potřeb a nespěchat. -- John

1900. Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy. -- John

1901. Třeba bylo ověnčeno růžemi a podšito sametem, jho uráží vždy lidskou důstojnost. -- John

1902. Život, kterým se honosíme, je pouhé nedorozumění, nepatrné intermezzo mezi dvěma nicotami. -- John

1903. Zpravidla věci vymyšlené jsou půvabné, holá pravda nuda. -- John

1904. Jít do neznáma je lepší než zůstat tam, kde nic není. -- S. Johnson

1905. Co byste udělali, kdybyste se nebáli? -- S. Johnson

1906. Když překonáte strach, osvobodíte se. -- S. Johnson

1907. Když si uvědomíte malé změny včas, snáze se přizpůsobíte větším změnám, které teprve přijdou. -- S. Johnson

1908. Co je napsáno bez námahy, je obvykle čteno bez potěšení. -- Samuel Johnson

1909. Mysl musí být zaměstnána, neboť není-li zaměstnána, stáváme se mrzutými. -- Samuel Johnson

1910. Nezahazujme ani jediný ze svých dnů pro zbytečný hněv nebo spor, kdo bude vytrvalejší v umíněné zlobě. -- Samuel Johnson

1911. Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný. -- Samuel Johnson

1912. Umění paměti spočívá v umění pozornosti. -- Samuel Johnson

1913. Vědění je dvojího druhu. Buďto známe předmět anebo víme, kde se o něm poučit. -- Samuel Johnson

1914. Všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna. -- Samuel Johnson

1915. Mysl musí být zaměstnána, neboť není-li zaměstnána, stáváme se mrzutými. -- Samuel Johnson

1916. Umění paměti záleží v umění pozornosti. -- Samuel Johnson

1917. Všechno intelektuální zdokonalení vzniká ve chvílích volna. -- Samuel Johnson

1918. Čas a peníze jsou nejtěžším břemenem člověka. Běda tomu, kdo jich má více, než jich může a umí užít. -- Samuel Johnson

1919. Smyslem cestování je regulovat představu realitou. -- Samuel Johnson

1920. Špatní lidé ospravedlňují svoje chyby, dobří se jim snaží vyhnout. -- Samuel Johnson

1921. Umění paměti záleží v umění pozornosti. -- Samuel Johnson

1922. Vědění je dvojího druhu. Buďto známe předmět, anebo víme, kde se o něm poučit. -- Samuel Johnson

1923. Malovat obrazy je řemeslo. Prodat je je umění. -- Jochanson

1924. Jest čestné koupiti si dívku, unésti ji násilím je důkazem statečnosti a odvahy, ale svésti děvče úsměvy a sladkými slovy jest podlé a hanebné. -- Jókai

1925. Ženy jsou všeho schopné. Jsou schopné se dokonce zamilovat do svých mužů. -- Jókai

1926. Věda je národům nezbytná. Stát, který ji nerozvíjí, se nevyhnutelně mění v kolonii. -- Joliot-Curie

1927. Bez povinností je život měkký a jakoby bez kostí: nedrží pohromadě. -- Joseph Joubert

1928. Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu. -- Joseph Joubert

1929. Kdo nikdy nemění názory, miluje sebe víc než pravdu. -- Joseph Joubert

1930. Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem. -- Joseph Joubert

1931. Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemůžeme číst knihy starší. -- Joseph Joubert

1932. Večer života přináší sebou i svoji lampu. -- Joseph Joubert

1933. Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil za přítele, kdyby byla mužem. -- Joseph Joubert

1934. Ženy považují za nevinné všechno, čeho se dopouštějí. -- Joseph Joubert

1935. Kdo nikdy nemění názory, miluje sebe více než pravdu. -- Joseph Joubert

1936. Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst ty staré. -- Joseph Joubert

1937. Vyberte si za manželku jen takovou ženu, kterou byste si vybrali za přítele, kdyby byla mužem. -- Joseph Joubert

1938. Bůh učinil pokrm, ďábel koření. -- James Joyce

1939. Historie je těžký sen, z kterého se snažíme probrat. -- James Joyce

1940. Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal. -- Jungmann

1941. V jazyku je naše národnost. -- Jungmann

1942. Čím více lidé mají, tím více žádají. -- Justinus

1943. Žádný zlý člověk není šťastný. -- Juvenal

1944. V mládí jsou lidé zcela opojení bez vína. -- Kniha Kabus

1945. Kdo se stará jen o budoucnost, je méně předvídavý než ten, kdo se stará jen o okamžik, neboť se nestará ani o ten okamžik, ale jen o jeho trvání. -- Franz Kafka

1946. Nemiluji tebe, spíše svou existenci: je mi dána tvým prostřednictvím. -- Franz Kafka

1947. Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. -- Franz Kafka

1948. Proč nezůstat stále přikloněn k tomu, co nás může sjednotit a neobracet se k tomu, co nás odtrhává od hromadného společenství. -- Franz Kafka

1949. V boji mezi světem a tebou dělej sekundanta světu. -- Franz Kafka

1950. Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu. -- Franz Kafka

1951. Všechno utrpení kolem nás je i naším utrpením, nemáme všichni jedno tělo, zato jeden růst, a ten nás provází všemi bolestmi v té či oné podobě. -- Franz Kafka

1952. Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. -- Franz Kafka

1953. Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochopení toho, od čeho se odchýlila. -- Franz Kafka

1954. Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. -- Franz Kafka

1955. Člověk může všechno, jen sám před sebou neunikne. -- Franz Kafka

1956. Dřív jsem nechápal, proč jsem nedostal odpověď na svou otázku, dnes nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát. -- Franz Kafka

1957. V boji mezi tebou a světem dělej sekundanta světu. -- Franz Kafka

1958. Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. -- Franz Kafka

1959. Čtení prohlubuje myšlení, povzbuzuje mysl k hledání a analýze jevů. -- Kalinin

1960. Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás. -- Kalinin

1961. Obtížné - neznamená nepřekonatelné. -- Kalinin

1962. Nůž a slovo ber za správný konec. -- Kampučské přísloví

1963. Chovej se k osobě druhého jako k účelu, ne jako k prostředku. -- Immanuel Kant

1964. Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. -- Immanuel Kant

1965. Člověk se může stát člověkem pouze vychováním. -- Immanuel Kant

1966. Dvě věci mě naplňují úžasem - hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. -- Immanuel Kant

1967. Génius rychleji dospívá k obecné idei než k jednotlivým pojmům. -- Immanuel Kant

1968. Muž je žárlivý, když miluje; žena i když nemiluje. -- Immanuel Kant

1969. Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. -- Immanuel Kant

1970. S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality. -- Immanuel Kant

1971. Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je člověku možno uložit. -- Immanuel Kant

1972. Člověk je jediný živočich, který musí pracovat. -- Immanuel Kant

1973. Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí. -- Immanuel Kant

1974. Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. -- Immanuel Kant

1975. Všechno, co víme, pochází ze zkušenosti. -- Immanuel Kant

1976. Kdo si sám sebe neváží, toho si bezpochyby nebudou vážit ani ostatní. -- N. M. Karamzin

1977. Každý člověk má tři charaktery: jeden, který ukazuje, jeden, který má a jeden, který si myslí, že má. -- Alphonse Karr

1978. Každý člověk má tři charaktery - jeden, který ukazuje, jeden, který má, a jeden, který si myslí, že má. -- Alphonse Karr

1979. Každý člověk má tři charaktery: jeden, který ukazuje, jeden, který má, a jeden, který si myslí, že má. -- Alphonse Karr

1980. Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. -- Alphonse Karr

1981. Muž neumí skrývat před ženou, že je zamilovaný. Hlavně neumí skrývat, že je zamilovaný do jiné. -- Kassak

1982. Sice se říká, že muž nemusí být hezký, aby se líbil ženám, ale to jsou jen řeči, které rozšiřují intelektuálové. -- Kassak

1983. Humor je ochranný štít moudrých. -- Kästner

1984. Morálka zná zákon tíže: špatný stoupá vzhůru, dobrý klesá níže. -- Kästner

1985. Před manželstvím se domníváme, že milujeme - v manželství se to teprve učíme. -- Kästner

1986. Rozumu musí nabýt každý sám, hloupost se šíří sama. -- Kästner

1987. Medovým jazykem a řečí měkkou a krásnou můžeš ovládnout mamuta i s chlupama. -- Husajn Váiz Kášifí

1988. Ženské jako ty si vždycky namlouvají, že sex, zejména stoprocentní, se musí změnit v lásku. -- Kaufmanová

1989. Dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. -- Keller

1990. Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je; přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. -- Keller

1991. I hloupost je produktem vysoce organizované hmoty. -- Kenda

1992. Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu. -- Kenda

1993. Nejnebezpečnější jsou analfabeti, kteří se naučili počítat. -- Kenda

1994. Neptejte se, co vlast může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro vlast. -- J. F. Kennedy

1995. To se nedá nic dělat, ženská je taky člověk. S tím se našinec musí smířit. -- Kharčchadze

1996. Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu. -- M. L. King

1997. Chceš realizovat své sny? Probuď se! -- Rudyard Kipling

1998. Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. -- Rudyard Kipling

1999. Žena je jenom žena. Ale dobré cigáro, to je přece pokouřeníčko! -- Rudyard Kipling

2000. Chceš realizovat své sny? Probuď se! -- Rudyard Kipling

2001. Domněnka ženy bývá přesnější než jistota muže. -- Rudyard Kipling

2002. Slova jsou nejsilnější droga, kterou lidstvo užívá. -- Rudyard Kipling

2003. Novináře můžeme rozdělit na dva druhy. Jedni píší víc než vědí, druzí zase víc vědí než píší. -- Egon Ervin Kisch

2004. Umění činí viditelným neviditelné. -- Klee

2005. Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. -- Kleist

2006. Moudrost je hloupost ve vyšších sférách. -- Ladislav Klíma

2007. Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají. -- Ključevskij

2008. Silná slova, to ještě nejsou silné argumenty. -- V. O. Ključevskij

2009. Je velmi prostý recept jak dokázat, aby staré dámy byly roztomilé. Dělejte vše, co si přejí! -- Kock

2010. Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nedlužit a nikdy si od nich nic nevypůjčovat. -- Kock

2011. Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nepůjčit a nikdy si od nich nic nepůjčovat. -- P. de Kock

2012. Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé. -- F. Kohout

2013. Nepředvídatelné není vymyšlené, vyfantazírované nebo vysněné, ale bezmocně skutečné. -- Kolář

2014. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným. -- Komárek

2015. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným. -- Vladimír Komárek

2016. Nemůže být nezávislý na řetězu, kdo nedokáže být nezávislý na žlabu. -- Komenda

2017. Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. -- Jan Amos Komenský

2018. Každá práce celého člověka vyhledává. -- Jan Ámos Komenský

2019. Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených. -- Jan Ámos Komenský

2020. Přejeme si, aby každému národu jeho vlastním jazykem bylo vykládáno. -- Jan Ámos Komenský

2021. Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. -- Jan Ámos Komenský

2022. Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost? -- Jan Ámos Komenský

2023. Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe. -- Jan Ámos Komenský

2024. Lichocení je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši marnivost. -- Jan Ámos Komenský

2025. Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily. -- Jan Ámos Komenský

2026. Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. -- Jan Ámos Komenský

2027. Síla pavdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná. -- Jan Ámos Komenský

2028. Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná. -- Jan Ámos Komenský

2029. Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. -- Jan Ámos Komenský

2030. Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku. -- Jan Ámos Komenský

2031. Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest. -- Jan Ámos Komenský

2032. Chyby každého člověka ukazují, kam patří. -- Konfucius

2033. Dříve studovali muži sami kvůli sobě; dnes studují, aby učinili dojem na lidi. -- Konfucius

2034. I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě. -- Konfucius

2035. I to největší moře má své břehy; bezbřehá je pouze lidská hloupost. -- Konfucius

2036. Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu. -- Konfucius

2037. Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit. -- Konfucius

2038. Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. -- Konfucius

2039. Lepší je těžká práce než nečinnost. Pohyb je činnost. -- Konfucius

2040. Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj. -- Konfucius

2041. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. -- Konfucius

2042. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno ve druhém. -- Konfucius

2043. Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání. -- Konfucius

2044. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. -- Konfucius

2045. Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny. -- Konfucius

2046. Překonat špatné zvyky je možné jenom dnes, zítra už ne. -- Konfucius

2047. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních. -- Konfucius

2048. Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov. -- Konfucius

2049. Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí. -- Konfucius

2050. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. -- Konfucius

2051. Humor, vtip a veselí jsou neméně hluboká hnutí mysli jako škleb a srdceryvná gesta tragédů. -- Konrád

2052. Lenost v lásce je neodpustitelným zločinem. -- Konrád

2053. Všechny nesmysly nevznikly naráz. I k tomu bylo třeba vývoje. -- Konrád

2054. Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom! -- Miloš Kopecký

2055. Humor je nejdůstojnější projev smutku. -- Miloš Kopecký

2056. Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. -- Kosík

2057. Přílišná hojnost slov cizích jazyků dodává takové barvy, jako pleti divokých Malajců tetování. -- Kosina

2058. Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu. -- Kotzebue

2059. Když se žena vdá, vymění pozornost mnoha mužů za nepozornost jednoho. -- Králová

2060. Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší. -- Kraus

2061. Erotika se má k sexualitě tak jako zisk ke ztrátě. -- Kraus

2062. Jednou z nejrozšířenějších nemocí je diagnóza. -- Kraus

2063. Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou. -- Kraus

2064. Kruci, to by se žilo, kdyby se dalo žít! -- Kraus

2065. Myšlenka nepatří tomu, kdo ji vyřkl první, ale tomu, kdo ji vyjádřil lépe. -- Kraus

2066. Nemít myšlenku - a dovést ji vyjádřit - v tom se pozná novinář. -- Kraus

2067. Nerad se vměšuji do svých soukromých záležitostí. -- Kraus

2068. Ptej se svého bližního jen na to, co víš sám lépe. Pak může být jeho rada cenná. -- Kraus

2069. Vyspat se s ní, to ano - ale jen žádné důvěrnosti. -- Kraus

2070. Žárlivost je štěkání psa, které láká zloděje. -- Kraus

2071. Dřív se mladé dívky červenaly, když se styděly, a teď se stydí, když se červenají. -- Krejčí

2072. Muž neví, co je to štěstí, dokud se neožení. A když to zjistí, už je pozdě. -- Krejčí

2073. Anatomie je něco, co má každý, ale na hezké mladé dívce vypadá nejlíp. -- Krokodil

2074. Jen ten je opravdový humanista, kdo miluje lidi i tehdy, když se s nimi setká v přeplněné tramvaji nebo autobuse. -- Krokodil

2075. Bez víry ve své schopnosti a ve své síly nelze podniknout žádné dílo. -- N. K. Krupská

2076. Orlové se někdy spustí níže než slípky, ale slepice se nikdy nevznesou do oblak. -- Krylov

2077. Orlové se někdy spustí níže než slípky, ale slepice se nikdy nevznesou do oblak. -- Ivan Andrejevič Krylov

2078. Šarm je způsob, jak získat kladnou odpověď, aniž jste vůbec položil jasnou otázku. -- Kudělka

2079. Ani ateisté nejsou osvobozeni od zbožných přání. -- Kumor

2080. Bylo by nadmíru nelogické řídit se v životě logikou. -- Kumor

2081. Často máme lidem za zlé, že se nechtějí přizpůsobit představám, jež jsme si o nich vytvořili. -- Kumor

2082. Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí. -- Kumor

2083. Co všechno si lidi nevymyslí, jen aby nemuseli doopravdy myslet. -- Kumor

2084. Čteme ze stále ošumělejší knihy přírody. -- Kumor

2085. Dělejme všechno proto, aby umění žít patřilo ke krásným uměním. -- Kumor

2086. Ideje jsou na tom lépe než my - mohou vstát z mrtvých. -- Kumor

2087. I pochybné nápady je možno realizovat mistrovsky. -- Kumor

2088. Léta běží, ale zadýcháváme se my. -- Kumor

2089. Malá tečka ukončí i ten největší román. -- Kumor

2090. Neustupuj všem, jinak nakonec ustoupíš sobě. -- Kumor

2091. Otevřený rozum přivedl nejednoho do zavřené cely. -- Kumor

2092. Pamatuj si, že žiješ v době, o níž budeš jednou říkat staré zlaté časy. -- Kumor

2093. Stupeň kariéry se často řídí stupněm příbuzenství. -- Kumor

2094. Triumfálním obloukem se nejen vchází. -- Kumor

2095. Vady velkých lidí nám dodávají povzbudivý pocit rovnosti. -- Kumor

2096. V době specializace by neměl být člověk univerzální ignorant. -- Kumor

2097. Velmi nám záleží na rovnosti, zvláště vůči těm, kteří nás přerostli. -- Kumor

2098. V některých dobách sní lidé hromadně. -- Kumor

2099. Vyplatilo by se vynalézt antikorozní prostředky pro železné zásady. -- Kumor

2100. Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. -- Milan Kundera

2101. Uschlé listí nehyzdí krásné stromy. -- Kurdské přísloví

2102. Blb je nezničitelný. Čte se zepředu i zezadu stejně. Proto je mu jedno, i když se svět staví na hlavu. -- Kutina

2103. Většina mužů trpí komplexem nepřekonatelného milence. -- Kýr

2104. Chceš-li daleko doskočit, stůj nohama pevně na zemi. -- Pavel Kysilka

2105. Přítel je druhé já. -- Zenon z Kyttia

2106. Druhá největší slast po lásce je: hovořit o ní. -- Labé

2107. Závislost člověka na okolnostech je v podstatě závislost na sobě samém. -- Labriola

2108. Čím víc věcí máte, tím míň jste svobodní. -- Jiří Lábus

2109. Chováme v sobě dějiny lidstva, jinak budeme jen střelkami kompasu, kterými zběsile mává okamžik. -- Lacroix

2110. Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty. -- Diogenes Laertios

2111. Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. -- Diogenes Laertios

2112. Dobrý smích je skutečně něco zázračného. -- Lagerlöfová

2113. Oděv vznikl z touhy zakrýt některé části těla proto, aby byly záměrně zdůrazněny. -- Lalo

2114. Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí. Společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné radosti. -- A. Lamartine

2115. Posuzujeme se podle toho, co cítíme, že jsme schopni udělat, jiní nás soudí podle toho, co jsme udělali. -- Langfellow

2116. Afrodiziakální efekt: Lidé vyzkoušeli mnoho afrodiziak. Jediným, který působí, jsou peníze. -- Lansky

2117. Axióma o alimentech: Předpokládáš, že ti bude platit výživné. Ale měla bys počítat jen se spropitným. -- Lansky

2118. Bariéra nudnosti: 1. Čím častěji to děláš, tím nudnějším se to stává. 2. Čím méně často to děláš, tím nudnější se stáváš ty. -- Lansky

2119. Bonus krásy: Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí. -- Lansky

2120. Chlípnost znamená, že to chceš dělat, i když ho nemiluješ. -- Lansky

2121. Čím je kratší dvoření, tím rychlejší je boření. -- Lansky

2122. Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena. -- Lansky

2123. Co skutečně chtějí muži? Ctnostné ženy muže nudí. Sexuálně agresivní ženy jim nahánějí strach. -- Lansky

2124. Dilema nespokojenosti: 1. Muži byli šťastní, když tam pronikli a dosáhli vrcholu. 2. Dnes k tomu potřebují, abys ty dosáhla současně několika vrcholů. -- Lansky

2125. Dilema od dřezu: Není lehké být hlavní kuchařkou a myčkou nádobí a přesto zůstat sexy. -- Lansky

2126. Index životních nákladů: Oddělený život dvou lidí je téměř dvakrát dražší než jejich život společný. -- Lansky

2127. Jediná pomoc, kterou ti tvůj manžel poskytne při úklidu, je to, že ti dovolí používat jeho stará trička na hadry. -- Lansky

2128. Jedinými vítězi při rozvodu jsou advokáti. Důsledek: Slovo nic nestojí. Pokud ho nepronesl tvůj advokát při rozvodu. -- Lansky

2129. Je to tak milé mít muže doma - pokud není nemocný, nezaměstnaný nebo v důchodu. -- Lansky

2130. Kvantitativní důsledek: 1. Čím více to děláš, tím méně to opravdu chceš dělat. 2. Čím méně to děláš, tím více to chceš dělat. -- Lansky

2131. Láska je ideál. Manželství je realita. -- Lansky

2132. Láska může být slepá, ale manželství vrací zrak. -- Lansky

2133. Léčba ze sexu: Nejlepší léčba z aktivního sexuálního života je několik let manželství. -- Lansky

2134. Manželství je nejrychlejší způsob, jak zkazit dobrý vztah. -- Lansky

2135. Moudrost o váze: 1. Když přibere muž, je 'solidnější'. 2. Když přibere žena, je 'tlustá'. -- Lansky

2136. Muži si myslí, že je bezvadné, když ženy dělají kariéru. Dokud suma na výplatní pásce není vyšší než na jejich. -- Lansky

2137. Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec. -- Lansky

2138. Naposledy se manželský pár shodne, když oba řeknou 'ano'. -- Lansky

2139. Nejlepší antikoncepcí je pořádná hádka. Důsledek: Kdyby manželé nešli do postele alespoň někdy rozlobeni, asi by se nevyspali. -- Lansky

2140. Nezáleží na tom, kam schováš své erotické časopisy, tvé děti je vždy najdou. -- Lansky

2141. Nikdy se nevdávej pro peníze. Můžeš si je půjčit levněji. -- Lansky

2142. Noční hra: Sex je jediná hra, která se nepřerušuje kvůli tmě. -- Lansky

2143. Padesát procent manželských párů se rozvádí. Ostatních padesát procent se ještě hádá. -- Lansky

2144. Pátrání po dokonalosti: Jestli hledáš muže, který je přitažlivý, vtipný, chytrý, sebevědomý, citlivý, sexy, něžný a romantický, jdi do kina. -- Lansky

2145. Po zkombinování dvou platů a přestěhování do společného bytu bude mít manželský pár menší kapesné než měl každý z nich za svobodna. -- Lansky

2146. Pravidlo pro začátečnice: Pouze novomanželé a lháři se milují každý den. -- Lansky

2147. Procento pochybností: 1. Nevěř ani polovině z toho, co říká muž při drinku. 2. Nevěř ničemu, co říká v posteli. -- Lansky

2148. Rozum nad hmotou: Na koktejlové party se ještě nikdo nezamiloval do duše toho druhýho. -- Lansky

2149. Sexu se často říká 'akt', protože je často jen zahrán. -- Lansky

2150. Strategie hříchu: Je lepší zhřešit a pak se cítit vinen, než nezhřešit vůbec. -- Lansky

2151. Stupeň obtížnosti: Předstírat orgasmus je lehké. Předstírat erekci je mnohem těžší. -- Lansky

2152. Trampoty s přípravou: Čím déle se připravuješ v koupelně na milování, tím větší je pravděpodobnost, že on usne, než se připravíš. -- Lansky

2153. Tvůj milenec je dobrý v posteli, nekrade-li ti přikrývku. -- Lansky

2154. Zákeřnost s pouty: Uvolníš-li muži pouta, připoutá jimi jinou ženu. -- Lansky

2155. Zákon o nachlazení: 1. Když je nachlazen muž, je 'bezmocný'. 2. Když je nachlazená žena, je to 'jen posmrkávání'. -- Lansky

2156. Zjištění nedostatku: Nejrychlejší způsob, jak odhalit své nedostatky, je nastěhovat se ke svému milenci. -- Lansky

2157. Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí. -- Lao-C'

2158. Mladí lidé prahnou po originalitě. Vyjadřují to tím, že se oblékají všichni stejně. -- R. Lardner

2159. Schopnost předvídat nemilou věc nazýváme pesimismem. -- R. Lardner

2160. Schopnost předvídat nemilou věc nazýváme pesimismem. -- R. Lardner

2161. Pesimisté jsou přesvědčeni, že všechny ženy mají volné mravy; optimisté v to doufají. -- Larni

2162. Ať ti, kdo mohou, to udělají lépe. -- Latinské přísloví

2163. Budeš-li pořád s chromými, začneš kulhat. -- Latinské přísloví

2164. Člověk překročí plot, kde nejnižší uvidí bod. -- Latinské přísloví

2165. Člověk se stává otrokem svých návyků. -- Latinské přísloví

2166. Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč. -- Latinské přísloví

2167. Dobrý protivník je nejlepším spojencem. -- Latinské přísloví

2168. Jablko obrací stopku ke stromu, z něhož spadlo. -- Latinské přísloví

2169. Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. -- Latinské přísloví

2170. Kdo dělá pro druhého, dělá pro sebe. -- Latinské přísloví

2171. Myš nevěří jediné díře. -- Latinské přísloví

2172. Ořech i osel, lenoch a zvon se bez hole nepohnou. -- Latinské přísloví

2173. Pravdivou chválou mysl roste. -- Latinské přísloví

2174. Prázdné nádoby dobře duní. -- Latinské přísloví

2175. Směj se, jsi-li moudrý. -- Latinské přísloví

2176. Totéž chtít a totéž nechtíti - to je pravé přátelství. -- Latinské přísloví

2177. Věrný přítel je medicínou duše. -- Latinské přísloví

2178. Až zmizí sociální důvody pro prostituci, najdou si prostitutky jiné důvody. -- Laub

2179. Čas lidského života je kruh, ale nedovírající se a hodně šišatý. -- Laub

2180. Dvě nuly znamenají toaletu. Často jsou to ale i dva hajzlové. -- Laub

2181. Je zlé, když se muž snaží ženu bavit a nebaví ji, ale mnohem horší je, když ji už baví jen tehdy, když ji baví. -- Laub

2182. Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže. -- Laub

2183. Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. -- Laub

2184. Když jsou všichni odvážní, je to důvod ke strachu. -- Laub

2185. Láska - nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. -- Laub

2186. Muž má buď zájem o všechny ženy, nebo o žádnou. Všechno ostatní je pokrytectví. -- Laub

2187. Nejkrásnější ženy jsou ty, kterým se líbíme. -- Laub

2188. Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě. -- Laub

2189. Norské přísloví říká: 'Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! 'Zaplať pánbu! Jaká by to byla nuda třicet let sáňkovat! -- Laub

2190. Nula zůstává nulou na každém místě. Ale její místo se počítá. -- Laub

2191. Odmítla s ním nadále spát. Protože když s ní spí, tak spí. -- Laub

2192. Otrokářů se lze zbavit, ale jak se zbavit otroků? -- Laub

2193. Po třiceti letech se naučil číst lidské myšlenky. Tři dny nato umřel nudou. -- Laub

2194. Přítel: člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá. -- Laub

2195. Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout, že je ženatý. -- Laub

2196. S cizími ženami se nemá spáti. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí. -- Laub

2197. Staří jsme, když začneme na mládež naříkat, anebo když jí začneme nadbíhat. -- Laub

2198. Sváděl, sváděl a pak nic nesvedl. -- Laub

2199. Tézi o mužské nadvládě si vymysleli utlačovaní muži, aby se cítili jako páni. -- Laub

2200. Uklidněte se, nejste jediný muž, kterého vaše žena podvádí! -- Laub

2201. Vztah k hlupákům se neustále zlepšuje. Představte si, že ještě ve Švejkově době pro blbost superarbitrovali. -- Laub

2202. Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech: když ji neuspokojí a když ji uspokojí. -- Laub

2203. Život je i v abecedě na konci. -- Laub

2204. Život je jako telefon: vždy je někde na lince nějaká ženská a člověk se nedovolá. -- Laub

2205. Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit. -- Lawrence

2206. Žena dává muži velmi mnoho: domněnku, že je hlubší, než skutečně jest. -- Lawten

2207. Rodič, který by byl schopen vidět své dítě tak, jaké skutečně je, by potřásl hlavou a řekl: Vilík nestojí za nic, prodáme ho! -- Leacock

2208. Cit v lásce? To je slabost, která přináleží jenom mužům. Ženy jsou mnohem silnější. -- Léautaud

2209. Ani slovníky nesmíme brát doslova. -- Stanislav Jerzy Lec

2210. Čím čistší oběť, tím špinavější ruce vrahů. -- Stanislav Jerzy Lec

2211. Co je tragédie a co komedie, to se pozná časem. -- Stanislav Jerzy Lec

2212. Dějiny nás učí, jak je falšovat. -- Stanislav Jerzy Lec

2213. Duševně soběstační jsou jedině géniové a hlupáci. -- Stanislav Jerzy Lec

2214. I podle prázdných šibenic poznáš, že něco visí ve vzduchu. -- Stanislav Jerzy Lec

2215. Je těžké tleskat těm, co ti svázali ruce. -- Stanislav Jerzy Lec

2216. Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. -- Stanislav Jerzy Lec

2217. Každá myšlenka je ukradena z prvků vesmíru. -- Stanislav Jerzy Lec

2218. Kdyby u nás stálo konverzační umění na vyšší úrovni, byla by značně nižší populace. -- Stanislav Jerzy Lec

2219. Když chceme chytit za srdce, jsou dovoleny všechny hmaty? -- Stanislav Jerzy Lec

2220. Když pomluvy stárnou, stávají se z nich mýty. -- Stanislav Jerzy Lec

2221. Klaun si musí líčit tvář bělobou proto, aby protivníci nepostřehli, že bledne. -- Stanislav Jerzy Lec

2222. Láska každé generace má jiný ženský tvar. -- Stanislav Jerzy Lec

2223. Lidé by občas potřebovali 'den volna od života'. -- Stanislav Jerzy Lec

2224. Lidé, žijte, dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco jiného. -- Stanislav Jerzy Lec

2225. Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo popřáno sluchu. -- Stanislav Jerzy Lec

2226. Některé charaktery jsou nezlomné, protože jsou pružné. -- Stanislav Jerzy Lec

2227. Někteří spotřebují tolik vzduchu k vytrubování fanfár, že se ho nedostává k dýchání jiným lidem. -- Stanislav Jerzy Lec

2228. Opravdový muž se pozná dokonce i tehdy, když je nahý. -- Stanislav Jerzy Lec

2229. Opravdový nepřítel tě nikdy neopustí. -- Stanislav Jerzy Lec

2230. Proporce krásy jsou jasné - sto procent. -- Stanislav Jerzy Lec

2231. Tlustí lidé žijí kratší dobu, ale jedí déle. -- Stanislav Jerzy Lec

2232. Umění nežádá od umělce talent, ale dílo. -- Stanislav Jerzy Lec

2233. Uvědom si, že když někomu vyrazíš z ruky pero, může se chopit pušky. -- Stanislav Jerzy Lec

2234. V době temna je těžké se schovat do stínu. -- Stanislav Jerzy Lec

2235. Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem? -- Stanislav Jerzy Lec

2236. Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. -- Stanislav Jerzy Lec

2237. Kdo předběhne svou dobu, musí na ni obvykle počkat na místech nikoli nejpříjemnějších. -- Stanislav Jerzy Lec

2238. Nechce se věřit, že lež existovala před vynálezem tisku. -- Stanislav Jerzy Lec

2239. Věřím, že lidé pocházejí z opic. Ale nevěřím, že z jednoho druhu. -- Stanislav Jerzy Lec

2240. Z geniální myšlenky lze odstranit všechna slova. -- Stanislav Jerzy Lec

2241. Běda, když si nápověda myslí, že je hercem. -- Stanislav Jerzy Lec

2242. Co je tragedie a co je komedie, se pozná časem. -- Stanislav Jerzy Lec

2243. Květy lásky nevadnou. Některé můžeme ještě čerstvé hodit na její hrob. -- Stanislav Jerzy Lec

2244. Lidé by občas potřebovali den volna od života. -- Stanislav Jerzy Lec

2245. Na začátku cesty k dokonalosti zakopl o svůj ohromující úspěch. -- Stanislav Jerzy Lec

2246. Někdy se dozvíš, jakou roli hraješ, až když odejdeš ze scény. -- Stanislav Jerzy Lec

2247. Za tvůrcem musí někdo stát - nejlépe on sám. -- Stanislav Jerzy Lec

2248. Život člověka donutí k mnoha dobrovolným činům. -- Stanislav Jerzy Lec

2249. Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní. -- Leibnitz

2250. Celý svět je k uzoufání smutný. -- Lenau

2251. Bože můj, bdi nade mnou, abych byla vždy čestným člověkem, nikdy však počestnou ženou. -- Lenclos

2252. Není ošklivých žen. Jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými. -- Ninon de Lenclos

2253. Ženy chtějí být považovány za nepřemožitelné, ale nechtějí, aby muži jednali tak, jako by tomu věřili. -- Ninon de Lenclos

2254. Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším. -- Vladimír Iljič Lenin

2255. Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. -- Vladimír Iljič Lenin

2256. Když pracuješ, nestyď se říci lidem, kteří ti překážejí, že ti překážejí. -- Vladimír Iljič Lenin

2257. Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr. -- Vladimír Iljič Lenin

2258. Když pracuješ, nestyď se říct těm, kteří ti překážejí. -- Vladimír Iljič Lenin

2259. Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším. -- Vladimír Iljič Lenin

2260. Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká nebo co si o sobě myslí, ale podle toho co dělá. -- Vladimír Iljič Lenin

2261. Pravda nesmí záviset na tom, komu bude sloužit! -- Vladimír Iljič Lenin

2262. Zvelič pravdu a máš hloupost. -- Vladimír Iljič Lenin

2263. Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život. -- T. Leo

2264. Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledílo a překážejí jim v realizaci. -- T. Leo

2265. Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život. -- T. Leo

2266. Žádné velké vítězství není možné, pokud mu nepředchází malé vítězství nad sebou samým. -- Leonov

2267. Cokoliv člověk získá snadno, bez práce, mívá většinou pochybnou hodnotu. -- Leonid Leonov

2268. Žádné velké vítězství není možné, pokud mu nepředchází malé vítězství nad sebou samým. -- Leonid Leonov

2269. Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé. -- Leopardi

2270. Ten, kdo je prázdný, je naplněn sám sebou. -- Lermontov

2271. Ten, kdo je prázdný, je naplněn sám sebou -- Michial Jurjevič Lermontov

2272. Státi se přítelem ženy, kterou jsme milovali, je slušná forma, jak na ni zapomenout. -- Lespinasse

2273. Škoda, že být starý je jediný způsob, jak dlouho žít. -- Lesseps

2274. Škoda, že být starý je jediný způsob, jak žít dlouho. -- F. Lesseps

2275. Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme. -- T. Lessing

2276. Kdo mne nazývá géniem, tomu bych nejraději dal pohlavek. -- T. Lessing

2277. Kdo váhá, hledá důvody, proč nesmí. -- T. Lessing

2278. Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom pořád hleděli na to, jakto dopadne. -- T. Lessing

2279. Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel každý jen tu svou má za onu jedinou. -- T. Lessing

2280. Nejhorší předsudek je, považovat vlastní předsudek za ten nejrozumnější. -- T. Lessing

2281. Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme. -- T. Lessing

2282. Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající, lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe. -- Levi

2283. Nejdůležitější na životě není život, nýbrž přemýšlení o něm. -- Lewis

2284. V podstatě, až na skandální výjimky, přinesla demokracie pracujícím víc vážnosti, než kolik kdy měli. -- Sinclair Lewis

2285. Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je. -- G. Lichtenberg

2286. Jsou lidé, kteří předpokládají, že vše, co se dělá s vážnou tváří, je rozumné. -- G. Lichtenberg

2287. Krásné ženy se dnes započítávají k talentu svých mužů. -- G. Lichtenberg

2288. Nadšenci bez schopností jsou nebezpeční lidé. -- G. Lichtenberg

2289. Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech. -- G. Lichtenberg

2290. Na světě je vždy o jednoho hlupáka víc, než si každý myslí. -- G. Lichtenberg

2291. Nejlépe poznáme člověka podle vtipu, který jej pohoršil. -- G. Lichtenberg

2292. Ničím nestárne člověk rychleji než neustálou myšlenkou na to, že stárne. -- G. Lichtenberg

2293. Pocit plného zdraví získáme jen nemocí. -- G. Lichtenberg

2294. Tam, kde dříve byly hranice vědy, je nyní její střed. -- G. Lichtenberg

2295. Vtip je vynálezce a rozum pozorovatel. -- G. Lichtenberg

2296. Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává. -- G. Lichtenberg

2297. Byl takový liják, že se všechny svině očistily a všichni lidé zasvinili. -- G. Lichtenberg

2298. Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci. -- Abraham Lincoln

2299. Za vše, co jsem nebo čím se domnívám být, vděčím své matce. -- Abraham Lincoln

2300. Dýmka je kus páchnoucího dřeva; na jednom konci je oheň a na druhém blázen. -- Abraham Lincoln

2301. Lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit tak všechny pochybnosti. -- Abraham Lincoln

2302. Přítel je člověk, který mý tytéž nepřátele jako vy. -- Abraham Lincoln

2303. Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. -- Livius

2304. Na malých věcech závisí často osud velkých událostí. -- Livius

2305. Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit. -- Livius

2306. ...děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé. -- Fernández de Lizardi

2307. Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte nikdy dětským vrtochům. -- Locke

2308. Všichni jsme omylní a ochotně se dopouštíme chyb, když nás žene prospěch nebo vášeň. -- Locke

2309. Vztah zabíjí sex. Čím delší vztah, tím menší sexuální vzrušení. -- Lodge

2310. Když se ti v střídmosti, radosti a klidu žít podaří, zavřeštím své dveře lékaři. -- Logau

2311. Přátelství uzavřené při víně působí jako víno, jen jednu noc. -- Logau

2312. V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel; ale málokterý dá ti mouky pytel. -- Logau

2313. Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se neusmívají, jsou oškliví. -- Jack London

2314. Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. -- Jack London

2315. Optimismus je teplo. -- Jack London

2316. Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se neusmívají, jsou oškliví. -- Jack London

2317. Odsuzuju-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je přestal mít rád. -- Jack London

2318. Optimismus je teplo. -- Jack London

2319. Život bez zdraví je břemenem, se zdravím - radost a ples. -- Longfellow

2320. Oblek je moderní, když v kulturním středisku, v nejlepší společnosti jsme středem co nejmenší pozornosti. -- Loos

2321. Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. -- Sophia Loren

2322. Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých. -- Sophia Loren

2323. Uvědom si, že celý čas, po který jsme neexistovali, i když to byla věčnost, jako by pro nás nebyl. -- Lucretius

2324. Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý. -- Lucretius

2325. Život není to, co chceme, ale to co máme. -- Arnošt Lustig

2326. Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni: nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe. -- Martin Luther

2327. Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi. -- Martin Luther

2328. Mládí je jako mladý mošt. Nedá se udržet. Musí vykvasit a přetéct. -- Martin Luther

2329. Ničeho se nebojím, protože nic nemám. -- Martin Luther

2330. Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli. -- Martin Luther

2331. Štěstí lidi zmate víc než neštěstí. -- Martin Luther

2332. Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače. -- Martin Luther

2333. Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem. -- Martin Luther

2334. Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím. -- Martin Luther

2335. Udržuj si krk v teple, nepřecpávej si střevo, drž se dál od Mařenky a budeš šedivět pomalu. -- Martin Luther

2336. Raději bych byl člověkem v podkroví se spoustou knih, než králem, kterému se nechce číst. -- Macaulay

2337. Nepamatuje se. Má tu pohodlnou paměť, co muži mívají. Vymaže cokoliv, co nevyhovuje jeho bezúhonné představě o sobě samém. -- MacDonald

2338. Tisíce lidí hledá marně až do svého skonu smysl života. -- A. Macek

2339. Lidské činy jsou jako stromy - mají hodně kořenů a hodně větví. -- Madariaga

2340. Být šťastný v lásce znamená překonat neklid štěstí. -- Maurice Maeterlinck

2341. Všechny naše vědomosti nám dopomáhají k tomu, že umíráme daleko bolestnější smrtí než zvířata, která nic nevědí. -- Maurice Maeterlinck

2342. Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází. -- Maurice Maeterlinck

2343. Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. -- Maurice Maeterlinck

2344. Bolest je prvním pokrmem lásky. -- Maurice Maeterlinck

2345. Zpravidla to, co nám schází, není štěstí, ale neznalost štěstí. -- Maurice Maeterlinck

2346. Děvčata, když si nemohou v koutě poplakat, jakoby pomalu ani nežila. -- Mahen

2347. Láska, založená jen na citech, má nejkratší trvání. Neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city. -- Mahler

2348. Polibek je hymnou lásky. -- Josef Svatopluk Machar

2349. Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky. -- Nicollo Machiavelli

2350. Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. -- Nicollo Machiavelli

2351. Lidé rychleji oželí ztrátu otce než ztrátu dědictví po něm. -- Nicollo Machiavelli

2352. Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde. -- Maillol

2353. Nelze být člověkem a nechybovat. -- Maimonides

2354. Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však patříš, to už záleží na tobě. -- Anton Semjonovič Makarenko

2355. Očekávané štěstí je motorem lidského života. -- Anton Semjonovič Makarenko

2356. Chcete-li spolehlivě otrávit své dítě, dejte mu vypít velkou dávku vlastního štěstí. -- Anton Semjonovič Makarenko

2357. Není špatná mládež, jsou jen špatní vychovatelé. -- Anton Semjonovič Makarenko

2358. Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi. -- Malajské přísloví

2359. Nezačínej den pitím octa. -- Malajské přísloví

2360. Vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu. -- Mallarmé

2361. Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem v přírodě. -- Malraux

2362. Pochovávám bohaté i chudé a vidím, jak jsou tyto věci nepodstatné. -- Václav Malý

2363. Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě. -- Thomas Mann

2364. Pozitivní na skeptikovi je, že podle něho je všechno možné. -- Thomas Mann

2365. Lidé, kteří příliš 'žijí', netvoří. -- Thomas Mann

2366. Zármutek můžeme nést sami. Ale abychom se dovedli těšit z radosti, musíme se o ni s někým podělit. -- Thomas Mann

2367. Protivy se přitahují. Například mladé, chudé dívky a bohatí, starší pánové. -- Mansfeldová

2368. Člověk vězí vždy v určité situaci, o níž by se dalo oprávněně říci, že je jakoby víceméně okamžitým pokračováním jeho těla. -- Marcel

2369. Nepíše ten, jehož básně nikdo nečte. -- Martial

2370. Nikoliv žít, být zdráv je život. -- Martialis

2371. Svou ženu bych si nechtěl vzít. -- Martialis

2372. Často ubližujeme svým bližním nejvíce právě ve snaze neublížit jim. -- Martin

2373. Být radikální znamená uchopit věc u kořene. Kořenem člověka je však člověk sám. -- Karl Marx

2374. Člověk by měl být tím, čím by mohl být. -- Karl Marx

2375. Jací jsou lidé, taková je i diskuze. -- Karl Marx

2376. Svoboda je poznaná nutnost. -- Karl Marx

2377. Dočasné odloučení je dobré... i věže se zdají zblízka přikrčené, kdežto malé a všední věci příliš narůstají, pozorujeme-li je bez odstupu. -- Karl Marx

2378. Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům. -- Karl Marx

2379. Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem. -- T. G. Masaryk

2380. Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené. -- T. G. Masaryk

2381. Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice dohromady naházené. -- T. G. Masaryk

2382. Člověče, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty jsi důležitý. Na každém záleží zrovna tolik jako na tobě. -- Jan Masaryk

2383. Neexistují impotentní muži, existují jen nešikovné ženy. -- Massary

2384. Když se žena vdává, řekne 'ano', a tehdy je to naposledy, kdy mluví stručně. -- Masson

2385. Flirt bez hlubšího úmyslu je jako jízdní řád, vydaný pro neexistující železnici. -- Marcelo Mastroianni

2386. Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to manželce, a když máš pravdu, mlč jako zařezaný. -- Marcelo Mastroianni

2387. Všechny ženy sní o Casanovovi, které by měly samy pro sebe. -- Marcelo Mastroianni

2388. Dobře potrestat může jen ten, kdo má rád. -- Zdeněk Matějček

2389. Byla na to své umění pyšná. Často říkala, že když se nějaký chlap miloval s ní, musí mu pak ostatní ženské připadat nudnější než vychladlé skopové. -- W. S. Maugham

2390. I když člověk někoho velmi miluje, občas na to zapomene. -- W. S. Maugham

2391. Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají. -- W. S. Maugham

2392. Jenom žena ví, čeho je žena schopna. -- W. S. Maugham

2393. Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen. -- W. S. Maugham

2394. Nudit se ve společnosti určitých lidí je známkou inteligence. -- W. S. Maugham

2395. S ženskejma nikdy nevíte, jak na tom jste. Vůbec neuvažujou jako lidi. -- W. S. Maugham

2396. Tragédie života někdy spočívá v tom, že dosáhneme, po čem toužíme. -- W. S. Maugham

2397. Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme. -- W. S. Maugham

2398. V lásce je nejdůležitější vytrvat a stát se nepostradatelným. -- W. S. Maugham

2399. Vzájemné výhody jsou nejbezpečnějším základem trvalého přátelství. -- W. S. Maugham

2400. Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako dokonalý překlad poesie. Překlad obyčejně není hezký, když je věrný, a není věrný, když je hezký. -- W. S. Maugham

2401. Ženě je naprosto nepochopitelné, jak ji může někdo nemilovat. -- W. S. Maugham

2402. Ženy jsou rozmarné a proměnlivé. Zvolí-li milenec správný okamžik, i upejpalka přijme jeho objetí, ale propásne-li jej, i děvka jej odmítne. -- W. S. Maugham

2403. I když člověk někoho miluje, občas na to zapomene. -- W. S. Maugham

2404. Nejlepší obranou ženy bývá její podlehnutí. -- Guy de Maupassant

2405. Žena žije pocitem, že dostane-li se chvály jiné, je to na její újmu. -- Guy de Maupassant

2406. Drby jsou útěchou žen, které už nikdo nemiluje a nikdo se jim nedvoří. -- Guy de Maupassant

2407. Existují tak věrné ženy, že mají výčitky svědomí, když svého muže podvádějí. -- Guy de Maupassant

2408. Proč lhát? Stačí mluvit pravdu, aby nám nevěřili. -- Guy de Maupassant

2409. Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. -- Mauriac

2410. Ženy potřebují umět jen dvě věci, a vařit je jedna z nich. -- Maurier

2411. Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru. -- André Maurois

2412. Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal. -- André Maurois

2413. Do manželství se musí skočit jako se skáče do vody. -- André Maurois

2414. Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z málo mnoho - tato charakteristika se hodí i na lásku. -- André Maurois

2415. Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého. -- André Maurois

2416. Když děvče ztratí hlavu, obyčejně se s ní zase potká v náručí nějakého muže. -- André Maurois

2417. Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje. -- André Maurois

2418. Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč se ten, kdo je nesmělý, diví, že není milován? -- André Maurois

2419. Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné. -- André Maurois

2420. Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar je jedině ve vás. -- André Maurois

2421. Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí. -- André Maurois

2422. Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. -- André Maurois

2423. Neexistují nebezpečné ženy, existují jen slabí muži. -- André Maurois

2424. Nemilujeme ženu za to, co říká, ale líbí se nám, co říká, protože ji milujeme. -- André Maurois

2425. Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. -- André Maurois

2426. Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně. -- André Maurois

2427. Přátelství předpokládá nezištnost. -- André Maurois

2428. Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje. -- André Maurois

2429. Revoluce jsou choroby, jejíž inkubační doba je krátká a uzdravování nekonečné. -- André Maurois

2430. Stárnutí je jen špatný zvyk, který zaměstnaný muž nemá čas postřehnout. -- André Maurois

2431. Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas. -- André Maurois

2432. Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. -- André Maurois

2433. V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost. -- André Maurois

2434. Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu. -- André Maurois

2435. Za povodně žízníme nejspíše. -- André Maurois

2436. Ženy nemilujeme pro to, co vykládají, ale posloucháme, co vykládají, pokud je milujeme. -- André Maurois

2437. Život je krátký, samozřejmě, ale v poměru k čemu. -- André Maurois

2438. Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek tragické předtuchy, který v něm není? -- André Maurois

2439. Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí onoho muže. -- André Maurois

2440. Mnoho lidí si zkazí život představou neštěstí, které jim hrozí. -- André Maurois

2441. Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, co jsi pro ni neudělal. -- André Maurois

2442. K mlčení je zapotřebí hodně duchaplnosti. -- André Maurois

2443. Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant. -- André Maurois

2444. Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. -- André Maurois

2445. Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí nějakého muže. -- André Maurois

2446. Dočtete se, že máte odpouštět svým nepřátelům, ale nikde se nedočtete, žemáte odpouštět svým přátelům. -- Medici

2447. Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu. -- Menandros

2448. Jsem člověk - nic lidského, myslím, mi není cizí. -- Menandros

2449. Koho bozi milují, umírá mlád. -- Menandros

2450. Manželství je zlo, ale nutné. -- Menandros

2451. Nežijeme tak, jak chceme, ale jak umíme. -- Menandros

2452. Silou, zdí i štítem moudrého je rozvážnost. -- Menandros

2453. Země a moře rodí velké množství divých zvířat, ale žena je nejdivější ze všech. -- Menandros

2454. Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. -- Mencken

2455. Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků. -- Mencken

2456. Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude. -- Mencken

2457. Bez usilovné pracovitosti není ani talentů ani géniů. -- Mendělejev

2458. Bez usilovné pracovitosti není talentů ani géniů. -- Mendělejev

2459. V humoru se blbost nedá schovat. Zatímco vážně řečená blbost může vypadat dokonce jako důvod k zamyšlení... -- Menšík

2460. Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít svou pravdu. -- Jiří Menzel

2461. Nebývá lehké požádat dobrého přítele o stokorunu; těžší bývá ji dostat, a téměř nemožné ji vrátit. -- Meschino

2462. Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří. -- Metz

2463. Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. -- Mickiewicz

2464. Jed udělila příroda plazům, silnější tvorové ho nemají. -- Adam Mickiewicz

2465. Už samotná fakta mají moc řešit velké problémy. -- Adam Mickiewicz

2466. Nezdar není hanbou. Hanba je bázeň před pokusem. -- Mičurin

2467. Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu. -- Mičurin

2468. Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu. -- Ivan Vladimirovič Mičurin

2469. Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím více plápolám. -- Michelangelo

2470. Cílem umění je dělat člověka šťastným. -- Michelangelo

2471. Dokonalost se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost. -- Michelangelo

2472. Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. -- Michelangelo

2473. Lidi je třeba hodnotit podle cílů, které si dávají. -- N. N. Miklucho-Maklaj

2474. Hlavní příčinou přehlédnutí jsou předem přijaté názory. -- Mill

2475. Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. -- Mill

2476. Příčinou poloviny chyb je špatný návyk přestat přemýšlet, když se už věc nezdá být sporná. -- Mill

2477. Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. -- Mill

2478. Žena je nejpřijatelnějším omylem přírody. -- John Milton

2479. Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dohromady dva, abyje unesli... někdy i tři. -- Dumas ml.

2480. Žena nemyslí buď na nic, nebo na něco podobného. -- Dumas ml.

2481. Posledním stupněm závisti je nenávist. -- Plinius ml.

2482. Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil. -- Plinius ml.

2483. Mnoho lidí se bojí o svou pověst, ale málokdo se bojí svého svědomí. -- Plinius ml.

2484. Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil. -- Plinius ml.

2485. Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno. -- Seneca ml.

2486. Majetek z nikoho neudělá boháče. -- Seneca ml.

2487. Opilost není nic jiného než čisté šílenství. -- Seneca ml.

2488. Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil. -- Seneca ml.

2489. V soukromí přítele kárej, veřejně chval. -- Seneca ml.

2490. Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho. -- Seneca ml.

2491. Pro činného člověka není žádný den dlouhý. -- Seneca ml.

2492. Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti. -- Seneca ml.

2493. Co je platná většina, když nemá rozum. -- Modrzewski

2494. Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje po celý život. -- Moliere

2495. I nejchytřejší se stávají obětí lichocení. -- Moliere

2496. Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. -- Moliere

2497. Je to zajisté slabost ukazovat někomu, že ztráta nás bolí. -- Moliere

2498. Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. -- Moliere

2499. Milujeme, abychom milovali - pro nic jiného. -- Moliere

2500. Náhoda za nic neručí. -- Moliere

2501. Nejfantastičtější na světě jsou fakta. -- Moliere

2502. Nejlepší omyly jsou ty nejkratší. -- Moliere

2503. Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku. -- Moliere

2504. Ó, jak krásné, vědět jednu věc, nebo dokonce dvě. -- Moliere

2505. Ostatně je nesnadné některým manželům být věrný. -- Moliere

2506. Přílišná horlivost působí jenom omyly. -- Moliere

2507. Radši mě bijte, ale nechte mě se smát. -- Moliere

2508. Smrt se neřídí našimi plány. -- Moliere

2509. Snažte se zdát se věrnou a já se vynasnažím vám to věřit. -- Moliere

2510. Srdce jako je vaše se může lehce nahradit jiným. -- Moliere

2511. Takhle mi lichotit znamená urážet můj stud. -- Moliere

2512. Učený hlupák je hloupější než nevědomý. -- Moliere

2513. U muže dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotil. -- Moliere

2514. Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme. -- Moliere

2515. Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela. -- Moliere

2516. Ze všeho, co jest věčné, láska je nejkratší. -- Moliere

2517. Kdo nic neví, musí věřit všemu. -- Moliére

2518. Myslí si, že bude učený, bude-li všechno hanět. -- Moliére

2519. Odpouštím vám. Ale draze to zaplatíte! -- Moliére

2520. Právo zabíjet je právo, které mají jen lékaři s povolením fakulty a smějí je vykonávat beztrestně. -- Moliére

2521. Slova jsou na to, aby vysvětlovala naše myšlenky. -- Moliére

2522. Učený hlupák je větší hlupák, než hlupák nevzdělaný. -- Moliére

2523. Vždy je nutno přizpůsobit se většině a nikdy se nedat prohlédnout. -- Moliére

2524. V nouzi poznáš přítele, ale málokdy přítelkyni. -- Molín

2525. Hřebík ví, do čeho kladivo bije. -- Mongolské přísloví

2526. I hloupý muž se pokládá za něco lepšího než je žena. -- Mongolské přísloví

2527. Jedna větev oheň nedělá, jeden člověk není ještě člověkem. -- Mongolské přísloví

2528. Kdo nemá dluhy je bohatý, kdo žije bez nemoci, je šťastný. -- Mongolské přísloví

2529. Koně poznáš v horách, přítele v nouzi. -- Mongolské přísloví

2530. Na vysychajícím jezeře nehnízdí labutě, nestálého člověka se nedrží přátele. -- Mongolské přísloví

2531. Ryba žije vodou, člověk prací. -- Mongolské přísloví

2532. Abychom utužili ducha, je třeba utužit svaly. -- Michel de Montaigne

2533. Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělána tváři. -- Michel de Montaigne

2534. I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní. -- Michel de Montaigne

2535. Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí. -- Michel de Montaigne

2536. Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho nechává naživu. -- Michel de Montaigne

2537. Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. -- Michel de Montaigne

2538. Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám léta postupně rvou z ruky. -- Michel de Montaigne

2539. Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš. -- Michel de Montaigne

2540. Naše nedůvěra posiluje nepoctivost druhého. -- Michel de Montaigne

2541. Nechybíme, následujeme-li přírodu. -- Michel de Montaigne

2542. Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě. -- Michel de Montaigne

2543. Prospěchem z přátelské úsluhy je úsluha sama. -- Michel de Montaigne

2544. Ten, kdo nemá dobrou paměť, by se nikdy neměl dát na řemeslo lhaní. -- Michel de Montaigne

2545. Velikost duše nespočívá ani tak v tom, aby usilovně spěla vzhůru a vpřed, jako v tom, aby se uměla omezit a zavést v sobě řád. -- Michel de Montaigne

2546. V každém případě jsem rád, že lidé budou jednou vědět, s jaké výše jsem klesl. -- Michel de Montaigne

2547. Všechny obecné soudy jsou nepřesné a nebezpečné. -- Michel de Montaigne

2548. Vzdělanost lze přejímat od jiných - moudří můžeme být jedině moudrostí vlastní. -- Michel de Montaigne

2549. Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. -- Michel de Montaigne

2550. Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo víš. -- Michel de Montaigne

2551. Mluvím pravdu, ne tolik, jak bych chtěl, ale tak, jak se odvážím, a odvažuji se trochu víc, čím jsem starší. -- Michel de Montaigne

2552. Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo víš. -- Michel de Montaigne

2553. Naše nedůvěra posiluje nepoctivost druhého. -- Michel de Montaigne

2554. Naše osobní přednosti se podobají řece: ta čím je hlubší, tím méně hučí. -- Michel de Montaigne

2555. Nejskvělejší talenty se ničí zahálkou. -- Michel de Montaigne

2556. Největší věcí na světě je, když muž umí být sám sebou. -- Michel de Montaigne

2557. Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho, čemu dáme přednost. -- Michel de Montaigne

2558. Francouzi o svých ženách skoro nikdy nehovoří. Bojí se, aby o nich nemluvili před lidmi, kteří je znají lépe než oni sami. -- Montesquieu

2559. Jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je sloužit veřejnosti a prospívat mnoha lidem. -- Montesquieu

2560. Se svými dětmi jsem žil jako s přáteli. -- Montesquieu

2561. Šťastný národ, který má nudné dějiny. -- Montesquieu

2562. U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu. -- Montesquieu

2563. Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí. -- Montesquieu

2564. Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné. -- Montherlant

2565. Kdyby jen bylo možné klesnout do náruče ženy - a přitom neupadnout do jejích rukou! -- Montherlant

2566. Svět je plný důkazů přesných a přesvědčivých a přece falešných. -- Montherlant

2567. Ženy přikládají větší důležitost své kráse než své inteligenci, poněvadž muži bývají mnohdy hloupí, ale zřídka slepí. -- Montherlant

2568. Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. -- G. Moore

2569. Nemáme milovat manželky svých přátel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? -- G. Moore

2570. Hlouposti mohou být půvabné. Hloupost nikdy. -- Alberto Moravia

2571. Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu. -- Alberto Moravia

2572. Vtip je zbraň bezbranných. -- Alberto Moravia

2573. Miluji tak své umění, že jsem šťasten, jen když je dělám sám pro sebe. -- Moreau

2574. Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní. -- Christian Morgenstern

2575. Já je vrcholem kužele, jehož základnou je vesmír. -- Christian Morgenstern

2576. Karikatura je vždycky jenom na okamžik pravdivá. -- Christian Morgenstern

2577. Nejlepší výchovná metoda je, obstarat dítěti dobrou matku. -- Christian Morgenstern

2578. Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého. -- Christian Morgenstern

2579. Toto je má nejhorší zkušenost: bolest nedělá z většiny lidí velikány, ale lidičky. -- Christian Morgenstern

2580. Velký spisovatel má styl, malý manýru. Což nevylučuje, že velký může být také někdy malý a malý veliký, tj. že se může stát stylistou. -- Christian Morgenstern

2581. Vzájemně se poznat, znamená poznat, jak jsme si vzdáleni. -- Christian Morgenstern

2582. Žena nás zamíchává do života. -- Christian Morgenstern

2583. Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého. -- Christian Morgenstern

2584. Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní. -- Christian Morgenstern

2585. Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. -- Christian Morgenstern

2586. Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů. -- Christian Morgenstern

2587. Mám na zemi jen jednoho opravdového a skutečného nepřítelea tím jsem já sám. -- Christian Morgenstern

2588. Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení. -- Mosso

2589. Člověk je celý a vždy vnitřně svobodný, když chce. -- Mounier

2590. Vůbec se na sebe nezlobili. Dělali si jen přátelské potíže. -- Mrázek

2591. Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. -- Vlado Müller

2592. Vědění jest moc - ovšem musíte to vědět na tu správnou osobu. -- Mumfordová

2593. Je celkem velice snadné psu rozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát, protože neumí mluvit. -- Munthe

2594. Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti. -- Munthe

2595. Dobro má za hrob lidský nevděk. -- Musset

2596. Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. -- Musset

2597. Pochybujte si, chcete-li, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samé. -- Musset

2598. Umění je cit. -- Musset

2599. Žena, která chce odmítnout, řekne jenom ne. Žena, která vysvětluje, chce být přesvědčena. -- Musset

2600. Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci: že je opilý a že je zamilovaný. -- Myrer

2601. Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran. -- Napoleon

2602. Člověk je jako ovce, následuje vždy prvního mimo jdoucího. -- Napoleon

2603. Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má. (po bitvě u Waterloo). -- Napoleon

2604. Hlupák má jednu velkou výhodu před člověkem vzdělaným: je sám se sebou spokojen. -- Napoleon

2605. Jediné vítězství nad láskou je útěk. -- Napoleon

2606. Jediným vítězstvím nad láskou je útěk. -- Napoleon

2607. Jestli mě miluješ méně, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. -- Napoleon

2608. Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas. -- Napoleon

2609. Láska má býti požitkem, nikoli mukou. -- Napoleon

2610. Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti. -- Napoleon

2611. Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků. -- Napoleon

2612. Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které nám vnukají hlouposti. -- Napoleon

2613. Všechny nepomiluješ, ale máš se snažit. -- Napoleon

2614. Ženy jsou zaměstnáním zahálčivého muže, ale jsou osvěžením pro bojovníka. -- Napoleon

2615. Život je pevnost, o níž ani já, ani vy nic nevíme. -- Napoleon

2616. Abys byl zdráv, musíš snést mnoho bolesti. -- Publius Ovidius Naso

2617. Čas všechno hojí. -- Publius Ovidius Naso

2618. Co je dovoleno, po tom se méně touží. -- Publius Ovidius Naso

2619. Horší je hosta vyhodit než ho vůbec do domu nepřijmout. -- Publius Ovidius Naso

2620. Je dobré učit se i od nepřítele. -- Publius Ovidius Naso

2621. Když má někdo peníze, může být hloupý, jak chce. -- Publius Ovidius Naso

2622. Láska přináší jen samý nepokoj a strach. -- Publius Ovidius Naso

2623. Odňat může být trest, vina však zůstane dál. -- Publius Ovidius Naso

2624. Před tím, co za mnou jde, prchám, co uniká, sleduji stále. -- Publius Ovidius Naso

2625. Žádná žena se nepokládá za ošklivou. -- Publius Ovidius Naso

2626. Svým nepřátelům odpouštět nemusím. Všechny jsem je dal postřílet. -- Navaréz

2627. Historie je záznamem lidského pokroku, záznamem boje pokroku lidského myšlení, lidského ducha směrem k známému či neznámému cíli. (Str. 38). -- Néhrú

2628. Náš hlavní nedostatek tkví v tom, že máme sklon spíš činy posuzovat než konat je. -- Néhrú

2629. Každá válka skončí rokováním. Proč nerokovat hned? -- Džáváharlál Nehrú

2630. Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. -- Němcová

2631. Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! -- Němcová

2632. Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. -- Němcová

2633. To musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda. -- Němcová

2634. Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal. -- Německé přísloví

2635. Jak staří hudou, tak mladí pískají. -- Německé přísloví

2636. Jeden zatluče hřebík, druhý si na něj pověsí klobouk. -- Německé přísloví

2637. Kdo se dnes může radovat, nemá čekat do zítřka. -- Německé přísloví

2638. Kdo se nabídne, nedostane velkou mzdu. -- Německé přísloví

2639. Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou. -- Německé přísloví

2640. Láska je znovunarození. -- Německé přísloví

2641. Manželství je nebe a peklo. -- Německé přísloví

2642. Mladý doktor musí mít tři hřbitovy. -- Německé přísloví

2643. Mladý lékař musí mít tři hřbitovy. -- Německé přísloví

2644. Mnoho cukru dítěti zkazí zuby muž. -- Německé přísloví

2645. Stáří se má ctít, mládí bránit. -- Německé přísloví

2646. Starý člověk chutná po mladém. -- Německé přísloví

2647. Těžkou hádankou je život, ale láska ji snadno řeší. -- Německé přísloví

2648. Týden pracovitého člověka je sedm dní, týden lenocha je sedmkrát zítra. -- Německé přísloví

2649. V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady. -- Německé přísloví

2650. Jsem s těmi, kteří kotvu zvednou i v nejsilnějším příboji. -- Nérisová

2651. Humor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhý smutně hledí. -- Jan Neruda

2652. Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím. -- Jan Neruda

2653. Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu. -- Jan Neruda

2654. Není smutnějšího podívání nad muže před zrcadlem. -- Jan Neruda

2655. Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. -- Jan Neruda

2656. Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů. -- Jan Neruda

2657. Humor a satira jsou jako milenec a milenka: kde jednoho není, tam druhý smutně hledí. -- Jan Neruda

2658. Kdo chvíli stál, již stojí opodál, den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát nezraje. -- Jan Neruda

2659. Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím. -- Jan Neruda

2660. Není smutnějšího pohledu než muž před zrcadlem. -- Jan Neruda

2661. Pomlouvání nepřítomných je hlavní součástí našich rozhovorů. Kdyby se celé lidstvo sešlo na jednom místě, za chvíli by nebylo o čem mluvit. -- Jan Neruda

2662. Vším bych chtěl být, jen ne budoucností; co se od té, ubohé, požaduje, je už skoro nestydaté. -- Jan Neruda

2663. Známé naše národní pořekadlo přirovnává ženu k cibuli. Proto také pláčeme, sotva jsme k ní přivoněli. -- Jan Neruda

2664. Další výhodou starého mládence je, že si může obouvat ponožky kterým chce koncem. -- Nestroy

2665. Každá žena pokládá své jméno, vyslovíš-li je ohnivě, za nejkrásnější, nejduchaplnější proslov. -- Nestroy

2666. Krása pomíjí, blbost je věčná. -- Nestroy

2667. Láska k bližnímu začíná u sebe sama. -- Nestroy

2668. Při lásce musíš klopit oči, a tak se lehko stane, že padnou na předmět, který je pod tebou. -- Nestroy

2669. Příliš žvanit začnou ženské teprve tehdy, když zestárnou. Když jsou mladé, zamlčí nám toho až příliš. -- Nestroy

2670. Vyskytne se někdy geniální srdce, které předchází událostem a najdesi náhradu dávno před ztrátou. -- Nestroy

2671. Ženatí muži žijí déle - nebo jim to alespoň tak připadá. -- Nestroy

2672. Opravdu na výši je ten, kdo se nevyvyšuje. -- Neznámý

2673. Čím výš vzlétnéme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou létat. -- Friedrich Nietszche

2674. Je lepší nevědět nic, než vědět napůl mnoho věcí. -- Friedrich Nietszche

2675. Které dítě by nemělo příčinu plakat nad svými rodiči. -- Friedrich Nietszche

2676. Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a ženu. Proto chce ženu, poněvadž je to ta nejnebezpečnější hračka. -- Friedrich Nietszche

2677. Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení a tím je těhotenství. -- Friedrich Nietszche

2678. Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. -- Friedrich Nietszche

2679. Člověk má vždycky něco nutnějšího na práci než se oženit. -- Friedrich Nietszche

2680. Jdeš-li mezi ženy, vezmi s sebou bič. -- Friedrich Nietszche

2681. Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát. -- Friedrich Nietszche

2682. Je lepší nevědět nic, než vědět napůl mnoho věcí. -- Friedrich Nietszche

2683. Kdo má charakter, má i sobě vlastní typické myšlení a cítění. -- Friedrich Nietszche

2684. Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. -- Friedrich Nietszche

2685. Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. -- Friedrich Nietszche

2686. Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět. -- Friedrich Nietszche

2687. Lidé se tlačí ke světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit. -- Friedrich Nietszche

2688. Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit. -- Friedrich Nietszche

2689. Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. -- Friedrich Nietszche

2690. Mužovo blaho se jmenuje: 'Já chci', ženino blaho se jmenuje: 'On chce'. -- Friedrich Nietszche

2691. Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. -- Friedrich Nietszche

2692. Po dvou věcech touží pravý muž: po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější hračku. -- Friedrich Nietszche

2693. Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli. -- Friedrich Nietszche

2694. Strach lže a ty mu věříš. -- Friedrich Nietszche

2695. Udělal jsem to, říká paměť. 'Nemohl jsem to udělat', říká mi hrdost a trvá na svém tak dlouho, až paměť nakonec ustoupí. -- Friedrich Nietszche

2696. Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. -- Friedrich Nietszche

2697. V manželství existují jen povinnosti a žádná práva. -- Friedrich Nietszche

2698. Čím výš vzlétneme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou létat. -- Friedrich Nietszche

2699. Které dítě by nemělo příčinu plakat nad svými rodiči. -- Friedrich Nietszche

2700. Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a ženu. Proto chce ženu, poněvadž je to ta nejnebezpečnější hračka. -- Friedrich Nietszche

2701. Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení a tím je těhotenství. -- Friedrich Nietszche

2702. Žárlivost je stín nevěry. -- Nizozemské přísloví

2703. Neexistuje žádný impotentní muž, ale patrně mnoho nešikovných žen. -- Noha

2704. Při nespavosti ti nejodvážnější považují za nejúčinnější 'zdravý pohyb na zdravém těle'. -- Noha

2705. Dobré děti se vychovávají samy. -- Norské přísloví

2706. Existuje zákaz řečí, ale ne zákaz myšlení. -- Norské přísloví

2707. I opatrní ptáci bývají chyceni. -- Norské přísloví

2708. Jeden otec je lepší než sto učitelů. -- Norské přísloví

2709. Starý ukazuje, jaký byl mladý. -- Norské přísloví

2710. Muž po pětatřicítce je buď ženatý, zadaný, mrtvý nebo psychopatický. Není-li nic z toho, koná se na něj kruhový hon. -- T. Novák

2711. Ženy musí při zacházení s muži dodržovat dvě zásadní pravidla: Mladíky nesmí pouštět příliš blízko a manžela zase příliš daleko. -- K. Nováková

2712. Básník rozumí přírodě lépe než učenecká hlava. -- Novalis

2713. Abychom dokázali velké věci, musíme žít, jako bychom nikdy neměli zemřít. -- Oldřich Nový

2714. Vzpomínky otravují přítomnost a ničí budoucnost. -- Oldřich Nový

2715. Nic není způsobilé vyléčit lásky mimo nezpůsobilost. -- Nutler

2716. Opilec se podobá lahvi whisky, jenom hrdlo a břicho a žádná hlava. -- O`Malley

2717. Být šťastni - nejjistější prostředek přiblížit se k dobru. -- O`Neill

2718. Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili. -- O´Henry

2719. To, co odkládáme na zítřek, bývá to, co jsme měli udělat včera. -- O´Henry

2720. Opilec se podobá láhvi whisky, jen hrdlo a břicho a žádná hlava. -- O´Malley

2721. Stařec je, kdo má o deset let víc než ty. -- O'Henry

2722. Schopnosti, stejně jako svaly, rostou tréninkem. -- Obručev

2723. Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. -- Oeser

2724. Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky. -- Oesch

2725. Někdy mám chuť křičet, ale brání mi v tom slušné vychování. -- Okudžava

2726. Kdysi jsme měli herečky, které se pokoušely stát se hvězdami. Nyní máme hvězdy, které se pokouší stát se herečkami. -- Olivier

2727. To, co ještě nemáš, je ti cennější, než to, co máš. -- Ordské přísloví

2728. Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly vášně, nastal by konec světa. -- Orientální přísloví

2729. Nezná slitování ten, kdo u druhého nachází své vlastní chyby. -- Orientální přísloví

2730. Ryba, kterou jsi nechytil, je vždycky velká. -- Orientální přísloví

2731. Upřímná slova nejsou elegantní, elegantní slova nejsou upřímná. -- Orientální přísloví

2732. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. -- George Orwell

2733. Každý jsme ve vesmíru sám. Nějak si z toho musíme pomoci. -- Osborne

2734. Znali se od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i to. -- Oseka

2735. Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. -- Ostrovskij

2736. Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám. -- Ovidius

2737. Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas. -- Ovidius

2738. Je správné se dát poučit i od nepřítele. -- Ovidius

2739. Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější. -- Ovidius

2740. Kdo si vzal polibek a nevezme si všechno, zaslouží aby ztratili to co získal. -- Ovidius

2741. Kdo vzal polibek a nevezme vše, zaslouží, aby ztratil i to, co získal. -- Ovidius

2742. Když opadají růže, zůstanou jen trny. -- Ovidius

2743. Komu je dovoleno hřešit, hřeší méně. -- Ovidius

2744. Komu je dovoleno hřešit, hřeší méně. ::: (CUI PECCARE LICET, PECCAT MINUS.) -- Ovidius

2745. Lásku nelze vyléčit žádnou bylinou. -- Ovidius

2746. Míň hřeší ta, jež hřešit smí. -- Ovidius

2747. Mužům sluší spíše zanedbaný zevnějšek než zbytečná fintivost. -- Ovidius

2748. Nejméně zná člověk sám sebe. -- Ovidius

2749. Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit. -- Ovidius

2750. Pamatuj jen, abys neškodil tam, kde snažíš se prospět. -- Ovidius

2751. Ustavičnými žněmi chudne pole. -- Ovidius

2752. Žádná žena se nepokládá za ošklivou. -- Ovidius

2753. Zevnějšek je tuze křehký majetek. -- Ovidius

2754. Zlé věci sousedí s dobrými. -- Ovidius

2755. Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami. -- Robert Owen

2756. Říká se, že blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. -- Niccolo Paganini

2757. Největším úspěchem soudobé civilizace je, že vytvořila bytosti, které ji dokážou vydržet. -- Pagnol

2758. Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim dala náhradu za to, že musejí myslet. -- Pagnol

2759. Chceš-li uhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik, co tvůj odpůrce. -- František Palacký

2760. Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě. -- Panin

2761. Dvacet let jsme žili já a má žena velmi šťastně, a potom jsme se seznámili. -- Paráček

2762. Každá ženská musí mít nějakého mužského, protože nemůžeme jen tak obviňovat ze všeho špatného rovnou vládu. -- Paráček

2763. Jistý Francouz dělí ženy na ty, s nimiž lze po tom ještě posnídat, a na ty, s nimiž je to už nežádoucí. -- Vladimír Páral

2764. Místo manželů je proti sobě u sebe. -- Vladimír Páral

2765. V tom právě spočívá léčebnej účinek piva, že vás při něm nic nenapadá. -- Vladimír Páral

2766. Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. -- Pareto

2767. Čím víc je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje. -- Blaise Pascal

2768. Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda; ale je to třtina myslící. -- Blaise Pascal

2769. Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře. -- Blaise Pascal

2770. I srdce má rozum. -- Blaise Pascal

2771. Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. -- Blaise Pascal

2772. Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí. -- Blaise Pascal

2773. Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. -- Blaise Pascal

2774. Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí. -- Blaise Pascal

2775. Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí. -- Blaise Pascal

2776. Nejtolerantnější jsme tehdy, když posuzujeme sebe sama. -- Blaise Pascal

2777. Není na světě nic hroznějšího než nenáviděný domov. Být nešťasten ve styku s jinými lidmi je přirozené, ale být nešťasten doma přirozené není. -- Blaise Pascal

2778. Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh. -- Blaise Pascal

2779. Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něho výhodné, ale proto, že v lásce samé nalézá štěstí. -- Blaise Pascal

2780. Velikost člověka záleží v tom, že zná svou ubohost. Strom nezná svou ubohost. -- Blaise Pascal

2781. Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji. -- Blaise Pascal

2782. Větší tíhou jsou cizí úspěchy než vlastní neúspěchy. -- Blaise Pascal

2783. Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit. -- Blaise Pascal

2784. Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit. -- Blaise Pascal

2785. Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí. -- Blaise Pascal

2786. Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít. -- Blaise Pascal

2787. Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. -- Blaise Pascal

2788. Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila. -- Blaise Pascal

2789. Všechny dobré zásady jsou již zapsány. Nyní je ještě zbývá uskutečnit. -- Blaise Pascal

2790. Abychom byli básníky, potřebovali bychom mnoho času; hodiny a hodiny samoty. -- Pasolini

2791. Všechny matky jsou matkami velkých lidí. Není jejich vinou, že jim život uchystá později zklamání. -- Pasternak

2792. Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí. -- Jean Paul

2793. Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet. -- Jean Paul

2794. Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, nikoliv však jejich ješitnosti. -- Jean Paul

2795. Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal. -- Jean Paul

2796. Nejlépe poznáš druhého člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš. -- Jean Paul

2797. Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě udělat nový plán anebo mít jiný již v záloze. -- Jean Paul

2798. Nešťastní jsou ti, kdo nemají smysl pro žert. Nemají totiž smysl ani pro vážnost. -- Jean Paul

2799. Pokud hovoří ženy o ženách, zdůrazňují u krásných žen především rozum a u rozumných žen především krásu - u páva hlas a u slavíka peří. -- Jean Paul

2800. Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý. -- Jean Paul

2801. Vtipnou lichotku snese i ten nejskromnější. -- Jean Paul

2802. Žádná doba nepotřebuje básníka tolik, jako ta, jež má za to, že ho může postrádat. -- Jean Paul

2803. Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, se kterou jste se za svobodna hádal. -- Jean Paul

2804. V manželství se muž ženě líbí déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl. -- Jean Paul

2805. Vtipnou lichotku snese i ten nejskromnější. -- Jean Paul

2806. Býváme v lásce nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého. -- Jean Paul

2807. Člověk je jediný živočich, který se červená. -- Jean Paul

2808. Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí. -- Jean Paul

2809. Jen ten je šťastný, kdo rozumí aforismům. -- Jean Paul

2810. Láska je životem ženy a epizodou v životě muže. -- Jean Paul

2811. Lidé častěji lichotí, než chválí. -- Jean Paul

2812. Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. -- Jean Paul

2813. Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní. -- Jean Paul

2814. Nešťastni jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají smysl ani pro vážnost. -- Jean Paul

2815. Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním. -- Jean Paul

2816. Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. -- Jean Paul

2817. Šťasten, kdo nerozumí aforismům. -- Jean Paul

2818. U žen je všechno srdce, dokonce i hlava. -- Jean Paul

2819. Ženská žárlivost je vždycky trochu starší než ženská láska. -- Jean Paul

2820. Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu. -- Jean Paul

2821. Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen jednou. -- Jean Paul

2822. Čekání na šťastné dny bývá mnohem krásnější než šťastné dny samotné. -- Paustovskij

2823. Milostnou stratégii ovládá jenom ten, kdo není zamilován. -- Pavese

2824. Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte. -- Ep. sv. Pavla

2825. Člověk může věřit vlastním silám, jen pokud si nic nepředstírá. -- Pavlenko

2826. To nejtěžší na každé práci je - překonat moment, kdy se nám nechce pracovat. -- I. P. Pavlov

2827. A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě: od narození asi do třetího roku. -- Pegas

2828. Proto se pořádají slavnosti a hry, aby se náš duch nejrůznějšími způsoby zotavil z únavy a zbavil se skleslosti a stesků. -- Perikles

2829. Píše se to sláva, úspěch a pokrok, ale zhusta se to čte: neomalené lokty, ziskuchtivost a dobré bydlo. -- Ferdinand Peroutka

2830. Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě sluší klidná pevnost a chladná prostota. -- Ferdinand Peroutka

2831. Pěkné je, když na tě prstem ukáží a řeknou: Toť on! -- Persius

2832. Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících. Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže. -- Perské přísloví

2833. Jedna ruka netleská. -- Perské přísloví

2834. Jsou tři druhy nepřátel: nepřítel sám, nepřítelův přítel a přítelův nepřítel. -- Perské přísloví

2835. Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl. -- Perské přísloví

2836. Nechval dne před večerem a ženu před smrtí! -- Perské přísloví

2837. Nekupuj dům, kupuj souseda. -- Perské přísloví

2838. Nepijme proto, abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli. -- Perské přísloví

2839. Nikdy nemá moře dost vody, královská pokladna dost zlata a mudrc moudrých slov. -- Perské přísloví

2840. Snadněji srovnáš stery hodiny, než deset ženských. -- Perské přísloví

2841. Co s barevnou televizí, když všechny pořady jsou šedivé? -- Ž. Petan

2842. Lid je osobně odpovědný za chyby svých vůdců. -- Ž. Petan

2843. Na kulturním poli je úroda tím menší, čím víc je na něm hnoje. -- Ž. Petan

2844. Pošetilý básník jde o krok před revolucí, rozumný politik krok za ní. -- Ž. Petan

2845. Za chyby mezi řádky korektoři neručí! -- Ž. Petan

2846. Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něho dupneš. -- Sándor Petöfi

2847. Dva milostné dopisy čteme těžko - první a poslední. -- Francesco Petrarca

2848. Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední. -- Francesco Petrarca

2849. Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může. -- Francesco Petrarca

2850. Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha. -- Francesco Petrarca

2851. Největší závist vzniká proti těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece. -- Francesco Petrarca

2852. Své přátele dělím na ty, které obdivuji, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. -- Francesco Petrarca

2853. Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. -- Francesco Petrarca

2854. Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední. -- Francesco Petrarca

2855. Jsou city, které se nedají vyslovit jinak než mlčením. -- Francesco Petrarca

2856. Své přátelé dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. -- Francesco Petrarca

2857. Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední. -- Francesco Petrarca

2858. Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. ::: (QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS.) -- Petronius

2859. Vzdělaný člověk má vždy v sobě bohatství. -- Phaedrus

2860. Ať se to líbí člověku nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti přírodě. Je silnější než nejsilnější z lidí. -- Picasso

2861. Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku. -- Pablo Picasso

2862. Hezké ženy věří ve svou inteligenci. Inteligentní ženy nevěří ve svou krásu. -- Pablo Picasso

2863. Jak smutné pro malíře, jenž miluje blondýny a nesmí je malovat na svých obrazech, protože se nehodí ke košíku s ovocem. -- Pablo Picasso

2864. Kdyby jsem věděl, co je to umění, nikdy bych se tím netajil. -- Pablo Picasso

2865. Krásná žena poskytuje užitek jen milencům a malířům bez fantazie. -- Pablo Picasso

2866. Malíř maluje obrazy, aby je prodal. Umělec prodává obrazy, protože je namaloval. -- Pablo Picasso

2867. Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme. -- Pablo Picasso

2868. Když se setkají kritici, mluví o barvách a kompozici. Když se setkají malíři, baví se o tom, kde se dá koupit nejlevnější terpentýn. -- Pablo Picasso

2869. Moderní obrazy jsou jako ženy. Těžko je můžeme milovat, když se usilujeme jim porozumět. -- Pablo Picasso

2870. Léta už si lámu hlavu s tím, jaká je ideální poloha pro splynutí duší. -- Pick

2871. Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti velký, byl-li dán s láskou. -- Pindaro

2872. Pamatuji si určité věci, které se možná nikdy nestaly, ale které se tím, jak si je připomínám, stávají. -- Pinter

2873. Jeden blázen, to je legrace, ale většina bláznů přijde draho. -- Pirandello

2874. Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl mít. -- Pirandello

2875. Je dvojí snění: snění prázdné a snivost, jež pobízí k práci, k uskutečnění. -- Pisarev

2876. Don Juan je muž, který ženám pomáhá při pádu. -- Piterka

2877. Byl nyní stár 28 let, tragický věk milenců; nemáme již síly milence mladého a nemáme ještě peněz milence starého. -- Pitigrilli

2878. Jakmile žádáme přátelskou radu, jsme již rozhodnuti. Prezidenti soudu udělují také slovo advokátovi, když mají již rozsudek hotový. -- Pitigrilli

2879. Jen málo slov zní tak pohrdlivě jako slovo manžel. -- Pitigrilli

2880. Každá žena si myslí, že je nenahraditelná, je ale přesvědčená, že může nahradit každou jinou. -- Pitigrilli

2881. Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. -- Pitigrilli

2882. Kdybychom čekali na střetnutí s ideálem, celý život bychom strávili v čekárně. -- Pitigrilli

2883. Když dalo ohromnou námahu svésti některou ženu, neznamená to, že jinému se nepoddá lehce. -- Pitigrilli

2884. Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. -- Pitigrilli

2885. Mužský orgán, jehož hodnotu oceňuje žena nejméně, jest mozek. -- Pitigrilli

2886. Řekne-li muž, že se žena oddává všem, je možné, že je to pravda. Ale je jisto, že se neoddala jemu. -- Pitigrilli

2887. Ženy jsou záhadně krásné po hříchu vesele provedeném. -- Pitigrilli

2888. Ženy, které neklesnou, jsou ony, které nikdo nesváděl. -- Pitigrilli

2889. Ženy nedokážou poradit, umí jen talentovaně odrazovat. -- Pitigrilli

2890. Poznávej dobře svůj vhodný čas. V tom je celé tajemství. -- Pittakos

2891. Krásu jako jedinou ze všech hodnot můžeme spatřit. -- Platon

2892. Moudří lidé mluví, protože mají co říci, blázni, protože by rádi něco řekli. -- Platon

2893. Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. -- Platón

2894. Moudří lidé mluví, protože mají co říci, blázni, protože by rádi chtěli něco říci. -- Platón

2895. Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem; třeba je pro člověka největším dobrem. -- Platón

2896. Nikdo neví, co je smrt a přece se jí všichni bojí; třeba je pro člověka největším dobrem. -- Platón

2897. Sebekázeň je společnicí samoty. -- Platón

2898. Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. -- Platón

2899. V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní. -- Platón

2900. Žena je muž, který byl potrestán. -- Platón

2901. Znalost slov vede ke znalosti věcí. -- Platón

2902. Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní. -- Plautus

2903. Hněv milujících je obnova lásky. -- Plautus

2904. Je hloupost kopat studnu až tehdy, když hrdlo svírá žízeň. -- Plautus

2905. Jestliže se ti podařilo ovládnout vášeň dříve, než ona ovládla tebe, pak se můžeš radovat. -- Plautus

2906. Kde jsou přátelé, tam je i hojnost. -- Plautus

2907. Kdo chce jíst jádro, musí rozlousknout skořápku. -- Plautus

2908. Kolik člověk zná, tolik zmůže. -- Plautus

2909. Nic není člověku dražší než přítel v bídě. -- Plautus

2910. Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. -- Plautus

2911. Považuji za ztraceného toho, kdo ztratil stud. -- Plautus

2912. Zamilovaní jsou blázni. -- Plautus

2913. Skromnost bývá takřka vždy přímo úměrná talentu. -- Plechanov

2914. Takřka vždy je skromnost přímo úměrná velikosti talentu. -- Plechanov

2915. Vliv společenského prostředí na sobě zakouší nejen ten, kdo se s ním snáší, ale i ten, kdo mu vyhlašuje válku. -- Plechanov

2916. Jen sehnutý oráč oře rovnou brázdu. -- Plinius

2917. Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili. -- Plinius

2918. Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné. -- Plutarchos

2919. Nejstarší a největší láska je láska k životu. -- Plutarchos

2920. Nepotřebuji přítele, který kývá na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. -- Plutarchos

2921. Nepotřebuji přítele, který přikývne na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. -- Plutarchos

2922. Oddech je kořením práce. -- Plutarchos

2923. Tíhnutí lidské povahy k nepřejícnosti je takové, že se člověk pro přednosti ostatních rmoutí víc, než se raduje ze svých vlastních. -- Plutarchos

2924. Dialog dvou žen se skládá ze dvou nezávislých monologů. -- Miroslav Plzák

2925. Pochybovat o všem nebo všemu věřit, to jsou dvě stejně pohodlná řešení, poněvadž jedno i druhé nás osvobozuje od myšlení. -- Poincaré

2926. Moje největší štěstí bylo v tom, že mě vždycky potkalo nějaké neštěstí. -- Pojak

2927. Hleď si udržet jasnou hlavu, jasnou hlavu za všech okolností, když má člověk rozum, má si ho vážit a ne ho zahazovat pro pokleslost nervů... -- Karel Poláček

2928. Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné příjmy, a přitom má vážné úmysly - to je za dnešního času zvláštnost! -- Karel Poláček

2929. Otcem humoru je sám pánbůh všemohoucí, jenž stvořil ďábla, který napodobuje dílo boží. -- Karel Poláček

2930. S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy; svět úspěch žádá. -- Karel Poláček

2931. Když tě všichni opustí, zůstaneš sám. Když opustíš všechno, budeš osamocen. -- Polgar

2932. Vtip je kýchání mozku. A stále vtipný člověk je něco tak nesnesitelného a nechutného jako chlap, který trpí na chronické nastuzení, ale nemá kapesník. -- Polgar

2933. Co koho bolí, o tom i řeč volí. -- Polské přísloví

2934. Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou. -- Polské přísloví

2935. Moudrost miluje tvrdé lože. -- Polské přísloví

2936. Nečiň se, pátku, nedělí! -- Polské přísloví

2937. Se svým dílem na slunce, cizí hoďme do temnice! -- Polské přísloví

2938. Všichni muži jsou zbabělci. Rozdíl je pouze v tom, že některé musíme povzbudit a některé zase musíme zastrašit. -- Pompadour

2939. Vyznamenání dostávají lidé většinou proto, že už nějaké mají. -- Poncet

2940. Blahoslavení, kdo nic neočekávají, vyhnou se zklamání. -- Alexander Pope

2941. Žena zachází s muži jako šachista s figurkami: sáhne na jednu, ale zrak již upírá na druhou - možná s ní udělá lepší tah. -- Alexander Pope

2942. Člověk bývá tak sebevědomý, jak je omezeno jeho chápání. -- Alexander Pope

2943. Historie je spíš plná příkladů věrnosti psů než přátel. -- Alexander Pope

2944. Šťasten, kdo nic neočekává, neboť nebude nikdy zklamán. -- Alexander Pope

2945. Žena zachází s muži jako šachista s figurkami: sáhne na jednu, ale zrak již upírá na druhou - možná s ní udělá lepší tah. -- Alexander Pope

2946. Kdo chytí rybu, je rybář. -- Portugalské přísloví

2947. Luna a láska, když nerostou, ubývají. -- Portugalské přísloví

2948. Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet. -- Portugalské přísloví

2949. Co jsi opravdu miloval, to ti zůstane, ostatní je drek. Cos opravdu miloval, o to tě nikdo neoloupí. Cos opravdu miloval, je tvoje pravé dědictví... -- Pound

2950. Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod. Smích, to přijde nejlaciněji a jde to nejvíc k duhu. -- Pourrat

2951. Chceš-li si zachovat přízeň domu, kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se stykům s jeho ženami. (Starý Egypt) -- Prahotep

2952. Proč je nehezká, když je zamilovaná? To není spravedlivé. -- Prévert

2953. Jenom muži, kteří si myslí, že ženy jsou stejné, jsou všichni stejní. -- Pristley

2954. Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás. -- Pristley

2955. Lidé nejsou horší než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější. -- Pristley

2956. Moderní malíř mě jen tehdy přesvědčí o svém umění, až se ožení se ženou, která bude vypadat tak, jako ji namaloval. -- Pristley

2957. Bez filosofie se člověk na světě obejde. Ale bez humoru žijí jenom hlupáci. -- Michail Michajlovič Prišvin

2958. Když malí posuzují velké, soudí je podle sebe. -- Michail Michajlovič Prišvin

2959. Vše krásné na zemi je od slunce a vše dobré od člověka. -- Michail Michajlovič Prišvin

2960. Bez filozofie se člověk obejde. Ale bez humoru žijí jen hlupáci. -- Michail Michajlovič Prišvin

2961. Vše krásné na Zemi je od Slunce a vše dobré od člověka. -- Michail Michajlovič Prišvin

2962. Mám nepřátele, tedy něco znamenám. -- A. Procházka

2963. Učenost na ženě jako chomout na Pegasu. -- A. Procházka

2964. Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším. -- Prokosch

2965. Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám. -- Propertius

2966. Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. -- Propertius

2967. Nic není tak truchlivé, jako když se někomu tvrdí, že je smutný, ale že by měl být veselý. -- Prošková

2968. Není pravdy, je jen pravděpodobnost. -- Protagoras

2969. Čekáme-li, trpíme nepřítomností toho, po němž toužíme tak velice, že nemůžeme snésti přítomnost někoho jiného. -- Marcel Proust

2970. Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie. -- Marcel Proust

2971. Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. -- Marcel Proust

2972. Není třeba, aby se nám do té doby líbila víc či aspoň tak jako jiné. Je však třeba, aby naše záliba v ní se stala exkluzivní. -- Marcel Proust

2973. Při četbě ze sebe vždycky trochu rádi vystupujeme a cestujeme. -- Marcel Proust

2974. Žena, která nás opustila, není už táž, která u nás byla. -- Marcel Proust

2975. Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie. -- Marcel Proust

2976. Kritik musí všechno vědět a zbytek si domyslet. -- Marcel Proust

2977. Příroda dovede na lidi sesílat nemoci jenom krátké. Ale lékařství si přisvojilo umění je prodlužovat. -- Marcel Proust

2978. Dovolte lidem, aby byli šťastni podle jejich vlastního uznání. -- Prus

2979. Dovolte lidem, aby byli šťastni podle vlastní vůle. -- Prus

2980. Medvěd se nezbaví drápů, i když ho naučíme tančit, a darebák zůstane darebákem, i když absolvuje dvě fakulty. -- Prus

2981. Napodobují jeden druhého a výsledkem jsou hlupáci téhož ražení. -- Prus

2982. Pro každého je snazší - podle jeho vlastního přesvědčení - řídit stát nebo armádu, než káru s jedním koněm. -- Prus

2983. Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak získávat peníze. -- Przekrój

2984. Abys byl milován, miluj! ::: (UT AMERIS, AMA!) -- Přísloví

2985. Angličan nikdy nežertuje, jde-li o tak vážnou věc, jako je sázka. -- Přísloví

2986. Bez chyb se nikdo nenarodí. ::: (SINE VITIIS NEMO NASCITUR.) -- Přísloví

2987. Bezpečnější je být podvedený, než podvádět. ::: (DECIPI QUAM FALLERE EST TUTIUS.) -- Přísloví

2988. Bohatý je ten, kdo je moudrý. ::: (DIVES, QUI SAPIENS EST.) -- Přísloví

2989. Bohatý je ten, kdo má dost na tom, co má. ::: (DIVES EST, CUI SATIS, QUOD HABET.) -- Přísloví

2990. Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. ::: (LAETUS SORTE TUA VIVES SAPIENTER.) -- Přísloví

2991. Byli nejlepší přátelé - jeden o druhém toho hodně věděl. -- Přísloví

2992. Čas dovede často vyléčit i hlupáka. ::: (DIES STULTIS QUOQUE MEDERI SOLET.) -- Přísloví

2993. Čekal jsem to, ale ne tak brzy. /náhrobní nápis/. -- Přísloví

2994. Celkem vzato nám mužům ženské hnutí velice lichotí. Ženy se snaží být nám rovny. To znamená, že představujeme jejich ideál. -- Přísloví

2995. Celý Řím nebyl postaven za jeden den. ::: (ROMA DIE UNA NON TOTA AEDIFICATA.) -- Přísloví

2996. Čestná smrt je lepší než hanebný život. ::: (HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR.) -- Přísloví

2997. Chceme od svých přátel, aby nám upřímně vytýkali naše chyby; když násposlechnou, poznáme okamžitě, s jakými idioty jsme se vlastně přátelili. -- Přísloví

2998. Chcete-li vychovat člověka, začněte jeho babičkou. -- Přísloví

2999. Chlubí-li se muž neustále svými zkušenostmi, je to nejjistější metoda, jak neuspět u žen. -- Přísloví

3000. Chovej se ke každé ženě roztomile a přívětivě, i když už není mladá a krásná. Mohla by to být třeba žurnalistka. -- Přísloví

3001. Chudému chybí mnoho, lakomci všechno. ::: (DESUNT INOPIAE MULTA, AVARITIAE OMNIA.) -- Přísloví

3002. Chybami se učíme. ::: (ERRANDO DISCIMUS.) -- Přísloví

3003. Chybovat je lidské. ::: (ERRARE HUMANUM EST.) -- Přísloví

3004. Chybu může udělat každý, ale jen hlupák udělá tutéž chybu podruhé. -- Přísloví

3005. Čím budeš větší, tím buď skromnější. ::: (QUANTO MAIOR ERIS, TANTO MODERATIOR ESTO.) -- Přísloví

3006. Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. ::: (QUAE PECCAMUS IUVENES, EA LUIMUS SENES.) -- Přísloví

3007. Čím je kdo učenější, tím je skromnější. ::: (DOCTISSIMUS QUISQUE EST MODESTISSIMUS.) -- Přísloví

3008. Čím víc lidé mají, tím více si přejí. ::: (HOMINES, QUO PLURA HABENT, EO CUPIUNT AMPLIORA.) -- Přísloví

3009. Čiň lidem to, co si přeješ, aby oni činili tobě. ::: (HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI.) -- Přísloví

3010. Činy jsou mocnější než slova. ::: (FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS.) -- Přísloví

3011. Čistým vše čisté. ::: (OMNIA MUNDA MUNDIS.) -- Přísloví

3012. Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde. -- Přísloví

3013. Člověk má znát svoji míru a ve všem k ní přihlížet. ::: (NOSCENDA EST MENSURA SUI SPECTANDAQUE REBUS.) -- Přísloví

3014. (Co je) napsané, zůstane na věky. ::: (SCRIPTA MANENT IN SAECULA SAECULORUM.) -- Přísloví

3015. Co jsi povinen zaplatit, máš platit s úsměvem. ::: (MUTUO QUOD DEBES, RIDENDO SOLVERE DEBES.) -- Přísloví

3016. Co si přejeme, tomu rádi věříme. ::: (QUOD VOLUMUS, LIBENTER CREDIMUS.) -- Přísloví

3017. Darovanému koni na zuby nehleď. ::: (NOLI EQUI DENTES INSPICERE DONATI.) -- Přísloví

3018. Dobrá pověst je jako druhé jmění. ::: (HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM.) -- Přísloví

3019. Dobrá pověst je lepší než peníze. ::: (BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST.) -- Přísloví

3020. Dokud dýchám, doufám. Dokud žiješ, sluší se doufat. ::: (DUM SPIRO, SPERO. DUM VIVIS, SPERARE DECET.) -- Přísloví

3021. Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka. -- Přísloví

3022. Důvěřuj, avšak hleď komu (důvěřuješ). ::: (FIDE, SED CUI, VIDE.) -- Přísloví

3023. Dvakrát dává, kdo rychle dává. ::: (BIS DAT, QUI CITO DAT ). -- Přísloví

3024. Gardedáma je žena, která brání dívce, již provází, dělat věci, které nemohla za mlada dělat sama, protože ji provázela gardedáma. -- Přísloví

3025. Hezkým ženám odpouštějí muži všechno, ženy nic. -- Přísloví

3026. Hlad je nejlepší kuchař. ::: (CIBI CONDIMENTUM EST FAMES.) -- Přísloví

3027. Hladový dav se neumí bát. ::: (NESCIT PLEBS IEIUNA TIMERE.) -- Přísloví

3028. Horší jazyk falešníka nežli kopí protivníka. -- Přísloví

3029. Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu. ::: (CULPA LATA DOLO PROXIMA EST.) -- Přísloví

3030. I jediný vlas má svůj stín. ::: (EIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM.) -- Přísloví

3031. I lev se musí bránit proti mouchám. -- Přísloví

3032. I nevěra, stejně jako láska, může být platonická. -- Přísloví

3033. Jablka nepadají daleko od stromu. ::: (NON PROCUL A PROPRIO STIPITE POMA CADUNT.) -- Přísloví

3034. Jaká práce, taková odměna. ::: (QUANTUS LABOR, TANTUM PRAEMIUM.) -- Přísloví

3035. Jako mnoho moderních žen, stěžuje si i moje manželka na práce v domácnosti. Nesnáší totiž vůbec způsob, jakým je já provádím. -- Přísloví

3036. Jak tě asi musí milovat žena, která ti odpustí i křivdu, jíž se na tobě dopustila! -- Přísloví

3037. Jaký život, takový konec. ::: (QUALIS VITA, FINIS ITA.) -- Přísloví

3038. Jazyk je nejlepší a nejhorší částí těla. ::: (LINGUA EST OPTIMA ET PESSIMA CORPORIS PARS.) -- Přísloví

3039. Jeden den poučuje druhý. ::: (DIES DIEM DOCET.) -- Přísloví

3040. Jedna vlaštovka jaro nedělá. ::: (UNA HIRUNDO NON FACIT VER.) -- Přísloví

3041. Jedni slouží slávě a druzí penězům. ::: (ALII GLORIAE SERVIUNT, ALII PECUNIAE.) -- Přísloví

3042. Jednou vypuštěné slovo nelze zavolat zpátky. ::: (SEMEL EMISSUM VOLAT IRREVOCABILE VERBUM.) -- Přísloví

3043. Je hloupé obávat se toho, čemu se nelze vyhnout. ::: (STULTUM EST TIMERE, QUOD VITARI NON POTEST.) -- Přísloví

3044. Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl. ::: (EDERE OPORTET, UT VIVAS, NON VIVERE, UT EDAS.) -- Přísloví

3045. Je povinností mladého (člověka) ctít starší (lidi). ::: (EST ADULESCENTIS MAIORES NATU VERERI.) -- Přísloví

3046. Je pozoruhodné, že nejlepšími znalci žen se stávají muži až ve věku, kdy už jim to není nic platné. -- Přísloví

3047. Ještě není všem dnům konec. -- Přísloví

3048. Jména hloupých na všech místech (sloupích). ::: (NOMINA STULTORUM UBIQUE LOCORUM.) -- Přísloví

3049. Jsem tím, čím ty budeš, byl jsem tím, čím jsi (nápis náhrobní). ::: (SUM, QUOD ERIS, FUI, QUOD ES.) -- Přísloví

3050. Jsi-li sám, mysli na své chyby; jsi-li ve společnosti, nemluv o chybách druhých. -- Přísloví

3051. Jsou dva druhy žen: takové, co dokážou hovořit na každé téma, a takové, co ani téma nepotřebují. -- Přísloví

3052. Kapka rozbíjí kámen ne silou, ale častým padáním. ::: (GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO.) -- Přísloví

3053. Každá lichotivá řeč má svůj jed. ::: (HABET SUUM VENENUM BLANDA ORATIO.) -- Přísloví

3054. Každé přirovnání kulhá. ::: (OMNE SIMILE CLAUDICAT.) -- Přísloví

3055. Každý se dokáže učit z vlastních zkušeností a chyb, ale jen moudrý člověk se dokáže poučit z chyb druhých. -- Přísloví

3056. Každý začátek je těžký. ::: (OMNE PRINCIPIUM GRAVE.) -- Přísloví

3057. Kde hřeší starší pokolení, špatně se přiučuje mladší. ::: (UBI MAIOR PECCAT AETAS, MALE DISCIT MINOR.) -- Přísloví

3058. Kde jsou přátelé, tam je i pomoc. ::: (UBI AMICI, IBI OPES.) -- Přísloví

3059. Kde se kácejí stromy, nasbírá se mnoho třísek. ::: (LIGNA UBI CAEDUNTUR, FRAGMINA MULTA LEGUNTUR.) -- Přísloví

3060. Kdo chce špatně činit, vždy (si najde) příčinu. ::: (MALE FACERE QUI VULT, NUMQUAM NON CAUSAM INVENIT.) -- Přísloví

3061. Kdo je umírněný v jídle, je sám sobě lékařem. ::: (MODICUS CIBI, MEDICUS SIBI.) -- Přísloví

3062. Kdo kope jámu, spadne do ní (sám). ::: (QUI FODIT FOVEAM, INCIDET IN EAM.) -- Přísloví

3063. Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. ::: (QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR.) -- Přísloví

3064. Kdo nemá v hlavě, musí míti v patách - nebo v měšci. -- Přísloví

3065. Kdo nic nezkusil, nic neví. -- Přísloví

3066. Kdo seje vítr, sklidí bouři. ::: (QUI VENTUM SEMINAT, TURBINEM METET.) -- Přísloví

3067. Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. -- Přísloví

3068. Kdo snadno uvěří, snadno je oklamán ::: (QUI FACILE CREDIT, FACILE QUOQUE FALLITUR.) -- Přísloví

3069. Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit. ::: (FIDEM QUI PERDIT, NIL POTEST ULTRA PERDERE.) -- Přísloví

3070. Když dva dělají totéž, není to totéž. ::: (DUO CUM FACIUNT IDEM, NON EST IDEM.) -- Přísloví

3071. Když je ti nejhůř, poznáš, z kolika přátel se stali pouze známí. -- Přísloví

3072. Když má žena dost peněz na utrácení, je šťastná. Ovšem doopravdy šťastná je teprve tehdy, když je všechny šťastně utratí. -- Přísloví

3073. Když nás opustí přátelé najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. -- Přísloví

3074. Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. ::: (SI CAREAS AERE, CUPIET TE NEMO VIDERE.) -- Přísloví

3075. Když se manželství muži nevydaří, stane se nepřítelem žen. Když se však muži v lásce daří, je nepřítelem sňatků. -- Přísloví

3076. Koho chleba jím, toho píseň zpívám. ::: (CUIUS PANEM EDO, ILLIUS CARMINA EDO.) -- Přísloví

3077. Kolik hlav, tolik názorů. ::: (QUOT CAPITA, TOT SENSUS.) -- Přísloví

3078. Kolik svobodných mužů sní o mírné a laskavé ženě. A kolik ženatých. -- Přísloví

3079. Konec korunuje dílo (konec dobrý, všechno dobré). ::: (FINIS CORONAT OPUS.) -- Přísloví

3080. Král je mrtev, ať žije (nový) král. ::: (REX MORTUS, VIVAT REX.) -- Přísloví

3081. Království nesnese dva (uchazeče o trůn). ::: (NON CAPIT REGNUM DUOS.) -- Přísloví

3082. Lakomá duše se nenasytí žádným ziskem. ::: (AVARUS ANIMUS NULLO SATIATUR LUCRO.) -- Přísloví

3083. Lakomci nikdy nescházel důvod něco odříct. ::: (NEGANDI CAUSA AVARO NUMQUAM NON FUIT.) -- Přísloví

3084. Lenoch, který neoře pro zimu, žebrati bude v horku. -- Přísloví

3085. Lépe pozdě než nikdy ::: (POTIUS SERO QUAM NUMQUAM.) -- Přísloví

3086. Lepší je vrátit se než běžet špatně. ::: (SATIUS EST RECURRERE QUAM CURRERE MALE.) -- Přísloví

3087. Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu. -- Přísloví

3088. Lháři nikdo nevěří, i když mluví pravdu. ::: (MENDACI ETIAM VERA DICENTI NEMO CREDIT.) -- Přísloví

3089. Lhář v jednom, lhář ve všem. ::: (FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS.) -- Přísloví

3090. Lidé více věří očím než uším. ::: (HOMINES AMPLIUS OCULIS QUAM AURIBUS CREDUNT.) -- Přísloví

3091. Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět. ::: (HUMANUM AMARE EST, HUMANUM AUTEM IGNOSCERE.) -- Přísloví

3092. Malé věci někdy podporují velké. ::: (PARVIS QUOQUE REBUS MAGNA IUVANTUR.) -- Přísloví

3093. Malí trpí, když se mocní vadí (perou). ::: (HUMILES LABORANT, UBI POTENTES DISSIDENT.) -- Přísloví

3094. Máme dvě uši, ale jen jedna ústa, abychom více slyšeli než mluvili. ::: (HABEMUS DUAS AURES, SED UNUM OS, UT PLURA AUDIAMUS QUAM LOQUAMUR.) -- Přísloví

3095. Manželku bychom měli spíše vybírat ušima než očima. -- Přísloví

3096. Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima. -- Přísloví

3097. Manželství připomíná koňské dostihy: všechno záleží na žokeji, koni a výšce překážek. -- Přísloví

3098. Marně se namáhá (ten), kdo se chce líbit všem. ::: (FRUSTRA LABORAT, QUI OMNIBUS PLACERE STUDET.) -- Přísloví

3099. Med v ústech, žluč v srdci. ::: (MEL IN ORE, FEL IN CORDE.) -- Přísloví

3100. Milenci stejně jako hluchoněmí mluví rukama. -- Přísloví

3101. Mnoho psů zajícova smrt. ::: (MULTITUDO CANUM MORS EST LEPORUM.) -- Přísloví

3102. Mnozí jsou jistě povoláni, ale málokteří jsou vyvoleni. ::: (MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.) -- Přísloví

3103. Modernost spočívá v tom, že potřebujeme stále míň času na cestu přes oceán a stále víc času na cestu do kanceláře, nebo do továrny. -- Přísloví

3104. Mrtvému lvu i zajíci se posmívají. ::: (MORTUO LEONI ET LEPORES INSULTANT.) -- Přísloví

3105. Mrtvému lvu netrhej hřívu. ::: (NOLI BARBAM VELLERE MORTUO LEONI.) -- Přísloví

3106. Musíš se učit tak dlouho, dokud je (na světě) něco, co nevíš. ::: (DISCAS OPORTET, QUAMDIU EST, QUOD NESCIAS.) -- Přísloví

3107. Muž a žena - jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného: muž ženu a žena muže. -- Přísloví

3108. Muži jsou jako psi: ti, co nejsou uvázáni na vodítku, bývají často nejvěrnější. -- Přísloví

3109. Muži jsou schopni odpustit ženě všechno na světě až na dvě věci: nesmí být ošklivá a nesmí být chytřejší než oni. -- Přísloví

3110. Muži se neustále mění. V mládí se svými milostnými dobrodružstvími přímo nezřízeně chlubí, aby je později pečlivě tutlali. -- Přísloví

3111. Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále přesvědčovat. -- Přísloví

3112. Muž má vždy udělat místo ženě. Výjimkou jsou případy, kdy sám sedí. -- Přísloví

3113. Mýlit se je lidské, ale setrvávat (v omylu) je ďábelské. ::: (HUMANUM EST ERRARE, SED DIABOLICUM PERSEVERARE.) -- Přísloví

3114. My muži dokážeme všechno na světě. Někteří dokonce i milovat svou vlastní ženu. -- Přísloví

3115. Nad nevděčného člověka nic horšího země nerodí. ::: (NIL HOMINE TERRA PEIUS INGRATO CREAT.) -- Přísloví

3116. Nám se líbí více to, co je cizí, a cizím naše. ::: (ALIENUM NOBIS, NOSTRUM PLUS ALIIS PLACET.) -- Přísloví

3117. Nechlub se zítřejším dnem! -- Přísloví

3118. Nechť je tvá řeč v souladu s tvým životem. ::: (CONCORDET SERMO CUM VITA.) -- Přísloví

3119. Nečiň jiným, co sám nemáš rád. ::: (ALIIS NE FECERIS, QUOD TIBI FIERI NON VIS.) -- Přísloví

3120. Nečinnost vede k nepravostem. ::: (OTIA DANT VITIA.) -- Přísloví

3121. Nehleď (na to), kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem. ::: (NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.) -- Přísloví

3122. Nejchtivější má k bídě nejblíže. ::: (AVIDISSIMUS QUISQUE EST EGENO PROXIMUS.) -- Přísloví

3123. Nejedná správně ten, kdo se odnaučuje tomu, čemu se naučil. ::: (HAUD AEQUUM FACIT, QUI GUOD DIDICIT, ID DEDISCIT.) -- Přísloví

3124. Nejkrásnější slova ženy: 'Oběd je na stole!'. -- Přísloví

3125. Nejlepší je řečník, který málo slovy hodně řekne. ::: (OPTIMUS ORATOR EST, QUI PAUCIS VERBIS PLURIMA DICIT.) -- Přísloví

3126. Nejlepší je ve všem zachovávat míru. ::: (MODUS OMNIBUS IN REBUS OPTIMUM EST.) -- Přísloví

3127. Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými. ::: (MORS OPTIMA EST PERIRE LACRIMANDUM SUIS.) -- Přísloví

3128. Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. ::: (NEC SUNT BEATI QUORUM DIVITIAS NEMO NOVIT.) -- Přísloví

3129. Největší bohatství má (ten), kdo si žádné nežádá. ::: (MAXIMAS HABET DIVITIAS, QUI NULLAS DESIDERAT.) -- Přísloví

3130. Někdy zákony spí, nikdy však neumírají (nepřestanou platit). ::: (DORMIUNTALIQUANDO LEGES, NUNQUAM MORIUNTUR.) -- Přísloví

3131. Ne komukoliv tlukoucímu se brána otevře. ::: (NON CUILIBET PULSANTI PATET IANUA.) -- Přísloví

3132. Některé pětačtyřicetileté ženy si pamatují události, které se staly před čtyřiceti pěti lety! -- Přísloví

3133. Některým mužům vadí, že se jim do soukromých záležitostí pletou příbuzní. Například manželka a děti. -- Přísloví

3134. Nemilovat krásnou ženu je zločin, milovat ji je trest. -- Přísloví

3135. Nemožno činit zlé, aby z toho vzešlo dobré. ::: (NON LICET FACERE MALUM, UT EVENIAT INDE BONUM.) -- Přísloví

3136. Není dáno přijít k Múzám širokou cestou. ::: (NON DATUR AD MUSAS VENIRE LATA VIA.) -- Přísloví

3137. Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit. ::: (NON PUDOR EST NIL SCIRE, PUDOR NIL DISCERE VELLE.) -- Přísloví

3138. Není k nikomu dobrý, kdo je špatný sám k sobě. ::: (NON BONUS EST ULLI, QUI MALUS SIBI IPSE.) -- Přísloví

3139. Není-li žalobce, odsoudí osud. ::: (IUDICAT FATUM, CUM NEMO ACCUSAT.) -- Přísloví

3140. Není růže bez trní. ::: (NULLI ROSAE DEEST SPINA.) -- Přísloví

3141. Není soudce bez žalujícího. ::: (NEMO IUDEX SINE ACTORE.) -- Přísloví

3142. Není všechno zlato, co se třpytí. ::: (NON OMNE, QUOD NITET, AURUM EST.) -- Přísloví

3143. Není žádná sláva předejít osly. ::: (NULLA EST GLORIA PRAETERIRE ASELLOS.) -- Přísloví

3144. Neodkládejme na zítřek, co můžeme vykonat dnes. ::: (DIE CRASTINO NE DIFFERAMUS, QUAE HODIE FACERE POSSUMUS.) -- Přísloví

3145. Nepřátelskému svědkovi se nemá věřit. ::: (INIMICO TESTI CREDI NON OPORTET.) -- Přísloví

3146. Nešetřit je počátek bídy. ::: (NIHIL PARCERE EGESTATIS EST INITIUM.) -- Přísloví

3147. Nespadne s mostu, kdo chodí rozumně. ::: (DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT.) -- Přísloví

3148. Neučíme se pro školu, ale pro život. ::: (NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.) -- Přísloví

3149. Nevěř nikomu o sobě víc, než sám sobě věříš. ::: (NEC CUI DE TE PLUS QUAM TIBI CREDAS.) -- Přísloví

3150. Nevěř pochvalám toho, komu jsi učinil dobře. ::: (CUI BENE FECISTI, NE CREDAS LAUDIBUS EIUS.) -- Přísloví

3151. Nevěř všemu, co lidé říkají. ::: (OMNIA, GUAE DICUNT HOMINES, TU CREDERE NOLI.) -- Přísloví

3152. Nezáleží na tom, jak dlouho, ale jak dobře jsi žil. ::: (NON QUAMDIU, SED QUAM BENE VIXERIS, REFERT.) -- Přísloví

3153. Neznalost zákona škodí a nikoho neomlouvá (nikomu není omluvou). ::: (IGNORANTIA IURIS NOCET, NEMINEM EXCUSAT.) -- Přísloví

3154. Nezná nic, kdo zná vše stejně. ::: (NIHIL NOVIT, QUI AEQUE OMNIA.) -- Přísloví

3155. Nic lidského nepovažuji za cizí. ::: (HUMANA NIHIL A ME ALIENUM PUTO.) -- Přísloví

3156. Nicneděláním se lidé učí dělat špatné věci. ::: (NIL AGENDO HOMINES MALE AGERE DISCUNT.) -- Přísloví

3157. Nic nedokazuje, kdo nadmíru dokazuje. ::: (NIHIL PROBAT, QUI NIMIUM PROBAT.) -- Přísloví

3158. Nic nepostrádá ten, kdo po ničem netouží. ::: (NON CARET IS, QUI NON DESIDERAT.) -- Přísloví

3159. Nic neprospívá, co by nemohlo též škodit. ::: (NIL PRODEST, QUID NON LAEDERE POSSIT IDEM.) -- Přísloví

3160. Nic nevědět, to je nejpříjemnější život. ::: (NIHIL SCIRE EST VITA IUCUNDISSIMA.) -- Přísloví

3161. Nic tak neváže člověka k člověku, jako bezradnost. -- Přísloví

3162. Nikde jinde se vina lépe neskryje, než v davu. ::: (NUSQUAM FACILIUS CULPA QUAM IN TURBA LATET.) -- Přísloví

3163. Nikdo nemá být rozhodčím ve vlastní věci (při). ::: (NEMO ARBITER IN SUA CAUSA.) -- Přísloví

3164. Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho. ::: (NEMO PATRIAM, QUIA MAGNA EST, AMAT, SED QUIA SUA.) -- Přísloví

3165. Nikdo nemůže svléci nahého. ::: (NEMO VESTIMENTA NUDO DETRAHERE POTEST.) -- Přísloví

3166. Nikdo není povinen plnit nemožné. ::: (AD IMPOSSIBILIA NEMO OBLIGATUR.) -- Přísloví

3167. Nikdo není šťasten po všech stránkách. ::: (NEMO EST AB OMNI PARTE BEATUS.) -- Přísloví

3168. Nikdo si s čertem nezahrává beztrestně. ::: (NEMO CUM DIABOLO IOCATUR IMPUNE.) -- Přísloví

3169. Nikdo z nás není bez viny. ::: (NEMO NOSTRUM SINE CULPA EST.) -- Přísloví

3170. Nikdy nebude šťastným, koho bude trápit, že někdo je šťastnější. ::: (NUMQUAM ERIT FELIX, QUEM TORQUEBIT FELICIOR.) -- Přísloví

3171. Obrazotvornost je to, co naplno pracuje, když žena doma čeká na muže, který se opozdil. -- Přísloví

3172. Odpouštěj jiným mnohé věci, ale sobě nic. ::: (IGNOSCAS ALIIS MULTA, NIL TIBI.) -- Přísloví

3173. Opakování je matkou studia. ::: (REPETITIO EST MATER STUDIORUM.) -- Přísloví

3174. Opatrnost matka moudrosti. -- Přísloví

3175. O všem rozvažuj s přáteli, avšak nejprve sám se sebou. ::: (OMNIA CUM AMICIS DELIBERA, SED DE TE IPSO PRIUS.) -- Přísloví

3176. Padne-li ženě něco do oka, je do pláče obyčejně muži. -- Přísloví

3177. Paměť je nejpotřebnějším statkem života. ::: (MEMORIA EST MAXIME NECESSARIUM BONUM VITAE.) -- Přísloví

3178. Pěkná žena považuje za podezřelého každého muže, který se jí nedvoří. -- Přísloví

3179. Penězům je třeba vládnout, ne jim sloužit. ::: (PECUNIAE IMPERARE OPORTET, NON SERVIRE.) -- Přísloví

3180. Podáš-li mu prst, zmocní se celé ruky. ::: (SI DIGITUM POREXERIS, MANUM INVADET.) -- Přísloví

3181. Pod mnoha ranami padne i dub. ::: (MULTIS ICTIBUS DEICITUR QUERCUS.) -- Přísloví

3182. Podrž si naději! Naděje jediná člověka nikdy neopouští. ::: (SPEM RETINEO SPES UNA HOMINEM NUMQUAM RELINQUIT.) -- Přísloví

3183. Pod vedením přírody nemůžeme chybit. ::: (NATURA DUCE ERRARE NULLO MODO POSSUMUS.) -- Přísloví

3184. Po ovoci se pozná strom. ::: (E FRUCTU COGNOSCITUR ARBOR.) -- Přísloví

3185. Po smrti sláva pozdě přichází. ::: (CINERI GLORIA SERA VENIT.) -- Přísloví

3186. Pospíchej pomalu (neukvapuj se). ::: (FESTINA LENTE.) -- Přísloví

3187. Pověst tím více roste, čím dál se šíří. ::: (CRESCIT FAMA EUNDO.) -- Přísloví

3188. Povzbuzováním prospěješ často více než káráním. ::: (HORTANDO SAEPE PLUS PRODERIS QUAM VITUPERANDO.) -- Přísloví

3189. Poznání příčin přináší poznání výsledků. ::: (CAUSARUM COGNITIO COGNITIONEM EVENTORUM FACIT.) -- Přísloví

3190. Poznává se podle doprovodu, kdo sám není znám. ::: (NOSCITUR EX COMITE, QUI NON COGNOSCITUR EX SE.) -- Přísloví

3191. Práce muže trvá do slunce západu, práce ženy není hotova nikdy./1655/. -- Přísloví

3192. Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti; láska ze síly, rozkoše a hrůzy. -- Přísloví

3193. Přátelům je vše společné. ::: (AMICIS OMNIA SUNT COMMUNIA.) -- Přísloví

3194. Pravá koketa není ta, která kolem sebe vrhá vyzývavé pohledy, ale ta, která - tváříc se lhostejně - nutí okolí, aby z ní nespustilo zrak. -- Přísloví

3195. Práva se nemění, ať jde o velkého či malého. ::: (DE MAIORA ET MINORE NON VARIANT IURA.) -- Přísloví

3196. Práva se (tím více) zmenšují, čím více vzrůstá moc. ::: (MINUUNTUR IURA, QUOTIES GLISCIT POTESTAS.) -- Přísloví

3197. Prázdné nádoby nejvíce duní. ::: (VACUA VASA PLURIMUM SONANT.) -- Přísloví

3198. Příležitost dělá zloděje. ::: (FACIT IPSA OCCASIO FUREM.) -- Přísloví

3199. Příležitost se těžce nabízí, ale lehce ztrácí ::: (OCCASIO AEGRE OFFERTUR, FACILE AMITTITUR.) -- Přísloví

3200. Přimlouval bych se za lásku na první pohled, poněvadž ušetří mnoho drahocenného času. -- Přísloví

3201. Přítele poznáte až v nouzi, která vás potkala jeho přičiněním. -- Přísloví

3202. Prospěch má mít ten, kdo nese riziko (nebezpečí). ::: (COMMODUM EIUS ESSE DEBET, CUIUS EST PERICULUM.) -- Přísloví

3203. Proti mocným nikdo není dostatečně vyzbrojen. ::: (CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS.) -- Přísloví

3204. Protože žiješ poctivě, nedbej na řeči zlých lidí. ::: (CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM.) -- Přísloví

3205. Pro ženu je nejnesnadnější přesvědčit muže o tom, že on to myslí vážně. -- Přísloví

3206. První polovinu života nám ničí rodiče, druhou děti. -- Přísloví

3207. Ptej se na to, co nevíš, ale neříkej vše, co víš. -- Přísloví

3208. Raději chci být zdráv, než bohat. ::: (VALERE MALO, QUAM DIVES ESSE.) -- Přísloví

3209. Řádné zboží snadno najde kupce. ::: (PROBA MERX FACILE EMPTOREM REPERIT.) -- Přísloví

3210. Rovní s rovnými nejsnáze se sdružují. ::: (PARES CUM PARIBUS FACILLIME CONGREGANTUR.) -- Přísloví

3211. Sám sis to namíchal, sám musíš všechno vyjíst. ::: (TUTE HOC INTRISTI, TIBI OMNE EST EXEDENDUM.) -- Přísloví

3212. Sejde z očí, sejde z mysli. ::: (PROCUL EX OCULIS, PROCUL EX MENTE.) -- Přísloví

3213. Škodou mnozí lidé zmoudřeli. ::: (PER DAMNUM PLURES EFFECTI SUNT SAPIENTES.) -- Přísloví

3214. Slabé pohlaví je silnějším pohlavím z důvodu slabosti silnějšího pohlaví k slabšímu pohlaví. -- Přísloví

3215. Slova povzbuzují, příklady táhnou. ::: (VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT.) -- Přísloví

3216. Smrt je jistá, její hodina je nejistá. ::: (MORS CERTA, HORA INCERTA.) -- Přísloví

3217. Špatně se vládne (tam), kde luza ovládá vůdce. ::: (MALE IMPERATUR, CUM REGIT VULGUS DUCES.) -- Přísloví

3218. Společné 'ano' při svatbě jest jedinečnost, která se v budoucím manželství téměř nevyskytuje. -- Přísloví

3219. Stáří je nevyléčitelná choroba. ::: (SENECTUS INSANABILIS MORBUS.) -- Přísloví

3220. Stáří před hloupostí nechrání. -- Přísloví

3221. Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká. -- Přísloví

3222. Štěstí ženatého muže závisí na ženách, se kterými se neoženil. -- Přísloví

3223. Střez se mít radost z cizího neštěstí. ::: (MALUM ALIENUM CAVE GAUDIUM FACIAS TUUM.) -- Přísloví

3224. Svědomí (se rovná) tisíci svědkům. ::: (CONSCIENTIA MILLE TESTES.) -- Přísloví

3225. Svět chce být klamán, tedy jej klamejme. ::: (MUNDUS VELT DECIPI, ERGO DECIPIATUR.) -- Přísloví

3226. Touha po penězích je zhoubou přátelství. ::: (PESTIS IN AMICITIA PECUNIAE CUPIDITAS.) -- Přísloví

3227. Učením jiných se učíme sami. ::: (DOCENDO DISCIMUS.) -- Přísloví

3228. Učený člověk má vždy bohatství v sobě. ::: (HOMO DOCTUS IN SE SEMPER DIVITIAS HABET.) -- Přísloví

3229. Učeným se nikdo nerodí (žádný učený z nebe nespadl). ::: (DOCTUS NEMO NASCITUR.) -- Přísloví

3230. Uč se z cizích chyb, neboť život není dost dlouhý, aby je člověk spáchal všechny sám. -- Přísloví

3231. U dobrého soudce platí více argumenty než svědkové. ::: (APUD BONUM IUDICEM ARGUMENTA PLUS QUAM TESTES VALENT.) -- Přísloví

3232. V době, kdy si můžeme dovolit mít děti, míváme už vnuky. -- Přísloví

3233. Velcí zloději často trestají menší. ::: (MAGNI MINORES SAEPE FURES PUNIUNT.) -- Přísloví

3234. Ve svém domě každý pánem (můj dům, můj hrad). ::: (DOMI SUAE QUILIBET REX.) -- Přísloví

3235. Ve víně je pravda. ::: (IN VINO VERITAS.) -- Přísloví

3236. Víc vidí (obě) oči, než jedno oko. ::: (PLUS VIDENT OCULI, QUAM OCULUS.) -- Přísloví

3237. Vlídné napomenutí prospěje více než bití. ::: (COMIS ADMONITIO PLUS PRODEST QUAM VERBERA.) -- Přísloví

3238. V nouzi poznáš přítele - s přítelkyněmi se rozluč. -- Přísloví

3239. Všechno nadměrné se obrací ve špatnost. ::: (OMNE NIMIUM VERTITUR IN VITIUM.) -- Přísloví

3240. Všechno nové je drahé, zevšední, co se denně vidí. ::: (OMNE NOVUM CARUM, VILESCIT QUOTIDIANUM.) -- Přísloví

3241. Všichni neobdivují a nemilují totéž. ::: (NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE.) -- Přísloví

3242. Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe. -- Přísloví

3243. Výjimka potvrzuje pravidlo. ::: (EXCEPTIO CONFIRMAT REGULAM.) -- Přísloví

3244. Vypuštěné slovo se nedokáže vrátit. ::: (NESCIT VOX MISSA REVERTI.) -- Přísloví

3245. Žádné pravidlo (není) bez výjimky. ::: (NULLA REGULA SINE EXCEPTIONE.) -- Přísloví

3246. Žádný věk není příliš pozdní k učení. ::: (NULLA AETAS AD DISCENDUM SERA.) -- Přísloví

3247. Zajímavé, jak se ten svět mění. Kdysi jsem získal téměř každou ženu, o kterou jsem měl zájem, a dnes mne stěží získá ta, která má zájem o mne. -- Přísloví

3248. Zamilovaní nemohou posuzovat krásu. ::: (AMANTES DE FORMA IUDICARE NON POSSUNT.) -- Přísloví

3249. Závist je průvodkyní slávy. ::: (INVIDIA GLORIAE COMES.) -- Přísloví

3250. Z čistého pramene plyne čistá voda. ::: (A FONTE PURO PURA DEFLUIT AQUA.) -- Přísloví

3251. Zdání žárlivosti je poslední úsluha prchající lásky. -- Přísloví

3252. Ze dvou zel je třeba vybrat menší. ::: (E DUOBUS MALIS MINUS ELIGENDUM.) -- Přísloví

3253. Žena je nesporně zdatnější než muž, neboť dovede muž současně řídit auto, pudrovat se a mávat na přítele? -- Přísloví

3254. Žena, která vyslyšela jednou, vyslechne i podruhé. A při odmítnutí se můžete vždycky odvolat. -- Přísloví

3255. Ženy hrají málo šachy, protože se bojí přijít o figuru. -- Přísloví

3256. Ženy mají rády prosté a jednoduché věci - například muže. -- Přísloví

3257. Ženy nemají smyslu pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály. -- Přísloví

3258. Ženy si často stěžují, že jich mužové nechápou. Nevědí, že je to jejich štěstí. -- Přísloví

3259. Ze zel volit nejmenší. ::: (EX MALIS ELIGERE MINIMA.) -- Přísloví

3260. Získáváš-li nové přátele, važ si (i) starých! ::: (NOVOS AMICOS DUM PARAS, VETEROS COLE!) -- Přísloví

3261. Životní partnery potřebujeme už proto, abychom jim mohli předhazovat, že je nepotřebujeme. -- Přísloví

3262. Zjevně jaký pán, takový sluha. ::: (PLANE QUALIS DOMINUS, TALIS EST SERVUS.) -- Přísloví

3263. Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. ::: (CURAE PONE METAS, UT SIT TIBI LONGIOR AETAS.) -- Přísloví

3264. Zkušenost je nejlepší učitelkou. ::: (EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA.) -- Přísloví

3265. Zlato se zkouší ohněm, ctnost (statečnost) neštěstím. ::: (IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.) -- Přísloví

3266. Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou mu podobni. -- Přísloví

3267. Změna působí radost, těší. ::: (VARIATIO DELECTAT.) -- Přísloví

3268. Z ničeho vznikne jen nic. ::: (A NIHILO NIHIL FIT.) -- Přísloví

3269. Zvyk, obyčej je jakoby druhou přirozeností. ::: (CONSUETUDO QUASI ALTERA NATURA.) -- Přísloví

3270. I lev se musí bránit proti mouchám. -- Přísloví

3271. Jsi-li sám, mysli na své chyby. Jsi-li ve společnosti, nemluv o chybách druhých. -- Přísloví

3272. Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu. -- Přísloví

3273. Manželku bychom měli spíše vybírat ušima než očima. -- Přísloví

3274. Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou mu podobni. -- Přísloví

3275. Ani Řím nebyl postaven za jediný den. -- Přísloví

3276. Obři často padají. Ale červi ne, neboť ti se jenom plazí. -- Přísloví

3277. Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi které nám vzali dech! -- Přísloví

3278. Vítězové se nevzdávají, kdo se vzdá nezvítězí! -- Přísloví

3279. Lov je cennější, než kořist sama. -- francouzké přísloví

3280. Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svou práci, aby jeho záležitosti neutrpěly. -- Ptahhotep

3281. Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne. -- Publilius

3282. Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného. -- Publilius

3283. Žena, která se oddává mnohým, se mnohým nelíbí. -- Publilius

3284. Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta nejzajímavější věda. -- Puškin

3285. Čtení - nejlepší učení. -- Puškin

3286. Hlupák se nemění, neboť čas ho míjí a zkušenost se mu vyhýbá. -- Puškin

3287. Bohové dali člověku dvě ruce, aby je neobtěžoval s každou maličkostí. -- Pythagoras

3288. Chceš-li usnout, neotvírej oči, dokud nerozebereš všechny své dnešní skutky. -- Pythagoras

3289. Existuje jeden princip dobra, který stvořil pořádek, světlo a muže, a jeden princip špatný, který stvořil chaos, temno a ženu. -- Pythagoras

3290. Mlč, anebo řekni něco, co je lepší než mlčení. -- Pythagoras

3291. Poznáš, že lidé sami si působí všechny své starosti. -- Pythagoras

3292. Úlohou výchovy je probudit v člověku génia. -- Pythagoras

3293. Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé. -- Pythagoras

3294. Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou. -- Pythagoras

3295. Nic člověka tak nevyčerpá jako pronikavě inteligentní děvče. -- Quentin

3296. Není moudré být moudřejší, než je nutno. -- Quinault

3297. Prvním požadavkem výmluvnosti je jasnost. -- Quintilianus

3298. Příliš dlouhé odloučení zabíjí milence nebo lásku. -- Quitard

3299. Běžte vždy za psem a nekousne vás, pijte vždy před žízní a nedostanete jí. -- Rabelais

3300. Kdo se směje v pátek, bude plakat v neděli. -- Racine

3301. Sobota je den, kdy se koupou muži, kteří milují své ženy. Kdo se koupe i přes týden, na toho si dejte pozor. -- Radovič

3302. Vše nejprve v mateřské řeči. Z jazyka mateřského, potom v jiné řeči. -- Rafich

3303. Nepřeceňujte věrnost, je často důsledkem ztráty jakékoliv jiné příležitosti. -- Rašek

3304. Pracuj a šetři. -- Alois Rašín

3305. Šetrnost je jedna část dobré politiky. Účelnost je část druhá. -- Alois Rašín

3306. Když jsou noci nejdelší, lidé jsou si nejbližší. -- české rčení

3307. Láska je pokus změnit kousek vysněného mého světa v realitu. -- Reik

3308. Ženy jedním okem pláčí a druhým se smějí. Proto říkají Angličané: 'Vidět plačící ženu je právě tak dojemné, jako vidět husu chodící naboso.'. -- Reinsberg

3309. Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené. -- Erich Maria Remarque

3310. Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. -- Erich Maria Remarque

3311. Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda. -- Erich Maria Remarque

3312. Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papír. -- Erich Maria Remarque

3313. Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papíru. -- Erich Maria Remarque

3314. Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. -- E. Renan

3315. Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. -- E. Renan

3316. Žena, která se zdobí, plní jen svou povinnost. -- E. Renan

3317. Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. -- E. Renan

3318. Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. -- E. Renan

3319. Buď skromný. To je typ hrdosti, jež nejméně dráždí druhé. -- Jules Renard

3320. Jasnost je zdvořilostí literáta. -- Jules Renard

3321. Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví. -- Jules Renard

3322. Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí! -- Jules Renard

3323. Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým... pořád musíme přesouvat hranici. -- Jules Renard

3324. Úspěchy jiných mne málo znervózňují. Horší by bylo, kdyby byly zasloužené. -- Jules Renard

3325. Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví. -- Jules Renard

3326. Konečně vím, čím se liší člověk od zvířete - finančními starostmi. -- Jules Renard

3327. Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví. -- Jules Renard

3328. Nestačí nám, abychom byli šťastní - my chceme, aby druzí byli nešťastní. -- Jules Renard

3329. Rozum a srdce jsou jako přesýpací hodiny: kde se jedno naplní, druhé se vyprázdní. -- Jules Renard

3330. Člověk a květina? Potřeba něhy a lítostivý pocit pomíjivosti krásy. -- V. Renč

3331. Blbost od nás se vzdalující se zdá menší! -- Renčín

3332. Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. -- Reverdy

3333. Civilizace jsou líčidla lidstva. -- Reverdy

3334. Člověk vytváří člověka ke svému obrazu - ale ne vždy ho pak ve skutečnosti pozná. -- Reverdy

3335. Sen je kanál, který vede pod skutečností. -- Reverdy

3336. Často by se muž spokojil s drobnými projevy přízně od ženy, jíž se dvoří, ale neodvažuje se být nezdvořilý, stane se jejím milencem. -- Rey

3337. Existují tak marniví muži, že jsou hrdi na ty, kdo jim nasazují parohy. -- Rey

3338. Je to často jen otázka nábytku. Pro ženu je těžší zůstat věrnou v pokoji s gaučem, než v místnosti, kde jsou jen křesla. -- Rey

3339. Porozumět si navzájem znamená milovat se méně. -- Rey

3340. V lásce, která má být trvalá, je nejhorší přechod od lži k pravdě. -- Rey

3341. V politice jest nejlepším měřítkem moudrosti výsledek. -- František Ladislav Rieger

3342. Ženy, které nemají hezké zuby, se smějí očima. -- Mme de Rieux

3343. Herecké umění spočívá v schopnosti zabránit lidem v kašli. -- C. Richardson

3344. Střezte čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život. -- C. Richardson

3345. Nejvzácnější částí projevu jsou pauzy. -- Sir Ralph Richardson

3346. U žen můžete dojít všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy: pomstychtivosti a touhy po rozkoši. -- Richelieu

3347. Cynik je ten, kdo tvrdí, že plakal jen proto, že kritizovali kamaráda. -- Richter

3348. Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy. -- Richter

3349. Přáteli zůstávají lidé, kteří na sebe nevědí nic - nebo všechno. -- Richter

3350. Stojí za to být poctivým člověkem. Přinejmenším ti to nikdo nebude závidět. -- Rivarol

3351. Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek. -- Rivéra

3352. Domnívat se, že pronikáme do duševních pochodů druhého člověka je nesmysl. -- Robbe-Grillet

3353. Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice. -- Robinson

3354. Občas by se měli zastřelit dva - tři poslanci, aby se nemohli zkazit stykem s ostatními. -- Rocca

3355. Buď opatrný, ucházíš-li se o ženu. Ženy jsou diskrétní jen potud, pokud tě vyslyšely. Když tě odmítnou, velice se potom svou ctností holedbají. -- Roda-Roda

3356. Abychom uslyšeli chválu o sobě, chválíme obvykle jiné. -- Francois De La Rochefoucauld

3357. Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama. -- Francois De La Rochefoucauld

3358. Být mladou a nebýt krásnou je právě tak málo potěšitelné, jako být krásnou avšak nebýt mladou. -- Francois De La Rochefoucauld

3359. Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat. -- Francois De La Rochefoucauld

3360. Člověk, kterému se nikdo nezamlouvá, je na tom mnohem hůř než člověk, který se nezamlouvá nikomu. -- Francois De La Rochefoucauld

3361. Člověk, který se nemůže pochlubit ničím jiným, než svými vznešenými předky, má podobu bramboru: jeho lepší část je pod zemí. -- Francois De La Rochefoucauld

3362. Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna dobrých služeb. -- Francois De La Rochefoucauld

3363. Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit. -- Francois De La Rochefoucauld

3364. Do každého životního období vstupujeme poprvé, proto nám tak často - nezávisle na počtu prožitých let - chybí zkušenosti. -- Francois De La Rochefoucauld

3365. Domníváme-li si, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme. -- Francois De La Rochefoucauld

3366. Důvěra dává rozmluvě víc než inteligence. -- Francois De La Rochefoucauld

3367. Hůř zachováme věrnost milence, s kterou jsme šťastni, než takové, která nás trápí. -- Francois De La Rochefoucauld

3368. Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak naopak malí duchové mají zase nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic. -- Francois De La Rochefoucauld

3369. Je jistě víc lidí bez zištnosti než bez závisti. -- Francois De La Rochefoucauld

3370. Je mnoho lidí, kteří by se nikdy nezamilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit. -- Francois De La Rochefoucauld

3371. Je nemožné podruhé milovat to, co jsme milovat přestali. -- Francois De La Rochefoucauld

3372. Jen málokdo by byl zahanben tím, že je milován, když už přestal milovat. -- Francois De La Rochefoucauld

3373. Jen málo lidí neprozrazuje již prvními příznaky pokročilejšího věku, kterým směrem se nachýlí jejich tělo i duch. -- Francois De La Rochefoucauld

3374. Jen po nemnohém bychom prahli, kdybychom dokonale znali to, co si přejeme. -- Francois De La Rochefoucauld

3375. Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií. -- Francois De La Rochefoucauld

3376. Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje. -- Francois De La Rochefoucauld

3377. Je snazší být moudrým pro ostatní než pro sebe. -- Francois De La Rochefoucauld

3378. Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že mluví pořád jenomo sobě. -- Francois De La Rochefoucauld

3379. Jsou ženy, které neměly ani jedno milostné dobrodružství. Ale zřídka se najde žena, která by měla jen to jedno. -- Francois De La Rochefoucauld

3380. Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum. -- Francois De La Rochefoucauld

3381. Kdo nenajde klid v sobě, zbytečně jej hledá jinde. -- Francois De La Rochefoucauld

3382. Kdybychom přátelům nic nepředstírali, nikdy bychom žádné neměli. -- Francois De La Rochefoucauld

3383. Kdybychom sami neměli chyby, nečinilo by nám to takové potěšení upozorňovat na chyby druhých. -- Francois De La Rochefoucauld

3384. Kdybychom si sami nelichotili, lichotky druhých by nám nemohly uškodit. -- Francois De La Rochefoucauld

3385. Když nás opouštějí neřesti, utěšujeme se vírou, že je opouštíme my. -- Francois De La Rochefoucauld

3386. Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. -- Francois De La Rochefoucauld

3387. K navazování nových známostí nás nevede ani tak radost ze změny jako naděje, že se nám budou více obdivovat ti, kdo nás dobře neznají. -- Francois De La Rochefoucauld

3388. Koketnost je základ ženské povahy; všechny ženy ji ovšem neuplatňují, protože některé jsou na to moc hloupé, a jiné moc chytré. -- Francois De La Rochefoucauld

3389. Kouzlo novosti setře vady v čerstvých vztazích stejně jako dlouhý zvyk v těch starých. -- Francois De La Rochefoucauld

3390. Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. -- Francois De La Rochefoucauld

3391. Leckdy jsme přesvědčeni, že nenávidíme lichocení - avšak nenávidíme jen způsob, jímž nám bylo lichoceno. -- Francois De La Rochefoucauld

3392. Lepší nudný přítel než příliš zábavná přítelkyně. -- Francois De La Rochefoucauld

3393. Milujeme vždycky ty, kteří nás obdivují, ale ne vždy ty, které obdivujeme my. -- Francois De La Rochefoucauld

3394. Mládí je stálé omámení; je to horečka rozumu. -- Francois De La Rochefoucauld

3395. Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě a nebo nezdvořile. -- Francois De La Rochefoucauld

3396. Mnoho je prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý. -- Francois De La Rochefoucauld

3397. Moudrost je pro ducha, co zdraví pro tělo. -- Francois De La Rochefoucauld

3398. Na čest se ženě sahat nemá. -- Francois De La Rochefoucauld

3399. Nač se zatěžovat soucitem ve svém srdci, když úplně stačí projevit ho navenek. -- Francois De La Rochefoucauld

3400. Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme. -- Francois De La Rochefoucauld

3401. Násilí, které si činíme, abychom zůstali věrni milovanému, nemá větší cenu než nevěra. -- Francois De La Rochefoucauld

3402. Naši nepřátelé jsou blíže pravdě při posuzování nás samých než my. -- Francois De La Rochefoucauld

3403. Naši nepřátelé jsou rozhodně blíže pravdě se svými úsudky o nás než my sami. -- Francois De La Rochefoucauld

3404. Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc, než být jimi klamán. -- Francois De La Rochefoucauld

3405. Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího než ostatní. -- Francois De La Rochefoucauld

3406. Nejobtížněji se lidé rozcházejí, když už se nemilují. -- Francois De La Rochefoucauld

3407. Největším úsilím přátelství není ukázat naše chyby přátelům, ale ukázat jim jejich chyby. -- Francois De La Rochefoucauld

3408. Někdy je příjemné mít žárlivce - pak často slyšíme hovořit o tom, co bychom rádi dělali. -- Francois De La Rochefoucauld

3409. Někteří lidé by se nikdy nezamilovali, kdyby jakživi neslyšeli o lásce. -- Francois De La Rochefoucauld

3410. Nenachází-li člověk klid v sobě, je zbytečné, aby ho hledal jinde. -- Francois De La Rochefoucauld

3411. Nenacházíme vůbec žádné lidi se zdravým rozumem kromě těch, kteří souhlasí s našimi názory. -- Francois De La Rochefoucauld

3412. Není počestných žen, které by tím nebyly už dlouho znuděny. -- Francois De La Rochefoucauld

3413. Nepřístupnost žen je jen vytříbený doplněk jejich půvabu. -- Francois De La Rochefoucauld

3414. Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní, a jaké pro ně máme porozumění. -- Francois De La Rochefoucauld

3415. Nic nedáváme tak ochotně jako radu. -- Francois De La Rochefoucauld

3416. Nic není tak přirozené a zrádné jako myslet si, že jsme milováni. -- Francois De La Rochefoucauld

3417. Nikdo nehoní lidi tolik, jako líní, když už se vylenošili, aby se zdáli pilnými. -- Francois De La Rochefoucauld

3418. Nikdo není tak nešťasten, ani tak šťasten, jak si namlouvá. -- Francois De La Rochefoucauld

3419. Nikdo se nemůže mýlit častěji, než ti, kteří takovou možnost nechtějí vůbec připustit. -- Francois De La Rochefoucauld

3420. Nikdy nejsme tak šťastni, nebo nešťastni, jak si myslíme. -- Francois De La Rochefoucauld

3421. Nikdy není člověk tak nešťastný nebo šťastný, jak si namlouvá. -- Francois De La Rochefoucauld

3422. Nikdy není tak obtížné mluvit jako tehdy, když se stydíme za své mlčení. -- Francois De La Rochefoucauld

3423. Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. -- Francois De La Rochefoucauld

3424. Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená. -- Francois De La Rochefoucauld

3425. Ochotně promíjíme svým přátelům chyby, které se nás netýkají. -- Francois De La Rochefoucauld

3426. Odmítnutí chvály je přáním být chválen dvakrát. -- Francois De La Rochefoucauld

3427. Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme. -- Francois De La Rochefoucauld

3428. O povaze lidí lze říci, co o většině budov: má strany hezké a nehezké. -- Francois De La Rochefoucauld

3429. Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti. -- Francois De La Rochefoucauld

3430. Pověz mi s kým se stýkáš, a já ti povím, kde se s ním budeš chlubit, a co na něm budeš chtít. -- Francois De La Rochefoucauld

3431. Pravá láska je jen jedna. Ale existuje tisíc nejrůznějších napodobenin. -- Francois De La Rochefoucauld

3432. Pravý muž může se zamilovat jako blázen, ale ne jako hňup. -- Francois De La Rochefoucauld

3433. Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená záleží v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku. -- Francois De La Rochefoucauld

3434. Říká se tomu láska. Ve skutečnosti je to jen nezřízená touha ovládat a vlastnit druhého člověka. -- Francois De La Rochefoucauld

3435. Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák. -- Francois De La Rochefoucauld

3436. Sebeláska je největším ze všech lichotníků. -- Francois De La Rochefoucauld

3437. Skromnost zvyšuje důstojnost a omlouvá prostřednost. -- Francois De La Rochefoucauld

3438. Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás. -- Francois De La Rochefoucauld

3439. S opravdovou láskou je to jako s duchy: každý o nich mluví - ale kdo je viděl? -- Francois De La Rochefoucauld

3440. Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby chyba byla jen na jedné straně. -- Francois De La Rochefoucauld

3441. S pravou láskou je to jako s duchy; kdekdo o ní mluví, ale málokdo ji viděl. -- Francois De La Rochefoucauld

3442. Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se utěšili nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady. -- Francois De La Rochefoucauld

3443. Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. -- Francois De La Rochefoucauld

3444. S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem lépe než oni sami. -- Francois De La Rochefoucauld

3445. Taková věrnost v lásce, ke které se musíme nutit, nemá větší cenu než nevěra. -- Francois De La Rochefoucauld

3446. Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. -- Francois De La Rochefoucauld

3447. Ten, kdo opravdu miluje, nepozná téměř nikdy, kdy ho druhý přestal milovat. -- Francois De La Rochefoucauld

3448. Těžké je milovat někoho, koho si nevážíme, a neméně těžké je milovat toho, koho si vážíme o mnoho víc než sebe. -- Francois De La Rochefoucauld

3449. Těžko lze milovat někoho, koho si nevážíme - a není o nic snazší milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe. -- Francois De La Rochefoucauld

3450. Vážnost je záhada těla, vynalezená, aby skryla nedostatky ducha. -- Francois De La Rochefoucauld

3451. V milování jde podvod skoro vždy dále než nedůvěra. -- Francois De La Rochefoucauld

3452. V nesnázích i těch nejlepších přátel nacházíme vždycky něco, co nám dělá dobře. -- Francois De La Rochefoucauld

3453. V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnějšítím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. -- Francois De La Rochefoucauld

3454. Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých. -- Francois De La Rochefoucauld

3455. V žárlivosti je víc sebelásky než lásky. -- Francois De La Rochefoucauld

3456. Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná. -- Francois De La Rochefoucauld

3457. Žárlivost se vždy rodí s láskou, ale vždycky s ní neumírá. -- Francois De La Rochefoucauld

3458. Zdrženlivost v jídle znamená buď starost o zdraví, anebo neschopnost mnoho jíst. -- Francois De La Rochefoucauld

3459. Ženy při první lásce milují svého milence, při dalších láskách už jen samo milování. -- Francois De La Rochefoucauld

3460. Ze všech našich vad nás nejvíce zesměšňují ctnosti, které předstíráme. -- Francois De La Rochefoucauld

3461. Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak naopak malí duchové mají zase nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic. -- Francois De La Rochefoucauld

3462. Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum. -- Francois De La Rochefoucauld

3463. Kdybychom sami neměli chyby, nečinilo by nám takové potěšení upozorňovat na chyby druhých. -- Francois De La Rochefoucauld

3464. Milujeme vždy ty, kteří nás obdivují, ale ne vždy ty, které obdivujeme my. -- Francois De La Rochefoucauld

3465. Naši nepřátelé jsou blíže k pravdě při posuzování nás samých než my. -- Francois De La Rochefoucauld

3466. Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího než ostatní. -- Francois De La Rochefoucauld

3467. Nenachází-li člověk klid v sobě, je zbytečné, aby ho hledal jinde. -- Francois De La Rochefoucauld

3468. Nic nedáváme tak ochotně jako radu. -- Francois De La Rochefoucauld

3469. Nikdy není člověk tak šťastný nebo nešťastný, jak si namlouvá. -- Francois De La Rochefoucauld

3470. Nikdy není tak obtížné mluvit jako tehdy, když se stydíme za své mlčení. -- Francois De La Rochefoucauld

3471. Ochotně odpouštíme svým přátelům chyby, které se nás netýkají. -- Francois De La Rochefoucauld

3472. Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená, je v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku. -- Francois De La Rochefoucauld

3473. Proč máme takovou paměť, že si pamatujeme do nejmenších podrobností to, co se nám přihodilo a ne takovou, abychom si zapamatovali, kolikrát jsme to řekli téže osobě. -- Francois De La Rochefoucauld

3474. Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák. -- Francois De La Rochefoucauld

3475. Sebeláska je největším z lichotníků. -- Francois De La Rochefoucauld

3476. Skromnost zvyšuje důstojnost. -- Francois De La Rochefoucauld

3477. Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby chyba byla jen na jedné straně. -- Francois De La Rochefoucauld

3478. Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. -- Francois De La Rochefoucauld

3479. Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých. -- Francois De La Rochefoucauld

3480. Člověk, kterému se nikdo nezamlouvá, je na tom mnohem hůř než člověk, který se nezamlouvá nikomu. -- Francois De La Rochefoucauld

3481. Člověk si uchová první lásku - dokud nepřijde druhá. -- Francois de la Rochefoucauld

3482. Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum. -- Francois De La Rochefoucauld

3483. Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti. -- Francois de la Rochefoucauld

3484. Kdybychom sami neměli nedostaty, nepůsobilo by nám takové potěšení nacházet je na druhých. -- Francois De La Rochefoucauld

3485. Málokdo je tak moudrý, aby si vážil oprávněné výtky víc než falešné chvály. -- Francois de la Rochefoucauld

3486. Milující ženy lehčeji odpouštějí velké přestupky než malé nevěry. -- Francois de la Rochefoucauld

3487. Mnoho je prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý. -- Francois De La Rochefoucauld

3488. Mýlí se ten, kdo si myslí, že se bez každého obejde; ale kdo si myslí, že se nikdo neobejde bez něho, mýlí se ještě víc. -- Francois de la Rochefoucauld

3489. Není hloupější přání než být vždycky nejchytřejší ze všech. -- Francois de la Rochefoucauld

3490. Nepřekonatelné překážky si mnohdy jen vymýšlíme, abychom omluvili, že nám chybí vůle. -- Francois de la Rochefoucauld

3491. Nic nedáváme tak ochotně jako radu. -- Francois De La Rochefoucauld

3492. Tvrdohlavost a umíněnost jsou přímo úměrné omezenosti našeho rozumu: jen neochotně přijímáme to, co přesahuje hranice našeho obzoru. -- Francois de la Rochefoucauld

3493. Velkoryse odpouštíme, co se nestalo nám. -- Francois de la Rochefoucauld

3494. Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná. -- Francois De La Rochefoucauld

3495. Láska nás nesmí zdržovat, nesmí nás uzavírat s sebou do nehybné sladkosti jediné myšlenky. Krásná láska může trvat celý život, ale nevyplní ho cele. -- Romain Rolland

3496. Manželství je vyzvání přírody na souboj. -- Romain Rolland

3497. Není těžké dělat věci nové, ale dobré. -- Romain Rolland

3498. Věřit člověku, ať je jakýkoliv, je fetišismus: stačí, máte-li jej rádi. -- Romain Rolland

3499. Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným. -- Romain Rolland

3500. Čím více bláznů, tím větší švanda, tím více člověk zmoudří. -- Romain Rolland

3501. Dobrodiním lásky není jen to, že nám dává víru v druhého, ale to, že nám vrací víru v sebe. -- Romain Rolland

3502. Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který z ní mají. -- Romain Rolland

3503. Krásná láska může trvat po celý život, ale celý život nevyplní. Nesmí nás uzavírat do nehybné sladkosti jediné myšlenky. -- Romain Rolland

3504. Utíkám před lidmi, ale rád cestuji, abych je viděl. -- Romain Rolland

3505. Štěstí je vždy to, co za ně právě pokládáme. -- Romains

3506. Kdyby se občas počasí nezměnilo, polovina lidí by neměla o čem povídat. -- Jules Romains

3507. Štěstí je vždy to, co za ně právě pokládáme. -- Jules Romains

3508. Život je jako dětská košilka - děravý, špinavý a krátký. -- Romské přísloví

3509. Kdo první zdvihne ruku k ráně, přiznává, že mu došly ideje. -- Franklin Delano Roosevelt

3510. Radikál je člověk stojící oběma nohama pevně ve vzduchu. -- Franklin Delano Roosevelt

3511. Trochu smělosti má větší cenu než tuna opatrnosti. -- Franklin Delano Roosevelt

3512. Udělejte to, co ze srdce považujete za správné - protože vás stejně vždycky budou kritizovat. Odsoudí vás, když to uděláte, a když to neuděláte, odsoudí vás také. -- Eleonor Rooseveltová

3513. Absurdní je to, co nemůže být odvozeno. -- Roquentin

3514. Chycení motýli a ulovené ryby nejsou důležité, vzrušení pramení z motýlů a ryb, které nikdy nechytíme. -- Rossi

3515. Ach lidská hlouposti! Ty v prach mě srazíš přec! Však bít se budu, bít a bít až nakonec! -- Rostand

3516. Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. -- Jean Rostand

3517. Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu žena. Hádka bývá účelná jen v pochybných případech, kdy potřebuješ záležitost zatemnit. -- Jean Rostand

3518. Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. -- Erasmus Rotterdamský

3519. Oděv je jaksi tělem těla a lze z něho usuzovat na povahu člověka. -- Erasmus Rotterdamský

3520. Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. -- Erasmus Rotterdamský

3521. Samolibost není nic jiného, než když někdo sám sobě podkuřuje. Učiní-li někdo totéž jinému, je to lichocení. -- Erasmus Rotterdamský

3522. Samolibost není nic jiného, než když někdo sám sobě podkuřuje; učiní-li totéž jinému, je to lichocení. -- Erasmus Rotterdamský

3523. Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nezasmát je znakem lidí hloupých. -- Erasmus Rotterdamský

3524. Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům. -- Erasmus Rotterdamský

3525. Čím slabší je tělo, tím víc poroučí: čím silnější, tím víc poslouchá. -- Jean Jacques Rousseau

3526. Čím více knih, tím méně moudrosti. Čím více souložnictví, tím méně dětí. -- Jean Jacques Rousseau

3527. Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten. -- Jean Jacques Rousseau

3528. Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennějším. -- Jean Jacques Rousseau

3529. Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali. Ano, podobní, a přece rozdílní. -- Jean Jacques Rousseau

3530. Je velmi nesnadné uvažovat ušlechtile, když člověk myslí jen na to, jak si vydělat na chléb. -- Jean Jacques Rousseau

3531. Každý chce být šťastný. Aby toho dosáhl, musí především vědět, co vlastně štěstí je. -- Jean Jacques Rousseau

3532. Muži budou vždycky tím, co z nich udělaly ženy. -- Jean Jacques Rousseau

3533. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy. -- Jean Jacques Rousseau

3534. Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila. -- Jean Jacques Rousseau

3535. Skoro ani nemohu myslet, když zůstávám na místě, moje tělo musí být v pohybu, má-li se do něho dostat můj duch. -- Jean Jacques Rousseau

3536. Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. -- Jean Jacques Rousseau

3537. Vychovávání není nic více než navykání. -- Jean Jacques Rousseau

3538. Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. -- Jean Jacques Rousseau

3539. Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennějším. -- Jean Jacques Rousseau

3540. Muž říká, co ví, žena to, čím by se zalíbila. -- Jean Jacques Rousseau

3541. Tisíce cest vede k bludu. K pravdě jen jedna. -- Jean Jacques Rousseau

3542. Dva druhy spisovatelů jsou geniální: ti, co myslí, a ti, co nutí přemýšlet ostatní. -- Roux

3543. Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram. -- Helene Rowlandová

3544. Je podivuhodné, kolik je na světě nového, když si lidé píší každý druhý den. Čekají-li měsíc, nemají si už co říci. -- Helene Rowlandová

3545. Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním dědicem - člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost. -- Helene Rowlandová

3546. Každý muž si přeje mít ženu, která v něm bude podněcovat jeho lepší vlastnosti a snahy - a druhou ženu, která by mu pomohla na ně zapomenout. -- Helene Rowlandová

3547. Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. -- Helene Rowlandová

3548. Manžel je to, co zbude z milence, když je z něj vytažen nerv. -- Helene Rowlandová

3549. Manželství je památka na lásku. -- Helene Rowlandová

3550. Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, aby je vybízeli k něčemu jinému. -- Helene Rowlandová

3551. Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. -- Helene Rowlandová

3552. Nepozbývejte mysli: bývá to často poslední klíč ve svazku, jímž se otevře zámek. -- Helene Rowlandová

3553. Oč je mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. -- Helene Rowlandová

3554. Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. -- Helene Rowlandová

3555. Manžel je člověk, který pomáhá ženě v nesnázích, do kterých by se nedostala, kdyby si ho nebyla vzala. -- Helene Rowlandová

3556. Manželství je vzpomínka na lásku. -- Helene Rowlandová

3557. Muž je tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí vymáhá, čtvrtý dostane, pátý si nechá líbit, a všechny ostatní snáší. -- Helene Rowlandová

3558. Svět hledá lidi, kteří dovedou něco udělat, ne lidi, kteří umějí vysvětlovat, proč něco neudělali. -- Helene Rowlandová

3559. Tři muži kalí štěstí průměrné ženy: jeden, jehož marně získává, druhý, jehož se marně snaží zbavit, a třetí, který se chce zbavit jí. -- Helene Rowlandová

3560. Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždy až po svatbě. -- Helene Rowlandová

3561. Ta stařenka, která táhne na provaze kozu, je potřebnější a cennější než sedmero divů světa, kdo myslí a cítí, že ona je k nepotřebě, ten je vrah. -- Rózewicz

3562. Charakteristickým znakem smyšlenek je jejich naprostá odolnost k objektivním faktům a ke zkušenosti. Každá argumentace ke smyšlence je zbytečná. -- Rubinštejn

3563. Zapomnětlivost je důsledek velmi usilovného myšlení, nebo jeho naprosté absence; právo být zapomnětliví mají tudíž géniové a idioti. -- Rubinštejn

3564. Zapomnětlivost je důsledek velmi usilovného přemýšlení nebo jeho naprosté absence; právo být zapomnětlivý mají tudíž géniové a idioti. -- Rubinštejn

3565. Není nic nebezpečnějšího než lichocení. Víš, že je to lež, a přece mu věříš. -- Rückert

3566. Co do světa celého, kde není milého. -- Ruské přísloví

3567. Kdo nerozumí kování, ať mi kleští nehaní! -- Ruské přísloví

3568. Musil je nejlepší učitel. -- Ruské přísloví

3569. Na hezký kvítek kdejaká včela letí. -- Ruské přísloví

3570. Na louce naděje se pase mnoho hlupáků. -- Ruské přísloví

3571. Nedůvěra osekává strom lásky. -- Ruské přísloví

3572. Neplij ve studánku, nevíš, kdy z ní zase budeš píti. -- Ruské přísloví

3573. Nepravda se světem počala, se světem i skoná. -- Ruské přísloví

3574. Odvaha - poloviční záchrana. -- Ruské přísloví

3575. Přátel u boháčů jako plev okolo zrní. -- Ruské přísloví

3576. Přetrženého provázku nesvážeš bez uzlíku. -- Ruské přísloví

3577. Um bez rozumu málo platen. -- Ruské přísloví

3578. Závistník schne od toho, vidí-li zdar u koho. -- Ruské přísloví

3579. Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost. -- John Ruskin

3580. Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. -- John Ruskin

3581. Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního. -- John Ruskin

3582. Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. -- John Ruskin

3583. Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací. -- John Ruskin

3584. Vyhledejme, co máme s ostatními společného, ne co nás od nich dělí. -- John Ruskin

3585. Zaslouží-li člověk pochvaly, dbejte, abyste mu ji neodepřeli. -- John Ruskin

3586. Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací. -- John Ruskin

3587. Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. -- John Ruskin

3588. Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací. -- John Ruskin

3589. Základní chybou otců je, že očekávají od svých dětí, že jim budou dělat čest. -- Bertrand Russel

3590. Báti se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi. -- Bertrand Russell

3591. Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout. -- Bertrand Russell

3592. Hlupáci jsou sebejistí a myslící lidé jsou plni pochybností. -- Bertrand Russell

3593. Málokteří lidé mohou být šťastni, aniž by nenáviděli nějakou osobu, národ nebo tvora. -- Bertrand Russell

3594. Mládí by bylo mnohem pěknější, kdyby se objevilo v pozdějším věku. -- Bertrand Russell

3595. Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy, když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci. -- Bertrand Russell

3596. Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé. -- Bertrand Russell

3597. Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plní pochybnosti. -- Bertrand Russell

3598. Vědci se snaží přeměnit nemožné na možné, politici často zase chtějí přeměnit možné v nemožné. -- Bertrand Russell

3599. Většina lidí raději umírá než myslí. A přinejmenším jednou v životě to učiní. -- Bertrand Russell

3600. Základem demokracie je závist. -- Bertrand Russell

3601. Chcete-li, aby s vámi někdo jednal upřímně, neujišťujte ho, že mu nechcete uškodit. Ujistěte ho, že mu nemůžete uškodit. -- Milan Růžička

3602. Čím méně peněz, tím větší počty. -- Milan Růžička

3603. Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc známých. -- Milan Růžička

3604. Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci. -- Milan Růžička

3605. Pro ženy platí stejně jako pro politiky, že předpokladem správné linie je pohyb. -- Milan Růžička

3606. Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám. -- Milan Růžička

3607. Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu. -- Milan Růžička

3608. Žena dá přednost muži bez peněz před penězi bez muže. -- Řecké přísloví

3609. Čestní muži se rychle žení, moudří nikdy. -- Miguel Cervantes de Saavedra

3610. Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší. -- Miguel Cervantes de Saavedra

3611. Mluvit a nemyslet je totéž jako střílet a nemířit. -- Miguel Cervantes de Saavedra

3612. Moudrý nedává všechna vejce do jednoho koše. -- Miguel Cervantes de Saavedra

3613. Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. -- Miguel Cervantes de Saavedra

3614. Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti. -- Sabatini

3615. Cestovatel bez znalostí je jako pták bez křídel. -- Sadí

3616. Něžnými slovy a dobrotou je možno na vlásku vésti slona. -- Sadí

3617. Něžnými slovy a dobrotou je možno vést na vlásku slona. -- Sadí

3618. Od koho ses naučil tak dobrému chování? Od těch, odpověděl, kteří se chovali špatně. Co jsem u nich viděl nesprávného, tomu jsem se vyhýbal. -- Sadí

3619. Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký rozdmýchává. -- Sadí

3620. Sladší je dech cibule z úst krásky než růže z rukou šeredy. -- Sadí

3621. Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. -- Saganová

3622. Vdaná žena se pozná nejlépe podle toho, že si kupuje květiny sama. -- Saganová

3623. Krásná žena je jako krásná krajina, když se na ni někdo dlouho dívá, určitě se mu omrzí. -- Saikaku

3624. Etapy jsou jen vynález řeči a ty o nich nemůžeš nic vědět. Smysl má pouze směřování. Důležité je k něčemu jít, a ne někam přijít, neboť nepřicházíme nikdy nikam, krom smrti. -- Saint-Exupéry

3625. Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni. -- Antoine de Saint-Exupéry

3626. Čím bych byl, kdybych se neúčastnil? K tomu, abych byl, musím se účastnit. -- Antoine de Saint-Exupéry

3627. Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám. -- Antoine de Saint-Exupéry

3628. Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou. -- Antoine de Saint-Exupéry

3629. Jde o úctu k člověku skrze jednotlivce. -- Antoine de Saint-Exupéry

3630. Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi. Pro vědce je to problém k řešení. -- Antoine de Saint-Exupéry

3631. Nikdo se nemůže cítit zároveň odpovědným a zoufalým. -- Antoine de Saint-Exupéry

3632. Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu. -- Antoine de Saint-Exupéry

3633. Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém. -- Antoine de Saint-Exupéry

3634. Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou. -- Antoine de Saint-Exupéry

3635. Každý člověk více nebo méně pociťuje potřebu stát se jiným člověkem. -- Antoine de Saint-Exupéry

3636. Musím se zúčastnit, abych byl. -- Antoine de Saint-Exupéry

3637. Nepleť si lásku s vlastnickým šílením; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky. -- Antoine de Saint-Exupéry

3638. Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované k jednoduchému. -- Antoine de Saint-Exupéry

3639. Všichni dospělí byli nejdříve dětmi, ale málokdo se na to pamatuje. -- Antoine de Saint-Exupéry

3640. Příroda a srdce jsou nevyčerpatelné. -- Saint-Pierre

3641. Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. -- Sainte-Beuve

3642. Chudoba se snadno vyhne škodě. -- Sallustius

3643. Co se zrodí, musí zemřít, a co dozraje, stárne. -- Sallustius

3644. Nikdo se nestal nesmrtelný díky své lenosti. -- Sallustius

3645. Tati, ten měsíc, na co je reklama? -- Sandburg

3646. Znát dokonale ticho znamená znát hudbu. -- Sandburg

3647. Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. -- Sandová

3648. Muži, kteří posuzují ženu, zapomínají, jak těžké je jí být. -- Sandová

3649. Na účet ženy lze říci vše, co kdo chce. Vždycky se najde nějaký důvod. -- Sandová

3650. Největší předností některých mužů je jejich žena. -- Sandová

3651. Osamělý člověk je jen stínem člověka, a kdo není milován, je pořád mezi všemi sám. -- Sandová

3652. Ženy nejsou nikdy silnější, než když se ozbrojí svojí slabostí. -- Sandová

3653. Pro člověka, který splnil svou povinnost, je smrt přirozená a vítaná právě tak jako spánek. -- Santayana

3654. Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí zachovej radost. -- Santayana

3655. A smrt je zlo - tak bozi uznali: vždyť kdyby byla krásná, též by zmírali... -- Sapfó

3656. Rozumbrada je jako eunuch - ví přesně jak na to, ale přitom to nedokáže. -- Sapfó

3657. Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. -- William Saroyan

3658. Dejte si co nejvíc práce, abyste žili! -- William Saroyan

3659. Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy i všechny ostatní lidi na světě. -- William Saroyan

3660. Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak. -- William Saroyan

3661. Trápení, trápení, samé trápení a toho smíchu pořád kolem dokola. -- William Saroyan

3662. Dejte si co nejvíce práce, abyste doopravdy žili. -- William Saroyan

3663. Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. -- William Saroyan

3664. Pro mnohé lidi znamená přemýšlet jenom přestěhovat předsudky na jiné místo. -- William Saroyan

3665. Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval. -- Sartre

3666. Brány své věznice si nese každý člověk v sobě. -- Sartre

3667. Být člověkem znamená snažit se být bohem. -- Sartre

3668. Chci být člověkem, který se mi nehnusí. -- Sartre

3669. Člověk je takový, jaká je jeho činnost, člověk není nic jiného než jeho život. -- Sartre

3670. Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry. -- Sartre

3671. Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout. -- Sartre

3672. Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá. -- Sartre

3673. Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců. -- Sartre

3674. Každý můj čin je svobodný, to však neznamená, že může být jakýkoliv, ba ani že je nepředvídaný. -- Sartre

3675. Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní. -- Sartre

3676. Lidský život začíná na rubu zoufalství. -- Sartre

3677. Peklo, to jsou ti druzí. Ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou ti druzí, zkrátka všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí. -- Sartre

3678. Potřebuji druhého, abych plně chápal všechny struktury svého bytí. -- Sartre

3679. Svoboda je volbou vlastního bytí. Tato volba je absurdní. -- Sartre

3680. Ten druhý je nezbytným prostředníkem mezi mnou a mnou samým. -- Sartre

3681. Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru. -- Sartre

3682. Pohledná žena pozná i v nouzi přítele. -- Satirikus

3683. Bože, zbav mě mých přátel - od nepřátel si pomohu sám! -- Sayersová

3684. Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám. -- Sir Walter Scott

3685. Ženy by povětšině byly vyléčeny ze žárlivosti, kdyby se jednou nestranně podívaly na své manžely. -- Scribe

3686. Chcete-li vědět, jak ochablý je váš mozek, sáhněte si na svaly svých nohou. -- Segal

3687. Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. -- Seifert

3688. Byla jako hvězda, vycházela jen za noci. -- Sekera

3689. Hrozná je představa, že by lidé chodili otravovat, i když nic nechtějí. -- Sekera

3690. Mám spoustu přátel, na které se mohu klidně obrátit, kdykoliv nic nepotřebuji. -- Sekera

3691. Na ženách je nejkrásnější to, co si jen domýšlíme nebo představujeme. -- Sekera

3692. Nepodezírejte své kamarády, že jsou horší než vy. Dost na tom, že jsou stejní. -- Sekera

3693. O přátele se připravujeme zpravidla tím, že je potřebujeme. -- Sekera

3694. Přátel se nejlépe zbavíme tak, že je navzájem seznámíme. -- Sekera

3695. Přestávají-li tě vyhledávat přátelé, raduj se: jsou na tom líp než ty! -- Sekera

3696. Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. -- Seneca

3697. Často stařec vysokého věku nemá žádný jiný důkaz toho, že žil dlouho, než že zemřel. -- Seneca

3698. Celý lidský život je jen cesta ke smrti. -- Seneca

3699. Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu. -- Seneca

3700. Činy, které jsou často trestány, často se páchají. -- Seneca

3701. Cizí vady máme před očima, vlastní za zády. -- Seneca

3702. Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. -- Seneca

3703. Co je ohavnějšího než stařec, jenž pošetile žije? -- Seneca

3704. Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud. -- Seneca

3705. Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. -- Seneca

3706. Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. -- Seneca

3707. Hněv je krátké šílenství. -- Seneca

3708. I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš. -- Seneca

3709. I po špatné sklizni je třeba sít. -- Seneca

3710. Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou. -- Seneca

3711. Je podlé něco říkat a něco jiného si myslet - ale oč je horší něco napsat a něco jiné si myslet. -- Seneca

3712. Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. -- Seneca

3713. Kdo se chlubí svým původem, vychloubá se vlastně cizím peřím. -- Seneca

3714. Kdo vstoupí do našeho domu, ať se spíše obdivuje nám než našemu zařízení. -- Seneca

3715. Kdyby mi nabízeli moudrost s tou podmínkou, že ji budu držet v tajnosti a nikomu se o ní nezmíním, odmítnu ji. -- Seneca

3716. Když bujně vyvádí mladík, je to chyba. Když stařec, je to šílenství. -- Seneca

3717. Když lidé vyučují, sami se učí. ::: (HOMINES, DUM DOCENT, DISCUNT.) -- Seneca

3718. Krutější je stále se bát smrti než zemřít. -- Seneca

3719. Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem. -- Seneca

3720. Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic. -- Seneca

3721. Lidský duch je od přírody vzpurný, dere se vysoko a na opačnou stranu a jde spíš za někým dobrovolně, než by se nechal vést. -- Seneca

3722. Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. -- Seneca

3723. Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme. -- Seneca

3724. Mnoho lidí učilo druhé podvádět tím, že se báli podvodu, a podezírajíce jiné, dali jim právo hřešit. -- Seneca

3725. Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. -- Seneca

3726. Na mnohé věci se neodvažujeme ne proto, že by byly těžké, ale proto, že se na ně neodvažujeme. -- Seneca

3727. Nahromaděné peníze vládnou, nebo slouží. -- Seneca

3728. Narážejí na sebe jen ti, kdo kráčejí stejnou cestou. -- Seneca

3729. Narážejí na sebe jen ti, kdo kráčejí touž cestou. -- Seneca

3730. Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš? -- Seneca

3731. Nechť se shodují slova se skutky. -- Seneca

3732. Nejkrásnější ženská vlastnost je - mlčení. -- Seneca

3733. Nejmocnější je ten člověk, který ovládl sám sebe. -- Seneca

3734. Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. -- Seneca

3735. Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel. -- Seneca

3736. Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží. -- Seneca

3737. Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí. -- Seneca

3738. Nestejní se rodíme, ale stejní umíráme. -- Seneca

3739. Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. -- Seneca

3740. Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím jiných. -- Seneca

3741. Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel. -- Seneca

3742. Nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí. -- Seneca

3743. Nic se moudrosti tolik neprotiví jako přespřílišná vtipnost. -- Seneca

3744. Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. -- Seneca

3745. Nikdo se nerodí moudrým. -- Seneca

3746. Nikomu se nepodařilo narodit beztrestně. -- Seneca

3747. O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké, ale těžké jsou proto, že se o ně nepokoušíme. -- Seneca

3748. O mnohé věci se nepokusíme nikoli proto, že jsou obtížné, ale obtížné jsou proto, že se o ně nepokusíme. -- Seneca

3749. O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě. -- Seneca

3750. O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. -- Seneca

3751. Píle je nejlepší pomocník, i pro průměrného ducha. -- Seneca

3752. Pokud žijeme, učme se, jak žít. -- Seneca

3753. Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. -- Seneca

3754. Pomoz tomu, kdo nese břemeno, ale rozhodně ne tomu, kdo je položí vedle. -- Seneca

3755. Potají přítele napomínej, ale veřejně chval. -- Seneca

3756. Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe. -- Seneca

3757. Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. -- Seneca

3758. S životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje. -- Seneca

3759. Tak jakko báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. -- Seneca

3760. Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. -- Seneca

3761. Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán. -- Seneca

3762. Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v něhož prospěch byl udělán. -- Seneca

3763. To, co nemůžeš napravit, je lépe snášet. -- Seneca

3764. Trvalé neštěstí má tu jedinou výhodu, že ty, které stále sužuje, nakonec zocelí. -- Seneca

3765. Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nechte mi život - a jsem spokojen. -- Seneca

3766. Učit se pro život, ne pro školu. -- Seneca

3767. U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými. -- Seneca

3768. Užitečnější je znát několik moudrých pravidel, jež by mohla tobě vždy posloužit, než nastudovati mnoho neužitečných věcí. -- Seneca

3769. Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo. -- Seneca

3770. Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu. -- Seneca

3771. Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se naň, pomni, že není možné mýlit se schválně! -- Seneca

3772. Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se naň; pomni, že není možné se mýlit schválně. -- Seneca

3773. V každém dobrém člověku sídlí bůh i když nevíme jaký. -- Seneca

3774. Všichni rádi stárnem, když je nám osmnáct. -- Seneca

3775. Žádný velký duch není bez trošky bláznoství. -- Seneca

3776. Žádný velký duch není bez trošky bláznovství. -- Seneca

3777. Záleží na tom, jak dobře žiješ, nikoliv jak dlouho. -- Seneca

3778. Ženský jazyk může smlčet leda to, o čem neví. -- Seneca

3779. Ženský jazyk může zamlčet jen to, o čem neví. -- Seneca

3780. Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. -- Seneca

3781. Žít znamená bojovat. -- Seneca

3782. Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. -- Seneca

3783. Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. -- Seneca

3784. Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. -- Seneca

3785. Život měříme skutky a ne časem. -- Seneca

3786. Zlaté mzdy nečiní žádného koně lepším. -- Seneca

3787. Proč ti, kteří se opozdili, vyhlížejí vesele, a ti, co čekali, jsou smutní? -- Serna

3788. Sen je sůl bez chleba. -- Serna

3789. Když je konečně náš charakter dotvořen, začínají nás bohužel opouštět síly. -- Seume

3790. Když konečně je náš charakter dotvořen, začínají bohužel naše síly nás opouštět. -- Seume

3791. Ženy jsou slabé - jak rády toho využívají. -- Marie de Sevigné

3792. Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost. -- William Shakespeare

3793. Čas ubíhá různě, podle toho s kým. -- William Shakespeare

3794. Čím víc jí dávám, tím víc ji mám. -- William Shakespeare

3795. Dobré důvody musí ustoupit lepším. -- William Shakespeare

3796. Dobře se pověsit - to vyloučí možnost špatně se oženit. -- William Shakespeare

3797. Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. -- William Shakespeare

3798. Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře se jí podívejte do úst - jistě nemá jazyk. -- William Shakespeare

3799. Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile. -- William Shakespeare

3800. Ještě nikdo nebyl takový filozof, aby trpělivě snášel bolení zubů. -- William Shakespeare

3801. Ještě nikdy nebyl takový filosof, aby trpělivě snášel bolení zubů. -- William Shakespeare

3802. Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž. -- William Shakespeare

3803. Kdyby naše dobré vlastnosti z nás nevyzařovaly, bylo by to, jako bychom je neměli. -- William Shakespeare

3804. Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu. -- William Shakespeare

3805. Krátkost je duše vtipu. -- William Shakespeare

3806. Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích. -- William Shakespeare

3807. Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. -- William Shakespeare

3808. Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života. -- William Shakespeare

3809. Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny. -- William Shakespeare

3810. Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. -- William Shakespeare

3811. Myšlenky jsou beze cla. -- William Shakespeare

3812. Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. -- William Shakespeare

3813. Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle zahradník. Ta rozhoduje o tom, co z nich vyroste. -- William Shakespeare

3814. Názory lidí jsou částí jejich štěstí. -- William Shakespeare

3815. Oloupený, jenž se směje, okrádá zloděje. -- William Shakespeare

3816. Oloupený, jenž se směje, okrádá zloděje; kdo se zbytečně trápí, okrádá sebe. -- William Shakespeare

3817. Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z ocele si připni k srdci. -- William Shakespeare

3818. Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. -- William Shakespeare

3819. Přítel by měl snášet přítelovy slabosti. -- William Shakespeare

3820. Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžko. -- William Shakespeare

3821. Smutným hodiny se zdají dlouhé. -- William Shakespeare

3822. Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš. -- William Shakespeare

3823. Strach z nejhoršího vyléčí často zlé. -- William Shakespeare

3824. Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít. -- William Shakespeare

3825. Víme co jsme, ale nevíme, co z nás může být. -- William Shakespeare

3826. Vprav do oka novou otravu a prudký jed staré se zničí. -- William Shakespeare

3827. Zábava a činnost dělají hodiny krátkými. -- William Shakespeare

3828. Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny. -- William Shakespeare

3829. Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen jednou. -- William Shakespeare

3830. Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme. -- William Shakespeare

3831. Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se proměnila v solný sloup. -- William Shakespeare

3832. Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybí, kdo otálí i ten, kdo cválá. -- William Shakespeare

3833. Zvyk krotí divokou bolest. -- William Shakespeare

3834. Důležitou součástí odvahy je opatrnost. -- William Shakespeare

3835. Duší vtipu je stručnost. -- William Shakespeare

3836. Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. -- William Shakespeare

3837. Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník. Ta rozhoduje o tom, co z nich vyroste. -- William Shakespeare

3838. Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít. -- William Shakespeare

3839. Vyslyš každého, ale ponech si svůj úsudek. -- William Shakespeare

3840. Smutným hodiny se dlouhé zdají. -- William Shakespeare

3841. Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. -- George Bernard Shaw

3842. Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může dělat totéž. -- George Bernard Shaw

3843. Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu - talent, či pracovitost? A co je důležitější u velocipédu - přední nebo zadní kolo? -- George Bernard Shaw

3844. Dámám a pánům je dovoleno míti přátele v psinci, nikoliv však v kuchyni. -- George Bernard Shaw

3845. Dovedu napsat cokoli. Kdybych to nedovedl, byl by ze mne pravděpodobně hlupák. -- George Bernard Shaw

3846. Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. -- George Bernard Shaw

3847. Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu. -- George Bernard Shaw

3848. Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců. -- George Bernard Shaw

3849. Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten se učí. -- George Bernard Shaw

3850. Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost. -- George Bernard Shaw

3851. Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku. -- George Bernard Shaw

3852. Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti. -- George Bernard Shaw

3853. Muž klame lépe, když mluví, žena, když píše. -- George Bernard Shaw

3854. Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu. -- George Bernard Shaw

3855. Muž, který si zahrává se ženami, mě naplňuje větší hrůzou než žena, která vábí muže. -- George Bernard Shaw

3856. Nedůvěra je moudrost hlupáků. -- George Bernard Shaw

3857. Největším potěšením ženy je zranit mužskou marnivost, zatím co největším potěšením muže je ženskou marnivost uspokojit. -- George Bernard Shaw

3858. Několikrát jsem si vyměňoval názory s jistým idiotem a zdá se mi, že jsem zhloupl. -- George Bernard Shaw

3859. Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomlouvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. -- George Bernard Shaw

3860. Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili. -- George Bernard Shaw

3861. Předpokladem úspěchu ve společnosti je schopnost nechat se otravovat. -- George Bernard Shaw

3862. Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném! -- George Bernard Shaw

3863. Schopný tvoří, neschopný poučuje. -- George Bernard Shaw

3864. S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. -- George Bernard Shaw

3865. Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. -- George Bernard Shaw

3866. Střezte se muže, jenž vám nevrátí ránu, neboť takový ani neodpouští, ani nedovolí, abyste si sami odpustili. -- George Bernard Shaw

3867. Stydět se, to patří ke slušnému chování, to se od ženské vždycky očekává. Ženy musejí předstírat, že cítí strašlivou spoustu věcí, které necítí vůbec. -- George Bernard Shaw

3868. Tajemství cítit se ubohým záleží v tom, mít dosti času, abychom si mohli lámat hlavu, jsme-li opravdu šťastni, či nikoli. -- George Bernard Shaw

3869. Ublížíte-li svému sousedu, lépe je, neučiniti toho polovičatě. -- George Bernard Shaw

3870. Už nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli. -- George Bernard Shaw

3871. Ve zdravém těle zdravý duch. Je to absurdní heslo. Zdravé tělo je produktem zdravého těla. -- George Bernard Shaw

3872. Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním. -- George Bernard Shaw

3873. Vzdělaný člověk je protivnější než nevzdělaný. -- George Bernard Shaw

3874. Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. -- George Bernard Shaw

3875. Nedůvěra je moudrost hlupáků. -- George Bernard Shaw

3876. Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? -- George Bernard Shaw

3877. Kdo to umí, ten to dělá. kdo to neumí, ten se učí. -- George Bernard Shaw

3878. Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost. -- George Bernard Shaw

3879. Kolik hlupáků se po zjištění, že děvče má krásné oči a nohy, ožení s celým zbytkem. -- George Bernard Shaw

3880. Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze láskku. -- George Bernard Shaw

3881. Po šedesáti letech se vyhýbej každé namáhavé práci, zejména s nožem a vidličkou. -- George Bernard Shaw

3882. Předností většiny knih je, že je možno se bez nich obejít. -- George Bernard Shaw

3883. Už nemáme právo konzumovat štěstí, aniž ho produkujeme, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž ho vytváříme. -- George Bernard Shaw

3884. Vědec je člověk, který zabíjí svůj volný čas prací. -- George Bernard Shaw

3885. Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním. -- George Bernard Shaw

3886. Ženské šaty jsou výsledkem neustálého zápasu mezi přiznanou touhou obléci se a nepřiznanou touhou svléci se. -- George Bernard Shaw

3887. Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí. Bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu. Jiní lidé však mají stále mou starou míru a myslí si, že se bude stále na mě hodit. -- George Bernard Shaw

3888. Udice je dlouhý prut, na jehož jednom konci visí červ a na druhém konci -lenoch. -- Sheridan

3889. Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat. -- Sheridan

3890. I nešťastná láska je krásná, je-li oboustranná. -- Scheinpflugová

3891. Proto jsi básníkem, šťastný člověče, aby ses pokusil ze všeho hořkého a zlého vyčarovat nějakou smutnou krásu. -- Scheinpflugová

3892. Drahý je mi přítel; ale i nepřítel mi může posloužit: ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností. -- Friedrich Schiller

3893. Ještě nikoho jsem neviděl umírat vesele. -- Friedrich Schiller

3894. Každý si určuje svou cenu sám. -- Friedrich Schiller

3895. Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný, z toho, že se z ní vyléčil. -- Friedrich Schiller

3896. Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. -- Friedrich Schiller

3897. Mládí je hned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože. -- Friedrich Schiller

3898. Největší ze všech statků je krása ženy. -- Friedrich Schiller

3899. Nevěřme v lidi příliš. -- Friedrich Schiller

3900. O něco se brát, starat, doufat musí člověk na zítřejší ráno. -- Friedrich Schiller

3901. Pochybená láska - pochybený život. -- Friedrich Schiller

3902. Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem. -- Friedrich Schiller

3903. Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění dělat nesnadné věci lehce. -- Friedrich Schiller

3904. Věda: jednomu je vznešenou bohyní, jinému je krávou, která mu dává mléko. -- Friedrich Schiller

3905. V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu. -- Friedrich Schiller

3906. Ze všech soudců nejshovívavější je znalec. -- Friedrich Schiller

3907. Život znamená snít. -- Friedrich Schiller

3908. Drahý je mně přítel, ale i nepřítel mně může být užitečný. Přítel mi ukazuje, co mohu, nepřítel mě učí, co mám dělat. -- Friedrich Schiller

3909. Každý určuje si svou cenu sám. -- Friedrich Schiller

3910. Když chceš poznat lidi, podívej se na jejich práci. -- Friedrich Schiller

3911. Nejhezčí sny o svobodě se zdají ve vězení. -- Friedrich Schiller

3912. Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění dělat nesnadné věci lehce. -- Friedrich Schiller

3913. V neštěstí se ukáže moudrost, ve štěstí pokora, v bídě trpělivost, ve smrti bohatství. -- Friedrich Schiller

3914. Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma. -- Schmidt

3915. Vtip je náhlá svatba dvou myšlenek; před jejich spojením nikdo nevěřil, že se k sobě hodí. -- Schmidt

3916. Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. -- Schnitzler

3917. Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. -- Arthur Schopenhauer

3918. Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé skutky. -- Arthur Schopenhauer

3919. Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá. -- Arthur Schopenhauer

3920. Krása je otevřený doporučující dopis, který pro vás již předem získává srdce druhých. -- Arthur Schopenhauer

3921. Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít. -- Arthur Schopenhauer

3922. Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. -- Arthur Schopenhauer

3923. Pro každodenní život je génius způsobilý asi tak, jako astronomický teleskop ke sledování divadelního představení. -- Arthur Schopenhauer

3924. Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. -- Arthur Schopenhauer

3925. S uměleckým dílem býváme spokojeni jen tehdy, když na nás zapůsobí tak, že v nás zanechá něco, co si při veškerém myšlenkovém úsilí nemůžeme ujasnit. -- Arthur Schopenhauer

3926. S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít: brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. -- Arthur Schopenhauer

3927. Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. -- Arthur Schopenhauer

3928. Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. -- Arthur Schopenhauer

3929. Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. -- Arthur Schopenhauer

3930. Žena je oslnivý efekt přírody. -- Arthur Schopenhauer

3931. Život jednotlivce je při celkovém pohledu vlastně vždycky tragédií, ale v podrobnostech má ráz komedie. -- Arthur Schopenhauer

3932. Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím větší je žízeň. -- Arthur Schopenhauer

3933. Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá. -- Arthur Schopenhauer

3934. Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný se ho snaží využít. -- Arthur Schopenhauer

3935. Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a na polovinu omezit svá práva. -- Arthur Schopenhauer

3936. Pravda může počkat, má před sebou dlouhý život. -- Arthur Schopenhauer

3937. Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. -- Arthur Schopenhauer

3938. Jen rány dávají tvar věcem. I životu! -- Schulz

3939. Jsou veliké a nesmírné lásky a přece nás nevyrvou z našeho osudu, ani nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do svého života. -- Schulz

3940. Talent usilovně pracuje, génius tvoří. -- Schumann

3941. Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. -- Schweitzer

3942. Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva. -- Schweitzer

3943. Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by svět dočista jiný. -- Albert Schweitzer

3944. Nacionalismus je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost. -- Albert Schweitzer

3945. Kolik hradů a mužů již skončilo kvůli ženám jako ruiny. -- Siegelová

3946. Chceš realizovat své sny? Probuď se. -- Siegrid

3947. Čím je spisovatel lepší, tím méně literárně píše. -- Sienkiewicz

3948. Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku. -- Sienkiewicz

3949. Kdo má své místo na vrcholu sopky, je vždycky v nebezpečí. -- Sienkiewicz

3950. Milovat nestačí, je třeba také umět milovat a umět naučit lásce. -- Sienkiewicz

3951. Statečnému jsou nešťastné a šťastné události jako pravá a levá ruka: užívá jich obou. -- Sienská

3952. Jsou rodiče, kteří se mstí svým dětem za to, že je od začátku špatně vychovávali. -- Carmen Silva

3953. Správná žena má vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, uvažovat jako muž a dřít jako kůň. -- Simon

3954. Nemůžeš prožít celý den v radosti, jestliže ho strávíš se ženou. -- Simonides

3955. Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena; špatná žena je nejtrpčí úděl života. -- Simonides

3956. Zkušeností žen si cení člověk nejvíce, když pocházejí od něho. -- Sinatra

3957. Není lepšího přítele než odvaha. -- Singálské přísloví

3958. Se slovem se musí zacházet čestně; je to nejvyšší dar, jehož se člověku dostalo. -- Kniha Sirach

3959. Jsou dva druhy žen: oženit se s jedněmi je šílenství, oženit se s druhými je zločin. -- Slaughter

3960. Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ. -- Slovácké přísloví

3961. Člověka vitaj dla šaty a vyprevaď dla rozumu. -- Slovenské přísloví

3962. Čo dedina, to milá; čo hodina, to iná. -- Slovenské přísloví

3963. Dosť času je dva roky pred smrťou sa oženiť. -- Slovenské přísloví

3964. Drž se nové cesty a starého přítele. -- Slovenské přísloví

3965. Kde sa mnoho pije, žere, tam otvára nemoc dvere. -- Slovenské přísloví

3966. Koho neštěstí pronásleduje, ten si i v nosní dírce prst zlomí. -- Slovenské přísloví

3967. Kto má mrcha ženu, netreba mu krenu. -- Slovenské přísloví

3968. Kto si prvé dieťa dobre vychováva, ten už aj ostatným poklad zanecháva. -- Slovenské přísloví

3969. Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie. -- Slovenské přísloví

3970. Lepší dobrý príklad ako Písma výklad. -- Slovenské přísloví

3971. Na dobrou polévku najdou se ti hosté. -- Slovenské přísloví

3972. Ohýbaj ma mamko, zakial som ja Janko keď ja budem Jano, nezohneš ma, mamo. -- Slovenské přísloví

3973. Prázdná hlava nebolí. -- Slovenské přísloví

3974. Falešný přítel je jako kočka - zpředu líže, zezadu škrábe. -- Slovinské přísloví

3975. Charakterní člověk je poctivý v každém slově a v každém skutku. -- Samuel Smiles

3976. Člověka je možno poznat podle knih, které čte. -- Samuel Smiles

3977. Člověk bez principů a bez vůle se podobá korábu bez kormidla a bez kompasu. Mění směr při každé proměně větru. -- Samuel Smiles

3978. Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. -- Samuel Smiles

3979. Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom, vážit si i malinkých náhodných radostí. -- Samuel Smiles

3980. Člověka je možno poznat podle knih, které čte. -- Samuel Smiles

3981. Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. -- Samuel Smiles

3982. Lenivost prožírá srdce lidstva a pohlcuje je jako rez železo. -- Samuel Smiles

3983. Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom vážit si i malinkých náhodných radostí. -- Samuel Smiles

3984. Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. -- Hyrum Smith

3985. Pomlouvání mladých lidí je nezbytná součást duševní hygieny starých a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh. -- L. P. Smith

3986. Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ne v manželství. -- Sobotka

3987. Co sis zavinil sám, bolí nejvíce. -- Sofokles

3988. Dobrý los není spojencem nečinných. -- Sofokles

3989. Jediné slovo někdy stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí. -- Sofokles

3990. Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará. -- Sofokles

3991. Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka. -- Sofokles

3992. Moudrý člověk mlčí o tom, co neví. -- Sofokles

3993. Náhoda nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám. -- Sofokles

3994. Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí. -- Sofokles

3995. Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk. -- Sofokles

3996. Pravda je vždycky nejsilnější argument. -- Sofokles

3997. Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě. -- Sokrates

3998. Existuje jen jedno dobro a to je vědění, existuje jen jedno zlo a to je nevědomost. -- Sokrates

3999. Jediné, co vím, je, že nevím nic. -- Sokrates

4000. Jenom se žeňte, beze všeho. Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, zůstaneš filosofem. -- Sokrates

4001. Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou. -- Sokrates

4002. Kdo chceš hýbat světem, hni nejdříve sám sebou! -- Sokrates

4003. Když dostaneš dobrou ženu, budeš po celý život šťastný. Když se oženíš se zlou, budeš mít příležitost stát se filozofem. -- Sokrates

4004. Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí. -- Sokrates

4005. Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději. -- Sokrates

4006. Nežijem, abychom jedli, ale jíme, abychom žili. -- Sokrates

4007. Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili. -- Sokrates

4008. Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa. -- Sokrates

4009. Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe. -- Sokrates

4010. Sokrates dotázán, zda muž se má oženit či nikoli, odpověděl: 'Ať uděláte to či ono, budete litovat.'. -- Sokrates

4011. Nejen ten je nečinný, kdo nedělá nic, ale i ten, kdo by mohl být zaměstnaný lépe. -- Sokrates

4012. Jen nic upřílišněně. -- Solón

4013. Je těžké vyřešit velké úkoly ke spokojenosti všech. -- Solón

4014. Neříkej o nikom, že je šťastný, když ještě žije. -- Solón

4015. Nezískávej rychle přátele, a ty, které získáš, rychle nezavrhuj! -- Solón

4016. Hledat lidi, jež byste milovali... toť tajemství a úspěch celého života. -- Sova

4017. O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám. -- Jan Spálený

4018. Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho. -- Spencer

4019. Život je neustálým přizpůsobováním vnitřních situací vnějším. -- Spencer

4020. Moudrostí je pozorování života, ne smrti. -- Baruch Spinoza

4021. Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. -- Baruch Spinoza

4022. Nezlob se, nenaříkej a využij svého rozumu. -- Baruch Spinoza

4023. Příroda sama je Bůh. -- Baruch Spinoza

4024. Vytrvale jsem se snažil nesmát se lidským činům, nenaříkat nad nimi, ani si je neošklivit, nýbrž je pochopit. -- Baruch Spinoza

4025. Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám, kterých neuposlechl. -- Baruch Spinoza

4026. Kdo nehezky hovoří o ženách, nechť si vzpomene na svou matku a zastydí se. -- Spurgeon

4027. Ostýchavost nepřítel živnosti i zmužilosti. -- Srbské přísloví

4028. Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. -- Me de Staelová

4029. Osobnost ženy je vždy rozpolcena, kdežto osobnost muže má za cíl jen sebe. -- Me de Staelová

4030. Jediný lék proti lásce: obout silné ponožky a bez přestání v nich chodit a chodit, až se obě prodřou na patách. Láska je v té době již pryč. -- Staroindické přísloví

4031. Nedůvěřuji dětem, když se smějí mým vtipům. -- Steinbeck

4032. Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci. -- Steinbeck

4033. Ze všech tvorů jen člověk pije - přestože nemá žízeň, jí - přestože nemá hlad a mluví - přestože nemá co říci. -- Steinbeck

4034. Nedůslednost je to jediné, v čem jsou lidé důslední. -- John Steinbeck

4035. Odborníci se vždy zlobí, když laika napadne něco, co by je nikdy nenapadlo. -- John Steinbeck

4036. Ze všech tvorů jen člověk pije, aniž je žízniv, jí, ačkoliv není hladový, a mluví, přestože nemá co říci. -- John Steinbeck

4037. Charakterem člověka nazývám souhrn jeho morálních návyků. -- Stendhal

4038. Chladná žena je taková, která se ještě nestřetla s tím, koho by milovala. -- Stendhal

4039. Co nám udělá stáří, když jsme dva? -- Stendhal

4040. Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. -- Stendhal

4041. Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání. -- Stendhal

4042. Každý genius je pro lidstvo ztracen, jestliže se narodí jako žena. -- Stendhal

4043. Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce. -- Stendhal

4044. Krásným vlastnostem milované bytosti se můžeme těšit pouze jako šťastné náhodě. -- Stendhal

4045. Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích. -- Stendhal

4046. Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razí sama. -- Stendhal

4047. Láska je jediná vášeň, která si platí mincemi, které si sam razí. -- Stendhal

4048. Láska je krásná květina, ale člověk musí mít odvahu utrhnout ji na kraji propasti. -- Stendhal

4049. Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti. -- Stendhal

4050. Mezi lidmi je možná tolik způsobů cítění jako způsobů vidění. -- Stendhal

4051. Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání; hovoří jazykem, který nezná. -- Stendhal

4052. Na muže, kteří nejsou s to milovat vášnivou láskou, působí krása právě nejživěji; přinejmenším je to nejsilnější dojem, za kterýmohou ženám děkovat. -- Stendhal

4053. Nechte ho do zítřka přemýšlet, a uvidíte, s čím se shledáte! -- Stendhal

4054. Nejnebezpečnějšími soky jsou právě nejodlišnější mužové. -- Stendhal

4055. Není třeba pouze nechovat nedůvěru, nýbrž je nutno mít přímo nechuť k nedůvěře... odhodlanou vzdornost proti náhodám života. -- Stendhal

4056. Neobyčejně krásné ženy udivují druhý den méně. -- Stendhal

4057. Nic není hroznějšího než lidé, kteří mají vždy pravdu. -- Stendhal

4058. Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. -- Stendhal

4059. Pohledem lze všechno říci, a přece lze každý pohled zapřít, neboť jeho obsah nelze významově opakovat. -- Stendhal

4060. Poněvadž součástí milované ženy se stalo všechno, co je na světě krásného, jste najednou odhodláni dělat vše, co lze na světě dělat krásného. -- Stendhal

4061. Smích nás přechází, je-li pocit naší převahy příliš markantní a neštěstí druhé osoby vážné. -- Stendhal

4062. Trvalá malá pochybnost, kterou je třeba konejšit, toť to, co zakládá věčnou touhu, toť to, co zakládá život šťastné lásky. -- Stendhal

4063. Upejpavost je nejhorším druhem lakomství. -- Stendhal

4064. Většina mužů si přeje módní ženu, jako vlastnit hezkého koně. -- Stendhal

4065. V samotě lze získat vše, vyjma charakteru. -- Stendhal

4066. Žárlivost vyžadujeme jenom od toho, na koho bychom mohli sami žárlit. -- Stendhal

4067. Žena je silná jedině mírou neštěstí, kterým může potrestat svého milence. -- Stendhal

4068. Muži mi vždycky velmi brzy začali lézt na nervy. Patrně proto, že svou přirozenou blbost doplňovali ještě takovou spoustou samolibostí. -- Sternberg

4069. Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu si ten capart života nastaví. -- Sterne

4070. Samota je nejlepší vychovatelka moudrosti. -- Sterne

4071. K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. -- Stevenson

4072. Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. -- Stevenson

4073. Mládí touží po experimentu. -- Stevenson

4074. Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát se špatnou kartou dobrou hru. -- Stevenson

4075. Se ženou je třeba spát, než ji člověk úplně pochopí. -- Stone

4076. Dneska už platí za gentlemana muž, který vyndá cigaretu z úst, než ženu políbí. -- Barbara Streisandová

4077. Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti. -- Strindberg

4078. Humor je protijed pedantství. -- Suaréz

4079. Řekne-li se nám, že musíme znát mladé lidi, abychom je mohli vychovávat, odpovídáme: je třeba mladé lidi vychovávat, abychom je poznali. -- Suchodolski

4080. Člověk je takový, jaká je jeho představa štěstí. -- Suchomlynskij

4081. Od slova Amor odvozujeme některá slova další, jako např. amorální neboli nemravný a amortizovaný neboli umořený. -- Suchý

4082. Slušný člověk chtíči buď odolává, anebo jej nazývá touhou. -- Suchý

4083. Některé ženy jsou všechny stejné. -- O. Suchý

4084. Rozhodl se skoncovat se starým způsobem života. Začal u manželky. -- O. Suchý

4085. Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou je nejmocnější. -- Sumerské přísloví

4086. Lze počít bez milování? Lze ztloustnout bez jídla? -- Sumerské přísloví

4087. Žena je budoucnost muže. -- Sumerské přísloví

4088. Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte. -- Karolina Světlá

4089. Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hříčky, když zestárnou, máme být jejich služkami. -- Karolína Světlá

4090. Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte. -- Karolína Světlá

4091. To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opuštění ideálů. -- Karolína Světlá

4092. Chceš-li pocítit, co to je radost, jiným radost připravuj. -- Karolína Světlá

4093. Je stokrát větší slastí být služebníkem svého národa, než v cizině být kdoví jakým slavným velikášem. -- Karolína Světlá

4094. Lidé pochybují o tom, co říkáte. Ale uvěří tomu, co uděláte. -- Karolína Světlá

4095. Od všeho se osvobodit... nikde dlouho nesetrvat, k nikomu nepřilnout, chce-li člověk zachránit sebe. -- Svobodová

4096. Mužové dělají málo věcí z rozumu, mnoho z vášně a většinu ze zvyku. -- Swetchine

4097. Dokud nevyhrávám, samozřejmě naříkám, že jsou karty špatně zamíchány. -- Jonathan Swift

4098. Do všech chvalozpěvů je přimíseno trochu máku. -- Jonathan Swift

4099. Drobné strasti stačí k tomu, aby nám otrávily život, jestliže nemáme velké. -- Jonathan Swift

4100. Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy. -- Jonathan Swift

4101. I nahoru se lze dostat plazením. -- Jonathan Swift

4102. Jeden nepřítel může zranit dřív, než deset přátel pro tebe učiní něco dobrého. -- Jonathan Swift

4103. Ještě jsem nepotkal vtipálka, aby to nebyl hňup. -- Jonathan Swift

4104. Každý chce být dlouho živ, ale nikdo nechce být starý. -- Jonathan Swift

4105. Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. -- Jonathan Swift

4106. Když po nějaké věci toužíme nebo o ni usilujeme, obíráme se v duchu jejími dobrými stránkami: jakmile se nám ji dostane, obíráme se jen těmi špatnými. -- Jonathan Swift

4107. Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám. -- Jonathan Swift

4108. Svět je tragédií pro toho, kdo cítí, a komedií pro toho, kdo myslí. -- Jonathan Swift

4109. Tři nejlepší lékaři na světě: dr. Střídmý, dr. Klidný a dr. Veselý. -- Jonathan Swift

4110. Učení stoiků, že máme svým žádostem odpomoci vyhlazením svých potřeb, mi připadá jako výzva: uřízněme si nohy, abychom nepotřebovali boty! -- Jonathan Swift

4111. Uvádět argumenty je ten nejhorší způsob konverzace. -- Jonathan Swift

4112. V Apokalypse se mluví o koních, že mají sílu 'v tlamách a zadcích'. Co je v Apokalypse řečeno o koních, možno ve skutečnosti říci též o ženách. -- Jonathan Swift

4113. Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. -- Jonathan Swift

4114. Vy ženy vynakládáte víc přemýšlení, rozpomínání a píle na to, abyste byly hloupé, než by vám stačilo na to, abyste byly moudré a užitečné. -- Jonathan Swift

4115. Žádný mladý člověk si nepřeje být mladší. -- Jonathan Swift

4116. Žádný moudrý člověk si nikdy nepřál být mladší. -- Jonathan Swift

4117. Žárlivost je oheň - parohy se v něm snad scvrknou, ale ten zápach! -- Jonathan Swift

4118. Život je komedie pro toho, kdo myslí a tragédie pro toho, kdo cítí. -- Jonathan Swift

4119. Satira je zvláštní druh zrcadla, v které vždy vidíme jinou tvář než svoji. -- Jonathan Swift

4120. Sliby a jízdní řády jsou k tomu, aby se nedodržovaly. -- Jonathan Swift

4121. Chceš-li dosáhnout nejvýš, začni nejníž. -- Publius Syrus

4122. Humor je perla z hloubky, vtip jiskřící pěna na povrchu. -- Publius Syrus

4123. I dobří lidé musí často zlému přivyknout. -- Publius Syrus

4124. Kdo sám se chválí, rychle posměch utrží. -- Publius Syrus

4125. Kdo se pře s opilým, vede spor s nepřítomným. -- Publius Syrus

4126. Laskavostí můžeš dokázat to, co nedokážeš silou. -- Publius Syrus

4127. Moudrý člověk opravuje podle cizích chyb své vlastní. -- Publius Syrus

4128. Dobří lidé hněv svůj dlouho neživí. -- Publius Syrus

4129. Druhý den je žákem dne prvního. -- Publius Syrus

4130. I největší věc roste z malých začátků. -- Publius Syrus

4131. Jako rána pálí jizva zlého svědomí. -- Publius Syrus

4132. Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se máme vyhnout. -- Publius Syrus

4133. Když hlupák mlčí, může se stát mudrcem. -- Publius Syrus

4134. Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk. -- Publius Syrus

4135. Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. -- Publius Syrus

4136. Mnozí berou rady, ale jen moudří z nich mají užitek. -- Publius Syrus

4137. Moudrý člověk opravuje podle cizích chyb své vlastní. -- Publius Syrus

4138. Největšího soka přemůžeš, když ovládneš svůj vlastní hněv. -- Publius Syrus

4139. Nemůže vzniknout prospěch jedněch bez škody druhých. -- Publius Syrus

4140. Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama. -- Publius Syrus

4141. Už pěkná tvář je němé doporučení. -- Publius Syrus

4142. Žádný osud není tak dobrý, aby sis na něj v něčem nemohl stěžovat. -- Publius Syrus

4143. Za pláčem dědice je skrytý smích. -- Publius Syrus

4144. Žena buď miluje nebo nenávidí. Nezná nic mezi tím. -- Publius Syrus

4145. Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li hněv. -- Publius Syrus

4146. Roztržitost. Musela mu připomnět, že se s ní měl zapomnět. -- Sztaudynger

4147. Čemu zvykne hoch, toho nezanechá, až bude stár. -- Šalamoun

4148. Žena svárlivá je jako ustavičné kapání skrze střechu. -- Šalamoun

4149. Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí: pusť ho k práci. -- František Xaver Šalda

4150. Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře. -- František Xaver Šalda

4151. Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. -- František Xaver Šalda

4152. Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie. -- František Xaver Šalda

4153. Žena mluvící je o kouzlo víc než žena mlčící. -- František Xaver Šalda

4154. Chci sloužit, ne posluhovat. -- František Xaver Šalda

4155. Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí : pusť ho k práci. -- František Xaver Šalda

4156. Je jen jediný způsob, jak poznat, co v kom vězí: pusť ho k práci. -- František Xaver Šalda

4157. Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl. -- Šalomoun

4158. Lépe je bydlet v zemi pusté, než s ženou svárlivou a zlostnou. -- Šalomoun

4159. Marnost nad marnost, nic než marnost... -- Šalomoun

4160. Neodpovídej bláznu podle bláznovství jeho, abys i ty jemu nebyl podobný. -- Šalomoun

4161. Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš. -- Šalomoun

4162. Všechny věci jsou plné kvaltování, aniž toho člověk může vymluviti, nenasytí se oko hleděním, aniž se naplní slyšením. -- Šalomoun

4163. Zdržuj nohu svou do domu bližního svého, aby syt tebe neměl tě v nenávisti. -- Šalomoun

4164. Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého. -- Šalomoun

4165. Synku, vyhýbej se jako čert kříži zločinům proti státu, ženským radám a přátelství s blbci. -- Šejnin

4166. Kultura je luxus, který k životu nepotřebujeme, přesto je to jediná podstatná věc, která nás dělí od zvířat. -- Bořek Šípek

4167. Blb je nezničitelný. Čte se zepředu i zezadu stejně. Proto je mu jedno, i když se svět staví na hlavu. -- Jaromír Škutina

4168. Nic se přece nemůže stát, kromě toho, co se stane mně samému. Všechno ostatní se snese. -- Josef Škvorecký

4169. Pouhou svou existencí uváděla v pochybnost poučku o všeobecném vývoji. -- Josef Škvorecký

4170. Špatný člověk nemůže namalovati dobrého obrazu. -- Špála

4171. Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí. -- Španělské přísloví

4172. Chcete-li být toreadorem, musíte nejprve poznat, co je býk. -- Španělské přísloví

4173. Je-li osel velký osel, myslí, že je kůň. -- Španělské přísloví

4174. Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. -- Španělské přísloví

4175. Lazebník se učí na hlupákově bradě. -- Španělské přísloví

4176. Manželství je dobré pro dobré. -- Španělské přísloví

4177. Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. -- Španělské přísloví

4178. Nejhorší hlupák je učený hlupák. -- Španělské přísloví

4179. Nemocnému nepomůže, že leží ve zlaté posteli. -- Španělské přísloví

4180. Peří i slova vždy odnáší vítr. -- Španělské přísloví

4181. U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější, tím hezčí. -- Španělské přísloví

4182. Utišuj bolesti druhého a tvé vlastní se umenší. -- Jan Špáta

4183. Není nic horšího, než když člověk má dvě řešení, ale jen jednu možnost. -- Stanislav Štepka

4184. Podstatnou část některých cen tvoří přirážky. -- Josef Štetina

4185. Že je zahálka matkou neřesti, ví každý; ale kdo je otcem? -- Josef Štetina

4186. Nedokázal dát společnosti nic kromě potomků. -- Štubňa

4187. Dáma není jen titul, dáma je vlastnost. -- Štuchal

4188. Nejlépe se žena baví, když vypráví sama. -- Štych

4189. Čím je život těžší, tím je hezčí. -- Šukšin

4190. Co je to stručnost? Vynech něco, ale ať i hlupák pochopí, že je to vynechané. Srozumitelnou nedořečenost lidé chápou a mají ji rádi. -- Šukšin

4191. Forma? Forma je opravdu forma: člověk může odlít zlatou mísu a může pak do ní dát vychladnout sulc. Ve formě to není. -- Šukšin

4192. Kritický vztah k sobě z tebe udělá skutečně moudrého člověka. Stejně v umění i v literatuře. Když si čestně uvědomíš své místo, něco z toho bude. -- Šukšin

4193. Kulturní člověk... To je ten, kdo je schopen soucitu. Je to nešťastný, trýznící se talent. -- Šukšin

4194. Na celý život se dívám jako na zápas o třech kolech: mládí, dospělost, stáří. Dvě kola je třeba vyhrát. Jedno už jsem prohrál. -- Šukšin

4195. Teď to povím vznešeně; kdo chce být mistrem, musí namáčet své pero v pravdě. Ničím jiným už nepřekvapí. -- Šukšin

4196. Ti, komu tak nebo onak pomáhám, asi nemají tušení, že pomáhají také oni mně. -- Šukšin

4197. I stará kočka má chuť na mléko. -- Švédské přísloví

4198. Když někdo nechce vidět, nepomůže ani světlo ani brýle. -- Švédské přísloví

4199. Vejce poučuje kuře, jak se snáší. -- Švédské přísloví

4200. Stáří nepřichází samo. -- Švýcarské přísloví

4201. Čím horší je stát, tím více má zákonů. -- Tacitus

4202. Dychtivost po vládě a moci je silnější než ostatní vášně. -- Tacitus

4203. Jakmile je lidská mysl otřesena, má sklon věřit pověrám. -- Tacitus

4204. Je vlastní lidské povaze nenávidět toho, koho jsme urazili. -- Tacitus

4205. Lidé, kteří všechno vidí černě, nevidí daleko. -- Kurt Tackmann

4206. Jak odlišný je cit u umělce od citu filologova! -- Taine

4207. Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít. -- Taine

4208. Pro kariéru není třeba ani tolik inteligence jako zchytralosti. -- Talleyrand

4209. 'Čas letí', zvykli jsme si říkat. Čas však není, pohybujeme se my. -- Talmud

4210. Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem. -- Talmud

4211. Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle. -- Talmud

4212. Nejlépe poznáme charakter člověka při peněžních záležitostech, při pití a v hněvu. -- Talmud

4213. Někteří z tvých přátel tě chválí, někteří tě haní; přidrž se těch, kdo tě haní, a straň se těch, kdo tě chválí. -- Talmud

4214. Rodící se spor se podobá potoku, který se dere hrází: jakmile se prodral, už ho neudržíš. -- Talmud

4215. Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí. -- Talmud

4216. Kdo je moudrý? Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? Kdo je spokojen se svým osudem. -- Kniha Talmud

4217. Nejlépe poznáme charakter člověka při peněžních záležitostech, při pití a v hněvu. -- Kniha Talmud

4218. Kouzelník kouzelníka neudiví. -- Tamilské přísloví

4219. Láska je touha po kráse. -- Tasso

4220. Kam spějeme. Nikoli do prázdnoty. Prázdnota nás nepohltí. Spějeme ke svým předkům. -- Tatarka

4221. Co jsi nevysvětlil slovem, holí nevysvětlíš. -- Tatarské přísloví

4222. Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje. -- Taylorová

4223. Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň. -- Tennyson

4224. Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. -- Tennyson

4225. Co náhodou padlo, to abys dovedností opravil. -- Terentius

4226. Dělají-li dva totéž, není to totéž. -- Terentius

4227. Snadno všichni jsouce zdrávi dobré rady nemocným dáváme. -- Terentius

4228. Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad. -- Terentius

4229. Byla od přírody žárlivá, což jest jedna z hlavních vlastností pořádné ženské. -- William Makepeace Thackeray

4230. Jestliže jste si stavěli vzdušné zámky, není vaše práce ztracena, postavíte-li pod ně nyní základy. -- William Makepeace Thackeray

4231. Milovat a udržet je nejlepší; milovat a ztratit je druhá nejlepší možnost. -- William Makepeace Thackeray

4232. Nemám nic proti knoflíkům. V přiměřeném počtu. -- William Makepeace Thackeray

4233. Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás také mračit, zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem. -- William Makepeace Thackeray

4234. Žena, která je jen trochu k světu a není zrovna hrbatá, může si vzít, koho chce. -- William Makepeace Thackeray

4235. Humor je jedním z nejlepších kusů oděvu, jaký může člověk ve společnosti nosit. -- William Makepeace Thackeray

4236. Svět je zrcadlo. Mračte se do něho, a bude se na vás taky mračit. Zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem. -- William Makepeace Thackeray

4237. Zasejte skutek a sklidíte návyk, zasejte návyk a sklidíte povahu, zasejte povahu a sklidíte osud. -- William Makepeace Thackeray

4238. Když zamkneš dveře před všemi omyly, zůstane za nimi i pravda. -- Rabíndranáth Thákur

4239. Lehko je být otevřený, když nechceme říci celou pravdu. -- Rabíndranáth Thákur

4240. Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě toto objevování sebe mimo nás je to, co nás těší. -- Rabíndranáth Thákur

4241. Prvé kroky - vždy nejtěžší. -- Rabíndranáth Thákúr

4242. Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě toto objevování sebe mimo nás je to, co nás těší. -- Rabíndranáth Thákúr

4243. Prvé kroky - vždy nejtěžší. -- Rabíndranáth Thákúr

4244. Nejtěžší věc - poznat sám sebe, nejsnadnější věc - radit druhým. -- Thales

4245. Je-li osud k člověku mimořádně blahosklonný a chce ho obdařit největším štěstím na světě, dá mu věrné přátele. -- Ernst Thälmann

4246. Je-li osud k člověku mimořádně blahoskloný a chce ho obdařit největším štěstím na světě, dá mu věrné přátele. -- Ernst Thälmann

4247. Hudba musí nám být něčím božským, co otevírá naše nitro. -- Thern

4248. Optimismus je, když žena neumyje večer nádobí v naději, že zítra k tomu bude mít větší chuť. -- Thomsonová

4249. Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělejte základy. -- H. D. Thoreau

4250. Každý člověk je stavitelem chrámu, kterým je jeho tělo. -- H. D. Thoreau

4251. Není jiného léku na lásku než více lásky. -- H. D. Thoreau

4252. Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. -- H. D. Thoreau

4253. Jestliže jste postavili vzdušný zámek, vaše práce nemusí být zbytečná. Nyní k němu udělejte základy. -- H. D. Thoreau

4254. Slavným lidem je pomníkem celá zem. -- Thukydides

4255. Svobodu možno odstranit ze sbírky zákonů, ale nemožno ji vytrhnout z paměti. -- Thukydides

4256. Dobrý pastýř má ovce ostříhat, ne je stahovat z kůže. -- Tiberius

4257. K tomu, abychom o něčem pochybovali často pouze stačí - abychom tomu nerozuměli. -- Tibetské přísloví

4258. Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy. -- Tibetské přísloví

4259. Nikdy se nikoho neptej, co ví, ale co dovede. -- Tille

4260. Ten, kdo má co říci, vystačí pár slovy, záplava slov hlupákových pranic nevypoví! -- Tiruvalluvar

4261. Trapná je řeč hlupákova, jenž udílí rady, jako vášeň nešťastnice, které chybí vnady. -- Tiruvalluvar

4262. Láska začíná tím, že se člověk cítí osamocený, a končí tím, že člověk touží být osamocený. -- Alexej Tolstoj

4263. Člověk se podobá zlomku, jehož čitatel vyjadřuje, co vskutku je, a jmenovatel, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší zlomek. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4264. Člověk se podobá zlomku, v němž čitatel je to, co je doopravdy, a jmenovatel to, co si o sobě myslí. Čím je jmenovatel větší, tím menší je zlomek. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4265. Děti mohou jen žít, dospělí musí zápasit. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4266. Hovoř jen o tom, co je ti jasné. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4267. Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4268. Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4269. Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4270. Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělým, a končí tím, že touží být osamocený. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4271. Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a pak jednají, druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4272. Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a potom jednají; druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4273. Muži nechápou, co je šlechetné, ale o šlechetnosti stále hovoří. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4274. Nač lidem rozum, když je na ně možno působit násilím? -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4275. Nechybuje, kdo nic nedělá, i když právě to je jeho základní chyba. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4276. Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho, co je možno znát, to nejpotřebnější. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4277. Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím, věřte jen svým a cizím skutkům. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4278. Nevěřte slovům ani svým ani cizím, věřte jen svým i cizím skutkům. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4279. Nevěřte slovům, ani svým, ani druhých, věřte jen skutkům - svým i druhých. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4280. Nic tak nepobízí k zahálce jako prázdné řeči. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4281. Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře k tomu, aby poznával svět pomocí nudy. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4282. Osvobodit se od práce je zločin. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4283. Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, nalezne vždycky široký okruh čtenářstva. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4284. Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat ty nebo ten, s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4285. Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4286. Říkat, že můžete milovat jednu osobu celý život, je totéž co říkat, že jedna svíce vydrží hořet, pokud jste živ. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4287. Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4288. Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci, a jdi dále. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4289. Štěstí je rozkoš bez pokání. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4290. Těžké je milovati ženu a současně dělat něco rozumného. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4291. V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4292. V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je svícen bez svíčky. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4293. Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí: výčitky svědomí a nemoc. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4294. Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4295. Když bude každý zametat před svým prahem, bude celá ulice čistá. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4296. Lidé se často pyšní čistým svědomím jen proto, že mají krátkou paměť. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4297. Lidé se dělí na dva druhy, jedni nejdříve myslí a potom jednaji, druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4298. Milovat ženu a dělat zároveň něco rozumného je těžké! -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4299. Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4300. Nemáš-li sil, abys hořel a šířil světlo, aspoň nezacloňuj! -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4301. Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím - věřte jen svým i cizím skutkům. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4302. Nic tak nepobízí k zahálce jako prázdné řeči. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4303. Odsuzuješ-li činy jiných lidí, mysli na své! -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4304. Pamatujte, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4305. Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4306. Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho, co je možno znát, to nejpotřebnější. -- Lev Nikolajevič Tolstoj

4307. Žena a muž si nejsou nikdy blízko, pokud si nebyli nejblíž. -- Toman

4308. Z pouhé nudy se nedá ani dost dobře jít do divadla. -- Topol

4309. Ženě nestačí milovat muže, aby byla šťastná. Musí tu být druhým už, kterého bolí, že ona miluje toho prvého. -- Toscanini

4310. Doktora samozřejmě potěší, když mu někdo poděkuje, ale očekávat vděk je počátek takového ušmudlaného zklamání a zbytečné ukřivděnosti. -- Jan Trachta

4311. Nic lásce neškodí tak, jako když polibek sličného děvčete je cítit tabákem. -- Traven

4312. Máme dva lékaře. Svou pravou a levou nohu. -- Trevelyan

4313. Zjevně by měly být dva druhy výchovy. Jedna by učila, jak si vydělat na živobytí, druhá, jak žít. -- J. Truslow

4314. Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova. -- Konfucius (Kung fu tse)

4315. Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až budeš svět opouštět. -- Konfucius (Kung fu tse)

4316. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. -- Konfucius (Kung fu tse)

4317. Přemoci zlé návyky je možné jen dnes, ne zítra. -- Konfucius (Kung fu tse)

4318. Skutečnou chybou je chybu nenapravit. -- Konfucius (Kung fu tse)

4319. Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí. -- Konfucius (Kung fu tse)

4320. Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to. -- Konfucius (Kung fu tse)

4321. Když máš střílet, střílej, nemluv. -- Tuco

4322. Ohlaš konec své řeči hodně napřed, aby posluchače netrefil radostí šlak. -- Tucholsky

4323. Zdá se mi, že toto je pravidlo všeho bytí: život není takový - je úplně jiný. -- Tucholsky

4324. Bílý pes, černý pes - pořád pes. -- Turecké přísloví

4325. Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. -- Turecké přísloví

4326. Jenom, když ztratíme hlavu, dobudeme srdce. -- Turecké přísloví

4327. Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele. -- Turecké přísloví

4328. Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. -- Turecké přísloví

4329. ...jestliže budeme čekat na okamžik kdy všechno, absolutně všechno, bude ideální, pak nikdy nezačneme. -- Ivan Turgeněv

4330. Politováníhodný ten, kdo žije bez ideálů. -- Ivan Sergejevič Turgeněv

4331. U muže jsou slova 'miluji tě' prosbou. U ženy je to dar. -- Ivan Sergejevič Turgeněv

4332. Blízkého člověka pochopíme tehdy, když se s ním rozloučíme. -- Ivan Sergejevič Turgeněv

4333. Dobré slovo je také čin. -- Ivan Sergejevič Turgeněv

4334. Omyl je vždy nebezpečnější, když se k němu přidá něco pravdy. -- Ivan Sergejevič Turgeněv

4335. Politováníhodný je ten, kdo žije bez ideálů. -- Ivan Sergejevič Turgeněv

4336. Štěstí se podobá zdraví. Dokud je máte, ani si ho nepovšimnete. -- Ivan Sergejevič Turgeněv

4337. Směj se a celý svět se směje s tebou; plač a pláčeš sám. -- Turkmenské přísloví

4338. 1. sentiment - 2. temperament - 3. moment - 4. lament - 5. aliment. -- Julian Tuwim

4339. Co ťulpasové napíší, ať také ťulpasové čtou. -- Julian Tuwim

4340. Egoista je ten, kdo dbá více o sebe než o mně. -- Julian Tuwim

4341. I ty nejkrásnější nohy někde končí. -- Julian Tuwim

4342. Mozek je aparát, pomocí kterého si myslíme, že myslíme. -- Julian Tuwim

4343. Nudný společník: člověk, který mluví, když chci mluvit já. -- Julian Tuwim

4344. Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme vybírat sami. -- Julian Tuwim

4345. Řekni člověku, že je na nebi 978301246569987 hvězd, a uvěří ti. Ale napiš na lístek 'Čerstvě natřeno' a každý si sáhne. -- Julian Tuwim

4346. Říci někomu, že je idiot, to není někdy urážka, nýbrž diagnóza. -- Julian Tuwim

4347. Říká se, že opatrnost je matka moudrosti. To je lež, neboť kdyby byla opatrná, nestala by se matkou. -- Julian Tuwim

4348. Sen ženy: mít malou nohu a žít na velké. -- Julian Tuwim

4349. Snem ženy je mít malou nohu a žít na velké. -- Julian Tuwim

4350. Staří jsme, když začneme na mládež naříkat anebo když jí začneme nadbíhat. -- Julian Tuwim

4351. Taktnost je nevyslovená část našich myšlenek. -- Julian Tuwim

4352. Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. -- Julian Tuwim

4353. Tulák - Člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze. -- Julian Tuwim

4354. Úspěch je něco, co ti přátelé nikdy neodpustí. -- Julian Tuwim

4355. Žádný učenec z nebe nespadl, ale idioty jako by shazovali. -- Julian Tuwim

4356. Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. -- Julian Tuwim

4357. Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. -- Julian Tuwim

4358. Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody a vyplave vám s rybou v zubech. -- Julian Tuwim

4359. Úspěch je něco, co ti přátelé nikdy neodpustí. -- Julian Tuwim

4360. Achillovou patou blbce je hlava. -- Tvejn

4361. Blbnutí je pro moudrého ten nejlevnější druh rekreace. -- Tvejn

4362. Blbost neodhalená působí nezávisle na našem vědomí, a je tudíž škodlivá; škodlivější je však blbost odhalená, ale přehlížená a trpěná. -- Tvejn

4363. Nemůže být každý chytrý. Stačí, když neblbne, což je vesměs velice nesnadné. -- Tvejn

4364. Není nezdolatelných blbostí; nezdolatelní jsou pouze ti, kteří nám předhazují vždy nové a další blbosti ke zdolávání. -- Tvejn

4365. Rozumný a tolerantní člověk nezávidí chytřejším ani nepohrdá blbějšími. -- Tvejn

4366. Schopnost blbnout odlišuje člověka od zvířat nejvýrazněji. Snad dokonce spolehlivěji než schopnost myslet či smát se. -- Tvejn

4367. Velká blbost je vítanější - aspoň ji tak snadno nepřehlédneme. -- Tvejn

4368. Vola lze osedlat, ale tím se z něho nestane jezdecký kůň. Blbce lze povýšit, ale tím nezmoudří. -- Tvejn

4369. Dívá-li se některá žena často do zrcadla, nemusí to být ješitnost, ale statečnost. -- Mark Twain

4370. Jediný způsob, jak si uchovat zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád, a dělat, co se ti nelíbí. -- Mark Twain

4371. Je to politováníhodné, že lidé odhazují tolik dobrých věcí jen proto, že jsou nezdravé. -- Mark Twain

4372. Klasické jsou knihy, které chce mít každý přečtené, ale nikdo nechce číst. -- Mark Twain

4373. Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl. -- Mark Twain

4374. Lidská společnost by byla mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdány a všichni muži byli svobodní. -- Mark Twain

4375. Lidská společnost by byla o mnoho snesitelnější, kdyby všechny ženy byli vdané a všichni muži svobodní. -- Mark Twain

4376. Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene. -- Mark Twain

4377. Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý. -- Mark Twain

4378. Odnaučit se kouřit je snad nejsnadnější věc pod sluncem. Já sám jsem se o to pokusil aspoň 1000 krát. -- Mark Twain

4379. Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt u druhých lidí samozřejmě. -- Mark Twain

4380. Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností. -- Mark Twain

4381. Trénink je všechno! I květák není nic jiného než zelí pořádně vycepované. -- Mark Twain

4382. Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá a druhý vám ty pomluvy donáší. -- Mark Twain

4383. Víme-li, že šílenství je údělem každého z nás, nesrozumitelné se stane srozumitelným a život se dá vysvětlit. -- Mark Twain

4384. Vše by mohlo být mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdané a všichni muži svobodní. -- Mark Twain

4385. Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcmi ve všech koutech světa. -- Mark Twain

4386. Vždycky buďte spravedliví. Tím se některým lidem zavděčíte, jiné ohromíte. -- Mark Twain

4387. Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou pyšné na své šaty. -- Mark Twain

4388. Zlozvyku se nezbavíme tím, že ho vyhodíme oknem; je ho třeba vyprovodit po schodech. -- Mark Twain

4389. Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl. -- Mark Twain

4390. Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista, leda ještě starý optimista. -- Mark Twain

4391. Zlozvyku se nezbavíme tak, že ho vyhodíme oknem, je třeba ho vyprovodit po schodech. -- Mark Twain

4392. Často si myslím, jaká škoda to byla, že Noe s celou svojí kumpanií nezmeškal archu. -- Mark Twain

4393. Člověk, který přichází s novou myšlenkou, je blázen do té doby, než jeho myšlenka zvítězí. -- Mark Twain

4394. Člověk udělá mnoho, aby ho milovali, a udělá všechno, aby mu záviděli. -- Mark Twain

4395. Dívá-li se některá žena často do zrcadla, není to ješitnost, ale statečnost. -- Mark Twain

4396. Nejdříve stvořil Bůh muže, pak ženu. Potom mu přišlo muže líto a dal mu tabák. -- Mark Twain

4397. Nejjistější místo, kde nalezneme pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene. -- Mark Twain

4398. Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám. -- Mark Twain

4399. Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďte ji tedy pořádně zpeněžit. -- Mark Twain

4400. Rámus nic nedokazuje. Když slepice snese vejce, někdy kdáká, jako by snesla rovnou malou planetu. -- Mark Twain

4401. Snažme se žít tak, aby na našem pohřbu plakal i hrobník. -- Mark Twain

4402. Už vím, na co je týden. Aby se člověk mohl zotavit z únavy neděle. -- Mark Twain

4403. Zlozvyk nevyhodíš oknem. Musí od tebe odejít po schodišti, krok za krokem. -- Mark Twain

4404. Srdce nic nekupuje, nic neprodává. -- Josef Kajetán Tyl

4405. Běhej pro život, ale nežij pro běh. -- Uhlenbruck

4406. Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. -- Ukrajinské přísloví

4407. Láska je dítětem iluze a matkou deziluze. -- Unamuno

4408. Většina lidí jsou potencionální vrahové. Zabíjejí sami sebe, protože nemají odvahu zabít druhé. -- Unamuno

4409. Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za něrozhodne ženská nebo Bůh. -- John Updike

4410. Někdy stačí ve vhodné chvíli pomoci do kabátu a už je ruka v rukávě. -- Urblik

4411. Měsíc je zapotřebí v noci a rozumu ve dne. -- Uzbekistánské přísloví

4412. Přítel se ti dívá do tváře, nepřítel na nohy. -- Uzbekistánské přísloví

4413. Život je otevřený, protože nic není hotového. Je radostno, že můžeš vše v něm vytvořit sám. -- Václavek

4414. Zákon je jen technické a ne vždy podařené provádění spravedlnosti. -- Emil Vachek

4415. Bohužel, budoucnost není již tím, čím bývala. -- Valéry

4416. Mějte ženu, která nevěří tomu, co vidí. -- Valéry

4417. Och, příznaky lásky! Kdo má tolik jemnosti, aby rozeznal ruměnec hněvu od milostného uzardění. -- Vančura

4418. Jest se mi podrobiti všem nesnázím, které již lidé zdolali. -- Vladislav Vančura

4419. Jsme rozlišeni přízvukem svých zájmů, svých věr a svých názorů, ale žádná různost nemůže zastřít základní potřebu nás všech, potřebu svobody a vývoje. -- Vladislav Vančura

4420. Musíme se podrobit všem těžkostem, které už lidé překonali. -- Vladislav Vančura

4421. Nemohou-li dívky milovat, nenávidí. -- Vladislav Vančura

4422. Lidé si navzájem nerozumějí. Milují se v nestejných hodinách. -- Varnhagen

4423. Vady a nedostatky manželky je třeba potírat nebo snášet. V prvním případě stane se lepší tvá manželka, v druhém - ty sám. -- Varron

4424. Duchaplní lidé by byli často osamělí bez hlupáků, kteří jsou na ně pyšní. -- Luc de Vauvenargues

4425. Kdo si myslí, že už není odkázán na druhé, stává se nesnesitelným. -- Luc de Vauvenargues

4426. Lenoši chtějí pořád něco vykonat. -- Luc de Vauvenargues

4427. Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři; manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu. -- Luc de Vauvenargues

4428. Mladí netrpí ani tolik svými chybami, jako opatrností starých. -- Luc de Vauvenargues

4429. Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než hlupák. -- Luc de Vauvenargues

4430. Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost. -- Luc de Vauvenargues

4431. Společné pravidlo pro našeho ducha i tělo je: mohou prospívat, jen když jsou stále živeny. -- Luc de Vauvenargues

4432. Velké myšlenky vznikají v srdci. -- Luc de Vauvenargues

4433. Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. -- Luc de Vauvenargues

4434. Kdo si myslí, že už není odkázán na druhé, stává se nesnesitelným. -- Luc de Vauvenargues

4435. Nestačí mít velké schopnosti, je třeba umět s nimi hospodařit. -- Luc de Vauvenargues

4436. Obchod je škola podvodu. -- Luc de Vauvenargues

4437. Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost. -- Luc de Vauvenargues

4438. Zahálka unaví víc než práce. -- Luc de Vauvenargues

4439. Ženy nedovedou pochopit, že jsou muži, kterým jsou lhostejné. -- Luc de Vauvenargues

4440. Běda umělcům, po kterých nikdo neplivá. -- Lope de Vega

4441. Zahradníkův pes, i když sám o kaši ve své misce nestojí, vrčí na každého, kdo se k ní přiblíží. -- Lope de Vega

4442. Za všechna svá vítězství vděčím bohům, kteří postihli mé nepřátele zbabělostí a hloupostí! -- Alexandr Veliký

4443. Běda mi! Pracuji na reformě svých poddaných a zatím nedovedu zreformovat ani sebe. -- Petr Veliký

4444. Člověčenství není stav, v němž přicházíme na svět, je to důstojnost, kterou je třeba teprve získat. -- Vercors

4445. Člověčenství není stav, v němž přicházíme na svět - je to důstojnost, kterou je třeba získat. -- Vercors

4446. Kdo nemá smysl pro vtip, zaslouží si, aby mu ubližovali. -- Veres

4447. Dokud jsme živi, žijme. -- Vergilius

4448. Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám. -- Jules Verne

4449. Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi. -- Jules Verne

4450. Angličan nikdy nežertuje, jde-li o tak vážnou věc, jako je sázka. -- Jules Verne

4451. Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi. -- Jules Verne

4452. Pokud bude na zemi místo, kde bude vzduch, slunce a tráva, bude muset člověk litovat, že tam není. -- Vian

4453. Liana se šplhá vysoko jen s pomocí stromu. -- Vietnamské přísloví

4454. Žába na dně studně je přesvědčena, že nebe není větší než poklička hrnce. -- Vietnamské přísloví

4455. V horkých letních měsících je láska životu nebezpečná. -- Villanova

4456. Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. -- Villon

4457. Každý velký člověk má mnoho nepřátel. -- Francois Villon

4458. Největší potupa je, když člověka pochválí blbec. -- Francois Villon

4459. Znám všechno, jen ne sebe. -- Francois Villon

4460. Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu alespoň v jedné věci, je-li vytrvalý. -- Leonardo da Vinci

4461. Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. -- Leonardo da Vinci

4462. Kdo málo myslí, často se mýlí. -- Leonardo da Vinci

4463. Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu. -- Leonardo da Vinci

4464. Neděláš dobře, když chválíš to, čemu nerozumíš, ale ještě horší je, když to haníš. -- Leonardo da Vinci

4465. Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mne nikdy sloužit, neunaví mne nikdy být prospěšný. -- Leonardo da Vinci

4466. Špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra. -- Leonardo da Vinci

4467. Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje. -- Leonardo da Vinci

4468. Věda je velitel a praxe vojáci. -- Leonardo da Vinci

4469. Veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat - leda chudě. -- Leonardo da Vinci

4470. Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáš, to nemůžeš milovat - leda chudě. -- Leonardo da Vinci

4471. Vše krásné umírá s člověkem, ne však umění. -- Leonardo da Vinci

4472. Chtěl bych - neznamená nic. Chci - to dělá divy. -- A. Vinet

4473. Chtěl bych - to neznamená nic, chci - to dělá divy. -- A. Vinet

4474. Tělo mrtvého nepřítele páchne vždy dobře. -- Vitellius

4475. Rodiče mají dát dětem na cestu velkou výbavu, která by při ztroskotání lodi vyplula spolu s nimi na hladinu. -- Vitruvius

4476. Ideální muž nepije, nekouří, nesází, nehádá se a neexistuje. -- Vocásek

4477. Květinami povíte ženě mnoho, norkovým kožichem všechno. -- Vocásek

4478. Zachovala si dobrou pověst, poněvadž se nesvěřovala přítelkyni. -- Vocásek

4479. Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás. -- Jan Vodňanský

4480. Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí. -- Voltaire

4481. Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. -- Voltaire

4482. Co je směšné? Všechno, pokud se to děje někomu jinému. -- Voltaire

4483. Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých? -- Voltaire

4484. Kdyby Bůh neexistoval, musel by se vymyslet. -- Voltaire

4485. Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méněne spokojeni se svými ženami. -- Voltaire

4486. Když jde o peníze, všichni lidé jsou stejného náboženství. -- Voltaire

4487. Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého! -- Voltaire

4488. Lékaři jsou lidé, kteří předepisují léky, o nichž vědí málo, na nemoce, o nichž vědí ještě méně, lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic. -- Voltaire

4489. Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým. -- Voltaire

4490. Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele. -- Voltaire

4491. Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. -- Voltaire

4492. Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale do poslední kapky krve budu bráni tvé právo to říci. -- Voltaire

4493. Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, zatímco štěstí je naším snem. -- Voltaire

4494. Ó lidská hlouposti, jak umíš člověka přimět, že jako papoušek se chopí toho, co nechápe či nepochopí. -- Voltaire

4495. Papež je idol, jemuž se svazují ruce a líbají nohy. -- Voltaire

4496. Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným. -- Voltaire

4497. Přátelé mají mít přednost před králi. -- Voltaire

4498. Rozvod se objevuje v historii současně s manželstvím. Nebo snad - o několik týdnů později. -- Voltaire

4499. Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte. -- Voltaire

4500. Zdvořilost je jen vycházkovým oblekem mužů, který ihned odkládají, jakmile přijdou domů. -- Voltaire

4501. Žena je lidské stvoření, které se obléká, žvatlá a svléká. -- Voltaire

4502. Prostá a jednoduchá žena je dar nebes. -- Voltaire

4503. Kdyby se mne kdokoli a kdykoli zeptal, co považuji pro člověka za nejdůležitější, bez váhání bych odpověděl, že emoce. -- Vondráček

4504. Po něčem toužit jest již důvod k žití. -- Jaroslav Vrchlický

4505. Láska je prales, kdo tam jednou vkročí, je očarovaný a zpět cestu nenajde. -- Jaroslav Vrchlický

4506. Po něčem toužit jest již důvod k žití. -- Jaroslav Vrchlický

4507. Cizí výrazy mohou polointeligentům sloužit za ochranný pancíř. -- Vries

4508. Kdyby měly rady větší cenu, lidé by jimi skrblili. -- Vymazal

4509. Krásnější než hory jsou jen hory, kde jsem ještě nebyl. -- Vladimír Vysockij

4510. Pro mladé děvče je neobyčejně důležité, aby muž měl nějaké záhadné vlastnosti. -- Wallace

4511. Dobrý začátek vede k dobrému konci. -- Walther

4512. Jestliže konec je dobrý, je hoden chvály i celek. -- Walther

4513. Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje. -- Walther

4514. Sotva můžeš zacházet s blátem a neumazat se. -- Walther

4515. Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. -- Walther

4516. Takovéhle jsou všechny ženské. Spíš se usouží k smrti, než aby od nějakého mužského upustily. -- Waugh

4517. Většina žen je schopna spíš pochopit, že se člověk žení bez lásky, než že miluje, aniž by se oženil. -- Weilon

4518. Řekneš-li si, je to tak a tak, pokus se představit si, že to může být právě naopak. -- Weilová

4519. Muži nejdříve ženě slibují, že jí z očí vyčtou každé přání, ale pak se ukáže, že jsou analfabeti. -- Weiserová

4520. Radši cestovat čtyřicítkou a dožít se osmdesátky, než naopak. -- Weiserová

4521. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jenom část lidstva. Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí. -- Jan Werich

4522. A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo. -- Jan Werich

4523. A přece každého dne je svět o chlup lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo. -- Jan Werich

4524. Bavilo by někoho blbnout, kdyby blbnutí bylo povinné? Nebo nebavilo? -- Jan Werich

4525. Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství. -- Jan Werich

4526. Dobré divadlo začíná dobrým vrátným. -- Jan Werich

4527. ... epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá... -- Jan Werich

4528. Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec. -- Jan Werich

4529. Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec. -- Jan Werich

4530. Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. -- Jan Werich

4531. Kde blb, tam nebezpečno. -- Jan Werich

4532. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. -- Jan Werich

4533. Když nejde o sex, nejde o nic. -- Jan Werich

4534. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká aby byl a je, tak má být to co je, a ne to co není, jak tomu v mnoha případech je. -- Jan Werich

4535. Mít rád lidi a milovat lidi - to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. -- Jan Werich

4536. ... mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti. -- Jan Werich

4537. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé... -- Jan Werich

4538. Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. -- Jan Werich

4539. Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí. -- Jan Werich

4540. Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým? V každém případě je to dobré... -- Jan Werich

4541. Přátelství je součást lidského štěstí. -- Jan Werich

4542. Překonávat vědomě své sklony k blbnutí a blbostem je nejvlastnějším projevem lidskosti. -- Jan Werich

4543. Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málo který je dopíše. -- Jan Werich

4544. Smích není nikdy pro nic a za nic, snad jen u šílených lidí. Normální člověk musí mít důvod, směje se něčemu. -- Jan Werich

4545. Smích nikdy není pronic a zanic, snad jen u šílených lidí. Normální člověk musí mít důvod, směje-li se něčemu. -- Jan Werich

4546. Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci? -- Jan Werich

4547. Ženské nemají smysl pro nesmysl. -- Jan Werich

4548. Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou: ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to nevyvraždit se. -- Jan Werich

4549. Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. -- Jan Werich

4550. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. -- Jan Werich

4551. Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. -- Jan Werich

4552. Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí. -- Jan Werich

4553. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. -- Jan Werich

4554. Když se žena musí svléknout, aby dokázala svůj sex-appeal, pak žádný nemá. -- Westová

4555. Člověk je jediný tvor, který se směje. -- Whitehead

4556. Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit. -- Oscar Wilde

4557. Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí. -- Oscar Wilde

4558. Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. -- Oscar Wilde

4559. Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou poznal svět: tyranie slabého nad silným. -- Oscar Wilde

4560. Inteligence není choroba nakažlivá. -- Oscar Wilde

4561. Jdeme-li na návštěvu, pak proto, abychom mrhali časem druhých, ne vlastním. -- Oscar Wilde

4562. Jediná společnost, ve které člověk vydrží, je jeho vlastní. -- Oscar Wilde

4563. Jediný způsob jak se chovat k ženám: je-li krásná, útoč na ni, je-li ošklivá, vezmi útokem jinou. -- Oscar Wilde

4564. Je-li některá žena věrna svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. -- Oscar Wilde

4565. Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. -- Oscar Wilde

4566. Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny? -- Oscar Wilde

4567. Kdybych ho znala, nebyla bych vůbec jeho přítelkyní. Je velmi nebezpečné znát své přátele. -- Oscar Wilde

4568. Kdyby se praobyvatel jeskyň uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak. -- Oscar Wilde

4569. Když je někdo do sebe zamilován, je to začátek románu, který bude trvat celý život. -- Oscar Wilde

4570. Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost. -- Oscar Wilde

4571. Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. -- Oscar Wilde

4572. Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska, ale žádné přátelství. -- Oscar Wilde

4573. Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou; a staří chtějí být nevěrní, a nemohou. -- Oscar Wilde

4574. Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají ostatním. -- Oscar Wilde

4575. Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy proto, že jsou zvědavé. Všichni jsou zklamáni. -- Oscar Wilde

4576. Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. -- Oscar Wilde

4577. Muž může být šťastný s kteroukoliv ženou, pokud ji nemiluje. -- Oscar Wilde

4578. Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt: ony chtějí býti poslední vášní mužovou. -- Oscar Wilde

4579. Nemůžete-li snést samotu, možná, že ostatní také nudíte. -- Oscar Wilde

4580. Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností. -- Oscar Wilde

4581. Pokrok je jenom uskutečňování utopií. -- Oscar Wilde

4582. Přátele si vybíráme pro jejich dobrý vzhled, pouhé známé pro jejich charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek. -- Oscar Wilde

4583. Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství. -- Oscar Wilde

4584. Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až nato, aby ji miloval znovu. -- Oscar Wilde

4585. Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem. -- Oscar Wilde

4586. Soudím, že pánbůh tvoře člověka přecenil svoje možnosti. -- Oscar Wilde

4587. Starci všemu věří. Muži o všem pochybují. Mladí všechno vědí. -- Oscar Wilde

4588. Sympatizovat s úspěchy přítele - to vyžaduje velmi jemnou povahu. -- Oscar Wilde

4589. Těšit se z přítelových úspěchů - to vyžaduje velmi jemnou povahu. -- Oscar Wilde

4590. Tragédie pokročilých let nespočívá v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí. -- Oscar Wilde

4591. Udílet rady je vždy chybou, ale dáš-li dobrou radu, nebude ti nikdy odpuštěno. -- Oscar Wilde

4592. Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Mnoho věcí bychom rádi odhodili, kdybychom se nebáli, že je opět někdo zdvihne. -- Oscar Wilde

4593. Vžili-li jsme se již v myšlenku, že jsme někoho ztratili, připadá nám pak jeho neočekávaný návrat zvlášť bolestivý. -- Oscar Wilde

4594. Žena je ochotná koketovat s kýmkoli na světě, pokud u toho budou jiní lidé. -- Oscar Wilde

4595. Žena není žádný genius, je to dekorativní druh. Nemá nikdy co říci, ale říká to velice roztomile. -- Oscar Wilde

4596. Žena postupuje s oblibou metodou dedukční: jde od známého k neznámému. -- Oscar Wilde

4597. Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě. -- Oscar Wilde

4598. Ženy jsou dekorativní; nikdy nemají co říci, ale říkají to půvabně. -- Oscar Wilde

4599. Ženy jsou dnes tak vysoce vzdělané, že je nic nepřekvapí, vyjma šťastného manželství. -- Oscar Wilde

4600. Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali. -- Oscar Wilde

4601. Ženy jsou na to, abychom je milovali, a ne na to, abychom je chápali. -- Oscar Wilde

4602. Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dostatek, prominou nám vše, dokonce i vyšší inteligenci. -- Oscar Wilde

4603. Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. -- Oscar Wilde

4604. Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci. -- Oscar Wilde

4605. Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá. -- Oscar Wilde

4606. Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu. -- Oscar Wilde

4607. Je-li některá žena věrná svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. -- Oscar Wilde

4608. Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny? -- Oscar Wilde

4609. Když je někdo do sebe zamilován, je to počátek románu, který trvá celý život. -- Oscar Wilde

4610. Muž může být šťastný s jakoukoliv ženou, pokud ji nemiluje. -- Oscar Wilde

4611. Pokrok je jen uskutečňování utopii. -- Oscar Wilde

4612. Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. -- Oscar Wilde

4613. Jediná společnost, kde člověk vydrží, je jeho vlastní. -- Oscar Wilde

4614. Když je někdo zamilován do sebe, je to začátek románu, který potrvá celý život. -- Oscar Wilde

4615. Když je některá žena věrná svému muži, tak je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. -- Oscar Wilde

4616. Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší. -- Oscar Wilde

4617. Mladí by chtěli být věrní, a nejsou. Staří by chtěli být nevěrní, a nemohou. -- Oscar Wilde

4618. Mladí lidé chtějí být věrní, ale nejsou. Staří chtějí být nevěrní, ale nemohou. -- Oscar Wilde

4619. Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou, vědí to jistě. -- Oscar Wilde

4620. Móda je tak nesnesitelná forma ošklivosti, že ji musíme měnit každých šest měsíců. -- Oscar Wilde

4621. Muži neumí ocenit vlastní ženy. To přenechávají jiným. -- Oscar Wilde

4622. Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. -- Oscar Wilde

4623. Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů. -- Oscar Wilde

4624. Přátelé si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouhé známé pro jejich dobrý charakter a nepřátelé pro jejich dobrý mozek. -- Oscar Wilde

4625. Soudím, že Bůh tvoře člověka přecenil svoje možnosti. -- Oscar Wilde

4626. Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. -- Oscar Wilde

4627. Ženy dávají mužům zlato svého života, neustále je však žádají zpět v cenných papírech. -- Oscar Wilde

4628. Ženy vzbuzují v mužích touhu vytvořit veledíla, ale překážejí jim v jejich realizaci. -- Oscar Wilde

4629. Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá. -- Oscar Wilde

4630. Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic. -- Oscar Wilde

4631. Ženy milují poražené, ale podvádějí je s vítězi. -- T. Williams

4632. Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny. -- T. Williams

4633. Dobrá stránka nepřátelství je v tom, že na své nepřátele se člověk vždy může spolehnout. -- Wilson

4634. Jen jednou žiješ - každé chvíle je škoda, které neužiješ. -- Wojkiewicz

4635. Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře používat. -- Wolfe

4636. Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře užívat. -- Thomas Wolfe

4637. Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře využít. -- Thomas Wolfe

4638. Na básnících je, aby našli velikost doby. -- Jiří Wolker

4639. Někomu je uzený jazyk vepřový milejší, než jeho jazyk mateřský. -- Wuhš

4640. S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem lépe než oni sami. -- Xenofon

4641. Po nás třeba potopa. -- Ludvík XV.

4642. Odklad je zloděj času. -- Young

4643. Odklad je zloděj času. -- Edward Young

4644. Odklad je zloděj času. -- Edward Young

4645. Slovo bylo člověku dáno proto, aby odhalil svou myšlenku. -- Edward Young

4646. Když jste na mizině, můžete být si jisti, že nemáte přátel. Když jste bohatí, nemáte přátel, kterými byste si mohli být jisti. -- Youngman

4647. Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. -- Yutang

4648. Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila, jak je moudrý a natolik hloupou, aby se mu obdivovala. -- Zangwill

4649. Vše se mění, jen změna trvá. -- Zangwill

4650. Když jste se naučili umění útěchy, je třeba, abyste se naučili smát. -- Zarathuštra

4651. Lady je žena, která v přítomnosti muže se chová tak, aby se choval jako gentleman. -- B. Zelenka

4652. Přítel je druhé já. -- Zenon

4653. Závist je zármutek nad cizím dobrem. -- Zenon

4654. Život shodný s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě. -- Zenon

4655. Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám. -- Julius Zeyer

4656. Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost. -- Julius Zeyer

4657. Být dobrým člověkem je víc, než být velkým. -- Julius Zeyer

4658. Cesta k velkým činům je plná trní a bodláčí. -- Julius Zeyer

4659. Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska. -- Julius Zeyer

4660. Na světě jsou dvojí dobří lidé: mrtví, a ti, kteří se ještě nenarodili. -- Julius Zeyer

4661. Uč se objevovat a chápat štěstí, neboť přítomno je vždy. -- Julius Zeyer

4662. Lidé často říkají, že motivace dlouho nevydrží. To platí i o čistotě. Proto se doporučuje se koupat denně. -- Zig Ziglar

4663. V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni. -- Zima

4664. Prostituce by ještě nebyla tak velkým neštěstím, kdyby se omezovala jen na sexuální oblast. -- Ziomecki

4665. Co je láska? Prostinká pohádka, mnohokrát vyprávěná. -- Emile Zola

4666. Není malířství pro Tebe rozmar, který sis vzal do hlavy, když ses jednoho krásného dne otravoval? -- Emile Zola

4667. V každé ženě je zárodek dobré manželky... Jaký pán, takový krám. -- Emile Zola

4668. Ví se vůbec v umění, kdo je blázen? -- Emile Zola

4669. Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému. -- Zweig

4670. Myšlení ještě žádnému šéfovi neuškodilo. -- Zweig

4671. Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. -- Zweig

4672. Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. -- Jiří Žáček

4673. Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní. -- Jiří Žáček

4674. Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. -- Jiří Žáček

4675. Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. -- Jiří Žáček

4676. Vztah mezi pohlavími obvykle bývá jen záležitostí pohlaví. -- Jiří Žáček

4677. Ženy chtějí, abys měl rozum jen proto, aby tě o něj mohly připravit. -- Jiří Žáček

4678. Ženy nás už donutí, abychom byli šťastni. -- Jiří Žáček

4679. Ze špatných milenců se rekrutují dobří manželé. -- Jiří Žáček

4680. Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. -- Jiří Žáček

4681. Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. -- Židovské přísloví

4682. Malé děti nenechají spát, velké nenechají žít. -- Židovské přísloví

collected by Martin Vít.   (webcounter.cz)